høyvekta i M 2

Ill. Billedkunstner Rune Olsen.

Ser og hører at politikerne i dette fylket kjemper for asylmottak og at ordføreren i Florø visstnok skal til Oslo for å sikre mottaket der.
Nå er det på tide å spørre innbyggerne om de vil ha dette lenger her i fylket! Det er vanlig og økende frustrasjon og sinne over denne stadige overkjøringen fra politikerne og asylprofittørene i asylsaker mot svært mange vanlige borgers ønsker.
Jeg er kjent med at pårørende i kommuner må stille opp på syke- og aldershjem for å stelle og legge pasienter  grunnet dårlig bemanning.
Da bør myndighetene nå tenke, selv om ikke lokalpolitikerne bryr seg om dette, at hvis staten har råd til eventyrlige summer for å lønne bemanning som pynter og polerer og steller for asylsøkere som har hatt helse, energi og fantasi til å ta seg hit, så bør heller asylmottakene nå stenges og bemanningen overføres til tjeneste innen helse- og omsorgsektoren og til andre samfunnsnyttige oppgaver. Pengene ser vi finnes, men de eldre og ofte pleietrengende må se seg glemt og forbigått av mer eksotiske innslag sine krav.  
Myndighetene må sørge for at også de som ikke har samme støynivå som asylinteressene og asylprofittørene får være med å bestemme i samfunnet i steden for at en liten klikk som har kjørt på ut fra egeninteresser i 30 år, og stort sett fått bestemme hvordan landet skal forandres og forvandles fortsatt skal sitte med diktators makt.
Norvald Aasen, 6983 Kvammen
57731844

Annonser

DSC01511.JPG

Vi er blitt eit samfunn av velfødde mennesker utan omtanke på korleis maten har blitt til, enten av innsatsmiddel vi tilfører prosessen eller av korleis vi behandler dyr før dei hamnar på middagsbordet.

 

Vi liker å inbilla oss at husdyrene i Norge har det bedre enn i andre land .
EU-kommisjonenes vetirinœrkontor  og EFTAs overvåkingskontor ESA BLE SJOKKERT OVER TILSTANDENE da de inspiserte dyrehusholdet i Norge i 2009..
Der fant de utsultede dyr , overfylte båser , fjœrfe med altfor dålig plass , syke kalver som ikke fikk hjelp,, avføring som flør på golvene , utbredt vanstell og døde dyr blandt de levende .
De europeiske myndighetsorganer rettet en flengende kritikk  mot mattilsynet for manglene tilsyn med hensyn til dyrehelsen .
Mattilsynet utfører for få kontroller med hensyn til 1300 ansatte fordelt på 54 distriktskontor.
Mattilsynet rapporterte heller ikke feil og mangler fordi de ville spare tid. og inspiserte kun en fjerdedel av kyllinggårder og rugerier.
Inspeksjonen avdekket systematisk dyremishandling.
Ved hele 2/3 av gårdene ble det funnet grove avvik med hensyn til stell og tilsyn . mangler med hensyn til tilgang på vann og foring og manglende  rutiner  med hensyn til uttaging av syke og skadde dyr .
Hver tredje gård hadedr bløtt eller etsende underlag som medførte alvorlige skader på dyrene ..
Det amererikanske selskapet “AVIAGEN GROUP har avlet frem en kylling hybris ved navn “HYBRID ROSE 308” , som vokser ekstremt hurtig med overdimensjonert brystparti og stor kjøttfylde og for å øke veksten brukes det ensrettet kraftfor .
Avlsegenskapene og feilernœringen utgjør en enorm belastning for kyllingenes skjelett og indre organer , kroppsvekten dobles for hver dag og resultatet er at beina knekker og mange dør av sult like ved matauromaten.
Mange utvikler hjertesvikt , fordi det hoper seg vœske i buk og “lunger”:http://www.aviagenturkeys.com/en-gb/?redirectedfrom=en-us
Nyere hønseavl har gitt kyllinger som vokser fortere og gir mere kjøtt enn de tradisjonelle. Av hønseraser [4] [5] er det varianter av Ross [6] [7] som er mye brukt. «Ross 308» og «Ross Rowan» angis som varianter bak norske produkter.[8] «Ross 308» har en gjennomsnittlig slaktevekt på 950 gram etter 31 dager, «Ross rowan» er en mer saktevoksende hybrid med en slaktevekt på 2,7 kg etter 75 dager. En rasktvoksende variant som «Ross 308» kan også få vokse fram til 75-80 dagers alder på et mindre kraftig fôr.[9] Et eksempel på det siste kan være «Gourmetkylling» fra «Holte» som oppgis å være en «Ross 308» med vekstid på 52-84 dager og en slaktevekt på 4 kg.[10] «Ross Rowan» er en brunfjøret hane som parret med andre mindre ross-varianter (f.eks høner fra «Ross 308») gir mer saktevoksende kyllinger som ales opp. [11] Ved økologisk produksjon i Norge, ved bruk av «saktevoksende fjørferaser», er det bare «Ross Rowan» som er tillatt brukt. Det tillater en minimum slaktealder på 70 dager. Ved økologisk produksjon på andre kyllingraser er minstealder for slaktekylling 81 “dager”:https://no.wikipedia.org/wiki/Kyllingoppdrett
Sitat”:
Her sit eg saman med fleire tusen andre individ med same kjenneteikn, kyllinghybrid Ross 308. Vår misjon er å vekse oss størst mogleg i løpet av kortast mogleg tid slik at vi vert billeg og sunn mat på flest mogleg fat.

