Publisert på

HESTENE PÅ DILLINGØYA.

meg v morgenvasken

Ill. Billedkunstner Rune Olsen( 1948 -2005).

De 10 årene Rune og jeg bodde henholdsvis på Wireholmen og senere I vårt eget lille hus ved Vansjø , hadde vi ikke innlagt vann .

 

Vi anskaffet oss flere 200 liters vannbeholdere som ble fylt med regnvann og til tider hentet vi vann I innsjøen .

 

Rune var en meget allsidig kunstner på alle vis , så han laget en dusj av en diger lerrestpose , som vi montterte mellom 2 trœr , slik at når den ene dusjet , passet den andre på at det var god fyr I vedovnen og så byttet vi plass .

 

Om somrene kjørte vi båten ut til Dillingøya og fant en fredet plass der .

 

En nydelig sommerdag satt vi på fjellet og tok oss en øl for vi skulle bade .

Jeg har aldri likr å drikke fra flaske , så jeg hadde en kaffekopp som jeg drakk av .

 

Mens vi satt de tog så utover vannet på svanene og endene som svømte forbi , følte jeg med ett noe bak ryggen min .

Kaffekoppen med øl hadde jeg satt ved siden av meg men’s jeg rullet meg en tøyk og med ett strakte det seg ett enorm hestehode , tok opp kaffekoppen med tennene og rømte ølet I seg .

 

Jeg satt som forstenet , for jeg har en enorm respekt for hester og ett øyebliikk lurte jeg på om jeg bare skulle skli ned I vannet .

 

Men hesten ruslet videre .

Dillingøya ble brukt av militœrnektere som avtjenrte sin praksisplass der og ett øyeblikk etter kom en av guttene som hadde ansvar for dyra og han lo godt da vi fortalte om at jeg nettopp nå hadde delt mitt øl med en hest

Publisert på

SVAR FRA DET KONGELIGE OLJE – OG ENERGIDEPARTEMENT OM SMARTMÅLERE.

nei til smartmeter

SVAR PÅ HENVENDELSE OM SMARTMÅLER.

 

Det vises til din tidligere henvendelse av 12 februar 2016, departementets svar av 29 februar, samt din nye henvendelse av 13 mars 2016.

 

Når det gjelder ditt spørsmål om motivasjonen for å innføre AMS , er AMS en nødvendig modernisering av strømnettet.

Hyppige og automatiske avlesninger betyr at datakvaliteten vil øke .

 

Dette forventes å gi fordeler både for strømkunder og for kraftsystemet.

Nettselskapene vil få langt mere nøyaktig informasjon om tilstanden I nettet.

 

Informasjonen kan brukes til å driftes og dimensjonere nettet mere effektivt.

 

Strømkundene vil få mer korrekte strømregninger, mer og bedre informasjon om strømforbruket og muligheten til å ha ett mere aktivt forhold til sitt strømforbruk.

 

Dagens målere har en begrenset levetid og må som annet utstyr skiftes ut med jevne mellomrom.

En gammel og foreldet strømmåler vil da bli erstattet med en ny og moderne måler .

Det spesielle med AMS-innføringen er at det er en koordinert omleggeing til nye og moderne målere.

 

Denne samkjøringen er nødvendig for at alle strømmålerne skal oppfylle de samme funksjonskravene og skal kunne kommunisere med andre enheter.

 

Alle kostnader til kjøp og innstallasjon taes av nettselskapene og dekkes gjennom nettleien.

 

Basert på foreløpig innrapportering fra nettselskapene vil AMS isolert sett innebœre en økning I nettleien på 1-2 øre / kWh for en gjennomsnittshusholdning , det vil si omlag kr. 300 pr. År.

 

Over tid vil imidlertid AMS kunne bidra tilkostnadsbesparelser for nettselskapene, noe som vil gi en lavere nettleie isolert sett..

