WHO-FORSKNINGEN PÅ BAKKEBØ / av Synnøve Fjellbakk Taftø .

ill-mot-vold

Illustrasjon av Billedkunstner Rune Olsen ( 1948-2005).

 

Jeg ble engang spurt om hva som er det verste jeg har sett i mitt liv og da svarte jeg uten å nøle: WHO-forskningen på Bakkebø.

Vedkommende som spurte viste en takk på datamaskinen og hvis Internettforskningen er kommet så langt som jeg håper, vil Bakkebøforskningen bli offentlig tilgjengelig om ikke altfor lenge.

Jesuittene har i mange hundre år forsket på hvordan det psykiske sanseapparatet kan påvirkes, og da spesielt dømmekraften.

Den internasjonale sunnhetskommisjonen i Paris koordinerte den internasjonale forskningen som fant sted hovedsakelig i sinnssykehusene. I 1945 ble WHO etablert med hovedformål å koordinere hjerneforskningen og de innledet straks et samarbeid med jesuitteragenten Karl Evang.

Den tyske okkupasjonsmakten hadde innført barnetrygd i Norge. Da den tyske okkupasjonen ble avløst av alliert okkupasjon ble utbetalingene til mottakerne straks stanset mens arbeidsgiverne måtte fortsette å innbetale til trygden.

I 1946 var et betydelig beløp oppsamlet og pengene ble brukt til å bygge et forskningssenter på Bakkebø der små barn ble utsatt for medisinske og psykologiske eksperimenter med sikte på å svekke eller ødelegge det psykiske sanseapparatet, spesielt dømmekraften. Forskningsresultatene ble fremlagt på et topphemmelig seminar på Holmenkollen hotell i 1957.

vaccines-babies-gsk

De som ble utsatt for disse eksperimentene var overveiende såkalte tyskerunger som av allierte soldater ble raidet opp i sine tyske familier og transportert til Bakkebø. Eksperimentene tok sikte på å finne ut hvilke doseringer som skulle til for å svekke dømmekraft og rettferdighetssans slik at hjernen på de stakkars barna ble et «tabula rasa» som de het på vitenskapsmennenes språk. Forsningsresultatene er benyttet for å bestemme doseringen i "barnevaksinasjonsprogrammene":http://www.nyhetsspeilet.no/2010/05/who-forskningen-pa-bakkeb%C3%B8%E2%80%8F/

Jeg har prøvd å undersøke dette med biblioteket på Eidsberg , der jeg fikk utrolig god hjelp av to damer, som ringte rundt og gjorde hva de kunne og skaffet meg mailadresse og telefonnummer til Riksarkivet , hvor jeg først ringte og senere sendte en utførlig forespørsel pr, post og mottok så dette brev ":

Riksarkivet.

eventyrfortelleren

Ill. Rune Olsen.

OPPLYSNING OM FORSKNING PÅ BAKKEBØ.

Vi viser til e-brev av 28.02.2013.

Bakkebø ble opprettet av Norges Røde Kors  for hjem og skole for moderat åndsvake barn på området tll den tidligere tyske militœrleiren
på Slettebø 10.03.1948.
Så vidt vi kan se av en trykt redegjørelse for opprettelsen , hadde stdet i starten 50 beboere i alderen 7 -18 år .
Mulighete for at noen av disse kunne vœre krigsbarn er således liten.
I tillegg til redegjørelsen for opprettelsen er årsberetninger for institusjonen trykt  i det minste fram til 1957.
Disse bør kunne skaffes gjennom ditt lokale bibliotek .

Riksarkivet oppbevarer omfattende korrespondanse om Bakkebø i arkiveneetter Norges Røde Kors ( privatarkiv 250) og arkivet etter Sosialdepartementet , Helsedirektoratet og Kontoret for psykiatri .
Materialet omtaler hovedsaklig eiendom , bygninger og personale, men inneholder også korrespondanse om inntak av enkeltklienter med mer som inneholder opplysninger som må ansees som taushetsbelagtav personvernhensyn , jf forvaltningsloven §13første ledd nr. 1 .
Innsyn i taushetsbelagte klientopplysninger vil bare kunne gies til saksparter og til forskningsformål.
Vi kan ikke se at det i de arkivsakenesom Riksarkivet oppbevarer , finnes opplysning om forskning som skulle vœrt utført der .
Når noen fremmer påstander av den art som i notisen på www.nyhetsspeilet.no du viser til , må spørsmålene til kilden om opplysningenerettes direkte til vedkommende .
Skulle hun vise til spesifiserte kilder i Riksarkivet , vil vi kunne undersøke saken videre .

Med vennlig hilsen

Leif Thingsrud c.f
arkivar

Annonser
Publisert Kategorier HELSEStikkord , , ,

Om 7Xx7duUS

Født i Oslo i 1944 av foreldre Margit Elisabeth Dollonen .f. 1924 og Hermann Johannes Seppola , f. 1920 , som ble tvangsevakuert fra Honningsvåg da nazistene brente hjemstedet . De flyttet tilbake til Honningsvåg umiddelbart etter freden . Jeg fikk 3 andre søsken , som dessverre ikke lever idag . Jeg har 2 barn , er opptatt av politikk og alt som rører seg i samfunnet , skriver mye og deltar i diskusjoner , spesielt om barnevern som jeg betegner som salg av barn og ødeleggelse av familien som status. Bor i dag på Otteid med mine katter , dyrker økologiske grønnsaker , er vegetarianer , er glad i naturen . Har 2 snille barn .

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.