EKSTREME HOLDNINGER I ROVDYRDEBATTEN.

bror-ulv

Ill. Rune Olsen.

Lars Erik Lie har her skrevet en fantastisk artikkel som virkelig viser bakgrunnen for det hat mot ulven og den ideologi som er bakgrunnen for at politikerne nå vil utrydde ett dyr som er verdifull for balansen i naturen.

Jeg gjengir denne artkkel med velvillig tillatelelse fra Lars Erik Lie.

 

 

Vi som har fulgr med i rovdyrdebatten i noen år , kjenner igjen utsagn som “ekte mannfolk skyter ulv “ , “norsk natur -herlig uten ulv” osv..
Dette er bl. a parolen til organisasjonen FNR(FOLKEAKSJONEN NY ROVDYRPOLITIKK)..
Andre klassiske utsagn vi stadig hører i nettdebatter, avisinnlegg osv er “Vi har ikke bruk for ulven , den gjør ingen nytte for seg” osv.

Etter en oppvekst i skogfylte områder i Trysil, der sauedriften var utpreget, så opplevde jeg på egen hånd det voldsomme hatet mot bjørnen i dette området .
Hvis man hele tatt forsøkte å ta bjørnen i forsvar , så ble enkelte folk så sinte og så forbannet at du når som helst bare ventet på å kjenne en knyttneve i ansiktet

Raseriet og hatet mot bjørnen var enormt.

Nå , 20-30 år etterpå så er det ulven som er “hoggestabben”, og som får skylden for det meste som skjer , og det er nå at flere organisasjoner sier de vil totalutrydde ulven fra Norge.

ulver-og-lamdemokrati

Foreninger som “ØSTRE HEDMARK JAKT OG MILJØFORENING” har en leder som åpent stiller opp i media med børsa i hendene og sier at de vil ta alle midler i bruk for å fjerne ulven fra norsk jord.

Enkeltpersoner inne på ekstreme hatgrupper på facebook oppfordrer stadig vekk til SGT, ( skyt, grav.ti) når det gjelder ulv.

Hatuttrykkene og sinnet florerer.
Nylig så vi også at svamper dynket med blod og gift, ble oppdaget i skogene i Østfold, og dette var helt klart myntet på lokale ulver og/eller andre rovdyr..

Skremselspropagandaen brukes for alt den er verdt i media og bekymrede mødre står frem i aviser og forteller om stor frykt , at de må ha “ulvetaxi” for å sende barna til skolen og våger knapt å slippe barna ut etter skole tid .
Gamle gubber bevœpner seg med børsa , når de går tur med hunden .
Frykten råder i mange bygder .

Hysteri Taktikkeri. Ja man kan jo lure på hva som egentlig skjer.
I Norge idag ( 2012)er det anslått at vi har ca. 30 helnorske ulver og ca 50 ulver totalt om man regner med grenseulvene.

rovdyrutvikling_1_39580

Det er altså disse. tross alt få ulvene, som tydeligvis gjør Østlandet til ett livsfarlig sted å vœre , ifølge de mest ihuga rovdyrmotstandere .
Ulven hat fått skylden for det meste som rammer distriktene , inkludert fraflytting, nedlegging av det lokale postkontoret , tapt livskvalitet. elgen er visst i ferd med å bl utryddet fra Østlandet . landbruket legges ned og kulturlandskapet gror igjen.

.Alt dette er det ulven som står bak .Ja, tro det den som vil.
Man kan jo lure på hva dette enorme hatet mot ett dyr som ulven bunner i .
Gamle eventyr , sagn, overtro, rykter, sladder eller fakta?
Vel , faktaopplysninger er nok neppe ligger til grunn for hva vi ser .

I disse rovdyrmotstandermiljøene så mistror man alt som heter forskning og tror heller på hva vi selv tror og hører.
“Faktaene” kommer da fra vandrehistorier, konspirasjonsteorier og gamle skrekkhistorier.
Dette brukes så aktivt for å bygge ett enda sterkere trusselbildei forhold til ulven.
Kort sagt, man kriminaliserer ulven for å skape en legitimitet for utrydding.
Dette er en kjent strategi som vi har sett mange ganger opp gjennom histotien og kanskje i forbindelse med krigstilstander, borgerkriger, kolonosering av u-land osv.

