VAKSINEKANYLER OG NANOPARTIKLER/microchips.

Den tyske legen Dr. Ryke Gerd Hamer fortalte at han hadde holdt en tale I Wien , Østerrike, og at en dame reiste seg I forsamlingen etter talen og kom med noen illevarslende  “opplysninger”:https://en.wikipedia.org/wiki/Ryke_Geerd_Hamer Hamer mente at kreft – og alle andre sykdommer – skyldes følelsesmessige sjokk, og at sykdommen best kan helbredes ved psykisk […]

Continue reading


HVOR STOR BETYDNING HAR STRASBOURG FOR NORSK RETT . Høyesterettsdommer Karin M. Bruzelius.

Nordisk rett . herunder norsk rett , er ett eget rettssystem,som hverken tilhører det kontinentale, det europeiske eller det angelsaksiske rettsystemet , som er de to dominerende rettsystemene I Europa .   Rettsystemene I alle de nordiske landene har imidlertid I høy , men varierende grad blitt påvirket av de to øvrige rettssystemene . Ved […]

Continue reading


NY KOMMISJON SKAL SIKRE DOMMERNES UAVHENGIGHET.

Justisministeren er bekymret over utviklingen i en del andre land der regjetingen tar kontroll overt domstolene . Aftenposten 15.08.2017. Skal det taes lyd – og billedopptak i domstolene? Hvordan skal domstolene organiseres ? En ny kommisjon skal sikre Norges moderne og uavhengige domstoler.   EU har eragert overfor Polen , , som gir justisministeren fullmakt […]

Continue reading