pappa og jeg i ett utbrent finnmark

Mitt første møte med ulven , skjedde da jeg var 4 år .

Min far og jeg hadde som fast vane at hver søndag i sommerhalvåret , kjørte vi en

tur med motorsykkelen hans. Denne søndagen foreslo han at vi skulle besøke Ole,

en gammel skolekamerat av han . Han bodde nå alene med sin 2 år gamle datter og

en hund .

For ordens skyld bør jeg nevne at dette var i Finnmark , nærmere bestemt i

Nordkapp kommune .

Vel fremme ble jeg sittende på golvet og klø “hunden “ under haken , og min far

spurte meg flere ganger hva jeg syntes om hunden , jeg kunne ikke forstå hvorfor

de lo hver gang de stilte meg det spørsmålet . Mine besteforeldre hadde en

buhund , så jeg syntes denne liknet svært meget på hunden deres .

Til slutt fikk jeg greie på at dette ikke var noen hund , men en ulv . Ole hadde funnet

den alene og utsultet ved siden av den døde moren , som noen hadde skutt .

ulvesoneevol

Ulven er et meget intelligent dyr , er meget sky og har en nedarvet frykt for

mennesker , som er meget forståelig .

I ulvesamfunnet blir den sterkeste og klokeste valgt til leder . Kanskje vi mennesker

burde ta det til ettertanke og lære noe av dette .

Alfaparet er den høyeste på rangstigen , og hver av dem har sin spesielle rangstige

for resten av flokken .

Betahannen er den nærmeste under Alfahannen . Han kan være en tidligere leder

som har fått lov til å bli i flokken , eller lederens sønn fra et tidligere kull eller han

kan være bror til ett av Alfadyrene . De andre ulvene blir rangert nedover av

Alfaparet . De har det privilegium at de er de eneste som kan pare seg .

Imidlertid kan Alfahunnen slippe Betahannen inn på seg like før eller etter paringen ,

slik at han tror det er han som er far til hvalpene . På denne måten sikrer hun

seg og hvalpene mattilførsel .

2 uker før fødselen graver hun 2 hi og trekker seg tilbake for å føde alene .

Hvalpene blir født døve og blinde og ser etter 9- 12 dager . Etter 4 uker kan de spis

oppgulpet kjøtt .

Resten av flokken er optatt av å mate , passe på og beskytte hvalpene .

Når de skal jakte , samler de seg sa sammen i flokk og hyler i kor . Dette gjør de for

å styrke samholdet i flokken .

Ulven er lite agressiv og prøver å løse konflikter på best mulig måte uten å gå til

kamp . Dette burde vi mennesker ta til etterretning og lære noe av .

Hvert eneste år slippes ca. 2 mill. sau på utmarksbeite , og det er totalt uforståelig

for meg at det er mulig å behandle sine dyr på en slik uforstandig måte .

I år 2003 ble 31000 sau og lam rovdyrerstattet , av disse ble 29400 skjønnsmessig

erstattet .

Ca 100000 sau og lam dør hvert eneste år som følge av driftsformen , de brekker

bein , faller utfor skrenter , drukner eller eller dør av larve - og innsektsangrep .

Og belønningen for ansvarsfravær er god butikk for sauebøndene .

Sendes en sau til slakteriet , blir den betalt med kr. 600- 700 pr. stk.

Rovdyrerstatningen , derimot , er på mellom kr. 2400 og 3000,-pr. stk .

Dette er en kynisk butikk .

Fredag 08.04 . 04 ga Miljøvernministeren fellingstillatelse på en ulv i Koppangreviret.

Disse områdene skulle være i en forvaltningssone , men ble nedstemt i komite -

behandlingen av AP `s Sylvia Brustad , som begrenset ulvens forvaltningssone og

dermed også dens livsrom i Norge .

