1

nesa til nils

Illustrasjon": Billedkunstner Rune Olsen .

 

Opprinnelsesgarantier ( OPG) er definert i ett EU-direktiv , som ble innført i 2001 . Norge sluttet seg til diretivet i 2005.

Direktivet innebœrer at strømkunder i EU for en beskjeden pris kan få kjøpt garantier for at strømkvantumet de bruker er produsert fra miljøvennlig energi.

Alle norske vannkrafter er godkjent som slik miljøvennlig produksjon .

Produksjonsverkene som melder inn sin produksjon som OPG kraft får betalt for dette gjennom meglere /’tradere.

Norske vannkraftsprodusenter har de siste årene fått 0.1-0,2 øre /kWh for dette .

Ordningen medfører ingen fysiske leveranser . Det vil si at ikke ee eneste, kWh flyter noe annet sted enn den ellers gjør .

Dette fordi det ikke innebœrer noen fysiske transaksjoner .

Derfor er det ikke tillatt å markedsføre strømavtaler med oprinnelsesgaranti som mer miljøvennlig strøm enn andre strømkontakter .

 

I bransjenœringen som kraftnœringen utarbeidet sammen med Forbrukerombudet i 2007 , er dette nedfelt.

Hensikten med EU-direktivet er å betale en beskjeden godtgjørelse for at det skal produseres mer miljøvennlig elektrisitet , men produsentene forplikter seg ikke til noen endringer i planene ellers måtte ha for utbygging av ny energi.

Kjøperne kan for eksempel ha god sam vittighet for å bruke strøm fra forurensende kullfyrte kraftverk .

De behøver ikke å tenke på å redusere forbruket ut fra miljøhensyn ..

Ordningen virker stikk i mot å vœre miljøbevisst .

Det er nœrliggende å sammenligne det med avlatshandel.

Selv om norske vannkraftprodusenter ikke påtar seg noen forpliktelser ved salget av OPG, så pålegger det Norge å utarbeide en varedeklarasjon for det norske elforbruket som ikke har inngått slik avtale .

 

Siden 85-90 % av den norske vannkraftproduksjonen er solgt som OPG til utlandet, ble i 2014 det norske innerlandske elforbruket som ikke har inngått OPG deklarert som 54 % kjernekraft, 37 % fossilbasert kraft og kun 9% som fornybar .

 

Denne kraftmiksen blir gjerne omtalt i offentligheten som skitten kraft . Dette til tross for at det fysiske kraftforbruket som norske   kunder hadde kontrakter på , var så godt som 100 % vannkraftbasert .

Tilsvarende varedeklarasjon for landene som hadde kjøpt OPG fra Norge legger denne i sin beregning som da viser ett stort anslag av fornybar kraft , mens det virkelige fysiske forbruket er langt på vei dekket med ikke-fornybar.

 

Skal vi tolke dette kun som ett regnestykke uten noen reell berydning , eller vil det senere for eksempel brukes mot oss i kravet om å redusere vårt ”forurensende energibruk”.

La det vœre klinkende klart at norske strømkunder bruker så godt som 100 % fornybar kraft .

Strømregningen inneholder i tillegg betydelige bidrag til ny fornybar produksjon og miljøvennlig forbruk .

 

Slike avgifter er CO2 kvotekostnad, avgift til Enova , el-serifikater og forskudd til nye sentralnettledninger .

 

Summen av disse avgifter vil dreie seg om 15-20 øre /kWh , hvor prisen på CO2 kvotekosrnadenede utenlandske fossilfyrte kraftverkene må betale , veier tungt.

På grunn av de sterke samkjøringsforbindelsene med var mekraftland fører kvotekostnadene til at prisøkningen som følge av disse slår inn på prisene norske vannkraftprodusenter oppnår.

I tillegg til nevnte avgifter  betaler norske strømkunder forbruksavgift( elavgift)fra 1 juli på 14.15 øre/kWh.

Dette er en ren fiskalavgift, men det vil vœre rimelig å regne med at også en del av denne bør gå til miljøtiltak.

Oversikten viser at norske strømkunder yter store tilskudd til miljøtiltak, og at de ovennevnte inntektene på 01-02 øre ikke betyr noe for å bygge ut mer miljøvennlig kraft i Norge .

Det er tydelig at norske strømselgere og vannkraftprodusenter ønsker å tjene mer på salg av OPG, og denne muligheten ser de ved å få norske estrømforbrukere inn på ordningen til en vesentlig høyere pris .

 

Eksempler på levering av OPG til norske strømkunder er ”: 0.25 øre/kWH . 0.63øre/kWH . 1 kr/dag, 1,50/pr. Dag .

Alle disse prisene ligger godt over det kraftprodusentene får fra OPG fra utlandet .

 

Direkte umoralsk er tilbudene   er på kr/pr.dag.

Disse utgjør for henholdsvis for henholdsvis kr. 1 og kr. 1,50 pr.dag kr. 365 og 50 pr. År .

