1

wolf_39034

2017 could be a fateful  year  for the wolfs  in Norway.

Predator committees have decided that 47 for a population of 68 all-Norwegian wolves can be shot.

This represents nearly 70% of all wolves we have.

This is a shame for Norway and inconsistent with the obligation of having a viable wolf population.

The wolf belongs in the Norwegian nature, but is critically endangered as a result of the low population target. It is as natural a part of Norwegian nature as elk, grouse and grouse and must be managed in a responsible manner, not as a pest. There are preventive measures against depredation, shooting the whole wolf packs should not be one of them.

Most Norwegians will have wolves in Norway, it makes nature a little wilder and more exciting. Many of the wolves do not cause damage to grazing animals.

February 7, 1997 Great Environment as an organizer for a meeting at which the Berne Convention and  predator management  in  Norway.
Present were conventions' sekretœr Eladio Frenandez Galioano from Spain, committee chairman Anti Haapanen from Finland, Secretary of State of Bernt Bull and a number of representatives of a number of environmental authorities, Norwegian   agriculture organization   and Norwegian environmental organizations.

It was preciseed very carefully ar the basic principle obliges each country A take care of the predator species we have, keep them out of danger, that it is viable and reproducing populations.

dsc01100

The BernConvention following articles summarized this in three points ":
* The parties have a clear obligation to ensure the species within each country.

* These obligations can not be transferred to other countries.

* Each country has a responsibility to preserve viable populations of all predator species, anything else is a clear misinterpretation "Berne Convention
Wolf has been blamed mostly affecting rural areas, including depopulation, closure of the local post office, lost quality of life. elk is known about to bl eradicated from eastern Norway. agriculture is ejected and cultural grow again.

.All This is the wolf behind .Yes, believe it will.
One may wonder what this enormous hatred of one animal like the wolf stems.
Old fairy tales, legends, superstitions, rumors, gossip or facts?
Well, facts is hardly the basis for what we see.

In these predators opponent communities so mistrusts you everything called research and think rather what we ourselves think and hear.
"Facts" comes it from urban legends, conspiracy theories and ancient horror stories.
This is used so actively to build an even stronger threat relationship to the wolf.
In short, they criminalizing wolf to create a legitimacy for eradication.
This is a known strategy that we have seen many times over the history .
First and foremost, I would say that this slaughter of particular wolves are loathsome and abominable.
The newspaper "The Guardian" has in article after article called Norwegians for barbarians.
The hunt for wolves with helicopters must surely  be one bottom level of disrespect for one animal majority of Norwegians want to have in Norway.
We need Yout help to save our wolves in Norway.

 

 

Advertisements

dsc01100

Jeg takker for Deres brev , og ser at De unngår med stor behendighet å komme inn på Bern-konvensjonen , så jeg får da gjenta de 3 viktige punkter .

 

Bernkonensjonen sammenfattet dette i 3 punkter “:

*Partene har klare forpliktelser til å sikre artene innenfor hvert land.

 

*Disse forpliktelesene kan ikke overføres til andre land.

 

*Hvert land har ansvar for å bevare levedyktige populasjoner av alle rovdyrarter, noe annet er en klar mistolking av Bernkonvensjonen.

 

Ulven er listet opp som en kritisk truet art på Norges rødliste for arter fra 2010. Den er også nevnt i Bernkonvensjonen blant arter som krever spesiell beskyttelse. Ved å signere denne konvensjonen har Norge erkjent at at ulven og andre ville arter bør tas vare på og har en verdi – både i seg selv, for oss mennesker og for det biologiske mangfoldet. Ulven står her spesielt oppnevnt i et av konvensjonens vedlegg, som en art som ikke skal utsettes for fortsettlig jakt og forstyrrelser.
De skriver at det til nå er 7 helnorske hvalpekull i landet .
Hvilken garanti er det for at disse ulvehvalpene har noen som helst mulighet for å vokse opp, så lenge de fleste vet at det eksisterer mentalt forstyrrede individer blant jegere som driver med illegal jakt .

 

 

Brennpunkt viste i 2010 en oversikt over en del av de ulver , som er drept på bestialsk vis av illegale jegere i Norge , der flere var genetisk viktige ”:

 

KAUTOKEINOULVEN - 22.04.1974 Denne ulven ble drept av en snøscooterfører , som fanget den med lasso og knivdrepte den . Saken ble ikke fulgt opp av politier.

 

.SKRÅCKERBERGULVEN- 29 juli 1985 i Torsby-Alfahunnen til dagens moderne ulvestamme i Skandinavia ble skutt. Hunnen var i nœrheten av noen sauer uten å angripe på det tidspunkt hun ble skutt av en sauebonde . Bonden ble dømt i den svenske tingretten .

 

.STØLLETTULVEN-23 DESEMBER 1985-En ung hannulv ble skutt i nœrheten av Torsby.
Dyret ble funnet ille beredt i vetkanten , skalpen og ørene var skåret av og det samme var det ene beinet.
Etterforskning ble satt igang, men ikke fulgt opp

 

FØRSTE GRUEULV-1 JUNI 1990 - En hunnulv ble skutt . Ørene henens var skåret av . 2 menn stod frem og tilstod at de hadde drept ulvensom en protest mot ulveolitkken .
Politiets arbeide førte ikke til noen resultat .

 

MØREULVEN-28 NOVEMBER 1992-En hannulv ble skutt , tyvskytteen flådde ulven og grov kroppen ned i en gjødselstank . En journlist forhandlet seg fram til ulvepelsen og overlot den til politiet uten å fortelle hvenm tyvskytteren var .
Politiets undersøkelse førte ikke frem.

 

HALGÅNSULVEN- 4 JUNI 1999 -En ulvehann ble funnet i vannet i Halgon i Vœrmland . Orene hans hade blitt skåret av . Ved obduksjon fant man at ulven hade blitt skutt i leveren og blødd ihjel . En kunne se at ulven tidligere hade overlevd en skuddskade.
Saken ble ikke fulgt opp.

 

  1. Flere eksempler kan finnes ”her”:http://gallerigrabolsodegarden.com/2016/09/21/nei-til-ulvejakt-i-norge/

 

 

Jeg mottok en mail fra Vargsymposiet i Sverige i dag , som avholdes hvert år og hvor jeg har vœrt engang ”ridligere”:http://www.vargsymposiet.se/

De skrev bl. A at de r fullstendig rystet over Norge og det totale b ruddet på Bernkonvensjonen.