Gang på gang tyr storting og regjering til geværforvaltning i Norge . Faren for at det

er ett alfadyr de dreper er meget sannsynlig , resten av flokken kommer da i oppløsning

og resultatet blir da utsultede ungulver på desperat jakt etter mat ,

Zoolog og Proffessor Halvor Rasch , mannen bak de jakt - og viltlovene som stortinget

vedtok 1 1845 og 1863 : “Som en del av den økonomiske moderniseringen , måtte

alle “unyttige” rovdyr bekjempes , slik at mennesket kunne tvinge alle nyttevesener

til å tjene menneskets økonomiske behov . Nå skulle menneskene overta med en

rasjonell og vitenskapelig forvaltning av naturens ressurser . Skal vi ikke snart leve

med naturen istedetfor mot den ?

Stortinget har fastsatt mål for antall årlige ynglinger for hver rovviltart for hele landet:

65 ynglinger av gaupe , 39 av jerv , 15 av bjørn og 3- tre ynglinger av ulv .

Mennesket tilskriver ulven ondskap , tvaktighet og blodtørstighet . Kanskjer er det

seg selv de ser .

De som sitter ved makten , leter etter en unnskyldning for å drive gammeldags

ulveforfølgelse .

 

Kilder :

“Våre Rovdyr”.

“Iulvens fotspor “ av Jim Brandenburg .

 

Artikkel fra 2005.

 

 

 

Annonser

1

DSC01534

12 februar 1995 vandret Rune og jeg over isen med katten Perikles og hunden Troja til Wireholmen der vi skulle bo på ubestemt tid.

Rune og Arne hadde vœrt venner i over 20 år og tilbrakt mye tid her ute.

Rune ønsket at jeg skulle bli kjent med Vansjø.

På øya stod det en tyskerbuss , som vi satte i gang med å restaurere , noe som ble meget vellykket . Jeg sydde gardiner foran de små vinduene for hånd , for strøm hadde vi ikke.

 

Rune snekret en bondeseng i 2 etasjer , som jeg sydde forheng til .

Møbkeringen var enkel , en stor gammeldags vedovn som vi laget mat på , ett hjemmesnekret skap for tallerkener og ”skaffetoy” .

 

Arne ble så fornøyd at han lurte på om vi kunne restaurere hytta også , noe vi gjorde  raskt og effektivt .

Vi skapte den lille øya om til ett lite paradis.

Ved vannet hadde vi en enorm grill laget av stein og langbord og sitteplass for 12-14 personer .

 

En dag da vi kom hjem fra en lengre båttur lå det en lapp på bordet da vi kom tilbake og Rune lo og sa ”: Underlig at han skriver brev nAr han er her til stadighet .

Det var en oppsigelse – i klare ordelag fikk vi beskjed om å fjerne os selv og tingene våre i løpet av ett døgn .

Hele denne tiden hadde vi jobbet konstant med oppussing og bygging av en liten kai slik at det ble plase for 2 båter .

 

Vi hadde brukt våre egne penger til maling og materialer.

Vi hadde akkurat kjøpt oss snekke , så det ble hjemmet vårt en tid fremover.

http://galleri-grablsdegarden.business.site/

 

 

 

ULVER OG LAM:demokrati

OPPSIGELSE AV ABONNEMENT.

 

Relacom innstallerte TV /parabol 12.05.15 på min nyinnflyttede leide bolig , adresse Haldenveien 1340. 1875 Otteid .
Jeg kom etterhvert fram til at dette var bortkastet penger og energi og sa opp avtalen med Viasat, som trådte i kraft 01.10.15 , noe jeg har sendt dokumentasjon på ..

 

Saken er nå gått til inkasso , der jeg ser at mine utgifter til husleie er satt lavere enn hva som er virkelighet .
Sa jeg undrer meg virkelig over hvordan 5 månedres forbruk kan resultere i en regning på kr. 7385.32 .
Det opereses her med 3 forskjellige beløp og jeg ønsker å se avregningen og hvordan dette beløpet har kommet “frem”:http://gallerigrabolsodegarden.com/2017/07/29/apent-brev-til-lisensavdelingen-nrk/

 

KLAGE PÅ TVANGSGRUNNLAGET- DU HR FÅRR AVSLAG PÅ TVANGSGRUNNLAGET.