 

Dette utgjør opp mot opp mot 10øre/kWH. Dvs 50-100 ganger beløpet av det kraftprodusentene mottar 1 dag for salg av OPG til utlandet .

For dette beløpet garanteres de 100 % fornybar strøm .

Dette har de allerede fordi strømmen leveres fra vannkraftsystemet .

 

Et rent lureri –på grensen til svindel –av kundene for å ƒå dem til å betale ett stort beløp uten at det ytes noen ting.

Strømmen produseres og flyter nøyaktig som før uten OPG .

Noen leverandører driver videre en aggressiv markedsføring ved at de har inngått en avtale med forretninger som selger elektrisk utstyr .

Når man kjøper en gjenstand , tilbys man en betydelig rabatt ved å gå over til eller forbli kunde hos en bestemt strømleverandør .

 

Det neste som skjer er at man mottar ett brev hvor kunden er registert med en tilleggsavtale med 100 % fornybar strøm”Grønt valg’ til kr. 1.50 pr. Dag .

Disse utspillende fra kraftprodusentene gagner ikke utbyggingen av fornybar kraft , og de skaper miskreditt til miljøsaken .

En leverandør reklamerer med følgende ” Fra 1 januar 2015 er alle innenlands spotkunder garantert 100 % ren fornybar energi fra utvalgte innerlanske vannkraftanlegg .

For deg som kunde betyr det at strømmen du bruker kommer fra fornybar energi .

Godt for miljøet og bra for deg ”

Dette er i strid med den vedtatte bransjenormen om at det ike er tillatt å markedsføre opprinnelsesgaranterte strømavtaler ved at de gir mer miljøvennlig strøm enn andre strømavtaler .

Strømkunder , vœr oppmerksomme på meningsløse om 100 % fornbar strøm.

Dere kan ha den beste samvittighet for at dere allerede betaler betydelige tilskudd for utbygging av ny fornybar kraft gjennom de ordinœre avtaler.

Strømmen du mottar er 100% fornybar .

Det er absolutt ingen grunn til å legge avlatspenger i pengekisten til "atrømleverandørene": http://energiveteranene.no/attachments/File/Opprinelsesgarantier_2015.pdf

 

ANBEFALT LESNING”:

 

Hogne Hongset, tidligere informasjonssjef i Statoil og spesialrådgiver i LO-forbundet IndustiEnergi, gav i 2016 ut krimromanen “MAFIELA”. I MAFIELA tar Hongset et skarpt oppgjør med kraftbransjen i Norge.

 

Bokens tematikk bør skremme vannet av deg som er strømkunde, og jeg tviler ikke ett sekund på at Hongset holder seg for god til å krisemaksimere situasjonen. Det er et skittent og mørkt bilde som skapes av Kraftindustrien, lobbyvirksomhet og politikere i «MAFIELA», men jeg har selv vært lenge nok i politikken til å skjønne at Hongsets fiktive historie meget godt kan være tett opp til ”sannheten”:https://smartskandalen.info/2017/11/mafiela-bokens-tematikk-og-bransjens-lognpropaganda-med-miljo-som-brekkstang-bor-skremme-vannet-av-oss-som-stromkunder-og-mer-til/

Advertisements

1

nåla i veggen

ILL. Rune olsen.

Santander Consumer bank og HER OG NÅ ble slått sammen i 2015 og jeg hadde med ett 2 kredittkort i samme bank.

Jeg søkte først om å slå sammen disse , noe som ble tilbakevist.

Jeg sa sa opp begge kort og ba om en rimelig avbetaling.

Dette fungerte positivt vedr Santander , men ”HER OG NÅ”sendte umiddelbart en oppsigelse og kjørte inkasso på saken .

 

KOPI AV BREV JEG SENDTE”:

 

TIL

SANTANDER CONSUMER BANK A.S

POSTBOKS 8060

4068 STAVANGER.

 

 

Vedr. Kreditkort 1 – 97500631000 – sum skyldig beløp 25923.42

Handlekonto 918169919989.

 

 

Jeg skrev ett pent brev 23.11.15 og ba om å få sperret begge kort og ba pent om en rimelig avbetaling på begge kort .

Jeg har destruert begge kort .

 

Jeg mottok ett vennlig brev vedrørende kitt kreditkort i gebyrfri.no med avtale om nedbetaling av gjeld gjeldende 1.1.2016 , noe jeg har signert og sendt tilbake 7.12.2015.

 

På tross av dette mottar jeg oppsigelse fra Santander og krav om å betale kr. 5162 .

 

Fra tidligere Her og nå får jeg krav om å betale 2885 .

 

Det er temmelig underlig å sende oppsigelse når jeg hat bedt om å sperre begge kort og allerede har sagt opp avtalen.

På grunn av en kriminell tidligere husvert har jeg nå betalt en strømregning kreditert på meg .

Jeg har ingen mulighet for å betale disse 2 beløp nå .

Jeg har en avtale med en juridisk konsulent og skal prøve å finne en ordning på dette .

