RETTSIKKERHET

Fosterbarn kontra enetiltak.

Fakta “: *Enetiltak havner I kategorien institusjoner I barnevernet . *En forskningsrapport fra NTNU om barn og unges psykiske helse viser en høy forekomst på 76 % på psykiske lidelser I løpet av de tre siste måneder blandt unge I barnevernsinstitusjoner . * Kun 38 % oppg at de har Les mer …

Av 7Xx7duUS, siden
RETTSIKKERHET

ÅPENT BREV TIL FORBRUKERRÅDET ..

Jeg leser på Deres nettside at De vil påskynde innstalleringen for AMS, til tross for at informasjoen   som kommer fra andre land sier temmelig mye om at “smartmålere” er lite smart . Og den vanlige argumentasjonen er at dette blir lettere for strømkundene .   Motivasjonen bak dette er at Les mer …

Av 7Xx7duUS, siden