 

Statens Innkrevingssentral viser til brevet datert 30.08.2017der du klager for tvangsgrunnlaget for følgende krav “:

 

 

Kravnummer206600160693559- nrk                         kr.271459

Kravnummer 20660170645867                                                kr.2659.63

Sum                                                                                                kr. 5374.23

 

SI har vurdert klagen din og vi kan ikke se at .

det er feil med grunnlaget for kravet .

 

Vi har bedt Norsk Rikskringkasting a.s om å uttale sego m klagen sin , se vedlagte kopi

I Nrk sitt svarbrev datertorienterte de om at ved opphør av lisens , må det sendes skriftlig oppsigelse før ny termin beginner.

 

De mootok din oppsigelse 21.07.2016 .

Det må derfor betales kringkastingsavgift på forskriftsmessig måte frem til og med 31.12.2016.

 

Hvordan kan du klage på denne avgjørelsen ?

Det er Rana tingrett som behandler klagen , men du må sende den via SI..

En klage over Sis avgjøtelser og handlemåte må ha original underskrift.

Dette innebœrer at klagen må sendes pr. Post eller gjennom den digitale signeringsløsningen vår på www.sismo.no.

Nå Rana tingrett behandler saken , vil det påløpe ett rettsgebyrsom for tiden utgjør kr. 1049.00.

Tingretten vil gi den nœrmere informasjon om hvordan du skal betale rettsgebyret .

Aktuelt regelverk.

Tvangsfullbyrdelsesloven § 5-16 , jf.§ 2-15

 

 

Saksbehandler E. tHUV

 

 

Kommentar”: Oppsigelsn ble sendt 01.10.2015 , der Nrk nektet å akseptere min oppsigelse

MAO": Jeg har ikke hatt tv på nesten 2 år og må betale for en tjeneste jeg ikke mottar .

cropped-cropped-troll.jpg

Ill. Rune Olsen ( 1948-2005).

Billedkunstner Rune Olsen ( 1948-2005)
Rune vokste opp på Fuglevik i Rygge , som yngst av 3 søsken .
Faren var byggmester og moren var hjemmevœrende .
Hun så tidlig at han hadde talent for tegning og maling og tok kontakt med en billedkunstner Bjørn Smith Hall som bodde i nœrheten og ordnet det slik at sønnen fikk undervisning i tegning hver uke , helt til lœremesteren døde noen år senere .
Rune elsket naturen og tilbrakte all tid han kunne ut i det fri med tegneblokk .
Skolebøkene illustrerete han med tegninger , han var meget glad i å tegne karikaturer på denne tiden .
Han gikk Reklamelinjen på yrkesskolen og jobbet som reklametegner på Steen og Strøm i Oslo .
Han giftet seg tidlig og fikk en datter , Tove , som han malte ett portrett av og brukte oljekritt , noe som fikk en flott mottakelse.
Odd Nerdrum tok inn håndplukkede unge kunstnere til sine kunstklasser og han ble så imponert av porterettet av Tove at han ønsket han velkommen som elev .
Rune betsemte seg imidlertid til at han ville vœre sin egen lœremester for ikke å bli en kopist av Nerdrums taktikk , noe som har vist seg å stemme, jeg har sett noen av bildene senere elever av Nerdtum har vist og fargevalget og teknikken er den samme som Nerdrum.
Han hadde en del private utstillinger opp gjennom årene .
Her er en liste av de mest kjente utstillinger.

Moss Kunstgalleri -Konkurranseutstilling 2 plass 1978
Bibliotekets foaje, Fredrikstad 1979
Galleri Palletten 1982
Galleri Pigalle 1984
St Croix , Fredrikstad 1995
Provisoriet , Fredrikstad 1998
Grafisk designer May-Harriet Seppola , f. 26.12 44 .
Oppvokst i Honningsvåg i Finnmark .
Utdannelse”; realskole, økonomisk gymnas, grafisk utdannelse.
Jobber med batikk, håndlagede strikkemodeller, smykker av naturmateriale, stofftrykk .
Dyrker økologiske grønnsaker.

http://galleri-grablsdegarden.business.site/

urettferdighetens gudinne.