Jeg forventer ingen forståelse fra Santander Bank.

Jeg vedlegger avtale om tilbakebetaling som jeg har signert .

 

Jeg har til nå innbetalt kr. 18000.-av en sum   av kr. 30053.-

Jeg mottok ett brev fra FINANS 2 , som tydeligvis har kjøpt  min gjeld og beregner seg en rente på kr.10157 av ett restbeløp på kr.16684.26, slik at mih gjeld er på kr. 28996.58.

Med andre ord , i løpet av 2 år er min gjeld redusetr med kr. 2000.-

Jeg har etter hvert oppdaget at når man går inn på en frivilig betalingsordning ,økes rentenivået slik at gjelden øker hele tiden og man sitter i klisteret til slike firmaer som denne og lignende, som gjør seg rike på bekostning av oss som sliter med å få endene til å møtes.

Jeg skal skrive en innsigelse på dette , men utfallet vet jeg .

Det hele er ett grotesk skuespill, der rettfedigheten er en saga blott.

 

 

1

elektroniske_penger

For en tid tilbake opprettet jeg ett lån hos Nordax Bank på kr. 95000, som ble betalt etter avtale , slik at restbeløpet var kr. 68.865.18.

Imidlertid fikk jeg å dette tidspunkt problemer med å innbetale avdrag som var på kr. 2539.-

Jeg forsøkte å få til en avtale på ett lavere månedsbeløp da Hafslund krevde meg for en strømregning på kr. 11000.- I juni måned .

Etterhvert fant jeg ut at min davœrende husvert   hadde koblet strøm fra huset jeg leiet til garasje og verksted på min kostnad.

Dette kom jeg ikke videre med og matte betale under trussel om avstenging av strøm .

 

Nordax sendte da betalingsoppfordring til Aleketumgroup. A.S som tilbød meg en betalingsavtale på kr. 1000.- pr. Mnd .

 

Dette aksepterte jeg og lite ante jeg at min gjelde nå ville øke for hver måned.

Jeg satte meg ned for noen dager siden og gjennomgikk fakturer jeg har mottatt og betalt I 7 måneder.

 

20.03.17                                                            hovedsrtol 68865.-

 

rente                 3795.-

                                                                        omkostninger 2800.-

Sum                                                                                                 75460.-

 

20.04.17                                                            HOVEDSTOL ‘; 67865.-

rente                         4538.-

Sum                                                                        72403.-

 

 

20.05.17                                                            Hovedstol   66865.-

rente                                                                                                 5247

Sum                                                                                                 72212.-

 

 

20.06.2017                                                                                    65865.-

rente                                                                                                 5900

Sum                                                                                                71766,-

 

20.07.2017’;                                                             Hovedstol             64865

rente                         6589.-

imkostnineger1050.-

Sum                                                                                                 72504.-

 

Av omkostninger krevet 21.08.2017                                                            hovedstol            64385

rente                        7274,,91

Omkostninger                                                                        550.-

Sum                                                                                                72190

 

 

20.10.2017 “:                                                 hOVEDSTOL KR. 62865

Rente                                                                                                kr. 8264,64

Sum                                                                                                71489

 

Dette vil I realiteten bety at jeg får stadig store gjeld for hver gang jeg betaler og at jeg nå etter 7 måneder skylder   kr. 2624 mer enn jeg gjorde I utgangspunktet .

 

Av omkostninger beregner Alektumgroup seg kr.4000 .- for å sende faktura til meg .

Ifølge Namsmannen I Marker har inkassobyråer full anledning til å sette ned rentene til rundt 7 %.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

DSC01539

 