 

Vargsymposiet är ett informations- och diskussionsforum som är öppet för alla. Vi, Mats & Karin, Taiga Nature & Photo, har arrangerat symposiet årligen sedan 1994. Idag är Vargsymposiet en viktig årlig mötesplats i Skandinavien för kunskapsförmedling och diskussioner om våra stora rovdjur och de problem och möjligheter som följer i rovdjurens spår.

Tack ni som gjorde det möjligt för oss att genomföra Vargsymposiet 2016!

 

Jeg har vœrt til stede på flere rovdyrmøter og kan ikke huske at jeg noensinne har møtt flere hatefulle mennesker som skylder ulven for alt de ikke makter å gjennomnføre I sitt eget liv.

 

 

Lars Erik Lie har skrevet en utmerket artikkel om ”Groteske holdninger i rovdyrpolitikken , som jeg gjengir litt av innholdet her”:

 

Foreninger som “ØSTRE HEDMARK JAKT OG MILJØFORENING” har en leder som åpent stiller opp i media med børsa i hendene og sier at de vil ta alle midler i bruk for å fjerne ulven fra norsk jord.

 

Enkeltpersoner inne på ekstreme hatgrupper på facebook oppfordrer stadig vekk til SGT, ( skyt, grav.ti) når det gjelder ulv.

 

Hatuttrykkene og sinnet florerer.
Nylig så vi også at svamper dynket med blod og gift, ble oppdaget i skogene i Østfold, og dette var helt klart myntet på lokale ulver og/eller andre rovdyr..

 

Skremselspropagandaen brukes for alt den er verdt i media og bekymrede mødre står frem i aviser og forteller om stor frykt , at de må ha “ulvetaxi” for å sende barna til skolen og våger knapt å slippe barna ut etter skole tid .
Gamle gubber bevœpner seg med børsa , når de går tur med hunden .
Frykten råder i mange bygder .

Hysteri Taktikkeri. Ja man kan jo lure på hva som egentlig skjer.

Ulven hat fått skylden for det meste som rammer distriktene , inkludert fraflytting, nedlegging av det lokale postkontoret , tapt livskvalitet. elgen er visst i ferd med å bl utryddet fra Østlandet . landbruket legges ned og kulturlandskapet gror igjen.

 

.Alt dette er det ulven som står bak .Ja, tro det den som vil.
Man kan jo lure på hva dette enorme hatet mot ett dyr som ulven bunner i .
Gamle eventyr , sagn, overtro, rykter, sladder eller fakta?
Vel , faktaopplysninger er nok neppe ligger til grunn for hva vi ser .

I disse rovdyrmotstandermiljøene så mistror man alt som heter forskning og tror heller på hva vi selv tror og hører.
“Faktaene” kommer da fra vandrehistorier, konspirasjonsteorier og gamle skrekkhistorier.
Dette brukes så aktivt for å bygge ett enda sterkere trusselbildei forhold til ulven.
Kort sagt, man kriminaliserer ulven for å skape en legitimitet for utrydding.
Dette er en kjent strategi som vi har sett mange ganger opp gjennom histotien og kanskje i forbindelse med krigstilstander, borgerkriger, kolonosering av u-land osv.

 

Blandt annet har organisasjonen Folkeaksjonen Ny Rovdyrpolitikk dette som ett av sine store hovedmål, noe de stolt fronter ved enhver anledning.
Med tanke på at den teknikken de bruker er veklkjent fra kriger, etnisk rensing og folkemord verden over , så bør de ikke vœre spesielt stolt likevel .

 

Personlig må jeg si at denne takrikken er temmelig usmakelig .
Man bruker de samme taktikker brukt i kriger oppgjennom århundrene , som er brukt av diktatoer, tyrranner og terrorister, men nå er det ulven som er fienden .

 

Man hausser opp hat og frykt , man fremmedliggjør ulven og passer på at den får skylden for alr negativr som skjer , og man gjør alrt for å fremskaffe legitime årsaker fort å fremskaffe en utryddekleskampanje mot dette “dyret”:http://gallerigrabolsodegarden.com/2016/10/06/ekstreme-holdninger-i-rovdyrdebatten/

 

Kopi sendes til Miljøvernministeren og politikererne som ert like handlingslammet I dette spørsmålet som I alt annet .

 

Hvorfor ikke ta Dem tid å se på denne filmen hvor viktige ulvene “er”:https://www.youtube.com/watch?v=ysa5OBhXz-Q

 

2

Støtte til politkernes meningsløse drap av ulver i Norge
BROR ULV Malt av Billedkunstner Rune Olsen.

 

Dagens skandinaviske ulvestammer er relativt liten og isolert fra andre populasjoner .

Små populasjoner av dyr og planter har økt risiko for å dø ut på grunn av genetiske  forhold .

Disse problemene blir større jo fœrre individer populasjonen består av. Jo mer isolert populasjonen består av og jo smalere genetisk base den har ) antall grunnleggere av populasjonen_.

For alle disse 3 faktorer har den skandinaviske ulvepopulasjonen dårlige forutsetninger , og det er derfor enighet mellom svenske og norske myndigheter at tiltak er nødvendig for å bedre den genetiske situasjonee for den skandinaviske ulvepopulasjonen .

 

Definisjoner

 

Genetisk verdifulle invider kan inndeles i ”:

  1. naturlig innvandrende ulver fra østlige populasjoner.
  2. . Flyttede innvandrende ulver fra østlige populasjoner
  3. . Innflyttede ulver fra østlige populasjoner
  4. . Identifiserte første generasjons avkom fra ulver i de overnevnte kategorier.

 

 

Aktuelle felels tiltak for genetisk verdifulle individer

 

*Myndighetene skal gjennom DNA , innsamling av ekskremmenter og hår og videre analyser , så langt mulig fastslå genetisk status for de individer som vurderes felt .

* Videre oppfølging av slike individer skal skje gjennom ytterligere innsamling og analyser av DNA   eller med merking av GPSsender .

*Informasjon om posisjoner fra de GPS merkede , genetisk verdifulle ondivider , skal tilfalle begge lands myndigheter gjennom en passord beskyttet web-løsning .

Hvert enkelt land vurderer om informasjonen skal legges på ett åpent , offentlig nettsted deler av året .

*De ulver som vurderes som genetisk verdifulle skal så langt mulig unntaes fra skadefelling/skyddsjakt og lisensfelling/licensjakt.

     * I de tilfelle generisk verdifulle individ registrerets i Norge , men der kriteriene for felliing er tilstede , skal svenske myndigheter kontaktes for å vutderre mulighetene for flytting av individet til Sverige som ett alternativ til felling .

