EN BØNN FOR BROR ULV.

Mitt første møte med ulven , skjedde da jeg var 4 år . Min far og jeg hadde som fast vane at hver søndag i sommerhalvåret , kjørte vi en tur med motorsykkelen hans. Denne søndagen foreslo han at vi skulle besøke Ole, en gammel skolekamerat av han . Han bodde nå alene med sin […]

Advertisements

Continue reading


Mere gevœforvaltning fra statsministeren

Regjeringen vil gjøre det lettere å felle ulv. Blant tiltakene som skal innføres så fort som det er praktisk mulig er å innføre varslingsplikt på tvers mellom fylker ved observasjon av ulv, å øke døgnsatsene for godtgjørelse til jegere som deltar i kommunale skadefellingslag, og å doble utgiftsdekningen til disse lagene. Regjeringen vil også utvide […]

Continue reading


TEATER I RENDALEN

Ill. Rune Olsen. Denne artikkelen ble skrevet i 2009 da massehysteriet steg til enorme høyder da  DIREKTORATET FOR NATURFORVALTNING   nektet å avlive Osdalsflokken.   Det forekommer meget sjelden at jeg ler når jeg ser på nyhetene,men jeg gjorde det da jeg så reportasjen fra Rendalen hvor ordfører Illevold igjen gjorde ett nytt utfall for å […]

Continue reading