Eg les på nettavisene i dag (14.11.2017.) at Ap og du krev ny handsaming av desse såkalla oktoberbarna, også kalla skjeggebarna, då alderen deira vistnok ofte er uviss.
Ja, Støre. dette får du nok gjennom i stortinget, for i våre dagar synes fleirals-politikarane totalt uansvarlege når det gjeld land og folket sitt ve og vel. Har de rett til å gje opphald til alle og einkvar som har lyst på nordmenn sine opparbeidde velferdgoder? Synes du og ditt parti at det er heilt greit at menneske i andre land berre kan sende sitt avkom til Noreg, og andre land, og la andre samfunn ta ansvar for oppfostinga av deira born? Meinar du og ditt parti at det er slik det skal vere? Når desse så har fått slå rot her så kjem storfamiliane etter med vidare krav til oss.
Dette har de halde på med i 50 år (sidan det starta i 1967) og fylgjene ser vi til dagleg. Limet i samfunnet er borte, folket er splitta og samfunnstoppane som har tilrive seg makt synes stadig meir og meir korrupte. Når limet i eit samfunn/eit folk er borte så vert samfunnet sjukt og denne sjukdomen riv grunnen bort under både velferdsstaten og det meste anna av det som gjorde land og folk sterke og sameinte. Eit sameint folket kunne bygge eit godt samfunn gjennom slit og omsut for fellesskapet, og dei verna landet sitt med eigne liv og blod. 
Kvifor vil du, og dine, øydelegge dette, og ta dykk rett til det ved å handle over hovudet på folket som har sin historiske rett her? Kan de gjere mot folket kva som helst når de kallar dykk politikarar, Støre?
AP har ei dårleg historie når det gjeld å verne landet, her kan eg berre nemne det brotne gevær sin politikk som enda med nazi-Tyskland sin okkupasjon i 1940 til 1945. 
Du seier at det multikulturelle er ditt prosjekt, ja, saman med m.a. fru Brundtland. Du snakkar om ditt store "VI". Du kan ikkje få noko stort "VI" ved å ta frå det folket som har bebudd dette landet gjennom tusenvis av år retten til sjølv å avgjere vår eiga utvikling og vår framtid. Du og ditt stortingsfleirtal vil rett og slett ta frå oss vår heimstadsrett. Noko de langt på veg har klart. Ved usanningar og bedrag har eliten lulla folket inn i ein søvndyssande draum om eit fargerikt paradis. Slik er ikkje verkelegheita, det som de kallar paradis er katastrofe og undergang for oss norske, herr Støre!
Nyleg såg vi ein reportasje frå Afrika der Uganda tok imot tusenvis av flyktningar frå andre land innan sin kulturkrets. Dei fekk seg lappar av Afrika sin grøderike jord til produksjon av eigen mat og til busetjing. Det er slik det må vere, at Afrikas sine enorme landområder kan verte omgjorde til jordbruksland. Men Uganda trong pengar til dette prosjektet.
Tenk, Støre, på neste års Statsbusjett er det sett av 20 milliardar kroner til mottak av asylantar, såkalla "flyktningar" og tilrettelegging på alle vis for slike. Tenk om ein milliard kroner av desse pengane vart brukte til støtte for Uganda og andre afrikanske land for at dei kunne ta seg av Afrika sine eigne menneske på vandring? Og steng grensene for vidare øydelegging av vårt norske samfunn der dykkar plan er å skape det multikulturelle og multietniske oppløysingssamfunnet. Det multietniske og multikulturelle samfunnet si rotløyse gjev oppløysing og sjuke samfunn, slik vi ser det m.a. i USA og i stadig andre land som har vorte lokka til å prøve dette sjølvmordsprosjektet.
Vi ser at eliten ønskjer å halde skjult for oss stadeigne kva kostnadar og andre fylgjer dykkar forvandling av landet vårt  fører med seg. Ikkje eingong de, som utgjev dykk for folket sine talspersonar og tenarar, går av vegen for å føre oss bak lyset. Resultatet på sikt er av vi vil dele skjebne med andre urfok som har vorte overmanna og fortrengde av folkevandringar på røvartokt.
Dei folkevandringane vi opplever i vår tid har sine mektige femtekolonner inne i dei landa som andre ynskjer å overta, og som er dei sivile okkupantane sine velgjerarar. Jussprof. Nikolaus Gjelsvik kalla dette den rette træleæra.
Herr Støre, det er ikkje vi som skal ta oppfostringa av andre statar sine barneflokkar! "Mindreårige asylsøkjarar" er i sjølve ordet ein bløff og eit lureri! Kvifor krev de at vi skal tru på denne svindelen?
Norvald Aasen, 6983 Kvammen   

frimurerlosjen

FRIMURERE I INDRE ØSTFOLD.

Klpp fra smaalendene avis 06.11.17.

 

Tidligere lensmann I Eidsberg Bjørn  Roar Teigen ( 81) er frimurer I 10 grad .

Han vil ikke snakke om hvorfor han er med I frimurerlosjen.

Det vil heller ikke lœrer på Videregående skole Arnfinn Løken.

 

“Det er litt personlig , men det gar stor betydning “ , sier han.

Innkjøpsrådgiver I Askim kommune, leder I Spydeberg ˙Høyre og rockentusiast Jon Einar Aandal er også tilbakeholden.

 

Det er egentlig ikke noe hemmelighetskremmeri rundt dette .

Man kan lese seg til mye på nettet .

 

Men jeg kan forsikre om at jeg er svœrt bevisst på mine roller .

Jeg blander ikke kortene , sier Aandal.

 

Pensjonert eiendomsmegler Hans Rickard Huse ( 68) ble medlem fordi han hadde hort at det handle tom personlig utvikling .

Nå er han I 10 grad.

 

Det finnes historier om ulike ritualer, bl. A at man må avegge troskap ved å legge hånden på en hodeskalle.

Jeg ahr ingen kommentarer, men vi gjør ingenting ulovlig sier Aandal.

Ifølge Smaalenene avis er det pr. Idag 72 frimurere I Indre Østold.

 

Info fra Riksavisen.