 

Med hilsen

 

Kjell M.Grotmol

Avdelingsdirekrør

 

Laila Berge

underdirektør

 

Publisert på

SVAR PÅ SVADABREV FRA HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET.

eventyrfortelleren

Ill. Billedkunstner Rune Olsen ( 1948-2005)

Jeg har ett forslag som jeg tror mnge vil støtte emg I , hvorfor ikke skifte navn på dette departementet som på ingen måte har det norske folks beste I tankene når dere friskmelder automatiske strømmålere og utsetter tusenvis av uvitende nordmenn for en ekstrem helsefare .
Sitat”:
Norsk helseforvaltning har I en årrekke tatt mennnsker som mener de lider under el-overtfølsomhet på alvor.
Spørsmåler har blitt grundg utredet .
Ett eget utvalg ble for noen år satt sammenfor å undersøke den forskning some r blitt gjort om temaet .
Senere års forskningsarbeide og tidligere studier gir samlet sett ikke belegg  for å komkludere med at eksponeringfor svake radiofrekvente felter årsak til etter medvirkende årsak til “helseplager”:http://gallerigrabolsodegarden.com/2017/09/17/helse-og-omsorgsdepartementets-forsvar-for-smartmalere/

Departementet lener seg til en forskning som ble foretatt I 2010 av Folkehelseinstituttet .

Rockefeller Foundation donerte en million dollar til den norske stat I slutten av
1920-årene .
Donasjonen hadde en viktig betingelse”: Den norske stat matte binde seg til å finansiere
En permanent drift av ett nasjonalt folkehelseinstitutt .
Hvert år mottar instituttet ett titalls millioner kroner fra Rockefeller Foundation,
Hvor midlene disponeres av familien Stoltenberg.

Les “mer”http://paradigmeskiftei2012.blogg.no/1308663600_stoltenbergfamilien_o.html

Dansk TV gjorde ett forsøk hvor 4 El-overfølsomme mennesker ble testet 5 ganger hver , hvor de klarte å føle når de ble utsatt for stråling , hvor det kom tydelig fram at el-overfølsomhet er reell og ikke innbilning.
Filmen kan sees “her”:https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=j25MHqq8Q9E
Barry Trower er utdannet under britiske myndigheters krigførenhet for mikrobølgeteknologi på 60 -tallet.
Sitat”:Strålingen deles ofte inn i ioniserende og ikke-ioniserende stråling. Ultrafiolett og over er kjent som ioniserende bølger og det er ikke tvil om skaden de kan forårsake når de kommer inn i kroppen. Stråling under ultrafiolett sies å være ikke-ioniserende og det er her argumenter oppstår mellom forskere om hvorvidt skade kan oppstå i menneskekroppen ved eksponering for disse bølgene.

Når noen spør om et bestemt nivå av elektromagnetisk stråling er trygt refereres det vanligvis til en sikkerhetsgrense satt av myndigheten i det landet du befinner deg. Sikkerhetsgrensene baserer seg i
virkeligheten på personlig mening. For å gi ett eksempel kan en spesiell type mikrobølgestråling variere fra 10 enheter i Italia til 3300 enheter i Storbritannia.
Barry Trower oppsummer rundt 1000 forskningsartikler skrevet de siste 20 år og forsøker å forklare hva som skjer når den elektriske og magnetiske delen av mikrobølgene går inn i kroppene våre:

Ettersom vi er vannbaserte skapninger fungerer vi som antenner for disse bølgene. Når bølgene går inn i kroppene våre generes elektrisitet.
Strømmen som genereres i kroppene våre, vil som all elektrisk strøm gå til jord, og ta minste motstands vei. Dessverre er minste motstands vei den veien som bærer hele 90% av kroppens informasjon slik som hormoner, antistoffer og nevrotransmittere.