 

  • Når ett nytt gebnetisk verdifullt individ identifiseres i populasjonen, skal andre lands myndigheter sy\traks informeres . Herunder også informasjonen om videre tiltak .

*Når vedtak om felling berører familiegrupper eller revirmarkerende par av ulv , som har revir i begge lnd , skal det andre lands m yn dighet informeres , før vedtak om feling fattes .

*Dette gjelder også for ulv som ikke er genetsik verdifulle.

 

 

BEGRENSNINGER

 

 

*Det kan ikke forutsettes at ett hvert genetisk verdifullt individ i populasjonen kan iden tifiseres til enhver tid , f.eks ved akkutte skader på sau og tamrein på sommeren , eller i områ`der uten snødekke .Skadegjørende individ bør likevel , så langt det er mulig , identifiseres for i størst mulig grad å fasrslå genetisk status .

 

*Genetisk status for individene skal tillegges betydelig vekt ved vurdering av felling/jakt .

Dette er likevel ikke til hinder for felling av slike individer der de samlende kriterier for felling er oppfylt , og der andre tiltak er oppfylt er vurdert og konsekvensene for den skandinaviske ulvepopulasjonen er drøftet .

I de tilfeller der skadevolder er kjent gjennom merking med GPS sender. Skal begge lands myndigheter oppgi frekvens for bruk til skadefelling / skyddsjakt ved behov.

 

UTSATTE HVALPER FRA SVENSKE DYREPARLKER

 

I de tilfeller utsatte hvalper fra svenske dyreparker registreres i Norge , skal svenske mynndigheter straks informeres.

 

 

Uten gyldig underskrift.

 

 

 

bror-ulv-2

Illustrasjon"; Billedkunstner Rune Olsen .

ROVVILTNEMDA I REGION 6

Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag , Nord Trøndelag.

Rovviltnemda i region 6 Midt-Norge 9 Møre og Romsdal, Nord –Trøndelag og Sør-Trondelag viser til Deres henvendelse på epost datert 5 oktober 2016 vedr. Lisensfelling av ulv .

 

Rovviltnemda fattet den 28 juni 2016 vedtak om lisensfelling av 2 ulver i vår region .

Lisensfellingsområdet var i utgangspunktet Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal , men ble den 5 oktober utvidet t til også å gjelde Nord-Trøndelag .

 

Bakgrunnen for nemdas vedtak er dokumenterte eller antatte tap av sau forvoldt av ulv våren 2016 i Møre og Romsdal og sensommeren/høsten i grenseområdene mellom Nord- og Sør-Trøndelag med hovedvekt av skadene i Meråker .

 

Sistnemte skadesituasjon var hovedårsaken til at lisensområdet 5 oktober d.å ble utvidet til også å gjelde Nord –Trøndelag .

 

Region 6 har ikke bestandmål for ulv , slik at ett eventuelt uttak av 2 individer ikke vil virke negativt på oppnevnelsen av det nasjonale bestandmålet for ulv som skal oppnåes i ulvesonen som deles mellom region 4 og 5 .

Det nasjonale bestandmålet ert fastsatt av Stortinget.

Resultatet fra vinterens overvåking av ulv viste en markant økning av antall ulver i Norge og med 7 helnorske hvalpekull i ulveflokker er bestandmålet nådd med god margin , se www.rovdata.no for mer informasjon og ulv og andre stire rovdyr.

 

Selv om region 6 ikke har bestansmål for ulv , vil det vœre årvisse streifdyr av ulv i vår region . Noen av disse gjør skade på bufe og tamregn , mens andre ulver kan passere regionene uten å gjøre skade .

Enkelte streifdyr kan vœre genetisk viktige ulver , og det er laget retningslinjer for Norge og Sverige for forvaltning av genetisk verdifulle individer i den skandinaviske ulvepopulasjonenindivider som forvaltnigen må følge så langt det lar seg gjøre .

 

Retningslinjene er utarbeidet av davœrende Direktoratet for naturforvaltning ( nå Miljødirektoraretet og Naturvårdsverket i Sverige .

 

Med hilen

 

 

 

Med hilsen

Gunnar Alstad

Leder.

 

 

 

I_n_g_e_ _H_a_f_s_t_a_d_ _

S_e_k_r_e_t_ær_ _

 

 

bror-ulv

Ill. Rune Olsen.

Lars Erik Lie har her skrevet en fantastisk artikkel som virkelig viser bakgrunnen for det hat mot ulven og den ideologi som er bakgrunnen for at politikerne nå vil utrydde ett dyr som er verdifull for balansen i naturen.

Jeg gjengir denne artkkel med velvillig tillatelelse fra Lars Erik Lie.

 

 

Vi som har fulgr med i rovdyrdebatten i noen år , kjenner igjen utsagn som “ekte mannfolk skyter ulv “ , “norsk natur -herlig uten ulv” osv..
Dette er bl. a parolen til organisasjonen FNR(FOLKEAKSJONEN NY ROVDYRPOLITIKK)..
Andre klassiske utsagn vi stadig hører i nettdebatter, avisinnlegg osv er “Vi har ikke bruk for ulven , den gjør ingen nytte for seg” osv.

Etter en oppvekst i skogfylte områder i Trysil, der sauedriften var utpreget, så opplevde jeg på egen hånd det voldsomme hatet mot bjørnen i dette området .
Hvis man hele tatt forsøkte å ta bjørnen i forsvar , så ble enkelte folk så sinte og så forbannet at du når som helst bare ventet på å kjenne en knyttneve i ansiktet

Raseriet og hatet mot bjørnen var enormt.

Nå , 20-30 år etterpå så er det ulven som er “hoggestabben”, og som får skylden for det meste som skjer , og det er nå at flere organisasjoner sier de vil totalutrydde ulven fra Norge.

ulver-og-lamdemokrati

Foreninger som “ØSTRE HEDMARK JAKT OG MILJØFORENING” har en leder som åpent stiller opp i media med børsa i hendene og sier at de vil ta alle midler i bruk for å fjerne ulven fra norsk jord.

Enkeltpersoner inne på ekstreme hatgrupper på facebook oppfordrer stadig vekk til SGT, ( skyt, grav.ti) når det gjelder ulv.

Hatuttrykkene og sinnet florerer.
Nylig så vi også at svamper dynket med blod og gift, ble oppdaget i skogene i Østfold, og dette var helt klart myntet på lokale ulver og/eller andre rovdyr..

Skremselspropagandaen brukes for alt den er verdt i media og bekymrede mødre står frem i aviser og forteller om stor frykt , at de må ha “ulvetaxi” for å sende barna til skolen og våger knapt å slippe barna ut etter skole tid .
Gamle gubber bevœpner seg med børsa , når de går tur med hunden .
Frykten råder i mange bygder .

