ÅPENT BREV TIL MARKER KOMMUNESTYRE VEDR. INNSTALLERING AV 5G

tankekontroll

Trondheim åpner 5G  for almenheten, før flere byer kommer etter .

Dekan bety langt flere basestasjoner og mere elektromagnetisk stråling-

Kritikerne kaller dette for ett  folkehelseeksperiment og krever en uavhengig gransking for å avdekke potensielle farer for folkehelsen,

Lennart Hardell, den kanske mest framstående oberoende forskaren om cancer och om strålning, beskrev 5G i sitt föredrag för Vågbrytaren som ett “fullskale-experiment med okända faror”. Det har inte prövats vilka hälsoeffekter det har, och det kan inte heller göras fullt ut på grund av dess komplexitet. Tekniken behövs inte och efterfrågas inte av konsumenter, utan genomdrivs av myndigheter och företag för de stora ekonomiska vinster den ge. Kostnaden för 5G blir trefalt högre än i dagens mobilsystem.

5G kräver att det är mycket tätt mellan mobilsändare eftersom räckvidden är så kort med de höga frekvenser som används. Med en räckvidd på bara 20-100 meter, kan det behövas 800 mobilsändare på en kvadratkilometer. Inomhus behövs därtill slavsändare. Ny teknik används med strålningsknippen där varje stråle går åt var sitt håll. När en stråle tappar kontakten tar en annan stråle över. Det kräver ständig kommunikation mellan sändare och mobiltelefon. Det krävs troligen dessutom att 4G är kvar för att lokalisera första mobilpositionen.

För att klara 5G behöver gränsvärdet för strålning höjas, vilket redan är tre gånger högre än i flera länder och 50 gånger högre än vad som visats ge DNA-brott. Gränsvärdet är satt efter värmepåverkan, inte efter biologisk effekt. Gränsvärdet mäter inte pulser eller koncentrerad strålning med högre värden. Flertalet mobiltelefoner har flera gånger högre värde än tillåtet referensvärde.

https://nyadagbladet.se/debatt/5g-ett-experiment-med-okanda-faror/

Jeg vedlegger følgende spørreskjema som jeg håper kommunepolitikerne kan ta stilling til.

1. Hvilken holdning har du til 5G-utrullingen? (Kryss av.)

_ positiv

_ har ikke nok informasjon til å ta standpunkt

_ negativ

2. Hvor godt syns du at du er informert om 5G-teknologien går ut på? (Kryss av.)

_ meget godt informert

_ ikke sikker

_ ikke særlig godt informert

3. Syns du det er gjort nok for å forklare folk hva 5G ellers går ut på, f.eks. samfunnsutvikling og helse- og miljøkonsekvenser? (Kryss av.)

_ ja

_ usikker

_ nei

4. Hvis du er betenkt over 5G, kan du angi med tallene 1, 2 og 3 hva du syns er viktigst av de følgende utsagnene?

_ 5G er en risiko for folkehelsa

_ 5G er en risiko for miljøet

_ 5G er en risiko for datasikkerhet

5. Kan du angi med tallene 1, 2 og 3 hva du forventer vil bety mest av de følgende antatte fordelene?

_ 5G vil skape nye arbeidsplasser

_ 5G vil gi bedre dekning i utkantstrøk

_ 5G vil gi forbedringer i helsesektoren

_ 5G vil gi forbedringer i VR-teknologien

6. Kan du forklare hvordan du er kommet fram til dine standpunkter?
Om mulig, gi oss referanser til materiale du mener vi burde vurdere.

Skriv her:

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

7. Dersom kommunestyret skulle ta opp en enkelt side ved 5G til utredning og drøfting, hva ville du da foreslå?
Skriv her:

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

8. På hvilke områder mener du at kommunestyret kan treffe beslutninger om 5G?
Kryss av for alle utsagn som du mener er rett.

_ Kommunestyret kan beslutte om 5G skal bygges ut i kommunen.

_ Kommunestyret kan påvirke utstyrsleverandørene.

_ Kommunestyret kan velge bort 5G-installasjoner på kommunal eiendom, f.eks. 5G-sendere i gatelyktene.

_ Kommunestyret kan vedta reguleringsplaner som inneholder eksponeringsgrenser.

_ Kommunestyret kan pålegge minimumsavstander fra skoler, sykehjem, sykehus og boligstrøk.

_ Kommunen kan innføre mobilfrie soner i offentlige bygg og områder.

9. Hvor godt informert tror du kommunestyret er om de samfunns-, helse- og miljømessige virkningene av 5G?

_ meget godt informert

_ ikke sikker

_ ikke særlig godt informert

10. Hva slags holdning syns du kommunen skal ha til 5G og de helse- og miljøproblemene som fagfolk verden over skriver om og lager opprop om?

Sett kryss for ett alternativ.

_ rulle ut 5G raskt, og eventuelt rydde opp i skadevirkninger i etterkant

_ stole på hva den norske strålevernmyndigheten (DSA) mener om saken

_ være føre-var og avvente forskning på skadevirkninger

 

Annonser
Publisert Kategorier HELSE, Ukategorisert, VideoStikkord , , , , ,

Om 7Xx7duUS

Født i Oslo i 1944 av foreldre Margit Elisabeth Dollonen .f. 1924 og Hermann Johannes Seppola , f. 1920 , som ble tvangsevakuert fra Honningsvåg da nazistene brente hjemstedet . De flyttet tilbake til Honningsvåg umiddelbart etter freden . Jeg fikk 3 andre søsken , som dessverre ikke lever idag . Jeg har 2 barn , er opptatt av politikk og alt som rører seg i samfunnet , skriver mye og deltar i diskusjoner , spesielt om barnevern som jeg betegner som salg av barn og ødeleggelse av familien som status. Bor i dag på Otteid med mine katter , dyrker økologiske grønnsaker , er vegetarianer , er glad i naturen . Har 2 snille barn .