Hormonene, antistoffene og nevrotransmittere vet hvor de skal «gå av» fordi det er en tilsvarende motsatt ladning på leveringsstedet. Problemet er at hvis du har en elektrisk strøm som passerer gjennom kroppen, kan den forandre denne ladningen, enten på hormonene, antistoffene eller nevrotransmitterne eller på stedet for levering. Dette vil kunne føre til kjemikalier ikke kan trenge inn i cellene og at cellene ikke får kvittet seg med avfallsstoffer.
Skader forårsaket av langvarig lavnivå av elektromagnetisk stråling er:
• Hjerteproblemer
• Blodproblemer
• Forstyrrelse av beinmarg
• Svulster
• Kalsiumforstyrrelser
• 46% reduksjon i melatonin nattestid.
• Undertrykkelse av immunsystemet.
• Økt fare for leddgikt.
• Hudproblemer
• Øreproblemer
• Risiko for leukemi.
• Kreft hos barn.
• Søvnproblemer
• Depresjon
• Problemer med hukommelsen.
• Konsentrasjonsvansker
• Psykiske forhold
• Neurologiske sykdommer
• hodepine
• Svimmelhet
• Utmattelse
• Spontanabort
• Infertilitet
• Epileptisk aktivitet.
• Effekter på menneskelig EEG.
• Effekter på blodtrykk.
• Økt permeabilitet av blodhjernebarrieren.
• Effekter på hjerneelektrokjemi.
• DNA skade i gnagere hjerne.
• Kreft i mus.
• Synergistiske effekter med visse stoffer.
• Utmattelse
• Hodepine
• Varmhet bak øret.
• Varme på øret.
• Brennende hud.
En nylig oppdagelse viser at mikrobølgestråling forandrer permeabiliteten(gjennomtrengeligheten) til blod hjerne barrieren som er designet for å beskytte hjernen mot uønskede sykdommer eller kjemikalier. Det er også vist at elektromagnetisk stråling som trenger inn i kroppen, kan endre størrelsen på partiklene som beveger seg rundt kroppen. Dette sammen med at strålingen forandrer blod hjerne barrieren tilsier at uønskede partikler kan trenge inn i hjernen. Dr Hyland fra Warwick University har skrevet at opptaket av legemidler; Spesielt nevrologiske medisiner hemmes på grunn av endringer i blod-hjerne- “barriren”:http://ny1.no/2017/08/19/mikrobolger-og-deres-effekt-pa-kroppen/

How Smart Meters Affect Your “body”:https://www.youtube.com/watch?v=z2Mt00xY8eU
Hver dag kommer det inn rapporter fra mennesker som er blitt alvorlig syke av automatiske strømmålere , dvs en kombinasjon av wifi, iphone m.m som tilsammen danner skade .
Det holdert ikke å lene seg til en rapport fra 2010 og bruke den som en evigvarende argument når utviklingen skjer med en foruroligende fart .
Men folket er begynt å våkne .
• 46 prosent er enige i at forskningsresultater ofte er kjøpt av industri eller myndigheter og dermed ikke er til å stole på.
• Hele to av fem mener forskningsresultater i stor grad er preget av forskernes egne holdninger og synspunkter.
• Halvparten er enig i at media/journalister kun presenterer forskningsresultater som underbygger deres egne synspunkter.
• Bare en av fem sier de er godt informert om utvikling innen forskning.
• Like få mener de vil klare å oppdage det dersom en nyhet refererer til falsk eller usann “forskning”:https://www.aftenposten.no/kultur/i/zaJaq/Ny-undersokelse-Nesten-halvparten-av-nordmenn-stoler-ikke-pa-forskning
Jeg forbeholder meg retten til å ta vare p å min egen helse og sier net til denne tvangen som myndighetene presser på oaa med sine latterlige argumenter at det blir lettere for oss alle , når vi slipper å lese av måleren.

 

 

 

 

Publisert på

MINNEUTSTILLING PÅ RYGGE MUSEUM. Utskrift av Moss avis 07.05.2006.

Rune 1999.

I dag åpner en utstilling til minne om Rune Olsen ( 1948-2005)på Rygge museum.

 

Billedkunstneren som vokste opp på Fuglevik I Rygge , startet sin karriere allerede som seksåring hos Bjørn Scmidt Hall.

 

Han ble også tilbudt å studere hos Oss Nerdrum, men av frykt til å miste sitt eget uttrykk, bestemte han seg for ikke å benytte den plassen.

Kunstneren hentet inspirasjon I nœrmiljøet, og motiver fra Vansjø preger mange av bildene hans.

 katthue

Han var spesielt opptatt av Vansjø og elsket det stedet, , forteller samboeren May-Harriet Seppola.

 

Olsen har blandt annet stilt ut på “Galleri Palletten” og “Galleri Pigalle”.

Han har også stilt ut I Moss kunstgallerii fortbindelse med en konkurranseutstilling, , der han fikk 2 plass.

 

De siste leverårene drev han “Galleri Lagunen” sammen med Seppola.

Utstillingen, som I tillegg til malerier også tegninger, T-skjorter med kunsttrykk og smykker laget av naturmaterialer, kan sees hver søndag I hele mai.

http://galleri-grablsdegarden.business.site/

 

Publisert på

HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTETS FORSVAR FOR SMARTMÅLERE.

la-humla-suse

Ill. Billedkunstner Rune Olsen.

