SVARBREV TIL ROVVILTNEMDA, REGION 6 V /leder Gunnar Hafstad.

Jeg takker for Deres brev , og ser at De unngår med stor behendighet å komme inn på Bern-konvensjonen , så jeg får da gjenta de 3 viktige punkter .   Bernkonensjonen sammenfattet dette i 3 punkter “: *Partene har klare forpliktelser til å sikre artene innenfor hvert land.   *Disse forpliktelesene kan ikke overføres […]

Advertisements

Continue reading


FELLES RETNINGSLINJER FOR FORVALTNING AV GENETISK VEDRIFULLE INDIVIDER I DEN SKANDINAVISKE ULVEPIPULASJONEN.

  Dagens skandinaviske ulvestammer er relativt liten og isolert fra andre populasjoner . Små populasjoner av dyr og planter har økt risiko for å dø ut på grunn av genetiske  forhold . Disse problemene blir større jo fœrre individer populasjonen består av. Jo mer isolert populasjonen består av og jo smalere genetisk base den har […]

Continue reading


Tilbakemelding på uttalelse om lisensfelling av ulv i region 6 , Midt-Norge.

Illustrasjon”; Billedkunstner Rune Olsen . ROVVILTNEMDA I REGION 6 Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag , Nord Trøndelag. Rovviltnemda i region 6 Midt-Norge 9 Møre og Romsdal, Nord –Trøndelag og Sør-Trondelag viser til Deres henvendelse på epost datert 5 oktober 2016 vedr. Lisensfelling av ulv .   Rovviltnemda fattet den 28 juni 2016 vedtak om lisensfelling av […]

Continue reading


NORGE OG BRUDD PÅ BERNKONVENSJONEN.

  Til nå har 59705 rovdyrforkjempere signert oppropet “Ja til ulv i norsk natur! Nei til Stortingets  “UTRYDDINGSPOLITIKK”:http://www.opprop.net/ja_til_ulv_i_norsk_natur_nei_til_stortingets_utrydningspolitikk Miljøverndepartementet tar hverken hensyn til hva det norske folk ønsker og tar heller ikke hensyn til Bernkonvensjonen , som Norge har ratifisert og undertegnet 7 februar 1997 stor Miljøverndepartementet som arrangør for ett møte hvor Bernkonvensjonen og […]

Continue reading