Rundskriv A-2/18 Statlige veiledende retningslinjer for økonomisk stønad for 2019

vekt.

 

Rundskriv | Dato: 17.12.2018

Mottager: Alle landets kommuner og fylkesmenn

Nr: A-2/18 

Vår referanse: 11/5713

Dette rundskrivet (A-2/18) inneholder statlige veiledende retningslinjer for økonomisk stønad for 2019.

Sosial- og helsedepartementet ga 13. februar 2001 veiledende retningslinjer for utmåling av stønad til livsopphold etter sosialtjenesteloven. Det vises til rundskriv fra Arbeids- og velferdsdirektoratet (Hovednummer 35 – 2012), hvor det redegjøres for alle bestemmelsene i lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen, også de som gjelder økonomisk stønad. Dette rundskrivet har erstattet tidligere rundskriv til sosialtjenesteloven.

De veiledende retningslinjene for økonomisk stønad til livsopphold er justert årlig siden 2006.

Satsene i de veiledende retningslinjene prisjusteres i 2019 i tråd med anslaget for vekst i konsumprisene i nasjonalbudsjettet for 2019 ( pst.1,5). De veiledende retningslinjene er fastsatt med følgende satser per måned fra 1. januar 2019 (satser gjeldende fra 1. januar 2018 i parentes):

Enslige kr  6 150 (kr  6 050)
Ektepar/samboere kr  10 250 (kr  10 100)
Person i bofellesskap kr  5 150 (kr  5 050)
Barn 0-5 år kr  2 400 (kr  2 350)
Barn 6-10 år kr  3 100 (kr  3 050)
Barn 11-17 år kr  4 000 (kr  3 950)

De veiledende retningslinjene omfatter utgifter til helt grunnleggende behov, som mat, klær, kommunikasjon, husholdningsartikler og hygiene med mer, og tar videre hensyn til andre sider av dagliglivet, som fritid og sosiale behov. Utgifter til andre nødvendige ting, som bolig, strøm og oppvarming, bolig- og innboforsikring og innbo og utstyr inngår i livsoppholdet, men er ikke inkludert ved fastsettelse av de veiledende retningslinjene, da dette er utgifter som varierer mye.

Se rundskriv fra Arbeids- og velferdsdirektoratet, Hovednummer  35 – 2012 punkt 4.18.

Økonomisk stønad etter lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen er en skjønnsmessig ytelse, jf. lovens § 18 første ledd. De kommunale sosiale tjenestene i NAV-kontoret har både rett og plikt til å utøve skjønn når de vurderer om det skal ytes stønad, og ved utmåling av stønaden. Satsene i de veiledende retningslinjene må derfor betraktes som et veiledende utgangspunkt for det skjønn som skal utøves. Dersom stønadsbeløpet til arbeidsfør mottaker er på nivå med, eller over, hva mottakeren kan forventes å få gjennom arbeid, må det foretas en særskilt vurdering av nivået og krav til aktivitet. Det vises for øvrig  til rundskriv, Hovednummer 35 – 2012 punkt 4.18.1.5 om forholdet mellom individuell behovsprøving, kommunale normer og statlige veiledende retningslinjer.

Med hilsen

Ulf Pedersen (e.f.)

ekspedisjonssjef

Bjørn Dølvik

avdelingsdirektør

 

 

Annonser
Publisert Kategorier nav, Video

Om 7Xx7duUS

Født i Oslo i 1944 av foreldre Margit Elisabeth Dollonen .f. 1924 og Hermann Johannes Seppola , f. 1920 , som ble tvangsevakuert fra Honningsvåg da nazistene brente hjemstedet . De flyttet tilbake til Honningsvåg umiddelbart etter freden . Jeg fikk 3 andre søsken , som dessverre ikke lever idag . Jeg har 2 barn , er opptatt av politikk og alt som rører seg i samfunnet , skriver mye og deltar i diskusjoner , spesielt om barnevern som jeg betegner som salg av barn og ødeleggelse av familien som status. Bor i dag på Otteid med mine katter , dyrker økologiske grønnsaker , er vegetarianer , er glad i naturen . Har 2 snille barn .

En kommentar om “Rundskriv A-2/18 Statlige veiledende retningslinjer for økonomisk stønad for 2019

  1. 7Xx7duUS

    Det er meg ubegripelig at noen kan eksistere på dette , når strømutgifter , telefon og internett , klær , mat og toalettartikler er innlemmet i kr. 6150,-
    Etter mine beregninger om jeg skulle leve på dette , ville jeg hatt kr. 1850 til matinnkjøp, noe som tilsvarer kr. 66.- pr. dag

    Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.