Automtiske strømmålere.

 

Det vises til din mail til Helse – og Omsorgsdepartementet5 januar d .å, samt kopi av din søknad til Hafslund fra 30 desember 2016.

 

Norsk helseforvaltning har I en årrekke tatt mennnsker som mener de lider under el-overtfølsomhet på alvor.

Spørsmåler har blitt grundg utredet .

Ett eget utvalg ble for noen år satt sammenfor å undersøke den forskning some r blitt gjort om temaet .

Senere års forskningsarbeide og tidligere studier gir samlet sett ikke belegg  for å komkludere med at eksponeringfor svake radiofrekvente felter årsak til etter medvirkende årsak til helseplager.

Dette er norske helsemyndigheters offisielle srtandpunkt I saken .

 

Elin Anglevik, avdelingsdirektøt

 

Espen Andresen, seniorrådiver.

 

 

Utdrag av rapport 2012?:” 3

 

Svake høyfrekvente elektromagnetiske felt – en vurdering av helserisiko og forvaltningspraksis

 

 

Utvalget har tatt for seg helsevirkninger av svake elektromagnetiske felt. Slike felt fins rundt mobiltelefoner, trådløse telefoner og nettverk, basestasjoner for mobiltelefoner, kringkastingssendere og annet kommunikasjonsutstyr. Utvalget har sett på hvor sterke feltene er, om de utgjør en helserisiko, hvilke regler som gjelder og om grenseverdier overholdes.

 

Ekspertgruppen konkluderer med at det ikke er vitenskapelig grunnlag for å si at de svake elektromagnetiske feltene rundt mobiltelefoner og annet sendeutstyr gir helseskader. Gruppen gir i tillegg myndighetene råd om forvaltningspraksis.

 

Helsemyndighetene har fastsatt at grenseverdiene for elektromagnetiske felt rundt sendere i mobiltelefoner og annet utstyr skal være de samme som anbefalt av Den internasjonale kommisjonen for vern mot ikke-ioniserende stråling (ICNIRP). Grenseverdiene er basert på at felt over en viss styrke kan føre til skadelig oppvarming av vev. ICNIRP har ikke påvist andre helseskadelige effekter under dette nivået.

 

Når det gjelder kreft, har flest studier tatt for seg risikoen for kreft i hode og hals. For hjernesvulster som vanligvis vokser raskt, finner gruppen ingen vitenskapelige holdepunkter for at det er sammenheng med mobiltelefonbruk. Svulster som vokser langsomt, er foreløpig studert hos mennesker som har brukt mobiltelefon i inntil 20 års tid. Disse studiene viser heller ingen sammenheng.

 

For andre typer kreft i hode-halsområdet, blodkreft og lymfekreft er det begrenset med data, men så langt er det ikke vist risikoøkning i forbindelse med bruk av mobiltelefon. Kreftregistre har heller ikke registrert økning i slike kreftsvulster i befolkningen etter at mobiltelefoner ble “innført”:https://www.fhi.no/publ/2012/svake-hoyfrekvente-elektromagnetisk/

 

Utplassering av «smarte» strømmålere som ledd i å skape et liberalisert strømmarked, er NVEs ansvar. Forskriften om innføring åpner for fritak. NVE gjør det på ny klart (vedtak om klage på HafslundNett, 13.6.2017) at fritak bare er midlertidig for at netteierne skal slippe å heftes med brysomme forsinkelser. Vedtaket innebærer også at dersom du vil beskytte deg mot naboenes smartmålere, f.eks. hvis naboenes målerskap i blokka du bor i, står ute i trapperommet utenfor soverommet ditt, da må du ordne beskyttelse mot dette selv – eller flytte.

 

– Det er ingen menneskerett å bo i byen, kan man få beskjed om fra HafslundNetts kundeservice.

Alternativt må du klage over NVEs vedtak fordi det også vil ramme deg hvis det blir stående. Det kan du gjøre gjennom de instanser du har til disposisjon: Sivilombudet, Forbrukerrådet, Leieboerforeningen, FFO, Fylkeslegen, Riksrevisjonen, eller gå til “sak”:https://einarflydal.com/2017/06/19/nve-loper-fra-ansvaret-for-helseskader-fra-ams-prosjektet/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publisert på

KRINGKASTINGSAVGIFT/ MAI-HARRIET SEPPOLA .

