NORGE OG BRUDD PÅ BERNKONVENSJONEN.

bror-ulv-2

 

Til nå har 59705 rovdyrforkjempere signert oppropet
“Ja til ulv i norsk natur! Nei til Stortingets  "UTRYDDINGSPOLITIKK":http://www.opprop.net/ja_til_ulv_i_norsk_natur_nei_til_stortingets_utrydningspolitikk

Miljøverndepartementet tar hverken hensyn til hva det norske folk ønsker og tar heller ikke hensyn til Bernkonvensjonen , som Norge har ratifisert og undertegnet

7 februar 1997 stor Miljøverndepartementet som arrangør for ett møte hvor Bernkonvensjonen og rovviltforvaltningeni Norge .
Tilstede var konvensjonenes sekretœr Eladio Frenandez Galioano fra Spania ,komiteformann Anti Haapanen fra Finnland, statssekretœr Bernt Bull og en rekke representanter for en rekke miljøvernmyndigheter, norske lndbruksorganisasjoner , og norske miljøvernorganisasjoner .

Det ble presissert meget nøye ar de grunnleggende prinsipp forplikter hvert enkelt land A ta vare på de rovviltarter vi har , at de holdes utenfor fare , at det er livskraftige og reproduserende bestander.
Dette poengterte sekretariatet for Bernkonvensjonen meget nøye og la sœrlig vekt på at ulv og bjørn skulle øke sine bestander, og dette skulle vœre de viktigste oppgavene de neste årene .

Bernkonensjonen sammenfattet dette i 3 punkter “:
*Partene har klare forpliktelser til å sikre artene innenfor hvert land.

*Disse forpliktelesene kan ikke overføres til andre land.

*Hvert land har ansvar for å bevare levedyktige populasjoner av alle rovdyrarter, noe annet er en klar mistolking av  "Bernkonvensjonen":http://www.miljodirektoratet.no/no/Tema/Internasjonalt/Internasjonale-avtaler/Bernkonvensjonen/

Ulven er listet opp som en kritisk truet art på Norges rødliste for arter fra 2010. Den er også nevnt i Bernkonvensjonen blant arter som krever spesiell beskyttelse. Ved å signere denne konvensjonen har Norge erkjent at at ulven og andre ville arter bør tas vare på og har en verdi – både i seg selv, for oss mennesker og for det biologiske mangfoldet. Ulven står her spesielt oppnevnt i et av konvensjonens vedlegg, som en art som ikke skal utsettes for fortsettlig jakt og forstyrrelser.

wolf_39034

Alle land som har sluttet seg til Bernkonvensjonen, må utvikle nasjonal politikk for bevaring av viltlevende dyr og planter og deres leveområder. Ulv er oppført i Bernkonvensjonens vedlegg 2. Når dyrearter er oppført i dette vedlegget, skal det settes i verk tiltak for å sikre en spesiell beskyttelse. Med den nåværende ulvepolitikken fraskriver Norge seg ansvaret for å beskytte en truet art som har naturlig utbredelsesområde innenfor landets  grenser.

vekt

Det er forunderlig at ikke departementet respekterer Bernkonvensjonen .
Nå overlates slike bestemmelser om ren utryddingspolitikk til sauebønder som ikke gjør det ringeste ansterngelse for å ta vare på egne dyr og bryter loven om velferd for småfe “:

 

