RUNDSKRIV FRA RIKSADVOKATEN/ R6054/33

ulver-og-lamdemokrati

Angående anonyme henvendelser til politiets og påtalemyndighetens tjenestemenn.

På foranledning av Justisdepartementet skal jeg i all korthet nevne enkelte synspunkter som jeg mener man bør ha for øye i anledning anonyme henvendelser - som kan vœre av forskjelllig art. Jeg innskrenker meg til å omtale ,
1 .Anmeldelser angående straffbare forhold
2 .Brev som inneholder sladder og
3. Trussebrev .

I en del henvendelser er de anonyme henvendelser diktert av  hevn ,misunnelse eller ondskap og man kan enlklet gå ut fra at det siste er tilfelle
Man bør først gjøre seg opp en mening fra hvilken person eller hva slags person anmeldelsen er kommet fra oghvilket motiv som har bevirket til hvorfor denne anmeldelsen er sendt .
Rundskriv "2/1961":http://www.riksadvokaten.no/no/dokumenter/pressemeldinger/Tilbakef%C3%B8ring+av+Munch-maleriene+-+pressemelding.9UFRrM3W.ips
Rundskriv"5/1966":http://www.riksadvokaten.no/no/dokumenter/retningslinjer/Strafferabatt+ved+tilst%C3%A5else.9UFRrO4V.ips

Det bør visstnok aldri foretaes skritt som ransaking , beslag, pågripelse og som regel heller ikke avhør av anmeldte og vitner utelukkende på grunnl;ag av en anonym anmeldelse , men har man en objektiv begrunnet mistanke på forhånd , så kan anmeldelsen bety  ett tillegg til de øvrige opplysninger , som kan gjøre en forføyning som nevnt ovenfor.

Er den sak som anmeldelsen gjelder ny for politiet og har man ikke sœrskilt grunn til å anta  at det ligger en aktverdig beveggrunn bak anmeldelsen , bør man vœre meget varsom , men selv i ett slikt tilfelle må ikke anmeldelsen uten videre henlegges

Hvor meget bevis som skal til  ved siden av en anonym anmeldelse før man kan gå til utenrettslig avhøring , ransaking eller lignende , beror først og fremst på den verdi  man mener å kunne tillegge anmeldelsen , men også på arten av det straffbare forhold som anmeldeslen angår
Dreier det seg om en mere graverende forbrytelse eller ett forhold som frembyr fare for viktige offentlige interersser eller noens velferd , må man ha større rett til å bygge på anonyme henvendelser eller hvor det dreier seg om en mindre forseelse.

Angår anmeldelsen detet at straffbart forhold er i gjœre eller ett straffbart forhold som ennå ikke er avsluttet , skal det mindre til at amn kan skride til undersøkelser enn om det dreier seg om ett avsluttet forhold
I mange tilfelel vil man vœre klar over at anmeldelsen er bevisst falsk , og i slike tilfelle blir det selvfølgelig ikke aktuelt å anstille etterforskning mot anmeldte
Derimot kan det her bli tale om ved etterforskning å søke å bringe på det erene om den anonyme person kan oppspores og siktes for forbrytelse mot straffelovens kapitel 16 .

Er det sannsynlig astman står overfor en falsk anmeldelse , bør påtalemyndigheten antagelig gjøre anmeldte bekjent med anmeldelsen før ytterligere skritt "foretaes":http://www.riksadvokaten.no/filestore/Dokumenter/Eldre_dokumenter/Rundskriv/Rundskrivnr8for1933-Angendeanonymehenvendelsertilpolitietsogptalemyndighetenstjenestemenn2.pdf

 

Annonser
Publisert Kategorier Ukategorisert

Om 7Xx7duUS

Født i Oslo i 1944 av foreldre Margit Elisabeth Dollonen .f. 1924 og Hermann Johannes Seppola , f. 1920 , som ble tvangsevakuert fra Honningsvåg da nazistene brente hjemstedet . De flyttet tilbake til Honningsvåg umiddelbart etter freden . Jeg fikk 3 andre søsken , som dessverre ikke lever idag . Jeg har 2 barn , er opptatt av politikk og alt som rører seg i samfunnet , skriver mye og deltar i diskusjoner , spesielt om barnevern som jeg betegner som salg av barn og ødeleggelse av familien som status. Bor i dag på Otteid med mine katter , dyrker økologiske grønnsaker , er vegetarianer , er glad i naturen . Har 2 snille barn .

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.