erna og muslimer

Tidligere sekretær for Dronningen, også SV-politiker, nå Venstre politiker, Carl Erik Grimstad, sammenligner uttalelser om snikislamisering med det som skjedde i nazi-Tyskland i 1930 årene der nazistene holdt jødene ansvarlige for alt som var galt i samfunnet. (Grimstads kronikk i VG)
Det er utrolig så mange "nazister" du, Carl Erik Grimstad, og dine "godhetens" brigader finner blandt oss nordmenn? Har du kanskje glemt å lete i egne rekker og egne miljøer etter disse styggedommene?
Jeg skal hjelpe deg litt da jeg trolig er noe eldre enn hva du er, og kanskje har jeg fått med meg noe som du helst vil ha feid under teppet?
Jeg skal gi deg rett i at det ikke foregår noen "snikislamisering", nå har de kommet så langt at de har kunnet slippe kattene ut av sekken, for nå er det ren islamisering som foregår både i Norge og i resten av Europa. Kirkens øverste ledere, samt alle offentlige organer, og en rikholdig media, har gitt islams sivile brigader fritt leide. I tråd med "et demokrati som det norske" blir folkets røster ignorert. Og dette "demokratiet" er et av mange ondsinnede prosjekter skapt av 68-er bevegelsen.
Men når du nevner dette med at jøder ble stemplet og forfulgt som de skyldige for alt galt i Nazi-Tyskland, så hadde jo Hitler god hjelp av muslimer, bl.a. fra Stormuftien Amin al-Husseini. Han støttet Hitler på ulik vis. Så her henger ikke din argumentasjon på greip. Eller kanskje du har blitt historieløs etter mange år som sekretær for dronningen på Kongens slott? Kanskje passer ikke fakta inn i ditt ønske om hva folk ikke må se?
Jeg husker deg også som en glødende sosialist og SV-politiker. Da jeg vet at du er sosialist så kan jeg minne deg om at "Det nasjonal-sosialistiske tyske arbeiderparti" var en sosialistisk ideologi og politisk bevegelse. Det røde i nazi-flagget representerer sosialismen og både Hitler og Gøbbels hyllet sosialismen. Og de var ikke nasjonalister! Da det er umulig for sanne nasjonalister å underlegge seg andre land. Nasjonalisme og imperialisme er forskjellig som ild og vann. Og aksemaktene hadde da som plan å erobre verden - ren imperialisme!
Har du forresten glemt at ditt ex-parti, SV, fikk innvanlgt to representaneter på Stortinget i 1973? To som var dømt for landssvik under krigen og som hadde tjent nazi-Tysklands okkupasjon av Norge. Endog den som ble hyllet som SV-dronning i ditt parti hadde både tjent tyskerne og på slutten av krigen pleiet Hitlers soldater. Dette mens hennes hjemlands soldater kjempet og døde for sitt fedrelandet. 
Skal jeg gi meg nå, Carl-Erik Grimstad? Nei, ikke helt enda!
Jeg ser noen likheter med vår tids fremferd som kan sammenlignes med det som skjedde under krigen. Den gangen som nå står det mennesker av eget folk frem for å motta og støtte de som inntar landet vårt. Hitlers invasjonshær ble møtt med begeistring av en rekke mennesker som ydet støtte og hjelp til inntrengerne. I dag står det personer og grupper frem med et mål for øye, nemlig å gå den sivile invasjonen til hånde med hjelp og støtte på alle plan.
Slik du gjør, så ser altså også jeg, likheter mellom nazi-tiden og dagens Norge!
Så sier du i din støtteerklæring til muslimene at islam er velintegrert i Norge. Islam og muslimer er velintegrert mange steder i verden, ikke minst i midt-Østen og Afrika. Synes du det ser bra ut der de er velintegrert? Finnes det mange kristne igjen der de har fart frem?
Tyder det på velintegrering når muslimske menn masjerer i Oslos gater og roper "Drep Salman Rusdie"? Tyder det på at de er velintegret når de møter opp med skrik og bråk for å overdøve noen fåtall mennesker som må stå beskyttet av politiet for å kunne få frem sitt budskap om at vi vil ha et kristent og norsk samfunn i Norge, vi vil ikke ha et islamsk samfunn? Dette tåles ikke av dine venner som har kommet hit og som ikke godtar vår grunnlovsfestede rett til ytringsfrihet, demokrati og vern om eget land! Blir ikke ditt muslimsk integrerte "Norge" slik vi ser samfunn under Islam andre steder i verden? Hva vil skje med kristne grupper om de forsøkte å demonstrere og kreve demokratiske rettigheter i muslimske land? Mønsteret ser vi allerede i Norge og du hevder at islam er velintegrert. Jeg tror ikke du har noen gode ønsker for fremtiden for det folkeferd som har bodd og bygget dette landet gjennom tusener av år?
@
Men slik kjenner vi sosialismen! 
Det du kaller velintegrering kaller jeg invasjon og okkupasjon med bifall og støtte fra femtekolonnister i landet vårt.    
De som i vår tid blir forfulgt i vårt land, og som får skylden for alt som er galt i Norge og i verden, det er mennesker med nasjonal holdning - nasjonalister! Dette har også skjedd før! Slik blir de med nasjonalfølelse de evige synderne for sosialistene som har rottet seg sammen og som gjennom 50 år har holdt Norge og Europa i et totalitært grep. Den jernskodde hælen er tilbake!
Jeg minner deg også om at for noen år siden var der en stor demonstrasjon i Oslo og der SV-leder Kristin Halvorsen stod smilende og syntes vel tilfreds i mengden av blitzere. Demonstrasjonen var mot Israel, jødenes nasjonalstat, og dermed mot jødene. Jeg minner også om ventresidens krav om boikott av israelske varer!     
At du nå er i partiet Venstre synes jeg også er passende, det er jo et mønster blandt dere venstreekstreme at dere skifter parti når mulighetene er større ved infiltrasjon i andre partier for å kunne dominere og mobbe landets egne!
Hvis noen stjeler f.eks. en sjokolade i en butikk så blir vedkommende tatt og straffet, men når noen oppløser et gammelt folkeferd, det samfunnet dette folket har bygget og folkets hjemland, så går de skyldige straffefri. Synes du, Carl Erik Grimstad dette er en grei rettspraksis i det som dere liker å kalle en rettstat? Og hva synes din tidligere sjef, H.M. Dronningen, om en slik rettspraksis? 68-erne har gjennom 50 år trengt seg inn gjennom smutthull til samfunnets maktkorridorer, ofte ved hjelp av venner og venners venner. De skolerte seg i totalitær ideologi - og der har de blitt!
Norvald Aasen, 6983 Kvammen
Tel: 57731844
Annonser

1

tankekontroll

 

Jeg har tidligere hatt respekt for den jobben Noah gjør for å sikre dyrs velferd , men jeg har ærlig talt store problemer med å forstå den blinde tilliten Noah fremviser når det gjelder Mattilsynets klare brudd på dyrevelferden .

Jeg har I lengre tid fulgt Mattilsynets overgrep overfor sauebønder og andre som driver med storfe .

Sitat.

NOAH mener nå Landbruksdepartementet må revurdere sin holdning til Mattilsynet, og gi dem et klart mandat om å gripe inn når dyr lider – på tross av klager fra næringsinteressene. Mattilsynet må først og fremst beskytte dyr mot lovbrudd. Selv om Mattilsynet må følge lovpålagte prosedyrer, kan de ikke stilles i en situasjon hvor de blir handlingslammet, fordi næringen forventer at de skal “veilede” aktører i årevis, når det er snakk om klare lovbrudd.

https://www.dyrsrettigheter.no/landbruk/mattilsynet-ma-bli-strengere-mot-lovbrudd-i-landbruket/?fbclid=IwAR2PVvioFIuS2sFrB0oD0YALCO54N0njyPAu39uAN0VM8IOZCBH0-VD33E4

Jeg er enig  i at mishandling mot dyr ikke må forekomme , selv om Mattilsynet i en årrekke har sett gjennom fingrene hvordan dyr i pelsindustrien behandles .

Mattilsynet er en maktfaktor , som samarbeider tett med barnevernet og det finnes ingen rettferdighet i hvordan de turer frem og bruker metoder for å avlive dyr som er helt forferdelige.

I disse dager sender Jeg ut bekymringsmeldinger til alle lokalpartiet i Senterpartiet inkludert 

Landbruks og matdepartementet , og Mattilsynet .

Sitat.

Sigmund Salamonsen ble aldri anmeldt for brudd på dyrevernloven , ble jaget vekk fra sin egen gård av en politietat som er mattilsynets og barnevernets  små lakeier, hvor samboer ble truet med barnevernet og fratas ungene hvis de ikke fjernet seg .

Sitat

11 nyfødte lam ble slått i hjel med en hammer på gården. 2 sauer avlivet og slaktet på slakteriet, mattilsynet påstår dem haltet (jeg kjenner ikke til noen som haltet kl. 8.00 om morgenen eller dagen før.) 1 sau ble slaktet og kassert – mattilsynet påstår den var avmagret.

Fakta om saken

Mattilsynet samlet småavvik og konkluderte med avvikling.

Mattilsynet sendte friske dyr i godt hold til slakteriet.

Mattilsynet forfalsket bildene i rapporten .

Mattilsynetgjorde seg skyldig i dyremishandling ved å sende sau som vat kommet langt i drektighetsperiodenat de lammet på dyrebil og slakteri .

Jeg vedlegger ett utdrag fra ett psykopatisk medlem i Mattilsynet på Senja da sistnevnte forlangte at bonden skulle frakte 100 kyr fra ett fjellbeite mange mil unna for å teste øremerkene, noe hun utmerket kunne gjort da hun var på gården noen dager før .

Sitat.

Hun brølte ut at hun hadde så stor makt at hun kunne få alle dyrene avlivet og beordre en gravemaskin til å grave en stor hål i bakken å grave de ned. Jeg hadde tilfeldigvis en mann på gården som het Steve Ottemo, som hørte dette utbruddet. Han ble helt rystet og spurte, Skal du virkelig skyte dyra til Svein og grave dem ned?

7.4 - Da svarte Gro Leite, sitat: «Hold kjeft, du har ingen ting å si - det er jeg som er sjef –

JEG HAR SÅ STOR MAKT, at jeg kan beordre bevæpnet politi til å fjerne deg fra gården, om så få deg skutt i en arm eller fot hvis du ikke slipper meg inn, så stor makt har jeg.»

Vedrørende Kjølen gård .

To okser som stod i sykebinge og ikke kunne følge med transporten ble nødslaktet. Den ene måtte få to skudd, den andre hadde også behov for det, men fikk bare ett. Han var fortsatt bevisst og snudde hodet mot slakteren da han skar over strupen. Mattilsynet såg på men foretok seg ingenting. Eierne fikk ikke dokumentert noe, da telefonene ble beslaglagt. Alt skulle dekkes over, også registreringsskiltene på bilene

Mattilsynet har gått ut med at de frykter at dyrene har kugalskap, men i går sendte de 140 dyr til et Nortura-slakteri. Da kan en lure på om de tror på sin egen teori. Det var ikke bare okser, som det står i media, men også kviger og kalver. Mattilsynet hevder at forholdene på gården er bedre nå fordi de har ansatt en person som fører tilsyn med at dyrene får sitt daglige stell. Denne personen har ikke dyreeierne sett noe til, de har i det hele tatt ikke sett noen fra Mattilsynet på 3 uker. Da kan en lure på hvor mye annet som ikke stemmer.

http://gallerigrabolsodegarden.com/2019/09/27/bekymringsmelding-vedr-mattilsynets-overgrep-mot-bonder-i-norge/

Merete Støvring er en meget kunnskapsrik dame som selv har vært ansatt i Mattilsynet , så hun kjenner rutinene der og blir nærmest mobbet ut fra sin egen gård .

