PSYKOPATENES FRAMMARSJ.

  Platon levde fra 427 – 347 f.kr. A hans skrifter kan man lese at han var av den mening at mennesker den gang var ute av stand til å styre sine egne liv og at oppdragelsen av barn var for viktig til å overlates til foreldrene . Aldous Huxley skrev en framtidsroman ” Vidunderlige […]

Advertisements

Continue reading


FYLKESNEMDA.

  Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker ble etablert 1. januar 1993 Det er i dag 12 fylkesnemnder, den enkelte fylkesnemnd dekker ett eller to fylker. *Fylkesnemnda er ett statlig organ som i faglige spørsmål har en uavhengig stilling i forhold til departement og fylkesmann.- Selv i enkleste straffesaker er rettsikkerhetsgarantien atskillig bedre enn i […]

Continue reading