ulvesoneevol

REDUSERING AV ULVENES OMRÅDE
Forskrift om velferd for småfe

Tilsyn og stell
Eier eller annen med ansvar for dyrene skal sikre at samtlige dyr får tilsyn etter behov.
Dyr som holdes innendørs, skal normalt sees etter minst to ganger pr. døgn.
Dyr som holdes på utmarksbeite, skal sees etter minst en gang pr. uke i områder uten særskilt risiko.
Ved mistanke om økt fare må tilsynet intensiveres slik at forhold som kan medføre dårlig velferd, syke, skadde og avmagrede dyr, oppdages så tidlig som råd er.
Småfe skal ha godt og regelmessig stell, og klippes etter behov og minst årlig. Dyrenes klauver skal undersøkes regelmessig og beskjæres ved behov. Småfe skal ved behov gis fødselshjelp av kompetent person, om nødvendig av veterinær.
25.Slipp og hold av småfe på utmarksbeite
Ved slipp og hold på utmarksbeite skal eier eller annen med ansvar for dyrene, sikre at:
a)
samtlige dyr har god helsetilstand og er i forsvarlig hold,
b)
avkom er sammen med mordyr og er i god stand til å holde følge med mora,
c)
avkom som slippes med mordyr uten tilstrekkelig melkeproduksjon, er eldre enn 6 uker og tar til seg nok fôr til å sikre utvikling og vekst,
d)
avkom som slippes uten mordyr, er eldre enn 8 uker, er i følge med voksen sau og tar til seg nok fôr til å sikre utvikling og vekst, og
e)
avkom som blir morløse, tas hjem dersom morløsheten medfører økt fare for “lidelse”:https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/

 

I andre land , f.eks Italia der det finneas adskilig flere ulver , er sauebøndene forpliktet til å forsikre sine dyr , og sørge for at de er trygge .
I Norge blir ansvarsløshet belønnet med erstatning , også for dyr som dør av helt andre årsaker.

Jeg har vœrt på noen rovdyrseminar både i Sverige og Norge og jeg har alltid forundret meg over det hatet disse rovdyrhaterne presterer , som ikke har mye med kjœrlighet til egne dyr å gjøre.
Russiske forskere gjorde forsøk for noen år siden at de festet oransje bånd på noen av sauene , der ulvene ikke gikk til angrep , fargen oransje signaliserer fare for de fleste dyr.
En sauebonde skrev i avisen for nioen år siden at han smurte kvae fra tyri ytterst på pelsen til ledersauen og disse sauene fikk gå i fred .

Er det ikke på tide å legge til rette for levelige kår for våre rovdyr .
Jeg kjenner flere sauebønder som driver med ursau, men som er oppriktig opptatt av sine dyrs velferd, som legger til rette for bruk av vokterhunder og pass av dyrene .
Disse mottar ikke noen form for økonomisk støtte , mao staten belønner kun ansvarsløshet .
Jeg vil også sende en engelsk versjon av dette brev til Council of Europe .

 

Save

Annonser
Publisert Kategorier ROVDYRPOLITIKKStikkord , ,

Om 7Xx7duUS

Født i Oslo i 1944 av foreldre Margit Elisabeth Dollonen .f. 1924 og Hermann Johannes Seppola , f. 1920 , som ble tvangsevakuert fra Honningsvåg da nazistene brente hjemstedet . De flyttet tilbake til Honningsvåg umiddelbart etter freden . Jeg fikk 3 andre søsken , som dessverre ikke lever idag . Jeg har 2 barn , er opptatt av politikk og alt som rører seg i samfunnet , skriver mye og deltar i diskusjoner , spesielt om barnevern som jeg betegner som salg av barn og ødeleggelse av familien som status. Bor i dag på Otteid med mine katter , dyrker økologiske grønnsaker , er vegetarianer , er glad i naturen . Har 2 snille barn .

En kommentar om “NORGE OG BRUDD PÅ BERNKONVENSJONEN.

 1. 7Xx7duUS

  Massemønstring 15.10.2016 kl.1400 foran Stortinget

  --> La ulven leve! STOPP utrydningspolitikken NÅ!

  FaceBook groups:
  --> Ulvens Dag
  --> WWF Norge
  --> NOAH - for dyrs rettigheter
  --> Natur og ungdom
  --> Rovviltets Røst
  --> Foreningen Våre Rovdyr
  --> Naturvernforbundet
  --> Norsk Ornitologisk Forening
  --> Bygdefolk for rovdyr
  --> Norges Miljøvernforbund (NMF)
  --> Greenpeace Norge
  --> Vi som ønsker ulven velkommen i den norske naturen
  --> Vern ulven i Østmarka.
  --> STOPP slaktingen av ulv i Norge!
  --> Østmarka tur og natur

  JA til ulv i norsk natur!
  NEI til "utryddin gspolitikk":http://www.opprop.net/ja_til_ulv_i_norsk_natur_nei_til_stortingets_utrydningspolitikk

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.