NEI TIL ULVEJAKT I NORGE.

bror-ulv

Illustrasjon ": Rune Olsen.

 

Politikerne i de statlig oppnevnte rovviltnemndene vil at 70 prosent av ulvene i Norge skal skytes til vinteren. – Dette er en skremmende politikk, sier WWFs generalsekretær Nina Jensen.

Ikke på nesten hundre år har det vært en så omfattende jakt på ulv som den som nå forberedes i Norge. Totalt er det vedtatt at hele 47 ulver skal skytes denne vinteren. Det ble klart etter at rovviltnemndene i region 4 og 5, som omfatter Oslo, Akershus, Østfold og Hedmark, i dag vedtok at 24 ulver skal tas innenfor ulvesonen. I tillegg er det allerede vedtatt at 13 ulver skal skytes utenfor ulvesonen, og ytterligere 10 ulver i andre regioner i landet. Store deler av den norske ulvebestanden skal med andre ord skytes om kort tid. Ulvebestanden i Norge teller kun mellom 65 og 68 ulver.

– Dette er en regelrett masseslakt. Noe liknende har vi ikke sett på nesten hundre år, den gangen gjeldende politikk var at alle store rovdyr skulle utryddes. Å skyte 70 prosent av ulvebestanden er ikke en miljønasjon verdig. Nå reagerer folk både over hele landet – og langt utover Norges grenser, sier WWFs generalsekretær Nina “Jensen”:http://www.wwf.no/?51265/Forbereder-jakt-p-70-prosent-av-Norges-ulver

ulvesoneevol
En oversikt over ulver utsatt tor illegal jakt.
1. KAUTOKEINOULVEN - 22.04.1974 Denne ulven ble drept av en snøscooterfører , som fanget den med lsso og knivdrepte den . Saken ble ikke fulgt opp av politier.

2.DEN HALTE ULVEN -1 MARS 1972 - Norske ulveforskere hadde en godt bevart hemmelighet på slutten av 1970-tallet. I Hedmark var det spor etter ulver og sporene viste at ett av dyra var halt. En mann fortalte en fosrsker at han hadde skutt ulven , men forskereren nektet å hjelpe politiet med å løse saken .

VITTANGIULVEN- 10 DESEMBER 1979-Ett øyenvitne så en fører av en snøscooter skyte en hannulv på avstand.

3. PASVIKULVEN-6 JANUAR 1980 -En hannulv ble drept og sporene pekte på en snøscooterfører.

4. STORE SJØFALLETULVEN-14 MAI 1981-Ett øtenvitne så en ulvejakt ved Store Sjøfallet , der 2snøscooterførere jagde en ulv og skjøt den .
En undersøkelse ble satt igang , men ikke fulgt opp

5.SKRÅCKERBERGULVEN- 29 juli 1985 i Torsby-Alfahunnen til dagens moderne ulvestamme i Skandinavia ble skutt. Hunnen var i nœrheten av noen sauer uten å angripe på det tidspunkt hun ble skutt av en sauebonde . Bonden ble dømt i den svenske tingretten .

6.STØLLETTULVEN-23 DESEMBER 1985-En ung hannulv ble skutt i nœrheten av Torsby.
Dyret ble funnet ille beredt i vetkanten , skalpen og ørene var skåret av og det samme var det ene beinet.
Etterforskning ble satt igang, men ikke fulgt opp

7.TORDBYULVEN-21 MARS 1985-En bilfører forfulgte en hannulv og kjørte siden over den . Dyret ble avlivet med ett slag mot hodet.
En mann ble dømt i tingretten , men slapp fri i en høtere rettsinstand p.g.a mangel på bevis..

8 NORDKINNHALVØYULVEN-9 SEPTEMBER 1987 -En ulv ble skutt på Nordkinnhalvøya .
Politiet satte igang etterforskning, men det ble ikke fulgt opp

9 LANGÅULVEN*17 APRIL 1969-En hannulv ble kjørt ihjel av en snøscooterfører. Politiet slo fast at ulven derertter ble drept av vold mot hodetmed øks, hammer eller kubein .

10-FØRSTE GRUEULV-1 JUNI 1990 - En hunnulv ble skutt . Ørene henens var skåret av . 2 menn stod frem og tilstod at de hadde drept ulvensom en protest mot ulveolitkken .
Politiets arbeide førte ikke til noen resultat .