Flere ganger har Merete opplevd at den som skriver rapporten for Mattilsynet aldri har vært på gården! Hvordan kan Mattilsynet da bruke rapporten som bevis i retten? Er dette lovlig?Det er ikke lenge siden Mattilsynet selv måtte innrømme alvorlige feil i en annen sak, sitat fra NRK: – Mattilsynet, ved en medarbeider som ikke selv deltok i tilsynet, skrev tilsynsrapport. I overlevering av informasjonen skjedde det imidlertid misforståelser og tolkinger, sier fungerende administrerende direktør i Mattilsynet, Karina Kaupang. – Blant annet om hva som var oppsummert og kommunisert til bonden. Dette førte til feil konklusjon og et hastevedtak om avvikling, som det på dette tidspunktet ikke var grunnlag for å fatte.

http://gallerigrabolsodegarden.com/2019/10/01/varsel-om-mobbesaken-pa-ler-melhus/

Jeg har til dags dato ikke hørt om noen som har fått medhold i retten mot Mattilsynet  og jeg har lenge stilt spørsmål om hva som er Mattilsynets agenda og  hvordan gård etter gård blir nedlagt .

Synes Noah dette er i tråd med god dyreetikk ?

1

human

Jeg refererer følgende fra Nationen .

 De peker på at:

• Mattilsynet ikke har systematisert tilgjengelige data fra ulike kilder, som for eksempel kjøttkontrollen. Konsekvensen er at risikobildet ikke blir dekkende, og grunnlaget for å risikobaserte tilsynsvirksomheten blir dermed svakere.

•Det tar for lang tid før kronisk dårlige dyrehold med fare for å bryte dyrevelferdsloven flere ganger, får ny inspeksjon av Mattilsynet.

•Kronisk dårlige dyrehold får pågå for lenge.

– Riksrevisjonen mener det er kritikkverdig at det tar for lang tid før kronisk dårlige dyrehold med fare for å bryte dyrevelferdsloven flere ganger, får ny inspeksjon av Mattilsynet. Det er etter Riksrevisjonens vurdering også kritikkverdig at kronisk dårlige dyrehold får pågå for lenge, skriver Riksrevisjonen i sin årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2018.

https://www.nationen.no/nyhet/riksrevisjonen-dyrelidelser-far-paga-for-lenge/

Jeg tillegger bekymringsmelding vedrørende åpenbare brudd på Dyrevelferdsloven,

Reaksjonene er mange på sosiale medier etter gårsdagens storaksjon mot en gård som over lengre tid har vært under oppsikt av Mattilsynet. Sammen med politiet dro Mattilsynet til gården i Hedmark og hentet ut en tredjedel av bondens storfebesetning på 327. Dyrene skal avlives og destrueres.

– Det er mange gode grunner til hvorfor vi måtte gå til aksjon i går, og det var mange praktiske årsaker for hvordan vi gjennomførte den, forteller avdelingsleder i Mattilsynet Ingrid Elisabeth Bjerke-Matsson.

-Synes det er viktig at folk får se den nåværende situasjonen på gården som er under avvikling, og ikke bare får Mattilsynets versjon i media. Videoen viser dyrene som ble hentet i går. Det har ikke vært perfekt på denne gården, men det har vært en positiv utvikling, og Mattilsynet innrømmet også i går at dyrene såg fine ut, både de som var inne og de som var ute.

Men har Mattilsynet selv alt på det tørre? To okser som stod i sykebinge og ikke kunne følge med transporten ble nødslaktet. Den ene måtte få to skudd, den andre hadde også behov for det, men fikk bare ett. Han var fortsatt bevisst og snudde hodet mot slakteren da han skar over strupen. Mattilsynet såg på men foretok seg ingenting. Eierne fikk ikke dokumentert noe, da telefonene ble beslaglagt. Alt skulle dekkes over, også registreringsskiltene på bilene

Mattilsynet har gått ut med at de frykter at dyrene har kugalskap, men i går sendte de 140 dyr til et Nortura-slakteri. Da kan en lure på om de tror på sin egen teori. Det var ikke bare okser, som det står i media, men også kviger og kalver. Mattilsynet hevder at forholdene på gården er bedre nå fordi de har ansatt en person som fører tilsyn med at dyrene får sitt daglige stell. Denne personen har ikke dyreeierne sett noe til, de har i det hele tatt ikke sett noen fra Mattilsynet på 3 uker. Da kan en lure på hvor mye annet som ikke stemmer.

Jeg vedlegger ett utdrag fra ett psykopatisk medlem i Mattilsynet på Senja da sistnevnte forlangte at bonden skulle frakte 100 kyr fra ett fjellbeite mange mil unna for å teste øremerkene, noe hun utmerket kunne gjort da hun var på gården noen dager før .

Sitat.

Hun brølte ut at hun hadde så stor makt at hun kunne få alle dyrene avlivet og beordre en gravemaskin til å grave en stor hål i bakken å grave de ned. Jeg hadde tilfeldigvis en mann på gården som het Steve Ottemo, som hørte dette utbruddet. Han ble helt rystet og spurte, Skal du virkelig skyte dyra til Svein og grave dem ned?

7.4 - Da svarte Gro Leite, sitat: «Hold kjeft, du har ingen ting å si - det er jeg som er sjef –

JEG HAR SÅ STOR MAKT, at jeg kan beordre bevæpnet politi til å fjerne deg fra gården, om så få deg skutt i en arm eller fot hvis du ikke slipper meg inn, så stor makt har jeg.»

Sigmund Salamonsen ble aldri anmeldt for brudd på dyrevernloven , ble jaget vekk fra sin egen gård av en polietat som er mattilsynets og barnevernets  små lakeier, hvor samboer ble truet med barnevernet og fratas ungene hvis de ikke fjernet seg .

Sitat

11 nyfødte lam ble slått i hjel med en hammer på gården. 2 sauer avlivet og slaktet på slakteriet, mattilsynet påstår dem haltet (jeg kjenner ikke til noen som haltet kl. 8.00 om morgenen eller dagen før.) 1 sau ble slaktet og kassert – mattilsynet påstår den var avmagret.

Fakta om saken

Mattilsynet samlet småavvik og konkluderte med avvikling.

Mattilsynet sendte friske dyr i godt hold til slakteriet.

Mattilsynet forfalsket bildene i rapporten .

Mattilsynetgjorde seg skyldig i dyremishandling ved å sende sau som vat kommet langt i drektighetsperiodenat de lammet på dyrebil og slakteri .

Mattilsynet sørget for at Salamonssen fikk beslaglagt produksjonstilleggene sine .

http://gallerigrabolsodegarden.com/2019/07/07/apent-brev-til-mattilsynet-hedmark/

Vi gjennomfører nå del to av avviklingen av dette dyreholdet, forteller Wenche Aamodt Furuseth, regiondirektør i Mattilsynet.

Politiet sperret av gården så skuelystne og media ikke kom på nært hold. Bonden på gården satt også selv opp en lastebil ved innkjøringen. Den ble senere fjernet.

Flere støttespillere av bonden møtt opp på gården under dagens aksjon.

Mattilsynet skriver i en pressemelding at bonden har fått tilbud om å avvikle dyreholdet, slik at myndighetene slipper å bruke tvang. Bonden har tidligere nektet å avvikle dyreholdet. Bonden har forsøkt å få omgjort Mattilsynets vedtak tre ganger i retten, uten å få medhold.

https://www.nrk.no/innlandet/mattilsynet-og-politiet-aksjonerer-mot-gard-_-tar-ut-220-kyr-1.14717473

Kjølen Gård

September 25 at 11:01 AM

ET SISTE ROP OM HJELP

Hver time og dag føles så ufattelig lang, for man vet ikke hva som venter eller når noe skal hende. Uansett hva man gjør så kommer man seg ikke lenger, for uansett hva så er ikke noe godt nok.

Det beskriver vår situasjon godt nå, vi har prøvd alt og gjør alt dem ber om og mer. Men det hjelper aldri for de har bestemt seg og det er ingen vei tilbake nå.

Det har vært veldig stille utenom noen få inspeksjoner, det er ikke er noe å sette fingeren på. Vi håpet at det endelig hadde roet seg litt, og alle parter ta til fornuft. Men det er vel samme følelse som vi satt med 1,2,3,4 juli og noen uker før det, tilogmed 5 juli formiddag så gikk vi med en god følelse. Bare denne gangen så kommer den dårlige følelsen noen dager før de står på døra....

MT har selv godtjent opphavet av alle kalvene som er født etter vedtaksdato, som skulle vurderes til å bli fjernet fra forflyttningsvedtaket. Neida ikke her en gang kan vi gå den greie veien, 16 av 40 ble godtatt av dem i første om gang. Kunne kanskje endre de andre hvis vi har bildedokumentasjon, men hadde vi visst at de skulle ha denne vurderingen nå så kunne vi jo sendt alt vi har men det gir de oss ikke muligheten på forhånd for, ei heller spurt om.

Sånn det ser an til nå så kommer de til en av de neste dagene for å hente resten av kuene. Men hvordan skal dette gjennomføres? Vi må selv ha klart en løsning for kalvene som trenger stell uten en mor. Hva med de som nesten føder hvert øyeblikk? Hvordan kan noen med en forstålse for dyr og dyrehold si at dette er gjennomførbart og det beste dyrevelferdsmessig? De har rett og slett ikke snøring på hva de gir seg ut på, men det er vel vi som blir straffet ved dems feilsteg igjen som sist.

Ankefristen er ikke godt ut, den blir sendt løpet av uken sammen med stevning iforhold til en hovedrettssak.

De har selv sagt at dyrvelferdsvedtaket ikke står per dags dato lenger med tanken på hvor godt standar det er på gården, men de klarer ikke vente. Telledatoen er kommende tirsdag, og de er livredde for at vi skal få inntekter på noen som helst måte.

Det er hjerteskjærende å se disse livlige, friske søte dyrene skal bli revet bort fra gård og barnene sine.... det er tårevått å gå rundt blant de når de er så uvitende og godhjerta øyne, det har vært sikkelig vindt det at vi ikke har fått tatt mer enn noen og 40 kuer ned på beite selvom de andre har nytet fin være ute oppe på gården.... men vi får begrensinger av Mt på alle kanter så det er det ikke noe vi får gjort noe med.

Alle med sine treff og personligheter, farger og mønstre.... vi vil savne hver og en av dem like mye og det kommer til å bli en enorm tomhet i hverdagen, livet og hjerte

https://www.facebook.com/KjolenGard/photos/pcb.2138504036450741/2138503909784087/?type=3&theater&ifg=1

Transportforskriften:

§ 10. Forbud mot transport:

Det er forbudt å transportere:

a. drektig storfe og hest og andre arter med tilsvarende lang drektighetstid de siste 2 uker før fødsel ventes,

b. andre drektige dyr hvis det er risiko for at fødsel kan skje under transporten,

c. dyr som har født i løpet av de siste 72 timer

d. unge dyr der navlen ikke er tørket inn

Dyrevelferdsloven:

§ 3 Generelt om behandling av dyr:

Dyr skal behandles godt og beskyttes mot fare for unødige påkjenninger og belastninger.

§ 11. Transport

Transport skal foregå på en måte som er til minst mulig belastning for dyret. Dyr skal kun transporteres når de er i en slik tilstand at det er forsvarlig å gjennomføre hele transporten.

§ 12. Avliving

Avliving av dyr og håndtering i forbindelse med avlivingen skal skje på dyrevelferdsmessige forsvarlig måte.

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2009-06-19-97

Poenget med det hele er at det nesten utelukkende er friske flotte dyr som blir fjernet fra Kjølen gård og andre og påfallende mange drektige dyr ..

Hvem får gevinsten av dette .

Mattilsynet, Nortura, dyrebilsjåfør(er) og Norsk protein. Noen i ledelsen inkl. løpegutter er involvert.

De har trolig stjålet dyrene fra Kjølen gård. Bare innmaten og de 7 kyrne og kalvene som ble avlivet på gården er kommet til destruksjon.

Resten, skrottene, er sett pålastet på dyretransportbilen på Otta natt til fredag. Den samme semitraileren sto lørdag parkert ved Nortura Malvik. Vi har sterke indikasjoner som peker på at slaktene kan være tatt inn der.

Vi har bilder, vitneobservasjoner, og lydopptak fra samtale med Norsk protein som beviser i saken. Vi ber om ransaking av mørningsrommet på Malvik, og at jeg får komme inn der og se og ta prøver.

