Bekymringsmelding vedr. Mattilsynets overgrep mot bønder i Norge

Kjølen gård

Jeg referer til artikkel som Mattilsynet bruker for å forsvare overgrep mot uskyldige dyr der det vises udokumenterte fotobevis som kunne vært fra en hvilken som helst gård .

Reaksjonene er mange på sosiale medier etter gårsdagens storaksjon mot en gård som over lengre tid har vært under oppsikt av Mattilsynet. Sammen med politiet dro Mattilsynet til gården i Hedmark og hentet ut en tredjedel av bondens storfebesetning på 327. Dyrene skal avlives og destrueres.

– Det er mange gode grunner til hvorfor vi måtte gå til aksjon i går, og det var mange praktiske årsaker for hvordan vi gjennomførte den, forteller avdelingsleder i Mattilsynet Ingrid Elisabeth Bjerke-Matsson.

-Synes det er viktig at folk får se den nåværende situasjonen på gården som er under avvikling, og ikke bare får Mattilsynets versjon i media. Videoen viser dyrene som ble hentet i går. Det har ikke vært perfekt på denne gården, men det har vært en positiv utvikling, og Mattilsynet innrømmet også i går at dyrene såg fine ut, både de som var inne og de som var ute.

Men har Mattilsynet selv alt på det tørre? To okser som stod i sykebinge og ikke kunne følge med transporten ble nødslaktet. Den ene måtte få to skudd, den andre hadde også behov for det, men fikk bare ett. Han var fortsatt bevisst og snudde hodet mot slakteren da han skar over strupen. Mattilsynet såg på men foretok seg ingenting. Eierne fikk ikke dokumentert noe, da telefonene ble beslaglagt. Alt skulle dekkes over, også registreringsskiltene på bilene

Mattilsynet har gått ut med at de frykter at dyrene har kugalskap, men i går sendte de 140 dyr til et Nortura-slakteri. Da kan en lure på om de tror på sin egen teori. Det var ikke bare okser, som det står i media, men også kviger og kalver. Mattilsynet hevder at forholdene på gården er bedre nå fordi de har ansatt en person som fører tilsyn med at dyrene får sitt daglige stell. Denne personen har ikke dyreeierne sett noe til, de har i det hele tatt ikke sett noen fra Mattilsynet på 3 uker. Da kan en lure på hvor mye annet som ikke stemmer.

Jeg vedlegger ett utdrag fra ett psykopatisk medlem i Mattilsynet på Senja da sistnevnte forlangte at bonden skulle frakte 100 kyr fra ett fjellbeite mange mil unna for å teste øremerkene, noe hun utmerket kunne gjort da hun var på gården noen dager før .

Sitat.

Hun brølte ut at hun hadde så stor makt at hun kunne få alle dyrene avlivet og beordre en gravemaskin til å grave en stor hål i bakken å grave de ned. Jeg hadde tilfeldigvis en mann på gården som het Steve Ottemo, som hørte dette utbruddet. Han ble helt rystet og spurte, Skal du virkelig skyte dyra til Svein og grave dem ned?

7.4 - Da svarte Gro Leite, sitat: «Hold kjeft, du har ingen ting å si - det er jeg som er sjef –

JEG HAR SÅ STOR MAKT, at jeg kan beordre bevæpnet politi til å fjerne deg fra gården, om så få deg skutt i en arm eller fot hvis du ikke slipper meg inn, så stor makt har jeg.»

Sigmund Salamonsen ble aldri anmeldt for brudd på dyrevernloven , ble jaget vekk fra sin egen gård av en polietat som er mattilsynets og barnevernets  små lakeier, hvor samboer ble truet med barnevernet og fratas ungene hvis de ikke fjernet seg .

Sitat

11 nyfødte lam ble slått i hjel med en hammer på gården. 2 sauer avlivet og slaktet på slakteriet, mattilsynet påstår dem haltet (jeg kjenner ikke til noen som haltet kl. 8.00 om morgenen eller dagen før.) 1 sau ble slaktet og kassert – mattilsynet påstår den var avmagret.

Fakta om saken

Mattilsynet samlet småavvik og konkluderte med avvikling.

Mattilsynet sendte friske dyr i godt hold til slakteriet.

Mattilsynet forfalsket bildene i rapporten .

Mattilsynetgjorde seg skyldig i dyremishandling ved å sende sau som vat kommet langt i drektighetsperiodenat de lammet på dyrebil og slakteri .

Mattilsynet sørget for at Salamonssen fikk beslaglagt produksjonstilleggene sine .

http://gallerigrabolsodegarden.com/2019/07/07/apent-brev-til-mattilsynet-hedmark/

Vi gjennomfører nå del to av avviklingen av dette dyreholdet, forteller Wenche Aamodt Furuseth, regiondirektør i Mattilsynet.