Hysteri Taktikkeri. Ja man kan jo lure på hva som egentlig skjer.
I Norge idag ( 2012)er det anslått at vi har ca. 30 helnorske ulver og ca 50 ulver totalt om man regner med grenseulvene.

rovdyrutvikling_1_39580

Det er altså disse. tross alt få ulvene, som tydeligvis gjør Østlandet til ett livsfarlig sted å vœre , ifølge de mest ihuga rovdyrmotstandere .
Ulven hat fått skylden for det meste som rammer distriktene , inkludert fraflytting, nedlegging av det lokale postkontoret , tapt livskvalitet. elgen er visst i ferd med å bl utryddet fra Østlandet . landbruket legges ned og kulturlandskapet gror igjen.

.Alt dette er det ulven som står bak .Ja, tro det den som vil.
Man kan jo lure på hva dette enorme hatet mot ett dyr som ulven bunner i .
Gamle eventyr , sagn, overtro, rykter, sladder eller fakta?
Vel , faktaopplysninger er nok neppe ligger til grunn for hva vi ser .

I disse rovdyrmotstandermiljøene så mistror man alt som heter forskning og tror heller på hva vi selv tror og hører.
“Faktaene” kommer da fra vandrehistorier, konspirasjonsteorier og gamle skrekkhistorier.
Dette brukes så aktivt for å bygge ett enda sterkere trusselbildei forhold til ulven.
Kort sagt, man kriminaliserer ulven for å skape en legitimitet for utrydding.
Dette er en kjent strategi som vi har sett mange ganger opp gjennom histotien og kanskje i forbindelse med krigstilstander, borgerkriger, kolonosering av u-land osv.

Uttrykk som “bare en død indianer er en god indianer” ,”nigger”, “svartinger”, “finndjœvel”osv er alle brukt med en hensikt, nemlig å sverte en rase, en religion,, et folk eller en etnisk gruppering i den hensikt å gjøre det legitimt at de skal fjernes , utryddes, siliviseres på annet vis assimilertes inn i vårt “godkjente” sivile samfunn, der slike “utskudd ikke har noen plass.

Hitler brukte denne strategien mot jødene, homofile , handicappede osv..
Obama Bin Laden brukte denne strategien mot USA og vesten , på samme vis som vesten brukte denne strategien tilbake for å farliggjøre muslimer .
I Rwanda i 1994 ble denne strategioen brukt til fulle da stammegruppen”tutuer”tok livelt av ca en million “tutsier” og moderate tutuer .

Man demonoserte tutsiene , slik at folkemordet på dem ble legitimt , de var ikke verdt noen ting, de var ikke mennesker , men dyr på linje med rotter og kakerlakker , som bare måtte uttyddes.

Og det ble de også , , naboer gikk på besøk til hverandre , ikke for å drikke kaffe , spise kaker og ha det hyggelig sammen , men de tok med seg macheter, kviver og økser, og hogg naboen i småbiter, voldtok kona , datteren i huset og også bestemoren om hun skulle vœre tilstede.

Hva så?

Dette var jo bare kakaerlakker og myndighetene hadde gitt ordre om at disse kakerlakkene skulle utryddes, og da vet du at alle hutu-borgere gjorde som de fikk beskjed om .

ill-mot-vold

Dermed ble vanlige borgere til mordere, de ble til sadister og voldtektsmenn, de kunne - uten samvittighet kappe hoder og armer av naboene sine på ett eneste grunnlag og det var at naboen var en tutsi eller en moderat hutu.
Skremmende saker , ikke sant .

De samme taktikkene også benyttet mot indianerne i Nord - og Sør-Amerika i over 500 år, der millioner på millioner av indianere ble fordrevet , slaktet ned for fote , torturert på det grusomste , tvangsplassert inn i den “hvite sivilidsasjonen” eller smittet med sykdommer via biologisk krigføring.

Videre benyttet japanerne seg av denne takrikken når de inntog Kina i 1937og slaktet hundretusenvis av kinesere i og rundt byen Nanjoing.
Ja faktisk -fram till dags dato har ikke Japan klart å si unnskyld til Kina og gamle offiserer som deltok og ga ordre til massakrene , har levd ett liv i sus og dus i Japan helt siden disse grusomme hendelsene skjedde .
Det er ganske utrolig ta det er mulig .

Disse takrikkene som brukes er velkjente og de er brukt mange ganger opp i historien, med stor suksess.
Folk lar seg lett lede og litt propaganda på rett sted , erpar karismatiske ledere og vips- så kan man lede kanskje hundretusener av folk og få dem frivillig igang med “etnisk rensing, folkemord”

Nå ser vi at de samme teknikker bli flittig  benyttet mot ulven i Norge .

Man skaper frykt for ulven , man demoniserer den , man setter spørsmålstegn ved hvor “nyttig” den er , og er den ikke “nyttig” så er det visstnok bare å skyte den .

Man fremmedliggjør den ved å kalle den “russerulv”eller “dyrehageulv”

Da gjenstår den ikke som norsk lengre og da er det mere akseptabelt å drepe den. .
Man legged også skylden på ulven for alr det negative som skjer i bygde-Norge , for å skape enda mere mistillit mot dette dyret , på same vis som indianerne, taterne , samene osv.
Det er greitt å ha noen å skylde på .Hvis taktikken lykkes er det jo fullstendig legitimt å utrydde ulven fra Norge , og det er jo det som er målet

Blandt annet har organisasjonen Folkeaksjonen Ny Rovdyrpolitikk dette som ett av sine store hovedmål, noe de stolt fronter ved enhver anledning.
Med tanke på at den teknikken de bruker er veklkjent fra kriger, etnisk rensing og folkemord verden over , så bør de ikke vœre spesielt stolt likevel .

Personlig må jeg si at denne takrikken er temmelig usmakelig .
Man bruker de samme taktikker brukt i kriger oppgjennom århundrene , som er brukt av diktatoer, tyrranner og terrorister, men nå er det ulven som er fienden .

Man hausser opp hat og frykt , man fremmedliggjør ulven og passer på at den får skylden for alr negativr som skjer , og man gjør alrt for å fremskaffe legitime årsaker fort å fremskaffe en utryddekleskampanje mot dette dyret .

DETTE ER DIREKTE SMAKLØST.

Jeg tror at denne exterminasjonspolitikken til FNR og andre organisasjoner og disse taktikkene som rovdyrmotstanderne benytter, på sikt vil sette dem i et meget dårlig lys ,.