 

Den norske frimurerbevegelse var selvstendig fra internasjonal frimureri under den jødiske moderlosje B’nai Brith og kristen en gang. Hvis ikke kunne ikke dette landet vært bevart kristent i 1000 år (ca. 1000-2012). Men noe har skjedd etter andre verdenskrig. Mange frimurere idag kan være kristen når de går inn, men de forlater og går ut på andre siden som luciferianere, frarøvet sin kristne ånd, sakte men sikkert blitt initiert inn i et annet verdensbilde enn det kristne, og altså overgitt sin ånd til noe annet enn ”Kvitekrist”:http://www.riksavisen.no/frimurernes-menneskerettigheter-for-frihet-likhet-og-brorskap/

 

 

 

 

Frimureriet har alltid ønsket taushet omkring sine ulne affærer, og denne internasjonale institusjons enestående maktstilling kan i grunnen best måles ved å undersøke i hvilken grad dette frimureriets ønske er hittil respektert. Og vil vil da finne at dette taushetskrav så å si var blitt uskreven lov i alle frimurerland. Historieskriverne har veket tilbake for å omtale det, forfattere og redaktørør er gått forsiktig utenom det. Teatret og filmen har ikke turdet komme inn på det, og politikerne har aldri våget å nærme seg frimureriets hellige sirkler. Frimureriets hemmelighet har vært tabu for verdens folk, fordi høigradsfrimurerne har ønsket det, og med terror og trusler har stanset alle som søkte å avsløre det.

Man har kunnet gå gjennem alle skoler uten knapt å ane frimureriets eksistens, og slår man op i et leksikon, vil man gjerne finne endel av brødrenes godkjente talemåter om et «internasjonalt brorskap til fremme av veldedighet og menneskeforedling» o. s. v. Til tross for at det burde si sig selv, at selskaper med slike formaal ikke behøvde å omgi sin virksomhet med et tykt tåketeppe. Det er bare MØRKETS GJERNINGER som trenger å skjules på denne ”måten”:http://www.riksavisen.no/frimureriets-hemmeligheter-og-menneskerettigheter-fra-kong-salomons-tempel

 

Erik Rudstrøm har skrevet boken Frimureriet og de skjulete makteliter.

 

Medlemmer av Den Norske Frimurerorden har infiltrert det militære, politiet og rettsapparatet og har hindret disse institusjoner i å fylle sin oppgave. Frimurere i rettsapparatet forsvarer urettmessig egne medlemmer. De står bak våre mest kjente justismord hvor uskyldige mennesker er dømt til, og har sonet lange fengselsstraffer.

 

Bøkene beskriver også hvorledes naturherligheter som oljeressurser, elektrisitetsverk, fiskekonsesjoner, vann- og avløps-anlegg og lønnsomme bedrifter som er fellesskapets eiendom blir gjort om til aksjeselskaper, kan kjøpes med papirpenger av internasjonale banker som selv genererer, dvs «trykker» pengene.

Bøkene beretter om frimureriets sterke eds avleggelse, lojaliteten mellom brødrene og taushetsplikten som er tatt i bruk for å oppnå politisk makt. Ved hjelp av disse grunnprinsippene er det dannet et politisk frimureri som dekker seg bak det i og for seg harmløse ortodokse frimureri som vi finner særlig i de lavere “grader”:http://www.riksavisen.no/frimureriet-og-de-skjulte-makteliter-2/

 

orderudsokken 1.jpg

 

Rune og jeg hørte på nyhetene om Orderudsaken , som skjedde natt til 22 mai 1999, da Anne Orderud Paust og hennes foreldre så brutalt ble drept .

Ifølge kilder ble 4 mennesker dømt for drapet .

Sitat”:]

Fire personer ble dømt i saken, Per Orderud, bror og sønn av de drepte, hans daværende kone Veronica, hennes søster Kristin Kirkemo, og sistnevntes tidligere kjæreste Lars Grønnerød. Det bemerkelsesverdige er at ingen av dem ble dømt for drapene, men allikevel ble idømt ubetinget fengselsstraff for drap, eller medvirkning til drap. Vi står med en av moderne tids mest kjente drapssaker, uten kjent gjerningsperson. Aktoratet klarte ikke bevise at noen av de fire tiltalte hadde drept noen, så da dømte de dem én for alle, alle for ”en”:http://www.jostemikk.com/orderud-saken/

 

Vi mente begge at dette måtte bero på en feil ettersom Anne Orderud Paust hadde blitt utsatt for drapsforsøk tidligere .

Det underlige var at ingen satte dette i forbindelse med attentatforsøkene mot Anne og hennes ektemann Per Paust.

 

Siatt’;

  1. juli ble det funnet dynamitt under Anne Orderud Pausts bil mens den sto parkert utenfor Forsvarsdepartementet i Oslo.

Mindre enn én måned senere, natten til 12. august, ble det gjort et forsøk på å tenne på oppgangen til ekteparets leilighet på Skillebekk i Oslo.