11.MØREULVEN-28 NOVEMBER 1992-En hannulv ble skutt , tyvskytteen flådde ulven og grov kroppen ned i en gjødselstank . En journlist forhandlet seg fram til ulvepelsen og overlot den til politiet uten å fortelle hvenm tyvskytteren var .
Politiets undersøkelse førte ikke frem.

12.-BORÅSULVEN-24 JANUAR 1996-En hannulv omkom i en trafikkulykke, under obduksjonen fant men ukegamle skuddskader som hagl i mage og tarmer .
Det ble ikke satt igång etterforskning.

13. NYBOKLATTENULVEN-28 DESEMBER 1996 I SVEG-En hannulv ble jaget av en snøscooterførerog siden skutt i hjel . Øyenvitne og tekniske bevis førte til at 2 menn ble dømt.
I en høyere rettsinstand ble den ene frikjent , mens den andre fikk 1 års fengselsstraff.

14.GLØTESVÅLENULVEN- 31. DESEMBER 1996 -Man fant rester etter en partert ulv i Herjedalen . Politiet slo fast at det var levninger etter en hvalp av Nyboklettenulven .
Ingen pågripeler.

15.ØRSJØHUNNEN-Vinteren 1998/1999 - En hunnulv ble skutt nord i Vœrmland. SVTs reporter Oscar Hedin møtte gjerningsmannen , som påstod at ulven angrep hunden hans. Reporteren lånte skallen av gjerningsmannen og fikk den DNA testet , som viste at den hadde tilhørt en skandinavisk ulv

16. Ørsjøhannen-Vinteren 1998/1999 - En hannulv ble skutt nord i Vqrmland.
SVTs reporter har møtt gjerningsmannen.

17. Merket ulv 9802-Vintteren 1998 -de første ulvene ble merket av det skandinaviske ulveprosjektett. I jnuar dette året forsvant en alfahann med sender fra Hagforsreviret . Saken ble anmeldt , men politiet fulgte ikke opp saken .

18. ULRIK OVERLEVER-våren 1998 -En hannhvalp ble født i Leksandsreviret . Følgende vinter blir han radiomerket og får nummeret 9804. 27 februar 1999 ble han beskutt , men overlevde .
Etter 5 år er forbrytelsen foreldet ./

19. HALGÅNSULVEN- 4 JUNI 1999 -En ulvehann ble funnet i vannet i Halgon i Vœrmland . Orene hans hade blitt skåret av . Ved obduksjon fant man at ulven hade blitt skutt i leveren og blødd ihjel . En kunne se at ulven tidligere hade overlevd en skuddskade.
Saken ble ikke fulgt opp.

20. Merket ulv 9803-16 august 1999 -Signalene til en hunnulv med sender døde ut i nœrheten av Fredriksberg .
Politietterforskning pågår.

21. MERKET ULV 9905-17 DESEMBER 1999 -En ulvehunn dør i en bilulykke, ved obduksjon fant man skuddskader .
Ingen etterforskning.

22. MERKET ULV 9806-31 JANUAR 2000- En hannulv ble skutt i en skog nœr Torsås .

23. MERKET ULV 0019- 19 NOVEMBER 2000 -En dod hannulv ble funnet i Uppsala . Han hade en 6 mndrs gammel skusskade i kroppen.Etterforskningen avsluttet p.ga mangel på bevis.

24. GRANGÅRDSHUNNEN - NOVEMBER 2000- En hunn med sender nr. 0004. Hunnen og familien ble utsatt for tyvjakt og spor viste at hnnens venstre baklabb er skadet .
Etterforskning ble satt igang , men er idag stoppet.

25. GIFTÅTE FUNNET OG EN DOM-19 JULI 2000- 10 juli 2000 fant man kjøtt og pølser under en plastpose i ÅRJENG-kONGSVIGER -REVIRET .
ANALYSER VISTE AT DETTE VAR FORGIFTET . 2 menn ble observert og en av dem hadde satt fingeravtrykk på posen .Denne mannen ble dømt til fengselsstraff i Eidsiva Lagmannsrett .