Når folk ser denne sammenhengen og gjennomskuer denne sammenhengen med folkemord , etnisk rensing osv så bør det gå opp er lys for noen og enhver.

Hva om det ikke var ulven som var fienden nå , men f.eks. asylsøkerne og taterne .

Ville man kjørt på like hardt da også eller, eller er det annerledes fordi de er mennesker.

Fortjener ikke dyr den samme grunnleggende respekt som det ett menneske skal ha .

 

urettferdighetens-gudinne

Hvem gir oss rett til å vœre dommer , jury, bøddel og kreve utryddelse av en dyreart fra landet her ,.

Hvem gir oss rett til å bruke metoder og taktikker som tilhører fundamentalistiske terror-regimer og ekstreme grupperinger .

Hvordan kan rovdyrmotstandrene gå god for slike holdninger.

Holdninger som som er akkurat de samme som vi så mot indianerne på 1800 tallet .

“Hva slags nytte gjør indianerne for seg . Vi har ikke bruk for dem. Vi trenger jorden deres til landbtuk osv”.

Dette er meget skremmende holdninger og det er på tide at folk våkner og ser sammenhengen.
Hvor lett er det ikke å la seg lure . la seg forføre av organisasjoner og ledere som vare vil “ det beste for folket”.

Dette er rendyrket ekstemisme og holdninger som ikke hører hjemme noen steder.

Det fremviser en grunnleggende mangel på respekt for naturen og dyrevern, og det fremviser en frekkher uten like , når man freidig tar i bruke de samme taktikker som despoter og tyrranner verden rundt har brukt i århundrer.

Skal slike ekstreme holdninger vœre fullt tillatt i Norge .
Det man ikke liker eller vil ha, det skyter man .

Skal vi sette opp ett borgervern som sier at de vi ser ikke “nytter”, det kan vi utslette uten samvittighet. For det er jo det dere rovdyrmotstandere vil gjøre mot ulven.

Dette er noe dere bør ta inn over dere, alle dere som frykter og hater ulven eller andre rovdyr , de holdninger dere sprer videre til deres barn og familie, slekt og venner, er med på å øke hatet og frykten enda mere , og vi vet alle hva frykt og hat fører til.

Nå vet jeg hva rovdyrmotstanderne vil si til denne artikkelen at man ikke kan sammenligne dyr og mennesker, men taktikkene som brukes for å farliggjøre ulven, er nøyaktig de samme som er brukt før av tyranner og despoter -av ett folkeslag som vil utrydde ett annet .
Det er de samme merodene og det er det som er skremmende, og det er kanskje noe rovdyrmotatnderne bør ta til etterretning.
Den taktikk og metode de benytter seg av klinger svœrt dålig i historisk sammenheng.
Og at de kan vœre seg bekjent av slikt er for meg totalt ubegripelig .

LARS ERIK LIE .

 

1

bror-ulv-2

 

Til nå har 59705 rovdyrforkjempere signert oppropet
“Ja til ulv i norsk natur! Nei til Stortingets  "UTRYDDINGSPOLITIKK":http://www.opprop.net/ja_til_ulv_i_norsk_natur_nei_til_stortingets_utrydningspolitikk

Miljøverndepartementet tar hverken hensyn til hva det norske folk ønsker og tar heller ikke hensyn til Bernkonvensjonen , som Norge har ratifisert og undertegnet

7 februar 1997 stor Miljøverndepartementet som arrangør for ett møte hvor Bernkonvensjonen og rovviltforvaltningeni Norge .
Tilstede var konvensjonenes sekretœr Eladio Frenandez Galioano fra Spania ,komiteformann Anti Haapanen fra Finnland, statssekretœr Bernt Bull og en rekke representanter for en rekke miljøvernmyndigheter, norske lndbruksorganisasjoner , og norske miljøvernorganisasjoner .

Det ble presissert meget nøye ar de grunnleggende prinsipp forplikter hvert enkelt land A ta vare på de rovviltarter vi har , at de holdes utenfor fare , at det er livskraftige og reproduserende bestander.
Dette poengterte sekretariatet for Bernkonvensjonen meget nøye og la sœrlig vekt på at ulv og bjørn skulle øke sine bestander, og dette skulle vœre de viktigste oppgavene de neste årene .

Bernkonensjonen sammenfattet dette i 3 punkter “:
*Partene har klare forpliktelser til å sikre artene innenfor hvert land.

*Disse forpliktelesene kan ikke overføres til andre land.

*Hvert land har ansvar for å bevare levedyktige populasjoner av alle rovdyrarter, noe annet er en klar mistolking av  "Bernkonvensjonen":http://www.miljodirektoratet.no/no/Tema/Internasjonalt/Internasjonale-avtaler/Bernkonvensjonen/

Ulven er listet opp som en kritisk truet art på Norges rødliste for arter fra 2010. Den er også nevnt i Bernkonvensjonen blant arter som krever spesiell beskyttelse. Ved å signere denne konvensjonen har Norge erkjent at at ulven og andre ville arter bør tas vare på og har en verdi – både i seg selv, for oss mennesker og for det biologiske mangfoldet. Ulven står her spesielt oppnevnt i et av konvensjonens vedlegg, som en art som ikke skal utsettes for fortsettlig jakt og forstyrrelser.

wolf_39034

Alle land som har sluttet seg til Bernkonvensjonen, må utvikle nasjonal politikk for bevaring av viltlevende dyr og planter og deres leveområder. Ulv er oppført i Bernkonvensjonens vedlegg 2. Når dyrearter er oppført i dette vedlegget, skal det settes i verk tiltak for å sikre en spesiell beskyttelse. Med den nåværende ulvepolitikken fraskriver Norge seg ansvaret for å beskytte en truet art som har naturlig utbredelsesområde innenfor landets  grenser.

vekt

Det er forunderlig at ikke departementet respekterer Bernkonvensjonen .
Nå overlates slike bestemmelser om ren utryddingspolitikk til sauebønder som ikke gjør det ringeste ansterngelse for å ta vare på egne dyr og bryter loven om velferd for småfe “:

 

ulvesoneevol

REDUSERING AV ULVENES OMRÅDE
Forskrift om velferd for småfe

Tilsyn og stell
Eier eller annen med ansvar for dyrene skal sikre at samtlige dyr får tilsyn etter behov.
Dyr som holdes innendørs, skal normalt sees etter minst to ganger pr. døgn.
Dyr som holdes på utmarksbeite, skal sees etter minst en gang pr. uke i områder uten særskilt risiko.
Ved mistanke om økt fare må tilsynet intensiveres slik at forhold som kan medføre dårlig velferd, syke, skadde og avmagrede dyr, oppdages så tidlig som råd er.
Småfe skal ha godt og regelmessig stell, og klippes etter behov og minst årlig. Dyrenes klauver skal undersøkes regelmessig og beskjæres ved behov. Småfe skal ved behov gis fødselshjelp av kompetent person, om nødvendig av veterinær.
25.Slipp og hold av småfe på utmarksbeite
Ved slipp og hold på utmarksbeite skal eier eller annen med ansvar for dyrene, sikre at:
a)
samtlige dyr har god helsetilstand og er i forsvarlig hold,
b)
avkom er sammen med mordyr og er i god stand til å holde følge med mora,
c)
avkom som slippes med mordyr uten tilstrekkelig melkeproduksjon, er eldre enn 6 uker og tar til seg nok fôr til å sikre utvikling og vekst,
d)
avkom som slippes uten mordyr, er eldre enn 8 uker, er i følge med voksen sau og tar til seg nok fôr til å sikre utvikling og vekst, og
e)
avkom som blir morløse, tas hjem dersom morløsheten medfører økt fare for “lidelse”:https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/

 

I andre land , f.eks Italia der det finneas adskilig flere ulver , er sauebøndene forpliktet til å forsikre sine dyr , og sørge for at de er trygge .
I Norge blir ansvarsløshet belønnet med erstatning , også for dyr som dør av helt andre årsaker.

Jeg har vœrt på noen rovdyrseminar både i Sverige og Norge og jeg har alltid forundret meg over det hatet disse rovdyrhaterne presterer , som ikke har mye med kjœrlighet til egne dyr å gjøre.
Russiske forskere gjorde forsøk for noen år siden at de festet oransje bånd på noen av sauene , der ulvene ikke gikk til angrep , fargen oransje signaliserer fare for de fleste dyr.
En sauebonde skrev i avisen for nioen år siden at han smurte kvae fra tyri ytterst på pelsen til ledersauen og disse sauene fikk gå i fred .

Er det ikke på tide å legge til rette for levelige kår for våre rovdyr .
Jeg kjenner flere sauebønder som driver med ursau, men som er oppriktig opptatt av sine dyrs velferd, som legger til rette for bruk av vokterhunder og pass av dyrene .
Disse mottar ikke noen form for økonomisk støtte , mao staten belønner kun ansvarsløshet .
Jeg vil også sende en engelsk versjon av dette brev til Council of Europe .

 

Save

2

bror-ulv

Illustrasjon ": Rune Olsen.

 

Politikerne i de statlig oppnevnte rovviltnemndene vil at 70 prosent av ulvene i Norge skal skytes til vinteren. – Dette er en skremmende politikk, sier WWFs generalsekretær Nina Jensen.

Ikke på nesten hundre år har det vært en så omfattende jakt på ulv som den som nå forberedes i Norge. Totalt er det vedtatt at hele 47 ulver skal skytes denne vinteren. Det ble klart etter at rovviltnemndene i region 4 og 5, som omfatter Oslo, Akershus, Østfold og Hedmark, i dag vedtok at 24 ulver skal tas innenfor ulvesonen. I tillegg er det allerede vedtatt at 13 ulver skal skytes utenfor ulvesonen, og ytterligere 10 ulver i andre regioner i landet. Store deler av den norske ulvebestanden skal med andre ord skytes om kort tid. Ulvebestanden i Norge teller kun mellom 65 og 68 ulver.

– Dette er en regelrett masseslakt. Noe liknende har vi ikke sett på nesten hundre år, den gangen gjeldende politikk var at alle store rovdyr skulle utryddes. Å skyte 70 prosent av ulvebestanden er ikke en miljønasjon verdig. Nå reagerer folk både over hele landet – og langt utover Norges grenser, sier WWFs generalsekretær Nina “Jensen”:http://www.wwf.no/?51265/Forbereder-jakt-p-70-prosent-av-Norges-ulver

ulvesoneevol
En oversikt over ulver utsatt tor illegal jakt.
1. KAUTOKEINOULVEN - 22.04.1974 Denne ulven ble drept av en snøscooterfører , som fanget den med lsso og knivdrepte den . Saken ble ikke fulgt opp av politier.

2.DEN HALTE ULVEN -1 MARS 1972 - Norske ulveforskere hadde en godt bevart hemmelighet på slutten av 1970-tallet. I Hedmark var det spor etter ulver og sporene viste at ett av dyra var halt. En mann fortalte en fosrsker at han hadde skutt ulven , men forskereren nektet å hjelpe politiet med å løse saken .

VITTANGIULVEN- 10 DESEMBER 1979-Ett øyenvitne så en fører av en snøscooter skyte en hannulv på avstand.

3. PASVIKULVEN-6 JANUAR 1980 -En hannulv ble drept og sporene pekte på en snøscooterfører.

4. STORE SJØFALLETULVEN-14 MAI 1981-Ett øtenvitne så en ulvejakt ved Store Sjøfallet , der 2snøscooterførere jagde en ulv og skjøt den .
En undersøkelse ble satt igang , men ikke fulgt opp

5.SKRÅCKERBERGULVEN- 29 juli 1985 i Torsby-Alfahunnen til dagens moderne ulvestamme i Skandinavia ble skutt. Hunnen var i nœrheten av noen sauer uten å angripe på det tidspunkt hun ble skutt av en sauebonde . Bonden ble dømt i den svenske tingretten .

6.STØLLETTULVEN-23 DESEMBER 1985-En ung hannulv ble skutt i nœrheten av Torsby.
Dyret ble funnet ille beredt i vetkanten , skalpen og ørene var skåret av og det samme var det ene beinet.
Etterforskning ble satt igang, men ikke fulgt opp

7.TORDBYULVEN-21 MARS 1985-En bilfører forfulgte en hannulv og kjørte siden over den . Dyret ble avlivet med ett slag mot hodet.
En mann ble dømt i tingretten , men slapp fri i en høtere rettsinstand p.g.a mangel på bevis..

8 NORDKINNHALVØYULVEN-9 SEPTEMBER 1987 -En ulv ble skutt på Nordkinnhalvøya .
Politiet satte igang etterforskning, men det ble ikke fulgt opp

9 LANGÅULVEN*17 APRIL 1969-En hannulv ble kjørt ihjel av en snøscooterfører. Politiet slo fast at ulven derertter ble drept av vold mot hodetmed øks, hammer eller kubein .

