Barnevern

BREV TIL PROFESSOR GRØSGARD VEDR. PÅSTAND OM MASSIV OMSORGSSVIKT AV BIOLOGISKE FORELDRE.

Jeg referer til artikkelen  som tv2.no  refererer “til”:http://www.tv2.no/2014/11/13/nyheter/gutt-10/oslo/omsorgssvikt/6223090, 
hvor De uttaler Dem om at 100000 barn blir utsatt for omsorgssvikt hvert år .
Jeg ønsker en dokumentasjon på dette , da dette er tall som er ukjent for oss som job ber med rettesikkerhet og rettferdighet  for biologiske foreldre og deres Les mer …

Av 7Xx7duUS, siden
Barnevern

FORMYNDERTERROR.

John Hollen (født 16. september 1944 i Molde) er en norsk forfatter som har skrevet både scenedramatikk, fjernsynsdrama, dikt, hørespill, barnebøker, sakprosa og romaner. Han er siden 2004 bosatt i Hafrsfjord i Stavanger.[1] Han vokste opp i Kristiansund, og flyttet 21 år gammel til Oslo.[1] Han arbeidet i reklamebransjen fra Les mer …

Av 7Xx7duUS, siden
Barnevern

PSYKOPATENES FRAMMARSJ.

  Platon levde fra 427 – 347 f.kr. A hans skrifter kan man lese at han var av den mening at mennesker den gang var ute av stand til å styre sine egne liv og at oppdragelsen av barn var for viktig til å overlates til foreldrene . Aldous Huxley Les mer …

Av 7Xx7duUS, siden
Barnevern

OM IQ-TESTER OG GENETIKK I BARNEVERNET.

For ca. 100 år siden ble store grupper av “såkalte åndssvake“ definert som samfunnsfarlige i Danmark, og det ble innledet ett korstog mot åndssvake, som senere spredte seg til Norge, som mente at begrepet og diagnosen “moralsk åndssvake“, mennesker som førte ett moralsk klanderverdig liv, hadde en smitteeffekt på “normale Les mer …

Av 7Xx7duUS, siden
Barnevern

BARNEKONVENSJONEN.

  Advokat Venil Thiis slakter barnevernet, hun kaller dem autoritære, hjerteløse, lite kompetente og lite opptatt av barna.   Hun uttalte også, at i løpet av de årene hun hadde kjempet mot barnevernet i retten, hadde hun aldri erfart at seksuelt misbruk av barn kunne spores tilbake til foreldrene, tvertimot Les mer …

Av 7Xx7duUS, siden
Barnevern

FYLKESNEMDA.

  Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker ble etablert 1. januar 1993 Det er i dag 12 fylkesnemnder, den enkelte fylkesnemnd dekker ett eller to fylker. *Fylkesnemnda er ett statlig organ som i faglige spørsmål har en uavhengig stilling i forhold til departement og fylkesmann.- Selv i enkleste straffesaker er Les mer …

Av 7Xx7duUS, siden