Barnevern

FOLKEMORD I NORGE .

   Illustrasjon»Rune Olsen. I FNs Folkemordkonvensjon som er en del av norsk lov, defineres folkemord på følgende måte”: 1. Drepe medlemmer av en bestemt etnisk , religiøs eller kulturell gruppe. 2 . Forårsake alvorlig fysisk eller mental skade på medlemmer av en etnisk gruppe . 3. Påføre dårlige levevilkår med Les mer …

Av 7Xx7duUS, siden
Barnevern

APEN ER ETT SYMBOL PÅ SEKSUALITET.

  Den lille gutten plukket seg ut en lekeapekatt fra psykoterapeutens utvalg av dokker og lekedyr. Apen, forklarte psykoterapeuten til domstolen, er et symbol på seksualitet, og derfor måtte et overgrep ha funnet sted.   På åtti- og nittitallet opplevde vi en flodbølge av incestbeskyldninger i barnefordelingssaker. Mange foreldre fikk Les mer …

Av 7Xx7duUS, siden
Barnevern

Hva er omsorgssvikt?

En mor på Facebook stilte ett viktig spörsmål i en debatt .”:Hva er defiinisjonen av omsorgssvikt I følge lov om barnevern kan barnevernet treffe tiltak hvis ett barn er utsatt for overgrep av forskjellig slag og mangler i den omsorg ett barn naturlig skal ha . Jeg opplever fra foreldre Les mer …

Av 7Xx7duUS, siden
kunst

DEN SINNA SVANEN I VANSJØ

Rune og jeg bestemte oss for å leve livet sammen på nyttårsaften 1995-96. Han hadde tilbrakt mye tid på en hytte eid av en god venn og nå ble vi enige om å tilbringe ett år I Vansjø .   Vi flyttet dit ut 12 februar på en dag som Les mer …

Av 7Xx7duUS, siden