BREV TIL STATSSEKRETŒR KAI MORTEN TERNING , FRP.

Illustrasjon”: Billedkunstner Rune Olsen ( 1948-2005)   Jeg  ser av en artikkel at De synes godt om at Norge driver handel med barn og at De kritiserer barneombudet i Russland Pavel Astajhov for å fare med usannhet og at hans opplysninger om norsk barnevern ikke er riktig , Jeg referer til Deres uttalelse i Aftenposten […]

Advertisements

Continue reading


Barnevern på ville vegar?

  Jeg fikk et tips av denne artikkelen fra 2014 hvor De forsvarer barnevernet og kommer  med  med det vanlige oppulpet om“Barnets beste”. Jeg har gjennom tidene mottatt utrolig mange “svadabrev” om hvor dyktige  barnevernet og hvor glade vi alle kan  vœre for at vi har ett slikt terrorberedskap I  “Norge”: http://nyemeninger.no/alle_meninger/cat1003/subcat1010/thread300393/   Hva er […]

Continue reading


Jeg tenker nok du skjønner det sjøl./ SAKEN OM KRISTOFFER GJESDAHL.

    Jeg leste   Deres bok om Kristoffer to ganger  og som så mange andre ble jeg rystet I min sjel over den tragiske historien . Det som sjokkerte meg like mye var at alle snudde ryggen til den lille gutten og unnlot å gjøre noe ,inkludert hans nœrmeste “familie”: https://bokelskere.no/bok/jeg-tenker-nok-du-skjoenner-det-sjoel-historien-om-christoffer/258054/ Jeg har lest flere avisartikler […]

Continue reading


DET BIOLOGISKE PRINSIPP KONTRA DET UTVIKLINGSFREMMEDE PRINSIPP.

  Barne-og Familiedepartementet sendte ut en høringsuttalelese i 2012 under påskudd av å bedre rettighetene for ”barn”: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2012-5/id671400/   Utvalget som skal utrede det biologiske prinsipp i barnevernet ble oppnevnt av regjeringen den 18. februar 2011. Utvalget fikk følgende sammensetning: Barnepsykolog Magne Raundalen , Professor Arne Johan Vetlesen Virksomhetsleder for barnevern Erna Bakken Barnevernleder Iben […]

Continue reading


FOLKEMORD I NORGE .

   Illustrasjon”Rune Olsen. I FNs Folkemordkonvensjon som er en del av norsk lov, defineres folkemord på følgende måte”: 1. Drepe medlemmer av en bestemt etnisk , religiøs eller kulturell gruppe. 2 . Forårsake alvorlig fysisk eller mental skade på medlemmer av en etnisk gruppe . 3. Påføre dårlige levevilkår med vilje , for å fremskynde […]

Continue reading


APEN ER ETT SYMBOL PÅ SEKSUALITET.

  Den lille gutten plukket seg ut en lekeapekatt fra psykoterapeutens utvalg av dokker og lekedyr. Apen, forklarte psykoterapeuten til domstolen, er et symbol på seksualitet, og derfor måtte et overgrep ha funnet sted.   På åtti- og nittitallet opplevde vi en flodbølge av incestbeskyldninger i barnefordelingssaker. Mange foreldre fikk fengselsstraffer. Men i ettertid har […]

Continue reading


Hva er omsorgssvikt?

En mor på Facebook stilte ett viktig spörsmål i en debatt .”:Hva er defiinisjonen av omsorgssvikt I følge lov om barnevern kan barnevernet treffe tiltak hvis ett barn er utsatt for overgrep av forskjellig slag og mangler i den omsorg ett barn naturlig skal ha . Jeg opplever fra foreldre som tar kontakt at det […]

Continue reading