10-FØRSTE GRUEULV-1 JUNI 1990 - En hunnulv ble skutt . Ørene henens var skåret av . 2 menn stod frem og tilstod at de hadde drept ulvensom en protest mot ulveolitkken .
Politiets arbeide førte ikke til noen resultat .

11.MØREULVEN-28 NOVEMBER 1992-En hannulv ble skutt , tyvskytteen flådde ulven og grov kroppen ned i en gjødselstank . En journlist forhandlet seg fram til ulvepelsen og overlot den til politiet uten å fortelle hvenm tyvskytteren var .
Politiets undersøkelse førte ikke frem.

12.-BORÅSULVEN-24 JANUAR 1996-En hannulv omkom i en trafikkulykke, under obduksjonen fant men ukegamle skuddskader som hagl i mage og tarmer .
Det ble ikke satt igång etterforskning.

13. NYBOKLATTENULVEN-28 DESEMBER 1996 I SVEG-En hannulv ble jaget av en snøscooterførerog siden skutt i hjel . Øyenvitne og tekniske bevis førte til at 2 menn ble dømt.
I en høyere rettsinstand ble den ene frikjent , mens den andre fikk 1 års fengselsstraff.

14.GLØTESVÅLENULVEN- 31. DESEMBER 1996 -Man fant rester etter en partert ulv i Herjedalen . Politiet slo fast at det var levninger etter en hvalp av Nyboklettenulven .
Ingen pågripeler.

15.ØRSJØHUNNEN-Vinteren 1998/1999 - En hunnulv ble skutt nord i Vœrmland. SVTs reporter Oscar Hedin møtte gjerningsmannen , som påstod at ulven angrep hunden hans. Reporteren lånte skallen av gjerningsmannen og fikk den DNA testet , som viste at den hadde tilhørt en skandinavisk ulv

16. Ørsjøhannen-Vinteren 1998/1999 - En hannulv ble skutt nord i Vqrmland.
SVTs reporter har møtt gjerningsmannen.

17. Merket ulv 9802-Vintteren 1998 -de første ulvene ble merket av det skandinaviske ulveprosjektett. I jnuar dette året forsvant en alfahann med sender fra Hagforsreviret . Saken ble anmeldt , men politiet fulgte ikke opp saken .

18. ULRIK OVERLEVER-våren 1998 -En hannhvalp ble født i Leksandsreviret . Følgende vinter blir han radiomerket og får nummeret 9804. 27 februar 1999 ble han beskutt , men overlevde .
Etter 5 år er forbrytelsen foreldet ./

19. HALGÅNSULVEN- 4 JUNI 1999 -En ulvehann ble funnet i vannet i Halgon i Vœrmland . Orene hans hade blitt skåret av . Ved obduksjon fant man at ulven hade blitt skutt i leveren og blødd ihjel . En kunne se at ulven tidligere hade overlevd en skuddskade.
Saken ble ikke fulgt opp.

20. Merket ulv 9803-16 august 1999 -Signalene til en hunnulv med sender døde ut i nœrheten av Fredriksberg .
Politietterforskning pågår.

21. MERKET ULV 9905-17 DESEMBER 1999 -En ulvehunn dør i en bilulykke, ved obduksjon fant man skuddskader .
Ingen etterforskning.

22. MERKET ULV 9806-31 JANUAR 2000- En hannulv ble skutt i en skog nœr Torsås .

23. MERKET ULV 0019- 19 NOVEMBER 2000 -En dod hannulv ble funnet i Uppsala . Han hade en 6 mndrs gammel skusskade i kroppen.Etterforskningen avsluttet p.ga mangel på bevis.

24. GRANGÅRDSHUNNEN - NOVEMBER 2000- En hunn med sender nr. 0004. Hunnen og familien ble utsatt for tyvjakt og spor viste at hnnens venstre baklabb er skadet .
Etterforskning ble satt igang , men er idag stoppet.

25. GIFTÅTE FUNNET OG EN DOM-19 JULI 2000- 10 juli 2000 fant man kjøtt og pølser under en plastpose i ÅRJENG-kONGSVIGER -REVIRET .
ANALYSER VISTE AT DETTE VAR FORGIFTET . 2 menn ble observert og en av dem hadde satt fingeravtrykk på posen .Denne mannen ble dømt til fengselsstraff i Eidsiva Lagmannsrett .

26. MERKET ULV 0003—Denne hunnulven ble født våren 1999 i Årjœng-Kongsvinger -reviret og ble merket følgende vinter . I juli 2001 fosvinner hun sporløst . Ingen politietterforskning ble satt igang , og forskerne var usikre på hva som hadde skjedd.
Ett år senere gir Tage Kollberg i SSIT( SVERIGES SAMARBEIDSFORUM I ROVDYRFRÅGAN) en prøve fra hunnen til SVTs reporter Oscar Hedin av ulvemotstanderen Lars Toverud og at ulven er fra Arjœng-Kongsberg-reviret . Med DNA-teknikk ble det fastslått at røven stammet fra ulv 0003.

27, broren til ulv 0003 s-Den umerkede broren til ulv 0003 før Tage Kollberg i SSIR ga en vevsprøve av hunnen til SVTs reporter til reporter Oscar Hedin , som forteller at han har fått prøven av ulvemotstander Lars Toverud. Han sier at ulven er tyvskutt og kommer fra Årjœng-Kongsvinger-reviret .

28. MERKET ULV 9808- høsten 2001 forsvant en revirmarkerende alfahann fta Mossereviret . Senderen hans ble stille .
Det ble ikke startet polititterforskning.

29. NYHAMMERULVEN- 27 JANUAR 2002 -Noen forsøkte å skyte en ulv ved Nyhammer . Kula traff en grein og endret retning.

30. ULVEN CAMILLA- En ung revirmarkerenede hunnulv med sender forsvant sporløst forsvant sporløsr 29 april 2002 . Hun hadde forskernummer 0101 og kjœlenavnet Camilla . Politietterforskning ble satt igang oglagt ned.

11 mai 2002 forsvant en revirmarkerende hannulv fra Œrjœng-Kongsvinger-reviret . Han er trolig tyvskutt.

31. MERKET ULV 216- 4 JUNI 2002ble det funnet en hannulv i Tierp i Uppland .
Den var skutt med hagl i hodet .
Politietterforskning nedlagt .

32. ULVEN BLYGER 10 JUNI 2002 ble en revirmarkerende hannulv med sender borte i Tyngsjøreviret . Han hadde forskernummer 0006.
Etterforskning pågår.