Leder av Norsk protein Hamar sa i går morges at det stemmer at bare slakteavfallet er kommet. Selve skrottene ville komme etter, hengende på kjølebil. Da jeg spurte hvorfor det sa han at de hadde gått gjennom en prosess på et slakteri. Dette er dokumentert ved lydopptak som flere nå har.

Alle dyrene fra Kjølen som gikk til Otta for avliving kom fram på natt. Det var nesten ikke folk på anlegget. Natt til torsdag kun en personbil, dyretransportbilen, og en nødslaktebil kom til. Securitas-vakt mot porten. Var det i det hele tatt tilsynsveterinær fra Mattilsynet?

Alle må forstå at noe er galt. Hvis dyrene skulle til destruksjon så skulle de aldri ha blitt "slaktet", kun avlivet og kastet i container for destruksjon. Mattilsynet har ansvaret for hele aksjonen inkl. å sikre at de kommer til destruksjon. Så har ikke skjedd. Karina Kaupang

HVOR ER DISSE SKROTTENE I DETTE ØYEBLIKK? Anslagsvis 100.000 kg med skrotter av prima kjøttfe er på avveie.

Politiet og departementene inkludert statsministerens kontor er varslet natt til mandag. De vil ikke ta i det. Det var lite interesse for å ta imot bilder og beviser, og vitne som har sett pålessing av de avlivede dyrene på Otta ville "bli kontaktet om politiet fant det nødvendig." Det er trolig på gang en dekkoperasjon og beviser kan forsvinne. Dere må hjelpe.

Hvis dette stemmer så er det en internasjonal skandale.

Del innlegget. Kan noen dra og være på anlegget til Norsk protein på Hamar? Om de prøver å stunte å kvitte seg med skrottene så skal de inn på kategori 1 anlegget der. Henvend dere og forlang å se hva som tippes.

Alt i saken er galt og det ringer bjeller. Ordinært skulle nedslakting ha skjedd f.eks. ved drivgang og avliving på gården og heising rett opp i container for destruksjon.

Det er sterke indisier på at det samme har skjedd med de 140 dyra tatt i juli. Husk! Aksjonen startet fredag ettermiddag dengang, dyrene ankom slaktefjøset en vending sent på fredag, en vending til på natten.

https://www.facebook.com

 

 

 

 

 

 

 

kalkaespiser og diktator

På Dagsrevyen den 30. sept. 2019 kom Abid Raja med krav om at norske myndigheter må hente til Norge IS-barn og mødre som oppholder seg i leire i Syria. Et fire års gammelt barn blir brukt som brekkstang fra Raja og en rekke andre personer og organisasjoner. Nå må Statsministeren skjære gjennom og hente disse barna og deres mødre til Norge, var hans krav.
Jeg vil komme med et ærlig og velment forslag til løsningen av denne saken. Norge har gjennom 50 år tatt inn mange titusener av pakistanere både da de kom hit som "turister" og senere gjennom årene. Det er for mange nordmenn uhørt at innvandrere og "turister" fra fremmede makter nå krever å bestemme norsk innvandringspolitikk.
Abid Raja, som selv er pakistaner og muslim, bør ha de beste muligheter til å påvirke pakistanske myndigheter til å gi innreise og varig opphold i Pakistan for både den mye omtalte fireåringen og hans mor og familie. Pakistan er et muslimsk land. Det vil være langt mer naturlig at de som frivillig vervet seg til den Islamske Staten - IS - og bidrog til å skaffe IS avkom til fremtidige muslimske samfunn nå får opphold i muslimske land, som f.eks. Pakistan eller Somalia. Det er naturstridig at disse miljøene får komme hit for å få ny grobunn og utvikle seg videre her. Det er jo kjent at det er det kristne Europa som er IS sitt mål å overta. 
Jeg vil be norske myndigheter om å innse at her fortsatt er endel nordmenn som stadig klarere ser at vårt land er i ferd med å koloniseres gjennom representanter for fremmede makter. Denne utviklingen ønsker vi ikke, men vi blir heller ikke hørt når det gjelder vår rett til å bestemme vår egen og vårt lands fremtid. Det blir endog formulert og vedtatt straffelover som skal hindre vårt folk i å protestere mot en ny tid under fremmede herrefolk. Riksadvokaten har også lovet oss harde og normdannende straffer for våre ytringer. Da er nordmenns menneskerettigheter, og restene av Norge som et demokratisk samfunn, avviklet for godt!
For en tid siden kunne vi få med oss en debatt på NRK mellom pakistaneren Abid Raja, en representant for Afghanistan og en fra Iran som handlet om hvor mange migranter, asylanter og "flyktninger" Norge plikter å ta imot. Da kan vi bare erkjenne at vi har kommet langt som koloni for fremmede stater. Og dette er en villet politikk fra norske myndigheter gjennom flere tiår.
Norvald Aasen, 6983 Kvammen
Tel: 57731844 

1

Merete Støvring

Denne saken føyer seg inn i utallige overgrep fra Mattilsynets side godt hjulpet av politi og en falsk media , som gjør hva som helst for å ødelegge ett livsverk.

jeg velger å reblogge denne historien som er rett og slett brutal og grusom overfor ett menneske som jobber hardt for å klare seg

Nå vil jeg fortelle deg om et medmenneske som har det vondt. Vi er opptatt av at barn ikke skal mobbe, men voksne kan være enda værre! De kaster «stein etter stein» på Merete og etter henne. De samarbeider om å «ta» henne, og ingen tar ansvar for den totale belastningen hun utsettes for. Jeg har snakket mye med Merete og jeg har lest flere dokumenter. Jeg tar forbehold om at det kan forekomme feil i det jeg skriver eller at det er forhold jeg ikke kjenner til. Jeg nummerer de feilene jeg mener å ha funnet, og varsler om dette når jeg forteller historien om Merete. Rette instanser bør undersøke og vurdere det jeg varsler om. Hun arvet en stor gård på Ler i Trøndelag. Hun er alenemor, sivilingeniør og veterinær. Å drive gård var nytt for henne, men hun var full av glede og entusiasme da hun tok over. I stedet for tradisjonelt «industrilandbruk» har hun valgt å drive økologisk, ha flere dyrearter og å ha dyrene ute så mye som mulig. Hos Merete er dyrevelferden i fokus, og dyrene får være mye ute hele året. Vel, gleden skulle ikke vare lenge….