DSC00692.JPG

Vi viser til ,oversendelse av klage vedrørende kringkastingsavgift..

Lisenshaver ble registrert utfra en kontroll hun hadde fra NRK lisensavdelingen I 200 9  og fikk første faktura fra oss 23.04.2009.

Det ble bekreftet fjernsynsmottaker i bruk .

Opplysningene som ble gitt vår kontrollør ble bekreftet av lisenshaver med hennes underskrift.

 

NRK fikk også informasjon fra Rakkestad tv og Antenneservise om kjøp av tv 21.08.2012.

 

Når lisenshaver sender en oppsigelse til Viasat er det kun lisenshavers Viasats abonnement som blir sagt opp.

 

Kringkasringsavgiften løper videre på forskriftsmessig måte helt til NRK mottar skriftlig oppsigelse fra lisenshaver

 

.Nrk LISENSAVDELINGEN MOTTOK SKRIFTLIG OPPSIGELSE fra lisensahaver 21.07.2016, hvor hun informer at hun ikke har fjernsynsmottaker I bruk .

 

NRK lisensavdelingen besvarte brevet 21.09. 2016 med informasjon om at hennes oppsigelse er mottatt innenfor terminen som slutter 31.12.2016.

Avgift tilogmed denne terminen , tilsammen kr. 7191. 94 m vœre betalt før din lisens føres ut av vårt register.

NRK lisensavdelingen gir samtidig informasjon om at vi mottok melding I 2015 om flytting til annen kommune , samt melding om at abonnement til Viasat er sagt opp .

Lisenshaver ga ingen informasjon om at fjernsynsmottaker ikke var I bruk og meldingen ble ikke godtatt som en gyldig oppsigelse .

 

NRK lisensavdelingen minner om at plikten til å betale lisensavgift påvirkes ikke av locale seerforhold , hvilke kanaler man har tilgang til eller hvilke kanal/program man velger å se på .

Med fjersybsmottaker menes bl.a tv, dvd med tuner , satelittmottaker, decoder . PC m/ tvkort /tuner og lignende.

Kort sagt , alle tenkelige innretninger , som kan tai mot fjersynssignaler og videreformidle dem direkte .

 

NRK liasensavdelingen er ikke leverandør av en vare eller tjeneste , men er innkrever av kringkastingsavgiften , som er en offentlig avgift på lik linje med andre skatter og avgifter.

 

Kringkastingsavgiften er forbundet med det å ha fjernsynsmottaker I bruk .

Den er ikke en betaling til NRK for de kanaler man har tilgang til..

 

I brev fra NRK lisensavdelingen 21.09 .2016 onformerer vi lisenshaver at totalsummen er kr. 7191.94.

Krav hos SI er kr. 5774,59 for perioden 01.01.2015- 30.06.2016.

Krav for perioden 01.07.2016 -31.12.2016 e på kr. 1417.35 og hadde forfalt 01.07.2016.

NRK lisensavdelingen mottok ikke betaling for denne og en tilleggsavgift på kr. 193.29 påløpteog beløpet økte til kr. 1810.83 .

 

NRK lisensavdelingen mottok ikke betaling på vårt inkassovarsel og saken ble innsendt SI , hvor det påløpte gebyr på kr. 1049.- den 08.05. 2017.

Totalt utestående på denne termin er kr. 2659.83.

Grunnen til at det er 2 forskjellige summer er fordi det gjelder forskjellige terminer .

 

I vårt svarbrev datert 21.09.2016 orienterte vi at ved opphør av lisens må det sendes skriftlig oppsigelse før ny termin beginner .

Vi mottok din oppsigelse 21,07.2016

 

Det må derfor betales kringkastingsavgift til ogmed 31.12.2016.

Krav kr. 6394.22 opprettholdes I sin helhet .

 

 

Med hilsen NRK A.S

 

  1. BECK

SAKSBEHANDLER .

Publisert på

KLAGE PÅ TVANGSGRUNNLAGET- DU HAR FÅTT AVSLAG PÅ TVANGSGRUNNLAGET.

ULVER OG LAM:demokrati

OPPSIGELSE AV ABONNEMENT.

 

Relacom innstallerte TV /parabol 12.05.15 på min nyinnflyttede leide bolig , adresse Haldenveien 1340. 1875 Otteid .
Jeg kom etterhvert fram til at dette var bortkastet penger og energi og sa opp avtalen med Viasat, som trådte i kraft 01.10.15 , noe jeg har sendt dokumentasjon på ..