Politiet sperret av gården så skuelystne og media ikke kom på nært hold. Bonden på gården satt også selv opp en lastebil ved innkjøringen. Den ble senere fjernet.

Flere støttespillere av bonden møtt opp på gården under dagens aksjon.

Mattilsynet skriver i en pressemelding at bonden har fått tilbud om å avvikle dyreholdet, slik at myndighetene slipper å bruke tvang. Bonden har tidligere nektet å avvikle dyreholdet. Bonden har forsøkt å få omgjort Mattilsynets vedtak tre ganger i retten, uten å få medhold.

https://www.nrk.no/innlandet/mattilsynet-og-politiet-aksjonerer-mot-gard-_-tar-ut-220-kyr-1.14717473

Kjølen Gård

Like Page

September 25 at 11:01 AM

ET SISTE ROP OM HJELP

Hver time og dag føles så ufattelig lang, for man vet ikke hva som venter eller når noe skal hende. Uansett hva man gjør så kommer man seg ikke lenger, for uansett hva så er ikke noe godt nok.
Det beskriver vår situasjon godt nå, vi har prøvd alt og gjør alt dem ber om og mer. Men det hjelper aldri for de har bestemt seg og det er ingen vei tilbake nå.
Det har vært veldig stille utenom noen få inspeksjoner, det er ikke er noe å sette fingeren på. Vi håpet at det endelig hadde roet seg litt, og alle parter ta til fornuft. Men det er vel samme følelse som vi satt med 1,2,3,4 juli og noen uker før det, tilogmed 5 juli formiddag så gikk vi med en god følelse. Bare denne gangen så kommer den dårlige følelsen noen dager før de står på døra....
MT har selv godtjent opphavet av alle kalvene som er født etter vedtaksdato, som skulle vurderes til å bli fjernet fra forflyttningsvedtaket. Neida ikke her en gang kan vi gå den greie veien, 16 av 40 ble godtatt av dem i første om gang. Kunne kanskje endre de andre hvis vi har bildedokumentasjon, men hadde vi visst at de skulle ha denne vurderingen nå så kunne vi jo sendt alt vi har men det gir de oss ikke muligheten på forhånd for, ei heller spurt om.
Sånn det ser an til nå så kommer de til en av de neste dagene for å hente resten av kuene. Men hvordan skal dette gjennomføres? Vi må selv ha klart en løsning for kalvene som trenger stell uten en mor. Hva med de som nesten føder hvert øyeblikk? Hvordan kan noen med en forstålse for dyr og dyrehold si at dette er gjennomførbart og det beste dyrevelferdsmessig? De har rett og slett ikke snøring på hva de gir seg ut på, men det er vel vi som blir straffet ved dems feilsteg igjen som sist.
Ankefristen er ikke godt ut, den blir sendt løpet av uken sammen med stevning iforhold til en hovedrettssak.
De har selv sagt at dyrvelferdsvedtaket ikke står per dags dato lenger med tanken på hvor godt standar det er på gården, men de klarer ikke vente. Telledatoen er kommende tirsdag, og de er livredde for at vi skal få inntekter på noen som helst måte.
Det er hjerteskjærende å se disse livlige, friske søte dyrene skal bli revet bort fra gård og barnene sine.... det er tårevått å gå rundt blant de når de er så uvitende og godhjerta øyne, det har vært sikkelig vindt det at vi ikke har fått tatt mer enn noen og 40 kuer ned på beite selvom de andre har nytet fin være ute oppe på gården.... men vi får begrensinger av Mt på alle kanter så det er det ikke noe vi får gjort noe med.
Alle med sine treff og personligheter, farger og mønstre.... vi vil savne hver og en av dem like mye og det kommer til å bli en enorm tomhet i hverdagen, livet og hjerte

https://www.facebook.com/KjolenGard/photos/pcb.2138504036450741/2138503909784087/?type=3&theater&ifg=1

Transportforskriften:

§ 10. Forbud mot transport:

Det er forbudt å transportere:

a. drektig storfe og hest og andre arter med tilsvarende lang drektighetstid de siste 2 uker før fødsel ventes,

b. andre drektige dyr hvis det er risiko for at fødsel kan skje under transporten,

c. dyr som har født i løpet av de siste 72 timer

d. unge dyr der navlen ikke er tørket inn

Dyrevelferdsloven:

§ 3 Generelt om behandling av dyr:

Dyr skal behandles godt og beskyttes mot fare for unødige påkjenninger og belastninger.

§ 11. Transport

Transport skal foregå på en måte som er til minst mulig belastning for dyret. Dyr skal kun transporteres når de er i en slik tilstand at det er forsvarlig å gjennomføre hele transporten.

§ 12. Avliving

Avliving av dyr og håndtering i forbindelse med avlivingen skal skje på dyrevelferdsmessige forsvarlig måte.