Støtt spleisen hennes her: https://www.spleis.no/project/83408

 1. Noen slipper løs dyrene
  Merete bruker utmarka til beite. I mer enn 10 år har det har vært mange konflikter rundt dette. «Noen» åpner systematisk en eller flere av de 15 grindene som holder dyrene i utmarka. Når dyrene går i hager og på innmark, ringer folk og klager til Politiet og Mattilsynet. Man kan jo lure på hvorfor de klager på bonden, og ikke på de som med vilje slapp ut dyrene…
 2. Noen ringer til politiet og Mattilsynet og klager på Merete når andre har sluppet dyrene hennes løs
  Igjen og igjen får Merete sinte telefoner om at dyrene hennes har kommet ut fra utmarka. Hun må legge alt hun driver med til siden, og bruke flere timer på å samle dyrene og drive dem tilbake til utmarka. Dag og natt, uke etter uke, år etter år har noen sluppet ut dyrene.
 3. Noen har sabotert grindene
  Ikke bare har «noen» sluppet ut dyrene hennes, de har gjort hærverk på grindene samtidig! Og der står hun da, alenemoren med mange arbeidsoppgaver hjemme på gården, og reparerer grindene igjen og igjen og igjen. Eller så er de tunge grindene blitt hektet av og flyttet. En gang fant hun grinda låst i åpen stilling! Merete har også satt opp sine egne grinder. Også de ble fjernet og knust. Når Merete spør hvem som har sabotert grindene, er det ingen i lokalsamfunnet som vet noen ting…. Folk dekker over for hverandre. Det er vel slik mobbere opererer?
 4. 46161677_1406605002806859_569442230280912896_n-merete-støvring-225x300.jpg 43198603_1380209148779778_853902793377841152_n-merete-støvring-300x225.jpg70257944_1621546057970464_998081800372748288_n-Merete-støvring-225x300.jpg
 5. Folk har hindret henne i å drive dyrene tilbake til utmarksbeitet og de skremmer og presser dyrene feil vei
 6. Hun forteller også at hun med gråten i halsen har opplevd at folk hindrer henne i å gå forbi dem med kuflokken sin. Merete forteller at sambygdinger har stått i veien og med vilje skremmer og jager dyrene feil vei! De har også sperret veien med biler og hestehenger. Hun forteller til og med at de har brukt kjøretøy til å presse dyrene ut av veien! Hun mener også at folk har forklart seg usant om situasjoner som har oppstått. Stakkars dyr og stakkars Merete!
 7. Folk krever at hun må lede dyrene to timer bort fra grindene.
  Merete har også fått klar beskjed om at det ikke er nok å lukke grinda bak dyrene, men at hun må drive de helt tilbake til utgangspunktet, noe som tar henne to timer ekstra.
 8. Gjerdeplikt rundt utmark er tinglyste plikter. Likevel er det Merete som får skylden når andre slipper dyrene hennes løs. Det er en konflikt som både kommunene, mattilsyn og politiet skulle vært med på å løse! Hvorfor valgte de ikke megling?
 9. Overvåkingskameraer avslører at mange samarbeider og vet om grindsabotasjen
 10. Problemet var så omfattende at Merete fikk satt overvåkingskameraer i samråd med Datatilsynet. Bildene og videoene avslørte at mange er delaktige i grindsabotasjen. En er til og med filmet mens han stjeler et av kameraene! Filmene gjorde at hun fikk sett det hun mener er en aksjon mot henne. Først slippes dyrene løs, og så ringes det inn klager til politiet og Mattilsynet. Hun føler seg mobbet!
 11. Kommunenes saksbehandler er inhabil?
  Utrolig nok forteller Merete at hun ser at en av saksbehandlerne sine ved kommunens landbrukskontor er tilstede mens grinda ble knust til pinneved. Attpåtil er denne saksbehandleren i så nær familie som det er mulig å komme til noen av de som har vært mest aktive i grindkonflikten. Merete forteller at saksbehandlerens vedtak har vært ekstremt ødeleggende for henne. Merete mener at saksbehandleren er inhabil.
 12. Er fylkesmannens representant inhabil og hvorfor eksisterer det ikke møtereferat??
  Høsten 2015 hadde kommunene og Fylkesmannen møte angående å trekke produksjonstilskuddet til Merete. Fylkesmannens representant i dette møtet er samboer med en person som er i svært nær familie med involverte i beitekonflikten. Er ikke personen da inhabil?Som om ikke dette var «samrøre» nok, har Merete fått beskjed om at det ikke eksisterer noen agenda for møtet og heller ikke noe møtereferat. Møte mellom kommunen og fylkesmannen angående Merete, ingen agenda, ingen referat. Enten er det fullstendig useriøst, eller kan det hende at «noen» holder informasjon tilbake?
 13. «Hemmelig møte» der til og med kommunelegen ble invitert
  I 2018 tok kommunen og landbrukssjefen initiativ til et hemmeligholdt møte. Innkallingen ble sendt bare 1,5 time etter Meretes fredelige demonstrasjon mot kommunenes aktive negative rolle i beitekonflikten! Merete var ikke invitert og fikk verken forklare seg eller forsvare seg. Landbrukssjefen hadde til og med innkalt kommuneoverlegen! Legen hadde integritet nok til å avslå møteinvitasjonen. Inviterte de legen for å sykeliggjøre henne? Merete fikk tilfeldigvis vite om møtet i ettertid da hun ba om innsyn i kommunikasjonen mellom kommunen og Mattilsynet. Men lokalavisen ble informert på forhånd! Er det mulig???
 14. Er ordføreren og landbrukssjefen inhabile og er det greit at de liker/kommenterer negative innlegg om Merete i sosiale medier
  Merete skriver at de «er svært aktive på nett med å støtte og kommentere et innlegg som ligger åpent offentlig på nett og hvor jeg både henges ut og står med navn og bilde ifm. avviklingssak. Innlegget finnes også delt på landbruksgrupper med mange tusen medlemmer.» Er dette greit?
 15. Det var kommunen som tok initiativ til å ta fra Merete produksjonstilskudd. Mattilsynet skal ikke ha hatt uavsluttede saker på Merete da.
  Les gjerne setningen over en gang til. Hittil har avgjørelsen påført Merete mer enn 1 million i tapte inntekter. Dette er penger som skulle gått til drift av gården og mat til dyrene.  I tillegg lot kommunene være å megle eller gripe inn i grindsabotasjen, så Merete måtte bruke timevis dag og natt på å finne dyr og drive dem tilbake igjen til utmarksbeitet. Min mening er at kommunen skulle ha meglet i beitekonflikten. I stedet følte Merete at kommunen aktivt støttet de som åpnet og ødela grindene slik at hun måtte bruke timevis på konflikter og å drive dyrene sine tilbake igjen til utmarka. Når Merete ble fratatt så mye penger ble hun enda mer avhengig av å la dyrene beite i utmarka. Hvor mye av ansvaret for Meretes situasjon skyldes behandlingen kommunen gav henne?
 16. Brannvarslingsanlegget som ble betalt men aldri levert og regler som er regler.
  Merete bestilte og forhåndsbetalte et brannvarslingsanlegg til fjøset på 180.000 kr. Selgeren gikk konkurs, og brannvarslingsanlegget hun hadde betalt for ble aldri levert. Pengene var tapt. Hun hadde ikke råd til å betale nye 180.000 kr for å kjøpe brannvarslingsanlegget enda en gang. Dyrene hennes går mest mulig ute, men under kalvingen lot hun dyrene være inne av dyrevelferdshensyn. Noen kom på tilsyn, og da de telte dyrene fant de ut at hun hadde 4 nyfødte kalver for mye innendørs og at brannvarslingsanlegg dermed var påbudt. De var informert om at Merete hadde betalt for et brannvarslingsanlegg hun aldri fikk. Likevel gav de henne et femsifret overtredelsesgebyr! Regler er tydeligvis regler. NRK skrev om rettsaken: Han (Meretes advokat) viste også til at Støvring no har ordna brannvarsling i fjøset.– At ting er ordna etter at vedtaket om aktivitetsforbod er gjort, kan ein ikkje ta omsyn til, meiner Hammersvik, som representerer staten.
 17. Forfangenhet er en vanlig sykdom hos hester, og det er ikke Meretes skyld. Anerkjent veterinær vitnet for Merete.
  En anerkjent veterinær vitnet i rettsaken. Hun sa at nyere forskning viser at 10 % av hestene i USA blir forfangne hvert år. Forfangenhet er altså en vanlig sykdom. Arv spiller også inn, og ponnirasen Merete har er ekstra utsatt. Veterinæren sa også at ponniene til Merete verken hadde det bedre eller verre enn veldig mange andre steder. Merete har også mange gamle ponnier, som da statistisk sett har større sannsynlighet for å ha vært forfangne. Det fremstår merkelig at det gis inntrykk av at det er Meretes skyld at noen av ponniene er eller har vært syke. Det viser at de ikke har oppdatert seg på forskning. Veterinæren er helt klar på at ponniene til Merete som har/har hatt forfangenhet verken har det -eller stelles- bedre eller værre enn mange andre steder.
 18. Mattilsynets ansatte la selv inn «anonym bekymringsmelding»?
  Blant Mattilsynets «bevis» mot Merete var det et videopptak av Meretes ponnier. Mattilsynet opplyste at videoen var levert inn av en anonym varsler. Merete ba om innsyn, men Mattilsynet valgte å holde varslerens identitet skjult. Dette viste seg at det sannsynligvis er gode grunner til akkurat det…
  Merete oppdaget at Mattilsynet opplysninger om tid og dato for den ukjente varslerens opptak ikke stemte med videoens metadata, som viste at filmen ikke var fra kl 23 på kvelden, men tvert i mot var filmet dagen etter i Mattilsynets kontortid. I rettsaken kom det frem at videoen slett ikke var innsendt av en «anonym varsler», men filmet av Mattilsynets egen inspektør som til og med har vært saksbehandler for Merete! Hadde denne opplysningen vært kjent før rettsaken hadde det hjulpet Merete i hennes sak.
 19. Mattilsynet forsøkte å holde det hemmelig at Mattilsynet hadde sendt inn anonym bekymringsmelding selv.
  At Mattilsynets inspektører lusker rundt på «inspeksjon» som ikke er inspeksjon likevel, filmer og etterpå journalfører sin egen video som et «anonymt tips» er kritikkverdig. Enda mer kritikkverdig er det at andre ansatte i Mattilsynet valgte å ikke gi Merete innsyn. At ledelsen dekket over dette avslører en systemsvikt. Mattilsynet innrømmet aldri dette og de brukte opptaket som bevis. Merete er sikker på at andre såkalte «anonyme bekymringsmeldinger» er produsert av Mattilsynet selv, klokkeslett de er kommet inn og ordlyd kan indikere det. Mattilsynet nekter fortsatt å gi henne innsyn, sannsynligvis for å beskytte Mattilsynets ansatte. Er dette lovlig?
 20. Er det god etikk at Mattilsynets ansatte inspektører selv kan legge inn anonyme bekymringsmeldinger i saker lokalkontoret de er ansatt ved arbeider med? 
 21. Mattilsynets varsler forlot et dyr i hjelpeløs tilstand.
  En av ponniene som ble filmet var akutt forfangen. Dette er en smertefull hovsykdom.  I akutte tilfeller oppstår symptomene hurtig og er meget alvorlige. Ponniene gikk på beite i utmarka, og da vet inspektøren at regelverker tillater at det kan gå mange dager mellom hver tilsyn eieren foretar. Likevel forlot inspektøren/Mattilsynets «varsler» ponnien i en hjelpeløs tilstand uten å varsle eieren samme dag. Ponnien kunne knapt bevege seg på videoen! Attpåtil ser det ut til at de gav ponniene kraftfor, noe som det er godt kjent at kan være direkte skadelig for dyr med forfangenhet. Mattilsynets inspektør/varsler brøt lov om dyrevelferd § 4. Hjelpeplikt. Enhver som påtreffer et dyr som åpenbart er sykt, skadet eller hjelpeløst, skal så langt mulig hjelpe dyret. Dersom dyret er et dyr fra dyrehold eller storvilt, og det ikke er mulig å yte god nok hjelp, skal eieren eller politiet varsles umiddelbart.
 22. Bør Mattilsynet åpne personalsak mot inspektøren for brudd på Loven om dyrevelferd og for at hun skal ha sendt inn sin egen video som en bekymringsmelding fra «publikum»?
 23. Kan en ansatt inspektør i Mattilsynet gi seg ut for å være en «anonym varsler»? Hvorfor varslet hun ikke eieren om «inspeksjonen»? Hvorfor skrev hun ikke rapport fra tilsynet? Hvorfor forlot hun en hest i nød uten å varsle eieren umiddelbart om den syke ponnien?
 24. Viser dette at vedkommende er skikket til å være inspektør for Mattilsynet?
 25. Mattilsynet bør undersøke hvem av de ansatte som visste hva som hadde skjedd, men var med på å legge lokk på sannheten.
 26. Hun som skal ha filmet har vært en av saksbehandlerne i Meretes sak! Mattilsynet er avhengig av tiitt. De som blir kontrollert må være trygge på at inspektørene er objektive og rettferdige. Hvilken troverdighet har denne inspektøren? Hvem i Mattilsynet visste om dette, som jeg mener er «juks»? Hvordan kunne Mattilsynet presentere den som et publikumstips og attpåtil bruke videoen som bevis i en rettssak? Et viktig spørsmål er nå: Hvilke andre av de såkalte «anonyme bekymringsmeldingene» er sendt inn av Mattilsynet selv? Mattilsynet nekter Merete innsyn. Ordlyden i såkalte «anonyme bekymringsmeldinger» og tidspunktet de er «sendt inn» vekker mistanke hos Merete. Rettsikkerheten er i fare.
 27. Hønene hadde rent vann: Feil i Mattilsynets rapport?
  Mattilsynets rapporter stemmer ikke overens med Meretes lydopptak. Et eksempel er at de har skrevet at hønene hadde skittent vann. På lydopptaket sier Merete at den bøtta er fra i går (den som inspektøren påpekte det var skittent vann i.) Og så fortsetter Merete: Mens denne er fra i morges, og denne satte jeg inn for en halv time siden. Mattilsynet skriver i sin rapport at vannet er skittent. Hvorfor nevner de ikke at hønene har to andre beholdere med rent vann? Er inspektøren troverdig?
 28. Var det snø? Feil i Mattilsynets rapport?
  På inspeksjonen i desember 2016 skriver Mattilsynet at sauene spiste av snødekt beite. Merete sier det var grønt. Værstasjonene i området viser at det var plussgrader i perioden.
 29. Mattilsynets bruk av bilder: Feil i Mattilsynets rapport?
  Rapportene inneholder mange feil mener Merete, blant annet har de tatt bilder av et dårlig leskur som Merete sier at ikke var i bruk.
 30. Mattilsynet brukte bilde av en gammel ku i en uheldig positur for å vise dårlig dyrevelferd. Feil i Mattilsynets rapport.
 31. Kua var 20 år, gjennomsnittlig slaktealder for melkekyr i Norge er rundt 4 år! Dra på et hvilket som helst gamlehjem for mennesker og fotografer folk der, så ser du at en alderdom kan vises i form av at man blir tynnere el. Merete reagerer på vinkelen bildet er tatt i. Kua står med hodet mot fotografen og skal snu seg på en trang bås. Hun har derfor bena innunder kroppen og runder ryggen. Må Mattilsynet fotografere en 20 år gammel ku i en uheldig vinkel for å dokumentere dårlig dyrevelferd, ja da sier det ikke så rent lite…
 32. Her ser du Meretes bilde av kua, hun er jo flott. Heldigvis lever hun fortsatt og nyter alderdommen.
 33. 51591260_1474810545986304_8869424056869322752_o-merete-støvring-linnea-300x225.jpg
 34. En som ikke var på gården skrev rapport: Feil i Mattilsynets rapport?
 35. Flere ganger har Merete opplevd at den som skriver rapporten for Mattilsynet aldri har vært på gården! Hvordan kan Mattilsynet da bruke rapporten som bevis i retten? Er dette lovlig?Det er ikke lenge siden Mattilsynet selv måtte innrømme alvorlige feil i en annen sak, sitat fra NRK: – Mattilsynet, ved en medarbeider som ikke selv deltok i tilsynet, skrev tilsynsrapport. I overlevering av informasjonen skjedde det imidlertid misforståelser og tolkinger, sier fungerende administrerende direktør i Mattilsynet, Karina Kaupang. – Blant annet om hva som var oppsummert og kommunisert til bonden. Dette førte til feil konklusjon og et hastevedtak om avvikling, som det på dette tidspunktet ikke var grunnlag for å fatte.
 36. Var bekken frosset? Feil i Mattilsynets rapport?
 37. Mattilsynet tok bilde et sted der bekken er frosset, og påstår at dyrene ikke hadde tilgang til vann. Merete sier at bekken er lang og at vann renner fritt andre steder. Det tok ikke Mattilsynet bilde bilde av….
 38. Bildebevis som Mattilsynet ikke kan dokumentere når og hvor er tatt!
 39. Et annet eksempel er et bilde Mattilsynet har brukt som bevis i retten. Mattilsynet har fjernet dato for når bildet er tatt, men bruker det likevel som bevis. Meretes advokat sa at det er hårreisende at Mattilsynet ikke arkiverer sine «bevis» på en etterrettelig måte. Mattilsynet kunne ikke dokumentere når og hvor bildet var tatt.
 40. Inspektørene forteller ikke hva de mener under inspeksjonen: Når rapporten kommer lenge etterpå er det ofte for sent for dyreeier å tilbakevise det de har skrevet.
 41. Merete føler at hun blir fratatt mulighet til å dokumentere. De som er på inspeksjon nekter å informere om hva de vurderer og hva de mener er feil under tilsynet. Det kommer i rapporter dager og uker etterpå. Da er det for sent for Merete å tilbakevise det de har skrevet.
 42. Mattilsynet (mis)bruker gamle og avsluttede saker.
 43. Mattilsynet har også børstet støv av 12 år gamle avsluttede saker, og brukt dem på nytt i retten nå. Hadde Merete vært klar over det, ville hun selvsagt tilbakevist og klaget den gangen. Hva slags rettsikkerhet er dette?NRK skrev: Advokat Torkjell Øvrebø, som representerer Støvring, samanlikna metodane til Mattilsynet med å «finne brødsmular».– Finn ein nok smular, har ein til slutt eit brød, altså ei sak. Så skal ein ta livet av friske dyr, for å hindre at dei lir i framtida, sa Øvrebø i prosedyren sin.
 44. Støtt spleisen hennes her: https://www.spleis.no/project/83408
 45. Merete Støvring er en varsler.
  Hun varslet om dyreplageri i regi av Mattilsynet og krevde granskning! Kort tid senere kom «takken» fra Mattilsynet: Et aktivitetsforbud som er den strengeste sanksjonen de kan gi!
 46. Hennes faglige vurderinger av myndighetenes unødvendige massedrap av villrein, gjorde at Miljøvernforbundet (der hun er rådgiver) krevde granskning at Mattilsynet. Sitat fra media: Avliving av over 1400 dyr på Hardangervidda var grovt dyreplageri – og er et av de største dyrevelferdsmessige tragediene og overgrepene i Norge. (..) Kontinuerlig motorisert jakt med helikopter og snøscooter i nær fire måneder ikke er god dyrevelferd. At det skjer i regi av staten er ikke akseptabelt, og saken må granskes i ettertid. I forhold til Mattilsynets samfunnsrolle med hensyn til smittsomme dyresykdommer er dette grov svikt i planlegging og gjennomføring innen Mattilsynets ansvarsområde, sier Støvring.Merete har varslet offentlig om Mattilsynet. Få dager etter at avdelingsdirektøren forsvarte seg og Mattilsynet i media, som skal være fattet av hennes underordnede ved Mattilsynets hovedkontor et aktivitetsforbud for Merete. Advokaten mener vedtaket er et iskaldt «takk for sist» og at vedtaket er ugyldig. Advokaten sier at avdelingsdirektøren er opplagt inhabil siden Merete er en varsler, og han forstår ikke hvordan retten kan mene noe annet om hennes underordnede. Ihht. forvaltningsloven er alle under en leder inhabil dersom en leder er inhabil.
 47. Ila Mattilsynet Merete et aktivitetsforbud som hevn fordi hun kritiserte dem og krevde granskning i villreinsaken? 
 48. Det kan hende at Meretes kritikk og krav om en granskning av Mattilsynet var «motivasjonen» etaten trengte for å knuse henne. Advokaten hennes sier at vedtaket ikke er til å forstå. Aktivitetsforbud innebærer et forbud mot å ha dyr. Det er den strengeste reaksjonen Mattilsynet kan gi, og er beregnet for folk som er utilregnelige eller gjør grove og gjentatte brudd på dyrevelferd. Det brukes mot bønder som har dyretragedier på gårdene sine. Vi er mange som synes hele saken stinker av et «Takk for sist», en hevn etter at Merete krevde granskning av Mattilsynet i villreinsaken.
 49. Dyrene lider ikke nå, men Mattilsynet vil fjerne dyrene for å hindre at de lider i fremtiden?????? Hvor er logikken?
 50. Til og med Mattilsynets advokat innrømmet i retten at at det slett ikke er noen «dyretragedie» på gården hennes. Her er det ingen dyr som sulter eller tørster. Noe kryptisk sier han til NRK: -Her er det snakk om å gripe inn for å hindre at dyr lider i FREMTIDEN! Hva synes du om den forklaringen?
 51. Kvalifiserer det de har gjort innunder grov uforstand i tjenesten?
 52. Man kan spørre om saksbehandleren lokalt som skal ha vært til stede ved grindåpningen og landbrukssjefen er habile saksbehandlere i Meretes saker. Hva med ansatte i Mattilsynet lokalt og sentralt? Inhabilitet? Profesjonalitet? Og hva med den fascinerende rolleblandingen til Mattilsynets inspektør: Anonym «varsler» den ene dagen, Meretes saksbehandler den neste. Og som attpåtil forlot en akutt syk ponni i nød uten å varsle og uten å hjelpe med en gang! Det er knapt til å tro!
 53. Mattilsynet bruker media, og media lar seg bruke.
 54. Merete er skuffet over media. Hun sier: Men det man kan være sikker på, er at ingen ting av bondens versjon er å finne igjen i avisene. Det når ikke fram i media. Der råder Mattilsynet og pressen selv, så å si alene. Vinklingen i NRK var så skeiv og ufordelaktig for meg at advokatkontoret varslet NRK at vi ønsket å benytte tilsvarsretten. Mange sider med tekst og bilder ble levert. Ingen ting ble tatt inn.Jeg tror ingen kan forestille seg hvordan de som er rammet har det i utgangspunktet, og også dette skal de oppleve. At de ble hengt ut i media. Mattilsynet lyver på mange hold. Måten media brukes på er en av dem, og kanskje den verste.»
 55. Merete opplever at lokalavisen ikke er nøytral.
 56. Her ser du et eksempel på at folk må ty til kommentarfeltet for å få frem at saken handler om noe helt annet enn en bonde som ikke «passer på» dyrene sine. Det er betenkelig! Heldigvis er det noen snille mennesker som har stått opp for Merete! Redaktøren i Trønderbladet bør nok vurdere hva de har satt på trykk, hva de fortsatt har liggende på nettet og vinklingene de har valgt. Det er ikke lesernes ansvar å nyansere avisartikler via kommentarfeltet!
 1. 72155945_2765300823493735_8370136878963228672_n-Merete-støvring.jpg

