POLITIKK

Mere gevœforvaltning fra statsministeren

Regjeringen vil gjøre det lettere å felle ulv. Blant tiltakene som skal innføres så fort som det er praktisk mulig er å innføre varslingsplikt på tvers mellom fylker ved observasjon av ulv, å øke døgnsatsene for godtgjørelse til jegere som deltar i kommunale skadefellingslag, og å doble utgiftsdekningen til disse Les mer …

Av 7Xx7duUS, siden
ROVDYRPOLITIKK

ÅPENT BREV TIL SMAALENENE AVIS

  TAKK TIL MILJØVERNMINISTER VIDAR  HELGESEN .     Det er rent ut sagt alarmerende at det er så lite respect for Bernkonvensjonen blandt en del politikere og medlemmer I rovviltnemder .   “7 februar 1997 stor Miljøverndepartementet som arrangør for ett møte hvor Bernkonvensjonen og rovviltforvaltningeni Norge . Tilstede Les mer …

Av 7Xx7duUS, siden
ROVDYRPOLITIKK

TEATER I RENDALEN

Ill. Rune Olsen. Denne artikkelen ble skrevet i 2009 da massehysteriet steg til enorme høyder da  DIREKTORATET FOR NATURFORVALTNING   nektet å avlive Osdalsflokken.   Det forekommer meget sjelden at jeg ler når jeg ser på nyhetene,men jeg gjorde det da jeg så reportasjen fra Rendalen hvor ordfører Illevold igjen gjorde Les mer …

Av 7Xx7duUS, siden
ROVDYRPOLITIKK

EN FORUNDERLIG VERDEN

Denne artikkele skrev jeg i 2009 og postet den i Nationen og tapstallene er fra samme periode , men ingenting har forandret seg , de samme argumenter fra rovdyrmotstandere brukes om og om igjen for alt det er verdt.   Rovdyra i Norge har blitt så rare. De har begynt Les mer …

Av 7Xx7duUS, siden