Å HA URENT MEL I POSEN.

følge myndighetene er det kun 35 % av det konnvensjonelle jorbruksarealet i Norge som behandles med plantevernmidler. På åkerlandet hvor kornet dyrkes , blir 95 % sprøyet med gift, hovedsaklig med pesicider mot ugress og sopp. Det totale frilandsforbruket av disse midler var 318 tonn , som er en økning på ca/. 13 % . […]

Advertisements

Continue reading