Ekteparet Paust flyttet til New York senere samme sommer, der Per Paust skulle vikariere som generalkonsul. De kom tilbake til Norge og leiligheten på Skillebekk i januar i år. 6. mai døde Per Paust, etter kort tids ”sykdom”:https://www.vg.no/nyheter/innenriks/trippeldrapet-paa-orderud-gaard/to-uoppklarte-attentater-mot-ekteparet-paust/a/2206458/

 

Det var snakk om en sokk funnet på ett galt sted og dette fikk Rune til å lage en illustrasjon ut av denne saken , en sokk hvor de 4 mistenkte falt ut  "av":http://galleri-grablsdegarden.business.site/

 

 

 

 

sylvi listhaug.jpg

Avvise de uansvarliges krav om videre masseinnvasjon!
 
Nå er det viktig å stå imot presset for å få flere migranter/asylanter inn i kommunene. Du er tøff og jeg håper du klarer det. Dette presset er trolig satt i verk av "flyktninghjelpen" og andre personer og organisasjoner som har tjent stort på å drive asylmottak på statens penger.
Mange har blitt millionærer og skryter av at "flyktninger" er god butikk. De burde skammet seg over at verdens fattigdom og vanstyre er god butikk for dem.
Steinar Dvergsdal fra Jølseter stod nylig frem og fortalte om denne gode butikken i avisen Firda. Avisen fortalte at han hadde bygget seg et imperium. 
Disse offentlige midlene, og personellet som har hatt asylmottakene som en honningkrukke uten bunn, burde heller få seg jobber, og offentlige midler brukes, i alders- og sykehjem der personellet sliter seg ut grunnet lav bemanning, og manglende økonomiske ressurser ikke tillater ansettelser. 
Ellers snakkes det om mangel på arbeidskraft i samfunnet. Mulighetene er mange for dem som heller ville finne samfunnsnyttige oppgaver i stedet for oppdrag for voksne friske mennesker på jakt etter de grønneste gressganger.
slaveri innført i Norge.jpg
Når vi ser disse såkalte "flyktningene" i by og bygd, trillende på barnevogner og mer på gang, så ser vi at det er mennesker som burde vært til nytte i egne land.
Avvis kravene fra FN og dets høye- og lave kommisærer. De er nok oppfordret til sine krav om å å drukne Norge i verdens elendighet av norske innspill og interesser. Og de er mange.
Offentlige midler i hele Vesten er brukt uten ansvar og fornuft. menneskesmuglere sør for Middelhavet og andre steder tjener seg søkkrike på å formidle sine klienter til Europa og Vesten. Så tjener europeiske mafiaer seg rike på trafikken videre og til sist sitter profittører i Norge og håver inn millioner til egne kontoer og til egne lommer av samfunnets midler for å mottak de reisende i overdådige mottak.
Men penger og grenseløs griskhet holder nesa mot sky i steden for at aktørene og profittørene skammet seg inderlig over sine gode butikker. 
Med hilsen og lykke til!
Norvald aasen, 6983 Kvammen 

ULVER OG LAM:demokrati

Jeg leser i en artikkel i Aftenposten datert  16 august at en ny kommisjon skal sikre dommernes uavhengighet og at Justisministerener bekymret over andre land der ergjeringen tar kontroll over “domstolene”:http://gallerigrabolsodegarden.com/2017/08/23/ny-kommisjon-skal-sikre-dommernes-uavhengighet/

Jeg vil påstå at de fleste som har vœrt i nœrkontakt med domstolene kan skrive under på at det finnes ingen rettferdig og uavhengighet i norske domstoler..
Jeg har tidligigere skrevet om barnevernet der ingen respekterer Grunnlovens § 102 når politi og barnevern bryter seg inn og stjeler barn på ett svakt “grunnlag”:http://gallerigrabolsodegarden.com/2017/07/21/apent-brev-til-justis-og-beredskapsminister-per-willy-amundsen/

Sitat”:Undersokelser utført av Elisabeth Bache-Hansen viser at det i 75 % av tilfellene er problem og atferd hos foreldre som blir oppgitt som årsak til omsorgsoverdragelse av små barn.
Kun 6 % av sakene startet med problemer barn hadde.

Sak - og dokumentbehandlingssystemet LOVISA  ble innført i landets domstoler ( bortsett fra Høyesterett ) , som har vœrt  en gradvis prossess fra tidlig på 2000- tallet .
LOVISA  ble kåret til verdensmester og skal hjelpe dommere  til å holde orden på avtaler og berammelser og fungerer også som ett dokumentbehandlingssystem .
Slik fungerer det - når dommeren skal utarbeide  ett brev til partene eller skrive en dom , logger han eller hun seg inn på LOVISA , velger seg en passende mal for prosjektet , lagrer dokumentet med dokumentnavn , forfatter, sak, saksnummer og dokumenttype og en beskrivelse av innholdet .
Når dokumentet er färdig , skal dokumentet låses eller sikres mot senare  endringer , därefter skal dokumentet printes ut , signeras av dommeren  og lägges i posten for utsendelse , men ved utskriften av dokumentet  sluter LOVISA  å fungera .
Behandlingen av dokumentet er ikke ferdig i og med utsendelse , dokumentet skal også sikres og lagres .