2 kommentarer om “ÅPENT BREV TIL MARKER KOMMUNESTYRE VEDR. INNSTALLERING AV 5G

 1. 7Xx7duUS

  Svar fra en representant i Marker kommune.

  Bjørn Borgund
  2:18 PM (2 hours ago)

  to me

  Takk for at du er opptatt av hvordan vår kultur former nye livsbetingelser for oss. Det er ingen tvil om at stråling, plantevernmidler, plast, CO2-opphopning, CF-gasser osv har forrykket naturens balanse i forhold til situasjonen på våre besteforeldres tid. For deler av utviklingen har vi udiskutable bevis for de fatale virkningene. Og bevis for at vi langt på vei kan rette opp mye ved å endre adferd. Som med CF-gasser.

  Jeg tror imidlertid ikke at det er mulig å sette tiden 200 år tilbake. Å klare oss med bare hest og kjerre, være uten moderne medisiner, ikke kunne formidle nyheter annet enn på papir osv tror jeg ikke er gjennomførbart. Uansett hvor sterk viljen måtte være. For den kortsiktige viljen til å overleve vil alltid være sterkere. Derfor vil ingen sivilisasjon frivillig gi fra seg muligheten til i nuet å forsvare seg og sin eksistens.
  Med dette utgangspunktet velger jeg å ikke kjempe mot utviklingen, men i stedet være opptatt av å styre utviklingen. Som å heie frem forskning og politiske beslutninger som det som førte til alternativer for CF-gasser.

  Jod er giftig. Men vi kan dø av jod-mangel. Mange typer, og sterke doser, av stråling er skadelig. Men den naturlige "bakgrunns"-strålingen i tilværelsen vår generelt er skyhøyt høyere enn hva vi normalt utsetter oss for "kunstig". Men om vi velger ut en spesielt skadelig frekvens og utsette oss for en overdose av den så dør vi. Uansett om den også ellers er fremtredende som naturlig bakgrunns-/naturlig stråling. Eller livsnødvendig. Som mange av frekvensene i sollyset.

  Kampen må altså stå om den skadelige strålingen, ikke om stråling generelt. Forsøk med mus og mobiltelefon for 10 år siden viste at mobilstråling medførte misdannede fostre. Når dosen ble redusert til så lav at "micro-bølge"-oppvarming ikke lenger var signifikant så forsvant skadene. At det er skadelig "å bli kokt" er gammel kunnskap. Men at andre skader ikke kunne påvises beviser ikke at mobiltelefonstråling ikke innebærer en risiko. For ordens skyld: jeg blander ikke sammen forskjellige strålingsbegreper her. Eksemplene er tilsiktet, også for å poengtere at "stråling" er et like vagt begrep som "bølge". Meningsbæringen er bare gitt av assosiasjoner som gis av konteksten.

  Den største tragedien ved Tsjernobyl var ikke stråleskadene som vi faktisk fortsatt har skadelige senvirkninger av. Den alvorligste skaden er at det ble bråbrems for forskning på bærekraftig kjernekraft. For "det er fa'li, det". Forskning på Thorium-reaktorer er derfor nesten fraværende. Av motsatt grunn som for "mobiltelefonstråling", som heller ikke lenger er "in" forskning.

  Hvorfor denne lange mailen? Jo, jeg er enig med deg i at vi må være veldig oppmerksomme på sidevirkninger hele tiden når "verden går fremover". Men vi må holde tunga rett i munnen slik at de beste hensikter ikke blir til det godes fiende. Dette inkluderer faren ved å forenkle problemstillingene så mye at de gode løsningene fortrenges til fordel for de mindre gode. Som eksempel heies vindkraft frem som ren energi. Men det er forsket lite på infra-lyd, som er en form for energibærende bølger som møllene sender ut. Og som udiskutabelt absorberes av dem som blir utsatt for det. Antagelig helt ufarlig for alle andre enn dem som konstant oppholder seg ganske nære møllene. Men poenget er at det heller ikke forskes på dette, fordi vindkraft er "fornybart" og miljøvennlig. Det forskes bare på det som vanlige folk tror de forstår betydningen av, eller er redd for, for det er det som politikerne bevilger penger til. Den fella sitter også jeg i, selv om jeg prøver å skyve litt på beslutningsgrunnlagene.

  For meg blir spørsmålene dine derfor litt vanskelige å svare på. Det blir som å svare ja eller nei til om jeg har sluttet å slå min kone. Men jeg heier frem ditt engasjement.

  Ha en fin dag og ta vare på dem du er glad i

  Svar
 2. 7Xx7duUS

  Jeg takket for svaret og nevnte at det var sjelden at noen tok seg det bryet og fikk denne tilbake
  Det var leit å høre. Det er meningsutveksling på tvers av fagmiljøer som er mest fruktbart. Dessverre aller oftest og sterkest i krig. Derfor bør vi heie frem slikt engasjement som dette, selv om det ikke alltid får gehør.

  Du bor i kommunen hvor jeg er varaordfører (V). Jeg skal være ombud for innbyggerne. Jeg tar derfor henvendelsen din på største alvor. Når jeg imidlertid ikke tar saken videre foreløpig så er det fordi det finnes ingen anerkjent forskning som støtter at 5G eller tidligere generasjoner mobilnett er farlig, verken for mennesker eller dyr. Så langt jeg har kunnet finne.

  Men vi skal huske at "ikke farlig" går bare på klinisk sykdom i denne sammenhengen. Utviklingen vil alltid være beheftet med masse side-virkninger. Også uheldige, selv om de ikke tar livet av folk. Så vi skal følge med.

  Ha en fin dag

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.