Uttrykk som “bare en død indianer er en god indianer” ,”nigger”, “svartinger”, “finndjœvel”osv er alle brukt med en hensikt, nemlig å sverte en rase, en religion,, et folk eller en etnisk gruppering i den hensikt å gjøre det legitimt at de skal fjernes , utryddes, siliviseres på annet vis assimilertes inn i vårt “godkjente” sivile samfunn, der slike “utskudd ikke har noen plass.

Hitler brukte denne strategien mot jødene, homofile , handicappede osv..
Obama Bin Laden brukte denne strategien mot USA og vesten , på samme vis som vesten brukte denne strategien tilbake for å farliggjøre muslimer .
I Rwanda i 1994 ble denne strategioen brukt til fulle da stammegruppen”tutuer”tok livelt av ca en million “tutsier” og moderate tutuer .

Man demonoserte tutsiene , slik at folkemordet på dem ble legitimt , de var ikke verdt noen ting, de var ikke mennesker , men dyr på linje med rotter og kakerlakker , som bare måtte uttyddes.

Og det ble de også , , naboer gikk på besøk til hverandre , ikke for å drikke kaffe , spise kaker og ha det hyggelig sammen , men de tok med seg macheter, kviver og økser, og hogg naboen i småbiter, voldtok kona , datteren i huset og også bestemoren om hun skulle vœre tilstede.

Hva så?

Dette var jo bare kakaerlakker og myndighetene hadde gitt ordre om at disse kakerlakkene skulle utryddes, og da vet du at alle hutu-borgere gjorde som de fikk beskjed om .

ill-mot-vold

Dermed ble vanlige borgere til mordere, de ble til sadister og voldtektsmenn, de kunne - uten samvittighet kappe hoder og armer av naboene sine på ett eneste grunnlag og det var at naboen var en tutsi eller en moderat hutu.
Skremmende saker , ikke sant .

De samme taktikkene også benyttet mot indianerne i Nord - og Sør-Amerika i over 500 år, der millioner på millioner av indianere ble fordrevet , slaktet ned for fote , torturert på det grusomste , tvangsplassert inn i den “hvite sivilidsasjonen” eller smittet med sykdommer via biologisk krigføring.

Videre benyttet japanerne seg av denne takrikken når de inntog Kina i 1937og slaktet hundretusenvis av kinesere i og rundt byen Nanjoing.
Ja faktisk -fram till dags dato har ikke Japan klart å si unnskyld til Kina og gamle offiserer som deltok og ga ordre til massakrene , har levd ett liv i sus og dus i Japan helt siden disse grusomme hendelsene skjedde .
Det er ganske utrolig ta det er mulig .

Disse takrikkene som brukes er velkjente og de er brukt mange ganger opp i historien, med stor suksess.
Folk lar seg lett lede og litt propaganda på rett sted , erpar karismatiske ledere og vips- så kan man lede kanskje hundretusener av folk og få dem frivillig igang med “etnisk rensing, folkemord”

Nå ser vi at de samme teknikker bli flittig  benyttet mot ulven i Norge .

Man skaper frykt for ulven , man demoniserer den , man setter spørsmålstegn ved hvor “nyttig” den er , og er den ikke “nyttig” så er det visstnok bare å skyte den .

Man fremmedliggjør den ved å kalle den “russerulv”eller “dyrehageulv”

Da gjenstår den ikke som norsk lengre og da er det mere akseptabelt å drepe den. .
Man legged også skylden på ulven for alr det negative som skjer i bygde-Norge , for å skape enda mere mistillit mot dette dyret , på same vis som indianerne, taterne , samene osv.
Det er greitt å ha noen å skylde på .Hvis taktikken lykkes er det jo fullstendig legitimt å utrydde ulven fra Norge , og det er jo det som er målet

Blandt annet har organisasjonen Folkeaksjonen Ny Rovdyrpolitikk dette som ett av sine store hovedmål, noe de stolt fronter ved enhver anledning.
Med tanke på at den teknikken de bruker er veklkjent fra kriger, etnisk rensing og folkemord verden over , så bør de ikke vœre spesielt stolt likevel .

Personlig må jeg si at denne takrikken er temmelig usmakelig .
Man bruker de samme taktikker brukt i kriger oppgjennom århundrene , som er brukt av diktatoer, tyrranner og terrorister, men nå er det ulven som er fienden .