 

Saken er nå gått til inkasso , der jeg ser at mine utgifter til husleie er satt lavere enn hva som er virkelighet .
Sa jeg undrer meg virkelig over hvordan 5 månedres forbruk kan resultere i en regning på kr. 7385.32 .
Det opereses her med 3 forskjellige beløp og jeg ønsker å se avregningen og hvordan dette beløpet har kommet “frem”:http://gallerigrabolsodegarden.com/2017/07/29/apent-brev-til-lisensavdelingen-nrk/

 

KLAGE PÅ TVANGSGRUNNLAGET- DU HR FÅRR AVSLAG PÅ TVANGSGRUNNLAGET.

 

Statens Innkrevingssentral viser til brevet datert 30.08.2017der du klager for tvangsgrunnlaget for følgende krav “:

 

 

Kravnummer206600160693559- nrk                         kr.271459

Kravnummer 20660170645867                                                kr.2659.63

Sum                                                                                                kr. 5374.23

 

SI har vurdert klagen din og vi kan ikke se at .

det er feil med grunnlaget for kravet .

 

Vi har bedt Norsk Rikskringkasting a.s om å uttale sego m klagen sin , se vedlagte kopi

I Nrk sitt svarbrev datertorienterte de om at ved opphør av lisens , må det sendes skriftlig oppsigelse før ny termin beginner.

 

De mootok din oppsigelse 21.07.2016 .

Det må derfor betales kringkastingsavgift på forskriftsmessig måte frem til og med 31.12.2016.

 

Hvordan kan du klage på denne avgjørelsen ?

Det er Rana tingrett som behandler klagen , men du må sende den via SI..

En klage over Sis avgjøtelser og handlemåte må ha original underskrift.

Dette innebœrer at klagen må sendes pr. Post eller gjennom den digitale signeringsløsningen vår på www.sismo.no.

Nå Rana tingrett behandler saken , vil det påløpe ett rettsgebyrsom for tiden utgjør kr. 1049.00.

Tingretten vil gi den nœrmere informasjon om hvordan du skal betale rettsgebyret .

Aktuelt regelverk.

Tvangsfullbyrdelsesloven § 5-16 , jf.§ 2-15

 

 

Saksbehandler E. tHUV

 

 

Kommentar”: Oppsigelsn ble sendt 01.10.2015 , der Nrk nektet å akseptere min oppsigelse

MAO»: Jeg har ikke hatt tv på nesten 2 år og må betale for en tjeneste jeg ikke mottar .

Publisert på

HESTENE PÅ FEØYA.

DSC01535.JPG

 

Vansjø er ett landskap fullt av fjorder , øyer, holmer og sund, some r rammet inn av grønnkledte åser og høydedrag , selv for meg som kommer fra nordligere strok med fjell og stein , ble jeg etterhvert utrolig glad I dette stedet.

 

Vansjø har mange interressante elementer, som har betydning I naturens store samspill.

 

Innsjøen rommer de fleste naturtyper , som knytter seg til ferskvann og gir ulike muligheterfor naturstudier og forskning og tjener som tilholdssted for mange arter .

Her går kuene ute så lenge det er tilgang på friskt gress og vann er det nok av .

 

En del hesteeiere har gått sammen om å frakte hestene til Feøya, som ligger I umiddelbar nœrhet av Wireholmen , der Rune og jeg bodde og arbeidet ett år

 

Det er en opplevelse å se 30-40 hester bli fraktet fra land på en egen bygget åpen fraktebåt .

Rune ville vise meg disse hestene når de ankom øya , der de kunne leve fritt og godt hele sommeren.

Som satr så gjort , vi   kjørte en tur og gikk på land og hestene var helt elelville, de hoppet og spratt I ren livsglede .

 

Da de fikk øye på oss , kom de stormende mot oss med lederhesten I spissen.

Jeg må innrømme at jeg hadde hjertet I halsen sa hele flokken kom stormende mot oss .

En halv meter fra der vi stod , bråstopppet de med ett og nysgjerrige som de var , matte de komme bort og hilse på oss, til gjensidig glede for oss .