 

ULVER OG LAM:demokrati

 

Vi hører ofte fra bønder som forteller om dårlige erfaringer med tilsyn på gården. Uanmeldte tilsyn, dårlig kommunikasjon og opplevelsen av brudd på privatlivet fred er en kilde til uro. I tillegg kommer usikkerhet om regelverket. Hva er lov og ikke under tilsyn?

Den private eiendomsretten gir grunneieren rett til å bestemme hva som skal foregå på egen eiendom. Samtidig er ikke bonden bare en privatperson. Han er også næringsdrivende med særlige forpliktelser. Enhver som driver med produksjonsdyr, har en rekke regler å forholde seg til. Offentlige myndigheter fører tilsyn med at regelverket etterleves, og har dessuten ulike virkemidler til rådighet for å sikre at gårdsdriften skjer på forsvarlig måte. For bonden kan det oppleves som ubehagelig og ikke minst forstyrrende å få tilsynsmyndigheten på uanmeldt besøk.

I det følgende skal vi se nærmere på hvilke regler tilsynsmyndigheten har å forholde seg til når den skal utføre tilsyn på gården.

Oversikt over regelverket

De sentrale lovene som regulerer borgerens plikter ved hold av produksjonsdyr er matloven av 2003 og dyrevelferdsloven av 2009.

Matloven regulerer alt som inngår i produksjon, bearbeiding og distribusjon av råvarer og næringsmidler, herunder alle forhold som angår dyrehelse, jf. § 2. Et særlig viktig formål med loven er å forhindre utvikling og spredning av smittsomme dyresykdommer, jf. lovens § 19.

Dyrevelferdsloven regulerer dyrehold mer generelt. Loven omfatter de aller fleste dyrearter, jf. § 2 første ledd. Loven stiller en rekke krav til et dyrehold som ivaretar dyrenes helse og velferd. Blant annet stilles krav til utførelse av medisinsk behandling av dyr, merking, transport, avliving, inngjerding, sporbarhet, produksjon og omsetning, avl og opphold jf. §§ 8-17 og §§ 22-28.

I medhold av matloven og dyrevelferdsloven er det nedfelt forskrifter med særskilte krav til ulike typer dyrehold, eksempelvis hestevelferd, velferd for småfe, hold av storfe, pelsdyr og svin.

Hvem har ansvaret?

Det er Mattilsynet som er ansvarlig for å føre tilsyn med at bonden oppfyller sine lovfestede plikter, jf. hhv. matloven § 23 og dyrevelferdsloven § 30. Årlig gjennomfører Mattilsynet over 10.000 inspeksjoner etter dyrevelferdsloven.

Bonden bør være oppmerksom på at også Arbeidstilsynet kan gjennomføre kontroll med gårdsdriften. Arbeidsmiljøloven gjelder for enhver virksomhet som har arbeidstakere, jf. arbeidsmiljøloven § 1-2. Dette kan også omfatte gårdsdrift. Arbeidstilsynet kontrollerer at lovens krav til arbeidsplassen overholdes, jf. aml. § 18-1. Etter arbeidsmiljøloven § 18-4 første ledd skal arbeidstilsynet «til enhver tid ha uhindret adgang til ethvert sted som omfattes av loven». I det følgende velger vi likevel å fokusere på den myndigheten Mattilsynet har til å kontrollere dyreholdet med produksjonsdyr.

Mattilsynets «inspeksjonsadgang»

Inspeksjon – uhindret tilgang

Etter matloven § 13 første ledd skal Mattilsynet gis «uhindret adgang til sted eller lokale der det foregår aktivitet omfattet av loven, slik at tilsynsmyndigheten kan foreta nødvendige undersøkelser».

En nesten likelydende regel følger av dyrevelferdsloven § 18 første ledd første punktum: Mattilsynet «skal ha uhindret adgang til sted eller lokale der det er grunn til å tro at det holdes dyr eller foregår annen aktivitet omfattet av loven».

Mattilsynets rett til å gjennomføre tilsyn på gården etter matloven og dyrevelferdsloven er tilsynelatende vid. Lovenes formulering «uhindret adgang» kan tyde på at Mattilsynet aldri kan nektes å utføre inspeksjon. Dyreholderen kan ikke nekte å gi Mattilsynet adgang, og plikter å gjøre seg tilgjengelig for inspeksjon. Spørsmålet er om også Mattilsynet har regler som det må forholde seg til.

Krav om varsling?

Mattilsynet er et offentlig organ som må opptre i tråd med regler om god forvaltningsskikk.

Det har derfor vært et spørsmål om Mattilsynet plikter å varsle deg før inspektørene dukker opp i gårdsrommet for å gjennomføre tilsyn.

Uenighet?

Verken loven, lovforarbeidene eller Høyesterett har tatt stilling til spørsmålet. Forfattere av juridisk teori er ikke samstemte. Berg (Gyldendal Rettsdata, 2014) uttaler at bonden må gis et rimelig forhåndsvarsel, normalt på 24 timer. Stenevik og Mejdell (Universitetsforlaget, 2011) er mer forbeholdne. De sistnevnte forfatterne uttaler at dyreverninspeksjoner som hovedregel bør gjennomføres uten utsettelser. Disse forfatterne synes å forutsette at en uanmeldt inspeksjon kan foretas, dersom det er nødvendig for å unngå at du som bonde skjuler kritikkverdige forhold ved dyreholdet. Ifølge uttalelse fra Mattilsynet var etaten medvirkende ved utarbeidelsen av boken.

Det er ingen tvil om at det i mange tilfeller er nødvendig å foreta uvarslede inspeksjoner. Det kan eksempelvis foreligge en reell fare at bonden forspiller viktige bevis, og/eller at det på grunn av risiko for skade, ikke er tid til å varsle ham, for eksempel ved mistanke om alvorlig smittefare.

Avklaring – EU bestemmer?

Antagelig har denne diskusjonen fått sin avklaring. I nyere tid har EU nedfelt strenge regler om utførelse av offentlig kontroll med produksjonsdyr. Norge har forpliktet seg til å følge regelverket gjennom EØS-avtalen. Det er nå bestemt at offentlige myndigheter plikter å utføre kontroll uten forhåndsvarsel, med mindre forhåndsvarsel anses nødvendig for å kunne utøve kontrollen, jf. EUs kontrollforordning 882/2004 artikkel 3 nr. 2, innført i Norge ved kontrollforskriften (FOR-12-22-1621).