Justisministeren er bekymret over utviklingen i en del andre land der regjetingen tar kontroll overt domstolene .

Aftenposten 15.08.2017.

Skal det taes lyd - og billedopptak i domstolene?
Hvordan skal domstolene organiseres ?
En ny kommisjon skal sikre Norges moderne og uavhengige domstoler.

 

EU har eragert overfor Polen , , som gir justisministeren fullmakt til å utnevne dommere .EU og andre europeiske land ser dette som et brudd på maktfordelingsprinsippet og uavhengigeten mellom den lovgivende, utøvende og dømmende statsmakt .
Utviklingen i en del land er bekymringsfull.
Domstolene i Norge har høy tillit og fungerer godt, men det er viktig å vurdere endringer , sier Justis-og Beredskapsminister Per Willy Amindsen.
Lyd - og billedoptak ?

Det er helt fundamentalt for en rettstat å ha uavhengige domstoler .Vi har kanskje tatt det for gitt.
Det som skjer i noen andre land gjør at vi må vœre veldig tydelige på domstolenes uavhengighet ..De fœrreste reflekterer over hvor viktig ett velfungernde rettssystem er også for ett velfungerende økonomisk system, sier Amindsen.
Moderne digitale hjelpemidlerog lyd og videoopptak av rettsforhandlingenevil gjøre rettsvesenet mere effektivt, mener justisministeren.
Det vil også styrke rettsikkerheten og skåne ofre for kriminalitet ved at de kan slippe og vitne flere ganger i retten.
Nye og moderne arbeidsformer er noe som skal vurderes av domstolkommisjonene.

Både domstolasministrasjonenog dommerforeningen har uttrykt bekymring over knappe budsjetter og og lengre saksbehandlingtid. Er det noe kommisjonen også vil se på ?
Det er viktig med en god og trygg finnasiering .
De økonomiske rammene ligger innenfor de ordinœre budsjettprossesser og statsbudsjettet.
Men jeg registerer de signaler som er kommet, sier Amundsen..

Kommisjonen får 15 medlemmer og skal ledes av Sorenskriver Yngve Svendsen i Kristiansand tingrett.
Utvalget får 3 dommere som medlemmerog også direktør Sven Marius Urke i Domstoladministrasonen blir medlem.

Viktig uavhengighet.

Tidligere Frp-leder Carl I Hagen er kommisjonenes mest kjente medlem..
I mange land gjør domstolene det som regjeringen eller diktatoren gir otdre om .
Utviklingen i noen europeiske land er svœrt uheldig .
Derfor er fokuset på domstolenes uavhengighet veldig viktig .
Og det er viktig at den lille mann og kvinne får sin rett.
Idag er det mange som av økonomiske grunner må gi opp , sœrlig i tvist med stat eller kommune, som ikke behøver å tenke på kostnadene ved en rettsprossess, sier Hagen..
Han mener at domstolene som den tredje statsmakt, er av heltavgjørende berydning for innbyggernes rettsikkerhet,
Hagen er også opptatt av domstolenes økonomi, slik at ikke knappe budsjetter fører til lang saksbehandlingstid og dårlig rettsikkerhet.

Struktur og oppgaver .

Norge har i dag 63 tingretter og 34 jordskifteretter i tillegg til 6 lagmannsretter og Høyesterett.
Domstolkommisjonene skla bl.a utredeorganiseringen av domstolene, ny domstolstruktur, domstolenes oppgaver , effektivtet, kvalitet og tilgjengelighet , dommerne og domstolenes uavhengighet, og forholdetmellom statsmaktene”: regjering, storting og domstoler .
Dommerforenngen har siden 2010 arbeidet for å få nedsatt en ny domstolkommisjon.
Det er viktig å sikre seg at dommerne og domstolene er uavhengige av regjering og storting.
Det som nylig har skjedd i Polen , gjør denne problemstillingen enda mere aktuell, ,sier Ingjerd Thue . leder av dommerforeningen.
Hun sier at prossessen med utnevnelse av dommere , fastsettelse av lønn for dommere og domstolenes budsjettsituasjon er viktige elementer som også må vurderesav den ne kommisjonen.
Knappe bevilgninger o nedbemanning har ført har ført til lengre saksbehandlingstid , noe som kan true erettsikkerheten

