RETTSIKKERHET

Fosterbarn kontra enetiltak.

Fakta “: *Enetiltak havner I kategorien institusjoner I barnevernet . *En forskningsrapport fra NTNU om barn og unges psykiske helse viser en høy forekomst på 76 % på psykiske lidelser I løpet av de tre siste måneder blandt unge I barnevernsinstitusjoner . * Kun 38 % oppg at de har Les mer …

Av 7Xx7duUS, siden