SLAVEARBEIDE PÅ NORDLANDSBANEN .

NSB TIET OM BRUTAL HISTORIE OG SLAPP GRANSKING.   NSB og de ryske okkupanter var enige om å bruke sovjetiske krigsfanger . Etter 2 verdenskrig ble fangenes arbeide definert som sivilt og ikke militœrt, og dermed ble NSB fri fra ansvaret . Overingeniør Bjarne Vik formulerte seg  slik  i ett  brev  til Wehtmacht   11 januar […]

Advertisements

Continue reading