To viktige spørsmål

Advokatforeningen er også positiv til at det nå blir en gjennomgåelse av rettsvesenet.
Dete r sœrlig 2 spørsmål som er senterale , domstolenes uavhengighet og domstolstrukturen.
Dette er viktige spørsmål for en rettstat. og det er grunn til å ta opp dette til vurdering med jevne mellomrom.
Ikke minst med tanke på utviklingen i noen land i Europa , srlig Unggarn og Polen , som er svrt negativ,, sier generalsekretœr Merete Smith i advokatforeningen

bror ulv 2

bror ulv

Ill. Billedkunstner Rune Olsen ( 1948-2005)

 

Denne «inspirasjon på søndag» er et gammel indiansk sagn om to ulver som bor i alle mennesker.
En gammel Cherokee-indianer satt og snakket med sitt barnebarn.
«Det er en kamp som foregår inni meg», sa han til gutten. «Det er en forferdelig kamp, og den er mellom to ulver.Den ene ulven er ondt. Den står for sinne, misunnelse, sorg, anger, grådighet, hovmod, syndighet, skyld, harme, mindreverdighet, løgn, falsk stolthet, overlegenhet og ego.

Den andre ulven er god. Den står for glede, fred, positivitet, kjærlighet, håp, ydmykhet, godhet, velvilje, empati, generøsitet, sannhet, medfølelse og tro.

Den samme kampen foregår i deg – og i alle andre mennesker.»

Barnebarnet tenkte en stund over hva bestefaren hadde fortalt ham. Så spurte han: «Hvilken ulv vil vinne?»
Den gamle Cherokee-indianeren svarte: «Den du mater».

Kilde”:http://www.dinevibber.no/2009/06/inspirasjon-pa-søndag-to-ulver/

 

 

svaner på huggenes

Ill. Billedkunstner Rune Olsen ( 1948-2005).

 

Jeg ser til min store forferdelse at svanen , som går under navnet “Havnesjefen” skal skytes fordi diverse etater og mennesker i dens nœrmiljø har så liten kunnskap om svaner at de ikke respekterer at denne svanen og andre har sitt “leveområde”:http://www.midtsiden.no/vedtaket-er-fatta

Det må da vœre mulig å finne en badeplass som ikke er på svanenes omrtåde.
Jeg har bodd ved Vansjø i over 10 år , der min samboer og jeg stadig hadde svaner på besøk .
Ett stykke fra oss holdt det en enslig svane til , der noen hadde kjørt over hunnsvanen og den reagerte med agresjon hver gang den så en hvit plastbåt .

Men folk som ferdes der ute , respekterte at den hadde sitt domene der og lot den vœre i fred .
Jeg synes det minner om påfallende mangel på kunnskap av etater i Norge at den eneste løsning er gevœrforvaltning …
Dette gjelder også for mennesker som er gjester på denne badestranden , som viser en total mangel på respekt og kunnskap , som på død og liv skal presse seg inn på Havnesjefens område .
Jeg ber om at den må få leve .
Jeg bar fulgt svanenenes liv i Vansjø og har en dyp respekt for dens leveområde .
Er Havnesjefen agressiv, så finnes det en meget solid grunn for det .
Hvis den må dø , vil det ikke komme flere svanekull, for svaner er monogame .
Jeg har sett nok av eksempler påc dette i Vansjø når den ene dør , lever den andre alene til sine dagers ende .
Jeg ser av artikkelen at ikke engang det faktum at med Havnesjefens død , ødelegger livet for den som blir igjen .
Mitt ønske er at det snart må komme folk med innsikt og intelligens i etater som skal ivareta naturen i Norge og dets dyreliv