Eg kom hit til denne huseigaren ein dag gamal og skal, dersom eg beheld helsa, vere her i nokre og tretti døgn. Døgn? Vi vert tilgodesett med 2 x 4 timar mørke i døgnet. Det syter det automatiske lysprogrammet for. Når lyset vert slått på har allereie maten vore på fata (foringsautomaten) nokre minutt slik at alt er klart når vi vaknar og alle kan få mat samstundes, for det er om å gjere å få i oss nok mat og vatn i vår knapt tilmålte “tid”:http://www.verdidebatt.no/innlegg/112436-dyrevelferd-kontra-menneskevelferd?side=4

Dyrevelferdsloven forbyr avl som forhindrer dyr i å utføre normal adferd , men dette gjelder visstnok ikkeindustrikyllinger, der ca 1 million kyllinger dør hvert år av sykdom , skader og underernœring.
Sœrlig utbredt er tarmbetennelser med blødning .
Av den grunn er foret tilsatt antibiotike “NARAZIN”https://no.wikipedia.org/wiki/Narasin
Narasin er et fortilsetningsmiddel som er mye brukt til kylling. Stoffet benyttes forebyggende mot koksidiose, som er en parasittsykdom, som angriper kyllingenes tarmsystem. I 2013 ble det brukt 12,5 tonn naracin i norsk kyllingproduksjon.
Narasin er godkjent som fortilsetningsmiddel, men siden det har en viss bakteriedrepende effekt kan det være fare for at stoffet bidrar til resistensutvikling i bakteriefloraen, som også kan forårsake dårlig behandlingseffekt av andre antibiotika ved bruk mot infeksjonssykdommer. Bruken av narasin begrunnes i bedret helse og velferd for kyllingene.
Det finnes en vaksine mot koksidiose som ikke er benyttet i stor grad.
Narasin er kjemisk likt salinomycin med en ekstra metylgruppe.
kILDE”: SANNHETEN PÅ “BORDET”:https://bokelskere.no/bok/sannheten-paa-bordet-det-du-ikke-faar-vite-om-maten-din/389844/

.

 

DSC01486.JPG

Jeg flyttet til Marker kommune for godt og vel 2 år siden , noe jeg ikke har angret på .Jeg har aldri hatt bil , så den mulighet for å gjøre nødvendige innkjøp må jeg benytte meg av skolebussen , noe som er hyggelig nok .

Men i skoleferien har man ett tilbud som jeg setter veldig stor pris på , nemlig Flexx .
Her kan man bestille tur 2 timer før avgang, bli hentet ved døren og avtale hjemtur .
Turen koster det samme som vanlig busstakst og man får samtidig få en rundtur i distriktet .
Jeg synes dette er ett fantastisk tilbud , men jeg undrer meg litt på hvorfor ikke flere benytter seg av dette , og jeg skulle ønske at dette tilbudet kunne vedvare også i vinterhalvåret , spesielt turer til Halden, som har litt mere å tilby av butikker enn Ørje .

Flexx er besttillingstrafikk nog ingår som det ordinœre kollektivtilbudet i Østfold , men er likevel ikke som en vanlig busstur.
Du blir hentet hjemme og blir kjørt hjem igjen , men du betaler kun busspris.
Flexx stoppet bare der reisende skal hentes eller leveres, derfor kan kjøretiden variere fra tur til tur .
Mere informasjon finner man “her”:http://ostfold.flexx.no/media/1424/marker-kommune_sommeren-2016.pdf