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2009-06-19-97

 

Annonser
Publisert Kategorier MATTILSYNETStikkord , , , , ,

Om 7Xx7duUS

Født i Oslo i 1944 av foreldre Margit Elisabeth Dollonen .f. 1924 og Hermann Johannes Seppola , f. 1920 , som ble tvangsevakuert fra Honningsvåg da nazistene brente hjemstedet . De flyttet tilbake til Honningsvåg umiddelbart etter freden . Jeg fikk 3 andre søsken , som dessverre ikke lever idag . Jeg har 2 barn , er opptatt av politikk og alt som rører seg i samfunnet , skriver mye og deltar i diskusjoner , spesielt om barnevern som jeg betegner som salg av barn og ødeleggelse av familien som status. Bor i dag på Otteid med mine katter , dyrker økologiske grønnsaker , er vegetarianer , er glad i naturen . Har 2 snille barn .

4 kommentarer om “Bekymringsmelding vedr. Mattilsynets overgrep mot bønder i Norge

 1. 7Xx7duUS

  Grande Arild
  Fri, Sep 27, 11:28 PM (1 hour ago)

  to me

  Hei, og takk for mail.
  Jeg er i New York frem til 10. oktober i forbindelse med FNs 74. Generalforsamling.
  Jeg forsøker å svare på mailer fortløpende, men det kan ta litt tid på grunn av tidsforskjell og møtevirksomhet i New York.

  Vennlig hilsen

  Arild Grande
  Stortingsrepresentant
  Nord-Trøndelag
  Arbeiderpartiet

  Svar
 2. 7Xx7duUS

  Tilleggsinfo.
  FÅR SLAKTERIER MOTTA DYR SOM SKAL AVLIVES OG DESTRUERES?
  Dyrene på Kjølen gård har angivelig blitt avlivet fordi dyrevelferden har vært dårlig og dyrene mangler identifikasjon og registrering som samlet gjør at Mattilsynet mener at de ikke kan gå til konsum (bli til mat).
  Slike besetninger skal nedslaktes! Det er ikke engang lov å laste dyrene på dyrebiler og slakterier får heller ikke motta dyrene.

  Slakterier får kun kun motta dyr hvis kjøtt er beregnet på konsum (mat).

  Det er følgende definisjoner i loven om vern av dyr på tidspunktet for avliving:

  «SLAKTING» avliving av dyr beregnet på konsum

  «NEDSLAKTING» avliving av dyr av hensyn til folkehelsen, dyrehelsen, dyrevelferden eller miljøet, under tilsyn av vedkommende myndighet

  «SLAKTERI» ethvert anlegg som brukes til slakting av landdyr, som omfattes av virkeområdet for forordning (EF) nr. 853/2004 = en virksomhet som slakter og slaktebehandler dyr hvis kjøtt er beregnet på konsum.

  NEDSLAKTING
  I artikkel 18 er følgende informasjon om nedslakting:

  1. Vedkommende myndighet som er ansvarlig for en nedslakting, skal utarbeide en handlingsplan for å sikre at reglene i denne forordning overholdes, før nedslaktingen påbegynnes. Særlig skal de planlagte bedøvings- og avlivingsmetodene og tilhørende standardiserte framgangsmåter for å sikre at reglene i denne forordning overholdes, inngå i de beredskapsplanene som fellesskapsretten om dyrehelse fastsetter, på grunnlag av de antakelsene som er gjort i beredskapsplanen om omfanget av et mistenkt sykdomsutbrudd og hvor det kan finne sted.

  2. Vedkommende myndighet skal:

  a) sikre at nedslaktingen gjennomføres i samsvar med handlingsplanen nevnt i nr. 1,

  b) treffe alle nødvendige tiltak for å sikre dyrenes velferd under best mulige forhold.

  3. Ved anvendelse av denne artikkel og i særlige tilfeller kan vedkommende myndighet gi unntak fra én eller flere av denne forordnings bestemmelser, dersom den finner at overholdelse av bestemmelsene kan påvirke menneskers helse eller forsinke utryddelsen av en sykdom.

  4. Innen 30. juni hvert år skal vedkommende myndighet nevnt i nr. 1, oversende en rapport til Kommisjonen om de tilfeller av nedslakting som ble utført i det foregående året, og skal gjøre den offentlig tilgjengelig på Internett. Rapporten skal særlig omfatte følgende opplysninger om hver nedslakting:

  a) årsakene til nedslaktingen,
  b) antall avlivede dyr og hvilken art de tilhører,
  c) anvendt bedøvings- og avlivingsmetode,
  d) en beskrivelse av oppståtte vanskeligheter og, når det er aktuelt, løsningene som er benyttet for å lindre eller minske de berørte dyrenes lidelse,
  e) ethvert unntak som er gitt i samsvar med nr. 3.