26. MERKET ULV 0003—Denne hunnulven ble født våren 1999 i Årjœng-Kongsvinger -reviret og ble merket følgende vinter . I juli 2001 fosvinner hun sporløst . Ingen politietterforskning ble satt igang , og forskerne var usikre på hva som hadde skjedd.
Ett år senere gir Tage Kollberg i SSIT( SVERIGES SAMARBEIDSFORUM I ROVDYRFRÅGAN) en prøve fra hunnen til SVTs reporter Oscar Hedin av ulvemotstanderen Lars Toverud og at ulven er fra Arjœng-Kongsberg-reviret . Med DNA-teknikk ble det fastslått at røven stammet fra ulv 0003.

27, broren til ulv 0003 s-Den umerkede broren til ulv 0003 før Tage Kollberg i SSIR ga en vevsprøve av hunnen til SVTs reporter til reporter Oscar Hedin , som forteller at han har fått prøven av ulvemotstander Lars Toverud. Han sier at ulven er tyvskutt og kommer fra Årjœng-Kongsvinger-reviret .

28. MERKET ULV 9808- høsten 2001 forsvant en revirmarkerende alfahann fta Mossereviret . Senderen hans ble stille .
Det ble ikke startet polititterforskning.

29. NYHAMMERULVEN- 27 JANUAR 2002 -Noen forsøkte å skyte en ulv ved Nyhammer . Kula traff en grein og endret retning.

30. ULVEN CAMILLA- En ung revirmarkerenede hunnulv med sender forsvant sporløst forsvant sporløsr 29 april 2002 . Hun hadde forskernummer 0101 og kjœlenavnet Camilla . Politietterforskning ble satt igang oglagt ned.

11 mai 2002 forsvant en revirmarkerende hannulv fra Œrjœng-Kongsvinger-reviret . Han er trolig tyvskutt.

31. MERKET ULV 216- 4 JUNI 2002ble det funnet en hannulv i Tierp i Uppland .
Den var skutt med hagl i hodet .
Politietterforskning nedlagt .

32. ULVEN BLYGER 10 JUNI 2002 ble en revirmarkerende hannulv med sender borte i Tyngsjøreviret . Han hadde forskernummer 0006.
Etterforskning pågår.

33. MERKET ULV 9805 - i månedskiftet juli/august forsvant en revirmarkerende hunnulvmed sender fra Leksandreviret.
Etterforskning pågår.

34. TYNGSJØHUNNEN- 13 november 2002 forsvant en senderutstyrt revirmarkertende hunnulv i Tngsjøreviret . Hun hadde født 2 hvalper samme år .
Etterforskning pågår.

35. MERKET ULV 213 - 21 DESEMBER 2002 -askjøt en mann en roårig hannulv i Eidskog utenfor Åmål . Han trodde det var en rev .
Vœnersborg tingrett dømte mannen for grovt jaktbrott , erstatning på 100000 kroner og 140 timers samfunnstjeneste .

36 DEN ANDRE GIFTÅTEJAKTEBN- dEN 18 FEBRUAR 2001 FANT MAN ETT HJORTEHODE SAMT HØNS , som var algt ut i Kongsvingertrakten . Dette var forgiftet med Carbofuran og Warfarin . 2 menn ble tat og de erkjente at de hadde lagt ut giftåte for å drepe ulv .
Begge ble dømt til fengselsstraffer .

37. MERKET ULV 0301-20 Januar 2003 finner foskerne en hannulv i Jœmtland , gir han sender og nummer 0303 . 2 dager senere gir senderen ett mortalitetssignal og finner senderen på bunnen av elva Ljungan .
Politiet finner spor etter scooter som viser at ulven ble jaget .

38. GRAVENDALSHUNNEN - 25 FEBRUAR 2003-forsvant en revirmarkerende hunnulv med sender fra gravendalsreviret .
Scooterspor tyder på tyvjakt.

39.ULVEN JOHN - En ulv vandrerinnfra Finland og blir i Norrbotten . Han er meget viktig rent genetisk fordi han kan tilføre nytt blod til den innavlede skandinaviske ulvepopulasjonen. an fanges inn i januar 2002 og får nummeret 9215 . 7 april 2003 forsvinner han sporløst sør for Kvikkjokk .