Dokumentbehandlingssystemer som benyttes i rettsssammenheng skal ikke vœre mulig å endre  ett ferdig sikret dokument  med mindre endringen kan sikres og etterprøves.
Når det er nødvendig å foreta endringer , skal det fremgå av dokumentet at det er endret , hvem som har endret det og med hvilken hjemmel dokumentet er endret , og endringene  skal vœre etterprøvbare .
Men slike funksjoner eksisterer ikke i LOVISA  og skulle  aldri vœrt tatt  bruk.

De fleste  dommere skriver ut word-filen og sender dette udokumenterte dokumentet til forkynning som om det var en  rettsavgjørelse  , dette er rettstridig , men like fullt godtatt som excellent jus i Norge .
Før dommen blir sendt ut, blir det faktisk ikke tatt kopi av den før utsendelse , slik at domstolen ikke har noen kopier av de rettsavgjørelser som sendes ut .
Skulle noen ønske en kopi av en dom , kan sekretœren logge seg inn, skrive ut en utskrift , stemple den som “rett kopi “ av en original som ikke finnes og sender den ut .
I forhold til rettsikerheten er dette livsfarlig .
LOVISA har ingen sikkerhetsforanstaltninger  som kan hindre dem som måtte få adgang/tilgang  til systemet å endre rettsavgjørelser alt etter behov, og slike endinger blir ikke “registrert”:http://rettsnorge.com/artikler/2013/Juli/180713_Grantre_til_besv%C3%A6r_H%C3%B8yesterett_kan_velte.htm
Domstolen viser seg i stadig sterkere grad å være en organisert kriminell institusjon, men har like fullt støtte i 85 % av befolkningen – hva har gått galt?

Innledningsvis er det greit å vite at mange av partene – og deres advokater – i saker som går for domstolene lyver for å vinne, og at de også vinner. Med en positiv rettsavgjørelse har du omtrent hele det norske maktapparat i ryggen. Du kan tvinge din motstander i kne – og i graven om så skal være – ved hjelp av de maktinstrument som gjennom loven er gjort tilgjengelig for en seirende part. Den seirende kan, eksempelvis med politiets bistand, frata sin motstander nær sagt hva det måtte være av jordisk gods, arbeidsevne, helse, ære eller selvfølelse for å få denne til å bøye av for det resultat domstolen har gitt, og slik må det vel være, for i motsatt fall ville det vel ikke ha noen hensikt med et slikt konfliktløsende organ.[1]

Forutsetningen for å kunne anvende dommen/kjennelsen for det den er verdt, er dog at avgjørelsen er blitt til på lovlig vis. Dersom dette ikke er tilfellet, vil de maktinstrument som staten har gjort tilgjengelig for den seirende part ikke fremstå som annet enn et mordvåpen, en garrotte til fri bruk, skjenket av staten selv.

Lagmannsrettene og Høyesterett har altså for mange år siden allerede lagt seg på en praksis hvor man stempler ”avgjørelsenes” siste side med domstolens segl, hvor en sekretær samtidig skribler ned en slags signatur under en maskinskrevet tekst som lyder; ”Riktig utskrift”, alt dette under maskinskrevne navn som er ment å identifisere dommerne som skal ha deltatt i avgjørelsen. Dokumentet er altså ikke signert av dommerne og er følgelig ikke en “rettsavgjørelse”:http://rettsnorge.com/artikler/2014/April/190414_Domstolene_forfalsker_rettsavgj%C3%B8relser.htm

For at Norge skal kunne kalle seg for et demokratisk rettssamfunn, er det en forutsetning at Norge har en lovgivende forsamling (Stortinget), utøvende statsmakt (regjeringen) og en dømmende statsmakt (domstolene), og at disse statsmaktene er uavhengige av hverandre. Tilsynelatende har vi det, fordi både lover og de tre statsmaktene som kjennetegner et rettssamfunn er på plass og alt ser ut til å være i den skjønneste orden, men du skal nå få se at Norge ikke er slik den ytre fasaden tilsynelatende gir inntrykk av.
Uavhengige dommere er kriteriene til en legitim domstol. Det er derfor klart beskrevet i loven de formelle og strenge kravene som stilles til å kunne ta sete som dommer, og disse kravene gir ingen rom for skjønnsmessige vurderinger.

Fram til mars 2012 hadde nesten ingen dommere i Norge signert embetsed og dommerforsikring. Dette betyr at nesten ingen av de som utgir seg for å være dommere er dommere. Hvis de ikke er dommere, hva er de da? Jo, da er de lovbrytere som utgir seg for å være dommere. Lovbrytere kan vi ikke ha som dommere. Det er et ufravikelig krav at embetsed og dommerforsikring er signert og avgitt. Det er underskriften på disse to dokumentene som gjør dem til dommere, ikke selve bestallingsbrevet fra Kongen. Hvis ikke embetseden er underskrevet innen en viss frist, og før Kongen skal signere bestallingsbrevet, skal utnevnelsen trekkes tilbake, jfr embetsedsloven § 3.
Les “mer”:http://www.norgespartiet.no/norge-har-ingen-legitim-domstol/

Kopi til stortingspolitikere i ett forsøk om å vekke dem i disse valgkamptider .

