ÅPENT BREV TIL STATENS NATUROPPSYN(SNO)

Først og fremst vil jeg si at denne nedslaktningen av spesielt ulvene er motbydelige og avskyelige . Jeg har etter hvert kommet til det punkt at i alle rovdyrutvalg sitter det kun mennesker som nœrer et hat mot ett dyr som kun følger sine naturlige instinkter , Og jeg undrer meg virkelig over hvorfor sauebøndene […]

Advertisements

Continue reading


FELLES RETNINGSLINJER FOR FORVALTNING AV GENETISK VEDRIFULLE INDIVIDER I DEN SKANDINAVISKE ULVEPIPULASJONEN.

  Dagens skandinaviske ulvestammer er relativt liten og isolert fra andre populasjoner . Små populasjoner av dyr og planter har økt risiko for å dø ut på grunn av genetiske  forhold . Disse problemene blir større jo fœrre individer populasjonen består av. Jo mer isolert populasjonen består av og jo smalere genetisk base den har […]

Continue reading


Tilbakemelding på uttalelse om lisensfelling av ulv i region 6 , Midt-Norge.

Illustrasjon”; Billedkunstner Rune Olsen . ROVVILTNEMDA I REGION 6 Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag , Nord Trøndelag. Rovviltnemda i region 6 Midt-Norge 9 Møre og Romsdal, Nord –Trøndelag og Sør-Trondelag viser til Deres henvendelse på epost datert 5 oktober 2016 vedr. Lisensfelling av ulv .   Rovviltnemda fattet den 28 juni 2016 vedtak om lisensfelling av […]

Continue reading


Mattilsynet gir forbrukerne falsk trygghet

  Mattilsynet velger å stole på sprøytemiddelprodusentens forskning på samme måte som myndigheter verden over altfor lenge stolte på tobakksindustrien   Niels Chr. Geelmuyden Forfatter og skribent   Under mitt arbeid med «Sannheten i glasset», en kritisk bok om det vi drikker, har det avtegnet seg et nedslående mønster når det gjelder vår fremste kontrollinstans […]

Continue reading


DEN FARLIGE FLUORSVINDELEN.

Illustarsjon “: Billedkunstner Rune Olsen ( 1948- 2005 ). Jeg gikk ut på nettet i dag for å finne en økologisk tannkrem og fant til min store forbauselseat de fleste økologiske tannpastaer inneholder fluor.. Proffessor Nina J. Wang uttalte for en stund siden at ”for mye fluor kan forsrtyrre tanndannelsen i en ”artikkel”:https://www.nrk.no/livsstil/–nei_-de-fleste-barn-trenger-ikke-fluortabletter-1.12054679 Jeg siterer […]

Continue reading