  5. Fellesskapsretningslinjer for utarbeiding og gjennomføring av handlingsplaner for nedslakting kan vedtas etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 25 nr. 2. 6. I gitte tilfeller kan det for å ta hensyn til de opplysningene som er samlet inn gjennom ADNS, gis unntak fra rapporteringsplikten fastsatt i nr. 4 i denne artikkel, etter framgangsmåten angitt i artikkel 25 nr. 2.

  Hvorfor ble det ikke gjort en NEDSLAKTING av besetningen på Kjølen gård?

  (link til forordning 1099/2009 om vern av dyr på tidspunktet for avliving ligger i kommentarfeltet)

  Svar
 3. 7Xx7duUS

  Mattilsynet, Nortura, dyrebilsjåfør(er) og Norsk protein. Noen i ledelsen inkl. løpegutter er involvert.
  De har trolig stjålet dyrene fra Kjølen gård. Bare innmaten og de 7 kyrne og kalvene som ble avlivet på gården er kommet til destruksjon.
  Resten, skrottene, er sett pålastet på dyretransportbilen på Otta natt til fredag. Den samme semitraileren sto lørdag parkert ved Nortura Malvik. Vi har sterke indikasjoner som peker på at slaktene kan være tatt inn der.
  Vi har bilder, vitneobservasjoner, og lydopptak fra samtale med Norsk protein som beviser i saken. Vi ber om ransaking av mørningsrommet på Malvik, og at jeg får komme inn der og se og ta prøver.
  Leder av Norsk protein Hamar sa i går morges at det stemmer at bare slakteavfallet er kommet. Selve skrottene ville komme etter, hengende på kjølebil. Da jeg spurte hvorfor det sa han at de hadde gått gjennom en prosess på et slakteri. Dette er dokumentert ved lydopptak som flere nå har.
  Alle dyrene fra Kjølen som gikk til Otta for avliving kom fram på natt. Det var nesten ikke folk på anlegget. Natt til torsdag kun en personbil, dyretransportbilen, og en nødslaktebil kom til. Securitas-vakt mot porten. Var det i det hele tatt tilsynsveterinær fra Mattilsynet?
  Alle må forstå at noe er galt. Hvis dyrene skulle til destruksjon så skulle de aldri ha blitt "slaktet", kun avlivet og kastet i container for destruksjon. Mattilsynet har ansvaret for hele aksjonen inkl. å sikre at de kommer til destruksjon. Så har ikke skjedd. Karina Kaupang
  HVOR ER DISSE SKROTTENE I DETTE ØYEBLIKK? Anslagsvis 100.000 kg med skrotter av prima kjøttfe er på avveie.
  Politiet og departementene inkludert statsministerens kontor er varslet natt til mandag. De vil ikke ta i det. Det var lite interesse for å ta imot bilder og beviser, og vitne som har sett pålessing av de avlivede dyrene på Otta ville "bli kontaktet om politiet fant det nødvendig." Det er trolig på gang en dekkoperasjon og beviser kan forsvinne. Dere må hjelpe.
  Hvis dette stemmer så er det en internasjonal skandale.
  Del innlegget. Kan noen dra og være på anlegget til Norsk protein på Hamar? Om de prøver å stunte å kvitte seg med skrottene så skal de inn på kategori 1 anlegget der. Henvend dere og forlang å se hva som tippes.
  Alt i saken er galt og det ringer bjeller. Ordinært skulle nedslakting ha skjedd f.eks. ved drivgang og avliving på gården og heising rett opp i container for destruksjon.
  Det er sterke indisier på at det samme har skjedd med de 140 dyra tatt i juli. Husk! Aksjonen startet fredag ettermiddag dengang, dyrene ankom slaktefjøset en vending sent på fredag, en vending til på natten.
  https://www.facebook.com

  Svar
 4. 7Xx7duUS

  Dette står i EU sin forordning 853/2004.

  "Slakterier skal ikke ta imot dyr på slakteriets område med mindre de har mottatt relevante opplysninger om næringsmiddeltrygghet som finnes i journalene på opprinnelsesstedene".
  Dyr som ikke er sporbare har ikke relevante opplysninger om nærngsmiddeltrygghet. De får ikke lastes på dyrebiler eller sendes til slakteri. Det er en trussel mot mattryggheten vår.
  Dyr som skal destrueres avlives på gården og dumpes i en container som kjøres direkte til et destruksjonsanlegg. På destruksjonsanlegget finnes det et eget mottak for produkter som skal destrueres pga. manglende opplysninger om næringsmiddeltrygget.

  Dyrene fra Kjølen går ble lastet på dyrebiler og kjørt til slakteri. 100.000 kg kjøtt er på avveie.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.