Kilde “: Brennpunkt 2010

 

wolf_39034

Bernkonvensjonen ble åpnet for undertegning den 19. september 1979, og Norge undertegnet samme dato. Konvensjonen ble ratifisert i 1986, og den trådte i kraft 1. september samme år. Konvensjonen omfatter ikke Svalbard og Jan Mayen. Norge har likevel forpliktet seg til å fremme en nasjonal naturvernpolitikk i samsvar med bestemmelsene i Bernkonvensjonen også for disse områdene, med ett unntak, og det angår forvaltningen av polarrev på Svalbard.
Miljøverndepartementet er den ansvarlige myndigheten for konvensjonen og har delegert forvaltningsansvaret til Miljødirektoratet. Direktoratet deltar på møtene i komiteen som forvalter konvensjonen (partsmøtene) og har ansvar for at den blir iverksatt i Norge.
EU, 51 europeiske og fire afrikanske stater har tiltrådt “konvessjonen”:http://www.miljodirektoratet.no/no/Tema/Internasjonalt/Internasjonale-avtaler/Bernkonvensjonen/
Jeg siterer Viggo Ree i en artikkel fra 2001 , som virkelig er aktuell i dag “:
- Saueeierne utgjør en svært liten del av den norske befolkning. Og en kan lure på hvorfor det ikke ofres større oppmerksomhet på de rundt 100.000 sauene, som hver eneste sommer blir sendt ut til pinsler og død i norsk villmark uten at rovdyr er inne i bildet.

skutte_rovdyr_1846_2003_39581

I løpet av beiteperioden dør disse dyrene av "andre" årsaker. De brekker f.eks. beina i ulendt terreng, drukner i elv/myr, faller utenfor stup, eller dør av sykdommer. I tillegg blir mange påkjørt av biler, vogntog og tog.

Hvorfor kommer ikke dette tydeligere fram?

- En av grunnene er nok vår lange tradisjon med rovviltbekjempelse og ulvehat, et velorganisert støtteapparat gjennom presse og kringkasting, og menneskers irrasjonelle tankegang basert på de velkjente syndebukk- og rødhettesyndromene, sier “Ree”:http://www.dinside.no/21105/derfor-maa-ulven-fredes
Jeg har vort tilstede på en rekke rovdyrmøter og seminar og jeg kan ikke forstå at politikerne har ßa liten innsikt i naturens balanse .
Jeg skjønner heller ikke dette innette hatet sm råder mot ett dyr som kun ønsker å leve i fred , og det må ligge mere under denne illegale jakten enn hensynet til sauene sine , for de passes ikke .
Jeg har mottatt mailer fra saueeiere som har gått over til ursau , har gått sammen om å kjope vokterhunder og dele på vaktholdet for sauene , men de mottar ingen hjelp fra staten .
Det er en skam at vi behandler våre flotte rovdyr på denne måten .
Dette utspillet fra rovviltnemdene har sørget for at det norske folk vil reise seg mot denne behandlingen.

STORTINGET VIL UTRYDDE ULVEN!

01.01.2017 skal 47 ulver drepes!

13 ulver utenfor ulvesonen og
24 innenfor
+ 10 til på lisensfelling andre steder i Norge!!

Det betyr skyting av hele stabile ulvefamilier som Letjenna - en familie som aldri har tatt sau.

Hele flokker skal utryddes med Stortingets velsignelse.
Er du ikke enig? MØT OPP!

MØT opp 15. oktober kl. 14:00 på Eidsvolls plass foran Stortinget sammen med oss for å vise at du vil ha ulv i norsk natur!

Ta med deg venner, familie og kolleger.
Sammen skal vi vise at vi ikke aksepterer Stortingets og regjeringas “utrydningspolitikk”:https://www.facebook.com/events/547005125504804/

Avisen “The guardian” har alget en rekke oppslag om rovdyrpolitikken i Norge og at saueeiere som ikke har kapasitet til å vokte egne dyr, har mere enn tid når det gjelder å ta livet av ulver .
En forsker uttalte engan på ett rovdyrtmøte at mennesker som hater ett dyr så sterkt lider av at livet er lite tilfredsstillende og på det samme møtet så jeg virkelig hatet overtfo ett dyr .
Ifølge “The Guarsian” skriver de følgende “:Norge har en sterk tradisjon for jakt og mer enn 200.000 registrerte jegere, de fleste av dem har meldt seg på automatisk varsling når lisensene er utstedt. Det blir sett på som en spennende - og definitivt en mannlig domene. Bare om lag 500 kvinner har registrert for årets jakt, selv om andelen kvinnelige jegere i Norge er stadig økende..
Jeg sammer meg på vegne av Norge .

