NY KOMMISJON SKAL SIKRE DOMMERNES UAVHENGIGHET.

urettferdighetens gudinne.

Justisministeren er bekymret over utviklingen i en del andre land der regjetingen tar kontroll overt domstolene .

Aftenposten 15.08.2017.

Skal det taes lyd - og billedopptak i domstolene?
Hvordan skal domstolene organiseres ?
En ny kommisjon skal sikre Norges moderne og uavhengige domstoler.

 

EU har eragert overfor Polen , , som gir justisministeren fullmakt til å utnevne dommere .EU og andre europeiske land ser dette som et brudd på maktfordelingsprinsippet og uavhengigeten mellom den lovgivende, utøvende og dømmende statsmakt .
Utviklingen i en del land er bekymringsfull.
Domstolene i Norge har høy tillit og fungerer godt, men det er viktig å vurdere endringer , sier Justis-og Beredskapsminister Per Willy Amindsen.
Lyd - og billedoptak ?

Det er helt fundamentalt for en rettstat å ha uavhengige domstoler .Vi har kanskje tatt det for gitt.
Det som skjer i noen andre land gjør at vi må vœre veldig tydelige på domstolenes uavhengighet ..De fœrreste reflekterer over hvor viktig ett velfungernde rettssystem er også for ett velfungerende økonomisk system, sier Amindsen.
Moderne digitale hjelpemidlerog lyd og videoopptak av rettsforhandlingenevil gjøre rettsvesenet mere effektivt, mener justisministeren.
Det vil også styrke rettsikkerheten og skåne ofre for kriminalitet ved at de kan slippe og vitne flere ganger i retten.
Nye og moderne arbeidsformer er noe som skal vurderes av domstolkommisjonene.

Både domstolasministrasjonenog dommerforeningen har uttrykt bekymring over knappe budsjetter og og lengre saksbehandlingtid. Er det noe kommisjonen også vil se på ?
Det er viktig med en god og trygg finnasiering .
De økonomiske rammene ligger innenfor de ordinœre budsjettprossesser og statsbudsjettet.
Men jeg registerer de signaler som er kommet, sier Amundsen..

Kommisjonen får 15 medlemmer og skal ledes av Sorenskriver Yngve Svendsen i Kristiansand tingrett.
Utvalget får 3 dommere som medlemmerog også direktør Sven Marius Urke i Domstoladministrasonen blir medlem.

Viktig uavhengighet.

Tidligere Frp-leder Carl I Hagen er kommisjonenes mest kjente medlem..
I mange land gjør domstolene det som regjeringen eller diktatoren gir otdre om .
Utviklingen i noen europeiske land er svœrt uheldig .
Derfor er fokuset på domstolenes uavhengighet veldig viktig .
Og det er viktig at den lille mann og kvinne får sin rett.
Idag er det mange som av økonomiske grunner må gi opp , sœrlig i tvist med stat eller kommune, som ikke behøver å tenke på kostnadene ved en rettsprossess, sier Hagen..
Han mener at domstolene som den tredje statsmakt, er av heltavgjørende berydning for innbyggernes rettsikkerhet,
Hagen er også opptatt av domstolenes økonomi, slik at ikke knappe budsjetter fører til lang saksbehandlingstid og dårlig rettsikkerhet.

Struktur og oppgaver .

Norge har i dag 63 tingretter og 34 jordskifteretter i tillegg til 6 lagmannsretter og Høyesterett.
Domstolkommisjonene skla bl.a utredeorganiseringen av domstolene, ny domstolstruktur, domstolenes oppgaver , effektivtet, kvalitet og tilgjengelighet , dommerne og domstolenes uavhengighet, og forholdetmellom statsmaktene”: regjering, storting og domstoler .
Dommerforenngen har siden 2010 arbeidet for å få nedsatt en ny domstolkommisjon.
Det er viktig å sikre seg at dommerne og domstolene er uavhengige av regjering og storting.
Det som nylig har skjedd i Polen , gjør denne problemstillingen enda mere aktuell, ,sier Ingjerd Thue . leder av dommerforeningen.
Hun sier at prossessen med utnevnelse av dommere , fastsettelse av lønn for dommere og domstolenes budsjettsituasjon er viktige elementer som også må vurderesav den ne kommisjonen.
Knappe bevilgninger o nedbemanning har ført har ført til lengre saksbehandlingstid , noe som kan true erettsikkerheten

To viktige spørsmål

Advokatforeningen er også positiv til at det nå blir en gjennomgåelse av rettsvesenet.
Dete r sœrlig 2 spørsmål som er senterale , domstolenes uavhengighet og domstolstrukturen.
Dette er viktige spørsmål for en rettstat. og det er grunn til å ta opp dette til vurdering med jevne mellomrom.
Ikke minst med tanke på utviklingen i noen land i Europa , srlig Unggarn og Polen , som er svrt negativ,, sier generalsekretœr Merete Smith i advokatforeningen

Annonser
Publisert Kategorier NATUR, RETTSIKKERHET, Ukategorisert

Om 7Xx7duUS

Født i Oslo i 1944 av foreldre Margit Elisabeth Dollonen .f. 1924 og Hermann Johannes Seppola , f. 1920 , som ble tvangsevakuert fra Honningsvåg da nazistene brente hjemstedet . De flyttet tilbake til Honningsvåg umiddelbart etter freden . Jeg fikk 3 andre søsken , som dessverre ikke lever idag . Jeg har 2 barn , er opptatt av politikk og alt som rører seg i samfunnet , skriver mye og deltar i diskusjoner , spesielt om barnevern som jeg betegner som salg av barn og ødeleggelse av familien som status. Bor i dag på Otteid med mine katter , dyrker økologiske grønnsaker , er vegetarianer , er glad i naturen . Har 2 snille barn .

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.