Man hausser opp hat og frykt , man fremmedliggjør ulven og passer på at den får skylden for alr negativr som skjer , og man gjør alrt for å fremskaffe legitime årsaker fort å fremskaffe en utryddekleskampanje mot dette dyret .

DETTE ER DIREKTE SMAKLØST.

Jeg tror at denne exterminasjonspolitikken til FNR og andre organisasjoner og disse taktikkene som rovdyrmotstanderne benytter, på sikt vil sette dem i et meget dårlig lys ,.

Når folk ser denne sammenhengen og gjennomskuer denne sammenhengen med folkemord , etnisk rensing osv så bør det gå opp er lys for noen og enhver.

Hva om det ikke var ulven som var fienden nå , men f.eks. asylsøkerne og taterne .

Ville man kjørt på like hardt da også eller, eller er det annerledes fordi de er mennesker.

Fortjener ikke dyr den samme grunnleggende respekt som det ett menneske skal ha .

 

urettferdighetens-gudinne

Hvem gir oss rett til å vœre dommer , jury, bøddel og kreve utryddelse av en dyreart fra landet her ,.

Hvem gir oss rett til å bruke metoder og taktikker som tilhører fundamentalistiske terror-regimer og ekstreme grupperinger .

Hvordan kan rovdyrmotstandrene gå god for slike holdninger.

Holdninger som som er akkurat de samme som vi så mot indianerne på 1800 tallet .

“Hva slags nytte gjør indianerne for seg . Vi har ikke bruk for dem. Vi trenger jorden deres til landbtuk osv”.

Dette er meget skremmende holdninger og det er på tide at folk våkner og ser sammenhengen.
Hvor lett er det ikke å la seg lure . la seg forføre av organisasjoner og ledere som vare vil “ det beste for folket”.

Dette er rendyrket ekstemisme og holdninger som ikke hører hjemme noen steder.

Det fremviser en grunnleggende mangel på respekt for naturen og dyrevern, og det fremviser en frekkher uten like , når man freidig tar i bruke de samme taktikker som despoter og tyrranner verden rundt har brukt i århundrer.

Skal slike ekstreme holdninger vœre fullt tillatt i Norge .
Det man ikke liker eller vil ha, det skyter man .

Skal vi sette opp ett borgervern som sier at de vi ser ikke “nytter”, det kan vi utslette uten samvittighet. For det er jo det dere rovdyrmotstandere vil gjøre mot ulven.

Dette er noe dere bør ta inn over dere, alle dere som frykter og hater ulven eller andre rovdyr , de holdninger dere sprer videre til deres barn og familie, slekt og venner, er med på å øke hatet og frykten enda mere , og vi vet alle hva frykt og hat fører til.

Nå vet jeg hva rovdyrmotstanderne vil si til denne artikkelen at man ikke kan sammenligne dyr og mennesker, men taktikkene som brukes for å farliggjøre ulven, er nøyaktig de samme som er brukt før av tyranner og despoter -av ett folkeslag som vil utrydde ett annet .
Det er de samme merodene og det er det som er skremmende, og det er kanskje noe rovdyrmotatnderne bør ta til etterretning.
Den taktikk og metode de benytter seg av klinger svœrt dålig i historisk sammenheng.
Og at de kan vœre seg bekjent av slikt er for meg totalt ubegripelig .

LARS ERIK LIE .

 

Annonser
Publisert Kategorier ROVDYRPOLITIKKStikkord , , ,

Om 7Xx7duUS

Født i Oslo i 1944 av foreldre Margit Elisabeth Dollonen .f. 1924 og Hermann Johannes Seppola , f. 1920 , som ble tvangsevakuert fra Honningsvåg da nazistene brente hjemstedet . De flyttet tilbake til Honningsvåg umiddelbart etter freden . Jeg fikk 3 andre søsken , som dessverre ikke lever idag . Jeg har 2 barn , er opptatt av politikk og alt som rører seg i samfunnet , skriver mye og deltar i diskusjoner , spesielt om barnevern som jeg betegner som salg av barn og ødeleggelse av familien som status. Bor i dag på Otteid med mine katter , dyrker økologiske grønnsaker , er vegetarianer , er glad i naturen . Har 2 snille barn .

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.