POLITIKK

Til Torgeir Micaelsen, AP stortinget.

Illustrasjon av Billedkunstner Rune Olsen ( 1948- 2005). Med velvillig tillatelse fra miin venn og samfunnsaktør Norvald Aasen legger jeg dette ut . Høyrde deg på radionyheitene i dag i samband med Regjeringa sine planar om oppussing av sjukeheimar osv. No er det slik, Micaelsen, at når vi vanlege døydelege Les mer …

Av 7Xx7duUS, siden