Det finnes få kilder som omtaler rekkevidden av kontrollforordningen artikkel 3 nr. 2. Det er likevel klart at bestemmelsen langt på vei fratar bonden retten til å bli forhåndsvarslet.

For Mattilsynet kan kontrollforordningen artikkel 3 nr. 2 skape et visst dilemma. For å få tilgang til din gård, kan det være behov for å varsle deg om et planlagt tilsyn. Dette gjelder for eksempel pelsdyroppdrett, der pelsdyrbygningene er plassert med noe avstand fra gårdens våningshus. Mattilsynet må da vurdere hvor langt forhåndsvarsel som eventuelt kan gis, uten at tilsynet bryter sine EØS-forpliktelser og får ESA på nakken (EFTAs overvåkingsorgan).

Begrensning – privatlivets fred

I forarbeidene til dyrevelferdsloven understrekes det at tilsynet skal praktiseres med hensyn til privatlivets fred. Mattilsynet skal klart nok utvise varsomhet med å inspisere private hjem. Det er da heller ikke i gårdens våningshus det drives virksomhet med produksjonsdyr. I begrepet privatlivets fred bør det også inngå å ta hensyn til bondens liv, utenom driften.

For øvrig er det hos Mattilsynet, som på andre arbeidsplasser, slik at enkelte personer ut fra sin personlighet bedre evner å opptre ryddig og med respekt enn andre mer utagerende ansatte. Det foreligger neppe et hefte med «Skikk og bruk» for Mattilsynets inspektører. Mattilsynet opplyser at de bruker en del tid på å skolere sine inspektører i hvordan de bør opptre i møte med bonden.

Tilsynet – krav til inspektøren(e)

Forvaltningsloven § 15 stiller særlige krav til fremgangsmåten i alle saker der offentlige myndigheter foretar granskning av personer og virksomheter.

Tilsynspersonellet plikter uten oppfordring:

 • å legitimere seg,
 • meddele formålet med tilsynet
 • oppgi det rettslige grunnlaget for å kunne foreta granskningen.
 • spørre om bonden vil ha med et vitne?

Vitne

Den som får tilsyn har i utgangspunktet rett til å ha et vitne tilstede under tilsynet. Tilsynsmyndighetene skal gjøre vedkommende oppmerksom på dette. Gårdseiere som har erfart at Mattilsynet innrapporterer andre opplysninger enn det som ble klarlagt mellom partene under tilsynet, oppfordres til å benytte sin rett til å ha et vitne til stede.

Klage?

Du som granskes har dessuten rett til å klage over tilsynsmyndighetens beslutning om å foreta tilsynet (granskning), jf. fvl. § 15 fjerde ledd. Klagen kan avgis muntlig direkte overfor tilsynet som står på trappen. Dersom tilsynsmyndigheten – som står på trappen – mener det ut fra sakens karakter er «påtrengende nødvendig» å fortsette tilsynet, så gjør de det. Tilsynet blir i så fall gjennomført før den formelle klagebehandlingen er foretatt. Det er nok også slik at vedtak i en klagesak fort går bonden imot. Utgangspunktet er jo som opplyst innledningsvis, at Mattilsynet har krav på uhindret adgang til dyrerommet.

Kan du nekte tilsyn?

Vi forutsetter at du som dyreeier er varslet om tilsynet, og Mattilsynets folk står nå i gårdsrommet. Kan du nekte dem adgang til driftsbygningen?

Utgangspunktet er uhindret adgang til dyrerommet. Mattilsynet har likevel ikke myndighet til å tvangsgjennomføre inspeksjon, dersom du nekter dem adgang, eller du ikke er til stede. På dette punkt synes det som at Mattilsynet mangler et «verktøy». Nekter du tilsyn kan du anmeldes for å hindre offentlig tjenestemann i å utføre en lovpålagt oppgave. Men for fysisk tilgang til dyrerommet, synes det som at Mattilsynet må rekvirere politiets hjelp. En slik fremgangsmåte forutsetter mistanke om at dyr utsettes for unødige påkjenninger eller belastninger, som smerter, frysing eller redsel – jf. dyrevelferdsloven § 18 første ledd annet punktum.

I slike tilfeller må myndighetene begrunne at inngrepet fremstår «nødvendig». Det er eksempelvis sjelden nødvendig å tvinge seg inn i din driftsbygning, uten at du først er bedt om tillatelse.

 Eksempel-dom

I en straffesak for Sør-Gudbrandsdal tingrett i 2015, var en gårdseier tiltalt for å ha forhindret en tjenestekvinne i å foreta tilsyn på gården.

Mattilsynet hadde mottatt bekymringsmelding om dyreholdet på gården, og kom derfor på uanmeldt besøk – uten politi. Gårdseieren var ikke hjemme da Mattilsynet kom på døren, men samboeren samtykket til at Mattilsynet fikk inspisere fjøset. Da gårdseieren kom hjem og oppdaget det pågående tilsynet, dro han tilsynskvinnen ut fra fjøset. Det interessante i vår sammenheng er at tingretten frifant gårdseieren begrunnet med at han handlet i nødverge.

Retten uttalte for det første at det ikke var tilstrekkelig at gårdseierens samboer tillot Mattilsynet adgang i fjøset. For det annet uttaler retten at Mattilsynet kunne og burde ha ventet med å inspisere fjøset til de hadde innhentet gårdseierens samtykke, eller eventuelt innhentet politiets bistand. Retten fant det uansett klart at Mattilsynet ikke hadde behov for akutt inngripen for å hindre at dyr led i den aktuelle saken.

Det kan opplyses at Mattilsynet er sterkt uenig i denne dommen, men at den ble ikke anket.

Mattilsynets virkemidler ved brudd på loven

 Ved minimale overtredelser nøyer Mattilsynet seg ofte med å påpeke din plikt til å følge regelverket. Men dyrevelferdsloven kap. III gir også en rekke andre virkemidler for å sikre at lovens krav etterfølges.

Etter dyrevelferdsloven § 30 første ledd kan Mattilsynet fatte nødvendige enkeltvedtak for å oppnå etterlevelse av loven og tilhørende forskrifter. Vedtaket kan omfatte pålegg om å etterkomme lovens krav. I mer alvorlige tilfeller kan det bli aktuelt å nedlegge forbud mot visse aktiviteter eller mot dyrehold. Mattilsynet kan samtidig ilegge tvangsmulkt for å sikre at dyreholderen etterkommer pålegget eller forbudet. Ved forsettlig eller uaktsomt brudd på lovpålagte krav, kan dyreholderen ilegges overtredelsesgebyr.

Sanksjonsmulighetene etter matloven går enda lengre. Mattilsynet kan bl.a. «forby import, eksport og omsetning eller pålegge tilbaketrekning fra markedet, isolasjon, avlivning, destruksjon, kassasjon, båndlegging, merking eller særskilt behandling», jf. § 23. Det kan også stilles krav om smittetiltak etter lovens § 24.

Minste middels prinsipp

I Norge har vi en alminnelig regel om «det minste middels prinsipp». Myndighetene skal ikke ta i bruk mer drastiske virkemidler enn det som er påkrevd for å sikre etterlevelse av regelverket. Mattilsynet må derfor alltid å vurdere om pålegget eller forbudet er nødvendig, eller om målsetningen alternativt kan oppnås med mindre inngripende tiltak.

Forvaltningslovens saksbehandlingsregler gjelder for enkeltvedtak som fattes av Mattilsynet. Saksbehandlingsreglene gir normalt bonden rett til å bli varslet før vedtak fattes, samt en adgang til å påklage vedtaket. I utgangspunktet er klagefristen tre uker fra underretning om vedtaket er vedtatt, jf. fvl. § 29.

Hvem behandler klagen?

Ved forskrift FOR-2005-02-09-115 delegeres myndigheten til å føre tilsyn og fatte enkeltvedtak fra Mattilsynet sentralt til Mattilsynet lokalt. Konsekvensen er at det sentrale Mattilsynet er klageinstans for vedtak fattet av det lokale Mattilsynet – som har vært på tilsyn.

Klageinstansens vedtak i klagesak kan ikke påklages ( Fvl. § 28.3 ledd), hvoretter den som fortsatt er misfornøyd med den behandling han har vært utsatt for må anlegge søksmål. Alternativt sende klage til Sivilombudsmannen. Ombudsmannen har som formål å ivareta den enkeltes rettigheter i møte med offentlig forvaltning. I den forbindelse prøver ombudsmannen forvaltningens saksbehandling og lovanvendelse i den aktuelle saken.

Artikkelen ble først publisert i Bondevennen.

https://hammervollpind.no/hva-sier-loven-om-tilsyn-pa-garden/

 

 

 

 

4

Kjølen gård

Jeg referer til artikkel som Mattilsynet bruker for å forsvare overgrep mot uskyldige dyr der det vises udokumenterte fotobevis som kunne vært fra en hvilken som helst gård .

Reaksjonene er mange på sosiale medier etter gårsdagens storaksjon mot en gård som over lengre tid har vært under oppsikt av Mattilsynet. Sammen med politiet dro Mattilsynet til gården i Hedmark og hentet ut en tredjedel av bondens storfebesetning på 327. Dyrene skal avlives og destrueres.

– Det er mange gode grunner til hvorfor vi måtte gå til aksjon i går, og det var mange praktiske årsaker for hvordan vi gjennomførte den, forteller avdelingsleder i Mattilsynet Ingrid Elisabeth Bjerke-Matsson.

-Synes det er viktig at folk får se den nåværende situasjonen på gården som er under avvikling, og ikke bare får Mattilsynets versjon i media. Videoen viser dyrene som ble hentet i går. Det har ikke vært perfekt på denne gården, men det har vært en positiv utvikling, og Mattilsynet innrømmet også i går at dyrene såg fine ut, både de som var inne og de som var ute.

Men har Mattilsynet selv alt på det tørre? To okser som stod i sykebinge og ikke kunne følge med transporten ble nødslaktet. Den ene måtte få to skudd, den andre hadde også behov for det, men fikk bare ett. Han var fortsatt bevisst og snudde hodet mot slakteren da han skar over strupen. Mattilsynet såg på men foretok seg ingenting. Eierne fikk ikke dokumentert noe, da telefonene ble beslaglagt. Alt skulle dekkes over, også registreringsskiltene på bilene

Mattilsynet har gått ut med at de frykter at dyrene har kugalskap, men i går sendte de 140 dyr til et Nortura-slakteri. Da kan en lure på om de tror på sin egen teori. Det var ikke bare okser, som det står i media, men også kviger og kalver. Mattilsynet hevder at forholdene på gården er bedre nå fordi de har ansatt en person som fører tilsyn med at dyrene får sitt daglige stell. Denne personen har ikke dyreeierne sett noe til, de har i det hele tatt ikke sett noen fra Mattilsynet på 3 uker. Da kan en lure på hvor mye annet som ikke stemmer.

Jeg vedlegger ett utdrag fra ett psykopatisk medlem i Mattilsynet på Senja da sistnevnte forlangte at bonden skulle frakte 100 kyr fra ett fjellbeite mange mil unna for å teste øremerkene, noe hun utmerket kunne gjort da hun var på gården noen dager før .

Sitat.

Hun brølte ut at hun hadde så stor makt at hun kunne få alle dyrene avlivet og beordre en gravemaskin til å grave en stor hål i bakken å grave de ned. Jeg hadde tilfeldigvis en mann på gården som het Steve Ottemo, som hørte dette utbruddet. Han ble helt rystet og spurte, Skal du virkelig skyte dyra til Svein og grave dem ned?

7.4 - Da svarte Gro Leite, sitat: «Hold kjeft, du har ingen ting å si - det er jeg som er sjef –

JEG HAR SÅ STOR MAKT, at jeg kan beordre bevæpnet politi til å fjerne deg fra gården, om så få deg skutt i en arm eller fot hvis du ikke slipper meg inn, så stor makt har jeg.»

Sigmund Salamonsen ble aldri anmeldt for brudd på dyrevernloven , ble jaget vekk fra sin egen gård av en polietat som er mattilsynets og barnevernets  små lakeier, hvor samboer ble truet med barnevernet og fratas ungene hvis de ikke fjernet seg .

