FORNYET SØKNAD OM FRITAK FRA SMARTMÅLERE.

        TIL HAFSLUND NETT A.S POSTBOKS 990 SKØYEN 0247 OSLO.       Jeg avviser tilbudet om installasjon av AMS smartmåler I mitt hjem fordi: I forskriften om smartmålere (AMS-forskriften, som forøvrig kun regulerer nettselskapenes plikter, og IKKE privatpersoner/boligeieres plikter) Kapittel 4. § 4-1 står det følgende: Nettselskapene har ikke plikt til […]

Advertisements

Continue reading


SVAR FRA DET KONGELIGE OLJE – OG ENERGIDEPARTEMENT OM SMARTMÅLERE.

SVAR PÅ HENVENDELSE OM SMARTMÅLER.   Det vises til din tidligere henvendelse av 12 februar 2016, departementets svar av 29 februar, samt din nye henvendelse av 13 mars 2016.   Når det gjelder ditt spørsmål om motivasjonen for å innføre AMS , er AMS en nødvendig modernisering av strømnettet. Hyppige og automatiske avlesninger betyr at […]

Continue reading


HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTETS FORSVAR FOR SMARTMÅLERE.

Ill. Billedkunstner Rune Olsen. Automtiske strømmålere.   Det vises til din mail til Helse – og Omsorgsdepartementet5 januar d .å, samt kopi av din søknad til Hafslund fra 30 desember 2016.   Norsk helseforvaltning har I en årrekke tatt mennnsker som mener de lider under el-overtfølsomhet på alvor. Spørsmåler har blitt grundg utredet . Ett […]

Continue reading


OM MATTILSYNETS GRENSEVERDIER AV GIFT I MATEN VI SPISER..

Den amerikanske miljøorgansisasjonen ”Envionmental Working Group har gjennomgått 100000 rapporter for å finne ut hvilke grønnsaker , som inneholder de største konstruksjoner av kjemiske sprøytemidler ( 2010) . De fant ut at 12 frukter og grønnsaker viste seg å vœre så forurenset at de fikk betegnelsen ” The dirty dozen”. I denne gruppen ble det […]

Continue reading