Rune elsket naturen I Vansjø , som består av ca. 200 små og store øyer og han malte sine beste bilder fra dette landskapet .

https://search.google.com/local/posts?q=Galleri+Gr%C3%A5b%C3%B8ls%C3%B8deg%C3%A5rden&ludocid=2498895360279567209&lpsid=4225927042297746477

 

Publisert på

Valkamp er valgalskap, hykleri, sjølvros, kort sagt ein lygarfestival.

DSC01539.JPG

I AP sitt valkamp slagord heiter det: «Alle skal med».
Men dette stemmer då slett ikkje! De vil ha Frp ut av regjeringskontora, eit parti med mange hundre tusen veljarar bak seg. Frp og deira veljarar skal altså ikkje MED! Då er dykkar slagord for valet lygn og bedrag, «Alle skal ikkje med», er det rette.
Ein annan ting som slår meg er dette at du snakkar om skattelette til dei rikaste, noko som du visstnok er slik motstandar av.
Her trur eg deg ikkje! Du sjølv er søkkrik og du er sikkert glad for kvar krone du slepp å betale i skatt. Å ha fond i selskap i skatteparadis tyder vel ikkje på at du har noko i mot å sleppe skatt?
I valinnspurten var du også på Haukeland sjukehus og lova der 1 milliard kroner til kreftbehandling om vi var så venlege å røyste på deg. Kvifor kom du ikkje med den milliarden då du i førre valperiode sat som helseminister. Kva gjorde du då for å styrke kreftbehandlinga? Også då var det menneske som vart sjuke og som døydde av kreft.
Desse spørsmåla stiller eg meg når eg høyrer om alle lovnadane du og andre kjem med i valkampen. Og som du veit, Jonas Gahr Støre, dei færraste av dykk politikarar vil inn i styre og stell for å gjere det beste for folk og landet vårt!
De gjer det for eigne posisjonar, status og pengar si skuld og å kunne få merksemd verda rundt for dykkar avhending av fedrelandet!
Politikarar som opptrer slik du og eindel andre gjer må vere rimeleg hysteriske etter å oppnå makt – ja, rå makt!
Norvald Aasen, 6983 Kvammen.
Publisert på

Med naturen som inspirasjon

cropped-cropped-troll.jpg

Ill. Rune Olsen ( 1948-2005).

Billedkunstner Rune Olsen ( 1948-2005)
Rune vokste opp på Fuglevik i Rygge , som yngst av 3 søsken .
Faren var byggmester og moren var hjemmevœrende .
Hun så tidlig at han hadde talent for tegning og maling og tok kontakt med en billedkunstner Bjørn Smith Hall som bodde i nœrheten og ordnet det slik at sønnen fikk undervisning i tegning hver uke , helt til lœremesteren døde noen år senere .
Rune elsket naturen og tilbrakte all tid han kunne ut i det fri med tegneblokk .
Skolebøkene illustrerete han med tegninger , han var meget glad i å tegne karikaturer på denne tiden .
Han gikk Reklamelinjen på yrkesskolen og jobbet som reklametegner på Steen og Strøm i Oslo .
Han giftet seg tidlig og fikk en datter , Tove , som han malte ett portrett av og brukte oljekritt , noe som fikk en flott mottakelse.
Odd Nerdrum tok inn håndplukkede unge kunstnere til sine kunstklasser og han ble så imponert av porterettet av Tove at han ønsket han velkommen som elev .
Rune betsemte seg imidlertid til at han ville vœre sin egen lœremester for ikke å bli en kopist av Nerdrums taktikk , noe som har vist seg å stemme, jeg har sett noen av bildene senere elever av Nerdtum har vist og fargevalget og teknikken er den samme som Nerdrum.
Han hadde en del private utstillinger opp gjennom årene .
Her er en liste av de mest kjente utstillinger.

Moss Kunstgalleri -Konkurranseutstilling 2 plass 1978
Bibliotekets foaje, Fredrikstad 1979
Galleri Palletten 1982
Galleri Pigalle 1984
St Croix , Fredrikstad 1995
Provisoriet , Fredrikstad 1998
Grafisk designer May-Harriet Seppola , f. 26.12 44 .
Oppvokst i Honningsvåg i Finnmark .
Utdannelse”; realskole, økonomisk gymnas, grafisk utdannelse.
Jobber med batikk, håndlagede strikkemodeller, smykker av naturmateriale, stofftrykk .
Dyrker økologiske grønnsaker.

http://galleri-grablsdegarden.business.site/