Sitat

11 nyfødte lam ble slått i hjel med en hammer på gården. 2 sauer avlivet og slaktet på slakteriet, mattilsynet påstår dem haltet (jeg kjenner ikke til noen som haltet kl. 8.00 om morgenen eller dagen før.) 1 sau ble slaktet og kassert – mattilsynet påstår den var avmagret.

Fakta om saken

Mattilsynet samlet småavvik og konkluderte med avvikling.

Mattilsynet sendte friske dyr i godt hold til slakteriet.

Mattilsynet forfalsket bildene i rapporten .

Mattilsynetgjorde seg skyldig i dyremishandling ved å sende sau som vat kommet langt i drektighetsperiodenat de lammet på dyrebil og slakteri .

Mattilsynet sørget for at Salamonssen fikk beslaglagt produksjonstilleggene sine .

http://gallerigrabolsodegarden.com/2019/07/07/apent-brev-til-mattilsynet-hedmark/

Vi gjennomfører nå del to av avviklingen av dette dyreholdet, forteller Wenche Aamodt Furuseth, regiondirektør i Mattilsynet.

Politiet sperret av gården så skuelystne og media ikke kom på nært hold. Bonden på gården satt også selv opp en lastebil ved innkjøringen. Den ble senere fjernet.

Flere støttespillere av bonden møtt opp på gården under dagens aksjon.

Mattilsynet skriver i en pressemelding at bonden har fått tilbud om å avvikle dyreholdet, slik at myndighetene slipper å bruke tvang. Bonden har tidligere nektet å avvikle dyreholdet. Bonden har forsøkt å få omgjort Mattilsynets vedtak tre ganger i retten, uten å få medhold.

https://www.nrk.no/innlandet/mattilsynet-og-politiet-aksjonerer-mot-gard-_-tar-ut-220-kyr-1.14717473

Kjølen Gård

Like Page

September 25 at 11:01 AM

ET SISTE ROP OM HJELP

Hver time og dag føles så ufattelig lang, for man vet ikke hva som venter eller når noe skal hende. Uansett hva man gjør så kommer man seg ikke lenger, for uansett hva så er ikke noe godt nok.
Det beskriver vår situasjon godt nå, vi har prøvd alt og gjør alt dem ber om og mer. Men det hjelper aldri for de har bestemt seg og det er ingen vei tilbake nå.
Det har vært veldig stille utenom noen få inspeksjoner, det er ikke er noe å sette fingeren på. Vi håpet at det endelig hadde roet seg litt, og alle parter ta til fornuft. Men det er vel samme følelse som vi satt med 1,2,3,4 juli og noen uker før det, tilogmed 5 juli formiddag så gikk vi med en god følelse. Bare denne gangen så kommer den dårlige følelsen noen dager før de står på døra....
MT har selv godtjent opphavet av alle kalvene som er født etter vedtaksdato, som skulle vurderes til å bli fjernet fra forflyttningsvedtaket. Neida ikke her en gang kan vi gå den greie veien, 16 av 40 ble godtatt av dem i første om gang. Kunne kanskje endre de andre hvis vi har bildedokumentasjon, men hadde vi visst at de skulle ha denne vurderingen nå så kunne vi jo sendt alt vi har men det gir de oss ikke muligheten på forhånd for, ei heller spurt om.
Sånn det ser an til nå så kommer de til en av de neste dagene for å hente resten av kuene. Men hvordan skal dette gjennomføres? Vi må selv ha klart en løsning for kalvene som trenger stell uten en mor. Hva med de som nesten føder hvert øyeblikk? Hvordan kan noen med en forstålse for dyr og dyrehold si at dette er gjennomførbart og det beste dyrevelferdsmessig? De har rett og slett ikke snøring på hva de gir seg ut på, men det er vel vi som blir straffet ved dems feilsteg igjen som sist.
Ankefristen er ikke godt ut, den blir sendt løpet av uken sammen med stevning iforhold til en hovedrettssak.
De har selv sagt at dyrvelferdsvedtaket ikke står per dags dato lenger med tanken på hvor godt standar det er på gården, men de klarer ikke vente. Telledatoen er kommende tirsdag, og de er livredde for at vi skal få inntekter på noen som helst måte.
Det er hjerteskjærende å se disse livlige, friske søte dyrene skal bli revet bort fra gård og barnene sine.... det er tårevått å gå rundt blant de når de er så uvitende og godhjerta øyne, det har vært sikkelig vindt det at vi ikke har fått tatt mer enn noen og 40 kuer ned på beite selvom de andre har nytet fin være ute oppe på gården.... men vi får begrensinger av Mt på alle kanter så det er det ikke noe vi får gjort noe med.
Alle med sine treff og personligheter, farger og mønstre.... vi vil savne hver og en av dem like mye og det kommer til å bli en enorm tomhet i hverdagen, livet og hjerte

https://www.facebook.com/KjolenGard/photos/pcb.2138504036450741/2138503909784087/?type=3&theater&ifg=1

Transportforskriften:

§ 10. Forbud mot transport:

Det er forbudt å transportere:

a. drektig storfe og hest og andre arter med tilsvarende lang drektighetstid de siste 2 uker før fødsel ventes,

b. andre drektige dyr hvis det er risiko for at fødsel kan skje under transporten,

c. dyr som har født i løpet av de siste 72 timer

d. unge dyr der navlen ikke er tørket inn

Dyrevelferdsloven:

§ 3 Generelt om behandling av dyr:

Dyr skal behandles godt og beskyttes mot fare for unødige påkjenninger og belastninger.

§ 11. Transport

Transport skal foregå på en måte som er til minst mulig belastning for dyret. Dyr skal kun transporteres når de er i en slik tilstand at det er forsvarlig å gjennomføre hele transporten.

§ 12. Avliving

Avliving av dyr og håndtering i forbindelse med avlivingen skal skje på dyrevelferdsmessige forsvarlig måte.

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2009-06-19-97

 

aktivistgruppe ost haha

Jeg referer til en artikkel der De etterspør helsekartlegging av barnevernsbarn fysiske og mentale helse

Sitat.

Barneombudet mener at det må fremgå av ny lov at helsesituasjonen til barn som tas under offentlig omsorg, for en kortere eller lengre periode, må klarlegges i forbindelse med omsorgsovertakelsen», heter det i Barneombudets høringssvar til ny barnevernlov.

https://www.dagbladet.no/nyheter/oppdaget-svikt-som-dommer-na-slar-hun-alarm/71624277?fbclid=IwAR15I-qZdiWRs68XR6gENHoGrpPJuvXs-FeVo05uuWt1rQ2b9wkoeZhndbk

Hver gang en ny barnevernslov er på trappene, minsker den menneskerettene til barn og voksne .

Jeg undrer meg stort over at kunnskapsnivået til barneombudet er så lavt at det nettopp er tvangsfjerning av barn fra sin egen familie som forårsaker fysiske og psykiske sykdommer hos barn.

Dette har vært kjent i over 60 år , men det har tydeligvis ikke nådd fram til barneombudet, barnevernet eller rettssystemet i Norge .

De siste 60 år har det kommet betydelige forskningsrapporter som knytter forbindelsen mellom mer eller mindre varige fysiske og psykiske skadevirkninger i voksen alder til til traumatiske hendelser i barneårene .
En av disse traumatiske hendelser er ett barns adskillelse fra en eller begge foreldre.Forskningen er  tildels tilbakeskuende hendelser  hos voksne mennesker tildels  eksperimentelle undersøkelser av dyreavkom, som er utsatt for adskillese fra sine foreldre.
Allerede i 1917 og 1924 mente Freud og Abraham  at depresjon  hadde sine røtter i barndommen og sœrlige “tapserfaringer”: http://www.barnasrett.no/sverre_kvilhaug/hensynet_til_barnets_beste.htm

Advokat Venil Thiis slakter barnevernet, hun
 kaller dem autoritære, hjerteløse, lite kompetente og lite opptatt av m
barna.

Hun uttalte også, at i løpet av de årene hun hadde kjempet mot
barnevernet i retten, hadde hun aldri erfart at seksuelt misbruk av barn
kunne spores tilbake til foreldrene, tvertimot var dette ofte tilfelle i
fosterhjem og institusjoner.

Da den nye
barnevernsloven og fylkesnemndene ble innført i 1992, skulle
dette styrke rettsikkerheten for foreldre og barn og jeg mener at
ordningen med fylkesnemndene må opphøre. Forholdene mellom det
offentlige og foreldrene er som David og Goliat. Barnekonvensjonen blir
brutt hver eneste gang.

Artikkel 3 sier, «Alle tiltak skal vœre
til barnets beste, barn har rett til å bli hørt, eventuelt gjennom en
representant i saker som angår “barnet”:http://gallerigrabolsodegarden.com/2016/10/12/barnekonvensjonen/

Respekten for de biologiske båndene mellom foreldre og barn er på et bunnivå blant fagfolk, noe en del foreldre som mer og mindre frivillig kommer i kontakt med barnevernet har fått smertelig erfare.

At lovens ordning angivelig tilsier at man først og fremst prøver ut tiltak hvor opprettholdelse av familiebånd respekteres, og tilbakeføring av omsorgen til biologisk kjernefamilie systematisk fremheves, er et grovt hån mot store mengder av foreldre og barn som har fått sine liv ødelagt av fagfolk med et skrudd syn på betydningen av familiebånd.

De nevnte fagfolkenes utsagn blir desto mer groteske i dette perspektiv. Den som ser ut til å gå lengst i sin forakt, er førsteamanuensis Reidun Follesø som uttaler seg slik om det biologiske prinsipp: ”Rensk det “vekk”: http://www.samfunnsmagasinet.no/Barnevernserie/26.11.2007.Hva_er_galt_med_norsk_barnevern.Del_2.htm

Biologiske foreldre og deres barn har ingen beskyttelse i Norge og det er av en regjering som skulle beskytte dem mot overgrep .
Barnevernet bruker akkuttvedtak i 80 % av de barn de tvangshenter og ingen ofrer en tanke på hvordan barn opplever å bli tvunget vekk fra sin familie på en slik grotesk måte

http://gallerigrabolsodegarden.com/2017/06/26/apent-brev-til-barnevoldsutvalget-v-ann-kristin-olsen/.

 

bakside--facebook

 

Jeg velger å reblogge dette innlegget til Gro Hilleestad Thune fordi det er utrolig viktig  at så mange som mulig skjønner hva som foregår bak lukkede barnevernskontor.

Mange er redde for represalier fra barnevernet. De sier til meg: «Vær så snill – slett alt jeg har sendt deg» og «Ta for all del ikke kontakt med saksbehandler!».

Det offentlige Norge har så langt valgt å slå en stor tykk forsvarsring rundt barnevernet – som om det var et verdifullt nasjonalt klenodium. Avsløringer i media av brutal uforstand i enkeltsaker blir unnskyldt som uheldige unntak, skriver kronikkforfatteren.

FOTO: OLE BERG-RUSTEN / OLE BERG-RUSTEN

RVuf4-LV_mIFR6NGUaSUDwOsJDlvgmGL7caXLaZCXNzQ.jpg

Gro Hillestad Thune

Menneskerettsjurist, tidligere dommer i Menneskerettsdomstolen i Strasbourg

Publisert 13. sep. kl. 06:27

Storkammeret i Menneskerettsdomstolen (EMD) har med stort flertall dømt Norge for menneskerettsbrudd i en barnevernssak.

Prøv å tenke gjennom den belastning Trude har vært gjennom. Som ung mor trengte hun litt ekstra støtte og ble møtt av et hjelpeapparat som brutalt tok fra henne barnet og senere adopterte det bort mot hennes vilje.

Velferdssamfunnet sviktet sitt ansvar for å møte henne med respekt og medmenneskelighet.

Folkevalgte er forbausende lite opptatt av offentlige ansattes maktmisbruk.

På mødrehjemmet Vilde og i rettsinstans etter rettsinstans handlet det hele tiden om å få frem så mye negativt som mulig om Trude som person og mor.