 

 

DSC01492.JPG

Geraldine Brooks.

Med tradisjonell klesdrakt får Brooks, en utsendt reporter i Midtøsten, en inngangsbillett til hverdagsliv og til miljøer som vanligvis er stengt for vestlige journalister. Brooks går til historien, Koranen og skildringer av profeten Muhammads liv for å finne bakgrunnen for muslimenes holdninger til bl.a. ekteskap, utroskap, omskjæring, hellig krig, klesdrakt og utdannelse.

Men først og fremst lar hun kvinnene komme til orde, og skaper dermed et utfordrende bilde av en mangfoldig og kompleks “kultur”:https://bokelskere.no/bok/islams-doetre-om-muslimske-kvinners-skjulte-verden/139490/

Forfatterinnen er verdenkjent,, kunnskapsrik, analytisk journalist og reporter .
Hun har reist rundt i 20 islamske land og fått opplysninger fra den islamske grasrota ., i første rekke kvinner .

Boken er en hårreisende dokumentasjon på barbariet.
Den bør vœre obligatorisk lesning for islamelskere for sosiologer, innvandringsetaten m.m .

Her er noen smakebiter fra boken “: “ Da hun var 8 år fikk hun klitoris skåret bort med en skitten kniv .
På btyllupsnatten måtte mannen bruke dolk for å bryte seg vei .

Når menn blir steinet i Iran , blir de begravd til midjen , kvinner til brystet.

Hvert år drepes ca. 40 palestiske kvinner av fedre eller brødre i såkalte œresdrap
Barbariet dokumenteres videre på sidene 90. 142, 161 og 243.
Omskjœring av jenter er i og for seg ingen islamsk skikk, men en preislamsk afrikansk skikk

Islam har adoptert skikken og Brooks fant ikke et eneste miljø som har protestert mot barbariet.
Hun fant enkeltpersoner, men ikke hele miljø og autiriteter .
Dette får vi inn i lande vårt.

Ola Dunk er naiv og svœrt kunnskapsløs om islam.
Holdningen her i landet er stort sett at islam er en nusselig eksotisk foreteelse , som er kjekk og ha i den grå norske hverdagen.

I boka til Brooks får vi et noe annet syn, for å si det forsiktig.
Det er på tide vi kommer til bevissthet og debatt om vi vil ha dette barbariet i Norge .
Jeg er spent på hvilke metoder det islamske miljøet i Norge og dets sverdslagere vil bruke for å forsvare seg mot boken .
Kanskje vil de angripe forfatteren av boken av mangel på atgumenter .
Ola Dunk bør våkne opp av sløvheten .
Frihetsverket fra krigens dager er i fare .

Øistein Aalstad.
Leserinnlegg i Fremtiden 27.07.96

 

 

 

 

1

medias svikt

OPPSIGELSE AV ABONNEMENT.

Relacom innstallerte TV /parabol 12.05.15 på min nyinnflyttede leide bolig , adresse Haldenveien 1340. 1875 Otteid .
Jeg kom etterhvert fram til at dette var bortkastet penger og energi og sa opp avtalen med Viasat, som tråste i kraft 01.10.15 , noe jeg har sendt dokumentasjon på ..

Saken er nå gått til inkasso , der jeg ser at mine utgifter til husleie er satt lavere enn hva som er virkelighet .
Sa jeg undrer meg virkelig over hvordan 5 månedres forbruk kan resultere i en regning på kr. 7385.32 .
Det opereses her med 3 forskjellige beløp og jeg ønsker å se avregningen og hvordan dette beløpet har kommet frem.

01.04.2017 var beløpet kr. 5994.59
13.05.17 er beløpet kr. 2654.- og i brev der De påstår at jeg først sa opp avtalen med nrk 22.03.2017 har beløpet økt til kr. 7385.32 .
Jeg sitter her med ett brev datert 29.10.15 hvor De viser fra melding fra meg datert 05.10.15 hvor De ikke aksepteter min oppsigelse hvor De påstår at så lenge det finnes utstyr i huset for mottak av tvsignaler skal det betales fjernsynslisens .

Kanskje De kan si meg hvordan jeg skulle vœre istand til å motta tvsignaler så lenge min kontrakt med Viasat gikk ut 01.1015.

DSC01477.jpg
I 2 år har jeg mottatt lisensavgift til tross for at jeg har kuttet forbondelsen med parabolantennen og at jeg forœrte min sønn fjernsynsapparatet, og han befinner seg ien annen by .

Vennligst send meg en overskirt og beregning på hvordan 5 måneders bruk av tv kan medføre en regning på kr. 7585.22.
Jeg vedlegger påny kopi av oppsigesle med Viasat.

Kopi av dette brev sendes Fylkesmannen i Østfold
og Forbrukerombudet .