May-Harriet Sepola

Annonser
Publisert Kategorier ROVDYRPOLITIKKStikkord , , , ,

Om 7Xx7duUS

Født i Oslo i 1944 av foreldre Margit Elisabeth Dollonen .f. 1924 og Hermann Johannes Seppola , f. 1920 , som ble tvangsevakuert fra Honningsvåg da nazistene brente hjemstedet . De flyttet tilbake til Honningsvåg umiddelbart etter freden . Jeg fikk 3 andre søsken , som dessverre ikke lever idag . Jeg har 2 barn , er opptatt av politikk og alt som rører seg i samfunnet , skriver mye og deltar i diskusjoner , spesielt om barnevern som jeg betegner som salg av barn og ødeleggelse av familien som status. Bor i dag på Otteid med mine katter , dyrker økologiske grønnsaker , er vegetarianer , er glad i naturen . Har 2 snille barn .

2 kommentarer om “NEI TIL ULVEJAKT I NORGE.

 1. 7Xx7duUS

  Interju med Dag Bjørndal /Rovviltets røst .
  Tirsdag gikk 70 politifolk til aksjon mot 12 personer, som nå er arrestert og siktet for flere organiserte ulvedrap i Hedmark.

  Ulve-aktivisten Dag Bjørndahl er leder i organisasjonen Rovviltets Røst (ARR). Han er ofte ute skogene, sammen med sine venner, for hindre ulovlig jakt.

  Slikt koster i Hedmark, der mange mener ulv som tar sau bør skytes.

  Bjørndahl sier han blir truet på livet av ulvehatere.
  Tipser politiet

  – Skriftlig, og til en viss grad muntlig, sier Bjørndahl til TV 2.

  Bjørndahl har flere ganger tipset politiet om den illegale jakten.

  – De sladrer ikke, og på den måten fremstår de jo som organiserte. De har et godt nettverk i forhold til informasjonsdeling.

  – Og når dere er ute i skogen, blir dere sporet opp med en gang?

  – Jo, jeg blir hele tiden konfrontert med at jeg er der eller der. Jeg er dritt lei det, men jeg får ikke gjort noe med det, sier Bjørndahl til "TV2":http://www.tv2.no/2014/04/09/nyheter/ulv/innenriks/5487440

  Svar
 2. 7Xx7duUS

  De regionale rovviltnemndene i region 4 (Akershus, Oslo, Østfold) og 5 (Hedmark) vedtok i juni i år en lisensfellingskvote på til sammen 13 ulver utenfor ulvesonen i Hedmark og Akershus. Lisensfellingsperioden for fem av disse ulvene ble satt til 1. oktober 2016 – 31. mars 2017. Departementet opprettholder her nemndenes vedtak.

  De resterende åtte ulvene er tilknyttet en familiegruppe i det såkalte Osdalsreviret. Denne flokken lever i hovedsak utenfor ulvesonen. For denne flokken har nemndene vedtatt at lisensfellingsperioden skal være 1. januar – 31. mars 2017. Dette er begrunnet med at valpene i flokken vil ha vanskelig for selv å skaffe mat hvis foreldredyrene tas ut før 1. januar. Departementet vil senere behandle klagen på fellingsvedtaket om disse ulvene.

  – Det er viktig å se det totale uttaket av ulveflokker i sammenheng. Derfor vil jeg treffe avgjørelse om en eventuell lisensfelling i Osdalsreviret når jeg også skal behandle klager på rovviltnemndenes vedtak om felling av de øvrige ulverevirene, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen.

  – Ettersom lisensfelling av ulveflokker uansett ikke er aktuelt før 1. januar, vil dette ikke få noen praktisk betydning for lisensfellingen utenfor sonen som starter 1. oktober. Lisensfelling av ulver innenfor ulvesonen avgjøres i god tid før fellingsperioden, sier "Helgesen":https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/vedtak-om-lisensfelling-av-ulv-utenfor-ulvesonen/id2512527/

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.