Myndighetene strevde med å rettferdiggjøre hvorfor det var så tvingende nødvendig å beskytte sønnen mot henne som omsorgsperson.

En mors gjenvunne respekt

Finalen i historien er at det offentlige Norge i to omganger har kjempet for sin ære i Strasbourg ved nærmest å forsøke å meie ned et uskyldig medmenneske.

Det har man heldigvis ikke klart. Trude har virkelig satt seg i respekt.

Hvordan responderer vi som samfunn på en slik dom?

Myndighetene lover å studere den sammen med regjeringsadvokaten og se på hvilke justeringer som kreves. Vel og bra det.

Men for meg fremstår dette som nok et forsøk på å vike unna hovedproblemet: Det norske barnevernssystemet er gjennomgripende urettferdig, urimelig og barnefiendtlig.

Mange får god hjelp og mange ansatte gjør en stor innsats. Det skulle bare mangle.

Barn, foreldre, søsken og besteforeldre utsettes mange steder i landet for behandling i strid med både menneskerettighetene deres og ikke minst uten respekt for deres menneskeverd.

Folk blir desperate

Jeg vet dette fordi jeg i årevis har fått henvendelser fra mennesker som i sin desperasjon prøver å hente støtte, råd og hjelp nettopp fra menneskerettighetene.

De aller fleste som tar kontakt begynner med å si: «Jeg trodde ikke slikt kunne skje i et land som vårt!».

De beskriver nærmest Kafka-liknende opplevelser.

Det jeg selv har fått innblikk igjennom å analysere saksdokumenter, kontakt med fagpersoner og så videre er ganske enkelt rystende, og til å grine av.

Sannheten rundt det som foregår er vanskelig å få frem fordi så mange er livende redde for represalier fra barnevernet: «Vær så snill – slett alt jeg har sendt deg.» og «Ta for all del ikke kontakt med saksbehandler!».

Bestemødre nærmest hvisker i telefonen!

For meg fremstår det nå som det er to sannheter som gjelder:

 1. Norge trenger mer enn noen gang et godt barnevernssystem som selvsagt ikke kan være feilfritt, men som i det store og hele ivaretar barnas behov på forsvarlig måte og som vi alle kan ha tillit til.
 2. Barnevernet slik det er i dag er ubrukelig. De som ikke mener det, har ganske enkelt ikke nok kjennskap til hva som foregår i virkelighetens verden. Det er ganske enkelt ikke mulig å bedømme barnevernet uten å gå dypt inn i enkeltsaker.

Det offentlige Norge har så langt valgt å slå en stor tykk forsvarsring rundt barnevernet – som om det var et verdifullt nasjonalt klenodium.

Avsløringer i media av brutal uforstand i enkeltsaker blir unnskyldt som uheldige unntak.

Kritiske røster blir enten møtt med taushet eller feid til side som barnevernshatere, fordi de er for kritiske, for kristne, for familievennlige, for sinte, for usaklig og så videre.

Som om det skulle overraske noen at mennesker som utsettes for alvorlig urett og overgrep, kan bli både sinte og usaklige.

Barnevernets krise handler om noe så ubehagelig som maktmisbruk i det godes navn

Kritikk fra internasjonale organisasjoner, demonstrasjoner over hele verden, alvorlige bekymringer fra et stort antall norske fagpersoner, fra fortvilete diplomater stasjonert her i landet, diverse alvorlige avsløringer i store utenlandske medier, avfeies med at her er det nok snakk om misforståelser siden norske barn jo har så mange rettigheter.

Men disse rettighetene er til liten hjelp for barna som hales skrikende ut fra mors fang eller legges i bakken av en gjeng politifolk.

Barneministrene vet

Selv har jeg gjort diverse forsøk på å overbevise den ene barneministeren etter den andre samt diverse stortingsrepresentanter om at barnevernets medarbeidere altfor ofte fungerer som konfliktskapende foreldrekontrollører istedenfor å bidra til trygghet rundt barn som har det vanskelig.

Slikt gjør åpenbart ikke inntrykk. Og det virkelig alvorlige problem at rundt fem barn om dagen blir hentet akutt av politiet, ofte på svært brutal måte, blir bagatellisert.

Det man absolutt ikke vil akseptere som problem er de mange barn som blir tvangsplassert utenfor hjemmet på et syltynt grunnlag altså i strid med minste inngreps prinsipp i EMK artikkel 8. Dette bortforklares med at hovedproblemet er at så mange ikke får hjelp.

Min sørgelige erfaring er at det å varsle om menneskerettsbrudd er som å snakke til veggen.

Min sørgelige erfaring er at det å varsle om menneskerettsbrudd og overgrep i helse- og sosialsektoren i verdens beste land å bo i, er som å snakke til veggen.

Barnevernets krise handler om noe så ubehagelig som maktmisbruk i det godes navn.

Det er forvaltet av mennesker som har til oppgave å hjelpe barn, som antagelig selv tror det er det de gjør. Dette prøvde jeg å si fra om i en kronikk her på NRK Ytring for et par år siden. Typisk nok førte den ikke til et eneste lite pip i NRK og ikke et ord i noe annet medium.

Makt i det godes navn

Makt i det godes navn pleier ikke å bli problematisert her i landet. Paradoksalt nok.

Som menneskerettsjurist har jeg i mange år registrert at vi i Norge er mye mindre bekymret enn i sammenliknbare land, for å gi helse- og sosialarbeidere rett og plikt til å bruke makt etter eget skjønn, nesten uten kontroll.

Folkevalgte på Stortinget og i kommunene er forbausende lite opptatt av offentlige ansattes maktmisbruk.

Det er også media og forskningsmiljøene. Det er liten oppmerksomhet på behovet for sikkerhet for dem velferdstjenestene er opprettet for å hjelpe.

Det norske barnevernssystemet er gjennomgripende urettferdig, urimelig og barnefiendtlig.

Alle overgrepene mot uskyldige barn og familier kan ikke lenger unnskyldes med at mange får god hjelp og mange ansatte gjør en stor innsats. Det skulle bare mangle. Men deres innsats rettferdiggjør ikke et system som ikke kan betegnes som annet enn dysfunksjonelt.

Stiftelsen Rettferd for Tapere har foreslått at Stortinget oppnevner en Barnevernkommisjon på linje med Gjørvkommisjonen og Lundkommisjonen.

Dette forslaget bør støttes av alle som er opptatt av et godt fungerende barnevern.

Norge trenger nå virkelig hjelp fra en slik gruppe uavhengige og kompetente personer til å beskrive svakhetene ved dagens system og peke på alternative veier fremover for å sikre flest mulig barn i Norge en trygg oppvekst.

Gro Hillestad Thune er også nestleder i Stiftelsen Rettferd for Tapere

https://www.nrk.no/ytring/frykten-for-barnevernet-1.14701422?fbclid=IwAR1LMf6kE7jAtl2Fbjy-ktf3NFVKyWa6oI2jwOrquwz2Gr4BpPLWoK_2ZIo

 

raja den mørkebrune

I frustrasjon over at veljarane hadde fått nok av Venstre let Abid Raja sitt sinne gå ut over Sylvi Listhaug og Frp. På Dagsrevyen den 13. sept. 2019 går han i spagat over at Listhaug, Jensen og Frp hadde drive med "brun propaganda" og dermed hadde øydelagd valkampen for han sjølv og Trine Skei Grande. "Brun" propaganda er det same som å seie at Frp hadde drive nazi-propaganda.
Vi har etterkvart vorte vande med at mange framandetniske innvandrarane reiser nasene sine mot sky i forakt for dei nordmenn som synes at hovmodet mot oss vert i meste laget. Det undrar meg stadig kvifor dei nedlet seg sjølve til å "berike" oss, i eit land der dei ser så mykje "rasisme" og "brune" menneske.
No kan vi også synes at muslimar skulle dempe sine skuldingar mot  deira vertsfolk om "brun" og "nazistisk" propaganda. Som kjent så var også muslimar rådgjevarar for nazismen ved Hitler sin plan for jødeutrydding. Ja, det var jamvel ein muslimsk leiar som oppretta muslimske brigadar på Balkan under krigen, og som bistod dei nazi-tyske herrefolka der. Det vart hevda at desse muslimske brigadane gjekk så grufullt fram, serleg mot serberane, at slikt vart rapportert tilbake til Berlin.
Så Raja, som er pakistanar og visstnok muslim, kunne jo dempe sine hatske åtak på dei av oss nordmenn som har historisk rett til Noreg som vårt heimland, og som aldri har vanka millom raude og brune despotar. Dei framande sine norske velgjerarar kan eg ikkje sjå føre meg har same historiske rettane.
Så minner Abid Raja oss om, i sitt raseriutbrot på Dagsrevyen, at det var Venstre som fekk gjennom krav om 3000 migrantar til landet, og at det var hans parti som hadde fått gjennom kravet å avskaffe muslimhat. No kan jo uttrykket muslimhat også forståast som muslimar sitt hat mot kristne og jødar. Men vi vel nok å tru at det ikkje er slikt hat Raja og Grande er opptekne av.
Eg les i ein rapport frå ein organisasjon at "5 millionar kristne i Pakistan forfølges". Ein mann fortel at når arbeidsgivaren oppdagar at han er kristen så får han ikkje jobb. Innbyggjarane i landsbyen får vatn frå den offentlege vasskjelda, men det gjeld ikkje han og hans familie. Vi har elles høyrt om kyrkjer som vert prøvd bygde i Pakistan anten vert rivne eller brend ned. I nord-Afrika og midt-Austen som før var bebudd av kristne er dei fleste kristne enten drepne eller fordrivne. I Egypt med sine kristne kopterar er det stadig forfylgjing, og kyrkjene deira vert sprengde i lufta eller brende, også med tap av mange menneskeliv.
Så når Abid Raja og hans kampfeller, i partiet Venstre med fleire, skuldar oss nordmenn for hat mot muslimar så kunne dei kanskje sjå på kva hatet frå muslimar mot kristne og jødar har førd med seg gjennom historia. Men vi er nok ikkje så naive at vi innbiller oss at dette kjem på deira dagsorden. 
Kva hat låg bak terroren 11. sept, 2001 i New York. Der passasjerfly vart styrta inn i bygningar og der hundrevis av uskuldige menneske møtte ein grufull død, og der fleire tusen omkom i dei samanraste bygningane. Kva med terroråtaka i Madrid, London, Brussel, Nice, Paris, Julemarknad i Tyskland berre for å nemne nokon. Så om ikkje dette er nok så har vi den Islamske Staten, IS, i friskt minne. Men dette minnet synes etterkvart å bleikne, og det får hjelp til å bleikne av eit Europa der fleirtalet av politikarar, media og resten av makteliten gjer sitt beste for at Europa skal verte neste muslimske maktbase. Når dei kristne er borte frå deira tidlegare bustadsområde i midt-Austen så står Europa for tur til oppreinsking, med velvilleg bistand frå dei som utgjer den falske og svikefulle adelen på vårt kontinent.
Sjå gjerne filmen frå Walid al Kubaisi om Det muslimske brorskapen sin plan for erobringa av Europa. Men fleirtalet av Europa sin maktelite jublar og lagar straffelover mot forsvarslause europearar som stadig vert plasserte nærmare stupet. Ingen må protestere mot globalistane sine vondsinna og hemmelege planar. Desse planane gjeld såvisst også Noreg!
Eg kan minne om Omars Pakt som står gjengive på side 338 i boka "Hvorfor jeg ikke er muslim" av Ibn Warraq. Her skriv forfattaren: "Noen av de begrensningene som er pålagt dhimmiene er oppsumert i Omars Pakt, som sannsynligvis ble satt opp på 700-tallet av Omar b. Abd al-Aziz (regjerte 717 - 20). Dhimmiene (dei vantru) sin status var skrøpelig og var stadig truga. "Dhimmiene risikerte hele tiden å bli gjort til slaver," skriv farfattaren. 
Nemner berre to av punkta i denne Pakta: "Vi skal vise respekt for muslimer og reise oss fra våre sitteplasser når de ønsker å sitte". Og: "Vi skal ikke bygge hus som er høyere enn deres".
Så veit vi det!
Norvald Aasen, 6983 Kvammen