Søknad om fritak av innstallasjon av automatisk strømmåler .

DSC00953

TIL

HAFSLUND NETT A.S.

 

Jeg søker fritak fra innstallasjon av automatisk strømmåler i Haldenveien 1340, 1875 Otteid med  følgende begrunnelse”:

a. Om forbruket i målepunktet er lavt og forutsigbart,
b om installasjonen er til vesentlig og dokumenterbar ulempe for sluttbruker.
Norges vassdrags og energidirektorat kan dispensere fra nettselskapenes plikt til å
installere AMS i særlige “tilfeller”:http://www4.nve.no/PageFiles/808/Forskrift%2011.%20mars%201999%20nr.%20301.%20Kapittel%204%20Avansert%20m%C3%A5le%20og%20-styresystem.pdf

Jeg bruker hovedsaklig ved til oppvarming og jeg har en vedovn i hver etasjie .
Jeg bruker ikke oppvaskmaskin eller vaskemaskin og har kun en elekrisk ovn i den ene stuen som står på det laveste .

Begrunnelse”:

Smartmålere» (AMS – Automatisk MålerSystem) sender trådløst på måter vi vet er skadelige, og folk blir syke av dem: Kloden rundt rapporteres det nå om folk som blir syke eller føler ubehag etter at «smartmålere» ble installert. Det fins en god del anekdotisk stoff og YouTube-videoer som forskere kan trekke på skulderen av, men også enkelte forskningsresultater som rapporterer en rekke nye plager – søvnløshet, hodepine, tinnitus, utmattethet, vansker med å tenke, dysestesi (unormale følelser i huden) og omtåkethet (Lamech 2014).

Etter installasjonen blir det også langt fler som oppfatter seg som el-overfølsomme (Conrad 2013). Dette burde ikke forbause, for mange fagfolk visste på forhånd at disse og mange andre helseskader var å forvente, fordi man lenge har sett at biosystemer ikke tåler slik stråling.

Elektromagnetiske felt forstyrrer de ørsmå variasjonen i celleveggene , som åpner og lukker celleveggenes sammenstyrte kalsiumkanaler.
Når kalsiumkanalenes åpnes, strømmer det kalsium inn i celleveggene .
Cellene reagerer med å sette i gang en produksjon av en oksidant nitrogenoksyd , som så setter i gang en rekke andre reaksjoner.
Å produsere nitrogenoksyd er en slags start på cellenes ytre påvirkninger og når angrepet blir langvarig går cellene over til en selvvedlikeholdende ond sirkel og produserer hele tiden for mye oksodanter .
Grunnleggende prossesser i cellene forstyrres, det oppstår DNA –skader og evnen til reperasjon av DNA forhindres og fører til en stadig økende sjanse for sykdommer som kreft, Alzheimer , Parkinson , hjerteflimmer, hodepine m.m .

Laboratorieforsøk på cellekulturer viser at celler reagerer øyeblikkelig på EMF-eksponering - selv svakere enn grenseverdiene. Ved langvarig eksponering oppstår langvarige inflammasjonstilstander og økt signalaktivitet i nerveceller. Slik legges grunnlaget - ofte i samspill med andre miljøgifter - for en rekke skader: DNA-skader, ulike kreftformer, grå stær, hjerterytme- og døgnrytmeforstyrrelser, Alzheimer, autisme og mange fler. Plutselig hjertestans ved stråling fra mobilmaster er observert hos fugler i laboratorieforsøk, og mistanken er selvsagt at det også kan gjelde villfugl, vilt og mennesker.
Fagfolk over hele verden har gjentatte ganger slått alarm og advart. WHO's avdeling for kreftforskning, IARC, klassifiserte i 2011 all mikrobølget stråling som fareklasse «2B mulig kreftfremkallende for mennesker», og lavfrekvent stråling som 2B noen år “tidligere”:http://www.dagbladet.no/kultur/veksten-i-menneskeskapt-straling-setter-liv-pa-spill/61001497

Jeg ønsker dokumentasjon på at strømmem ikke blit dyrere, at smartmålere ikke er skadelige , at det ikke fremmer sykdommer og at overvåkingen ikke blir misbrukt .

