Barnevern

SEKSUELLE OVERGREP AV BUFETAT.

  Politiet har tatt ut siktelse mot en ansatt i Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) for utnyttelse av sin stilling til å forgripe seg på en 17 år gammel jente. Personen er i 50-årene og er ansatt i Bufetat som rådgiver for fosterhjem. I stillingen hos Bufetat reiste mannen rundt Les mer …

Av 7Xx7duUS, siden
Barnevern

DET BIOLOGISKE PRINSIPP KONTRA DET UTVIKLINGSFREMMEDE PRINSIPP.

  Barne-og Familiedepartementet sendte ut en høringsuttalelese i 2012 under påskudd av å bedre rettighetene for ”barn”: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2012-5/id671400/   Utvalget som skal utrede det biologiske prinsipp i barnevernet ble oppnevnt av regjeringen den 18. februar 2011. Utvalget fikk følgende sammensetning: Barnepsykolog Magne Raundalen , Professor Arne Johan Vetlesen Virksomhetsleder for Les mer …

Av 7Xx7duUS, siden
Barnevern

FOLKEMORD I NORGE .

   Illustrasjon»Rune Olsen. I FNs Folkemordkonvensjon som er en del av norsk lov, defineres folkemord på følgende måte”: 1. Drepe medlemmer av en bestemt etnisk , religiøs eller kulturell gruppe. 2 . Forårsake alvorlig fysisk eller mental skade på medlemmer av en etnisk gruppe . 3. Påføre dårlige levevilkår med Les mer …

Av 7Xx7duUS, siden
Barnevern

APEN ER ETT SYMBOL PÅ SEKSUALITET.

  Den lille gutten plukket seg ut en lekeapekatt fra psykoterapeutens utvalg av dokker og lekedyr. Apen, forklarte psykoterapeuten til domstolen, er et symbol på seksualitet, og derfor måtte et overgrep ha funnet sted.   På åtti- og nittitallet opplevde vi en flodbølge av incestbeskyldninger i barnefordelingssaker. Mange foreldre fikk Les mer …

Av 7Xx7duUS, siden