Ytterligere informasjon finner De "her":http://www.folkets-stralevern.no/lavfrekvente-felt/

Annonser
Publisert Kategorier HELSEStikkord , , , ,

Om 7Xx7duUS

Født i Oslo i 1944 av foreldre Margit Elisabeth Dollonen .f. 1924 og Hermann Johannes Seppola , f. 1920 , som ble tvangsevakuert fra Honningsvåg da nazistene brente hjemstedet . De flyttet tilbake til Honningsvåg umiddelbart etter freden . Jeg fikk 3 andre søsken , som dessverre ikke lever idag . Jeg har 2 barn , er opptatt av politikk og alt som rører seg i samfunnet , skriver mye og deltar i diskusjoner , spesielt om barnevern som jeg betegner som salg av barn og ødeleggelse av familien som status. Bor i dag på Otteid med mine katter , dyrker økologiske grønnsaker , er vegetarianer , er glad i naturen . Har 2 snille barn .

En kommentar om “Søknad om fritak av innstallasjon av automatisk strømmåler .

 1. 7Xx7duUS

  Svar fra Hafslund nett ":
  Hei!

  Vi viser til søknad om fritak fra installasjon av automatisk strømmåler datert 30.12.2016 på grunn av eloverfølsomhet.

  Som nettselskap blir Hafslund Nett regulert av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på ulike områder. NVEs regelverk pålegger blant annet nettselskapet å installere avanserte måle- og styringssystem (AMS) i hvert enkelt målepunkt innen 1.1.2019. Denne plikten kan avvikes når installasjonen er til vesentlig og dokumenterbar ulempe for sluttbruker. Den som står registrert som kunde hos oss representerer de som bruker anlegget.

  For å kunne dokumentere vesentlig ulempe for sluttbruker som følge av eloverfølsomhet, stilles det krav om legeerklæring. Legeerklæringen må bekrefte at kunden har plager som gjør at kunden/målepunktet er relevant å unnta fra kravet om AMS-måler.

  Et eventuelt fritak vil kun innvilges for den/de målerne som søker står registrert som kunde på.

  Radiosignaler fra Hafslund Netts automatiske strømmålere

  Hafslund Nett vil benytte radioteknologi for innsamling av måleravlesninger. Målerne sender avlesninger via radiosignal til en sentral innsamlingsenhet plassert i en av våre nettstasjoner (transformatorer) i nærområdet og videre derfra til oss på mobiltelefonnettet.

  Radiosignalet sender med en svært lav sendestyrke som ligger mellom 2,0 prosent og 0,2 prosent av grenseverdien som er satt av Statens Strålevern. Videre vil måleren normalt kun sende målerstander til oss en gang per time og varigheten på sendingen er mindre enn et sekund.

  Konsekvenser ved å ikke installere automatisk strømmåler

  Kunder som får fritak fra å installere automatisk strømmåler vil gå glipp av alle fordelene den nye måleren gir, slik som for eksempel:

  • Automatisk måleravlesning hver time
  • Mulighet for enklere og mer lønnsom styring av strømforbruket
  • Faktura basert på nøyaktige måleverdier
  • Bedre og mer oppdatert informasjon om strømforbruket
  • Mulighet for tilkobling til displayløsninger via måleren
  • Mulighet til å ha oversikt over spenningskvaliteten i leveringspunktet
  • Mulighet til å ha oversikt over jordfeil i leveringspunktet
  • Mulighet til å bli plusskunde (solcelle strømprodusent)

  Kunder som får fritak vil inntil videre beholde gammel måler og må fortsatt lese av måleren selv. Det vil si at Hafslund Nett må ha systemer for å sende ut måleravlesningsvarsel, registrere måleravlesninger, stipulere manglende avlesninger etc. for disse kundene. Kunder uten automatisk strømmåler vil representere en høyere driftskostnad og disse kundene må derfor påregne å måtte dekke et høyere fastbeløp i nettleieprisen sammenlignet med de som har automatisk strømmåler. Det er imidlertid for tidlig å si hvor stort dette tillegget i fastbeløpet vil bli.

  Krav om legeerklæring

  Med bakgrunn i deres søknad datert 30.12.2016 ber vi om at det oversendes en legeerklæring før vi kan ta endelig stilling til fritak fra installasjon av automatisk strømmåler.

  Ha en fin dag!

  Med vennlig hilsen
  Hafslund Nett AS

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.