33. MERKET ULV 9805 - i månedskiftet juli/august forsvant en revirmarkerende hunnulvmed sender fra Leksandreviret.
Etterforskning pågår.

34. TYNGSJØHUNNEN- 13 november 2002 forsvant en senderutstyrt revirmarkertende hunnulv i Tngsjøreviret . Hun hadde født 2 hvalper samme år .
Etterforskning pågår.

35. MERKET ULV 213 - 21 DESEMBER 2002 -askjøt en mann en roårig hannulv i Eidskog utenfor Åmål . Han trodde det var en rev .
Vœnersborg tingrett dømte mannen for grovt jaktbrott , erstatning på 100000 kroner og 140 timers samfunnstjeneste .

36 DEN ANDRE GIFTÅTEJAKTEBN- dEN 18 FEBRUAR 2001 FANT MAN ETT HJORTEHODE SAMT HØNS , som var algt ut i Kongsvingertrakten . Dette var forgiftet med Carbofuran og Warfarin . 2 menn ble tat og de erkjente at de hadde lagt ut giftåte for å drepe ulv .
Begge ble dømt til fengselsstraffer .

37. MERKET ULV 0301-20 Januar 2003 finner foskerne en hannulv i Jœmtland , gir han sender og nummer 0303 . 2 dager senere gir senderen ett mortalitetssignal og finner senderen på bunnen av elva Ljungan .
Politiet finner spor etter scooter som viser at ulven ble jaget .

38. GRAVENDALSHUNNEN - 25 FEBRUAR 2003-forsvant en revirmarkerende hunnulv med sender fra gravendalsreviret .
Scooterspor tyder på tyvjakt.

39.ULVEN JOHN - En ulv vandrerinnfra Finland og blir i Norrbotten . Han er meget viktig rent genetisk fordi han kan tilføre nytt blod til den innavlede skandinaviske ulvepopulasjonen. an fanges inn i januar 2002 og får nummeret 9215 . 7 april 2003 forsvinner han sporløst sør for Kvikkjokk .

Kilde “: Brennpunkt 2010

 

wolf_39034

Bernkonvensjonen ble åpnet for undertegning den 19. september 1979, og Norge undertegnet samme dato. Konvensjonen ble ratifisert i 1986, og den trådte i kraft 1. september samme år. Konvensjonen omfatter ikke Svalbard og Jan Mayen. Norge har likevel forpliktet seg til å fremme en nasjonal naturvernpolitikk i samsvar med bestemmelsene i Bernkonvensjonen også for disse områdene, med ett unntak, og det angår forvaltningen av polarrev på Svalbard.
Miljøverndepartementet er den ansvarlige myndigheten for konvensjonen og har delegert forvaltningsansvaret til Miljødirektoratet. Direktoratet deltar på møtene i komiteen som forvalter konvensjonen (partsmøtene) og har ansvar for at den blir iverksatt i Norge.
EU, 51 europeiske og fire afrikanske stater har tiltrådt “konvessjonen”:http://www.miljodirektoratet.no/no/Tema/Internasjonalt/Internasjonale-avtaler/Bernkonvensjonen/
Jeg siterer Viggo Ree i en artikkel fra 2001 , som virkelig er aktuell i dag “:
- Saueeierne utgjør en svært liten del av den norske befolkning. Og en kan lure på hvorfor det ikke ofres større oppmerksomhet på de rundt 100.000 sauene, som hver eneste sommer blir sendt ut til pinsler og død i norsk villmark uten at rovdyr er inne i bildet.

skutte_rovdyr_1846_2003_39581

I løpet av beiteperioden dør disse dyrene av "andre" årsaker. De brekker f.eks. beina i ulendt terreng, drukner i elv/myr, faller utenfor stup, eller dør av sykdommer. I tillegg blir mange påkjørt av biler, vogntog og tog.

Hvorfor kommer ikke dette tydeligere fram?

- En av grunnene er nok vår lange tradisjon med rovviltbekjempelse og ulvehat, et velorganisert støtteapparat gjennom presse og kringkasting, og menneskers irrasjonelle tankegang basert på de velkjente syndebukk- og rødhettesyndromene, sier “Ree”:http://www.dinside.no/21105/derfor-maa-ulven-fredes
Jeg har vort tilstede på en rekke rovdyrmøter og seminar og jeg kan ikke forstå at politikerne har ßa liten innsikt i naturens balanse .
Jeg skjønner heller ikke dette innette hatet sm råder mot ett dyr som kun ønsker å leve i fred , og det må ligge mere under denne illegale jakten enn hensynet til sauene sine , for de passes ikke .
Jeg har mottatt mailer fra saueeiere som har gått over til ursau , har gått sammen om å kjope vokterhunder og dele på vaktholdet for sauene , men de mottar ingen hjelp fra staten .
Det er en skam at vi behandler våre flotte rovdyr på denne måten .
Dette utspillet fra rovviltnemdene har sørget for at det norske folk vil reise seg mot denne behandlingen.

STORTINGET VIL UTRYDDE ULVEN!

01.01.2017 skal 47 ulver drepes!

13 ulver utenfor ulvesonen og
24 innenfor
+ 10 til på lisensfelling andre steder i Norge!!

Det betyr skyting av hele stabile ulvefamilier som Letjenna - en familie som aldri har tatt sau.

Hele flokker skal utryddes med Stortingets velsignelse.
Er du ikke enig? MØT OPP!

MØT opp 15. oktober kl. 14:00 på Eidsvolls plass foran Stortinget sammen med oss for å vise at du vil ha ulv i norsk natur!

Ta med deg venner, familie og kolleger.
Sammen skal vi vise at vi ikke aksepterer Stortingets og regjeringas “utrydningspolitikk”:https://www.facebook.com/events/547005125504804/

Avisen “The guardian” har alget en rekke oppslag om rovdyrpolitikken i Norge og at saueeiere som ikke har kapasitet til å vokte egne dyr, har mere enn tid når det gjelder å ta livet av ulver .
En forsker uttalte engan på ett rovdyrtmøte at mennesker som hater ett dyr så sterkt lider av at livet er lite tilfredsstillende og på det samme møtet så jeg virkelig hatet overtfo ett dyr .
Ifølge “The Guarsian” skriver de følgende “:Norge har en sterk tradisjon for jakt og mer enn 200.000 registrerte jegere, de fleste av dem har meldt seg på automatisk varsling når lisensene er utstedt. Det blir sett på som en spennende - og definitivt en mannlig domene. Bare om lag 500 kvinner har registrert for årets jakt, selv om andelen kvinnelige jegere i Norge er stadig økende..
Jeg sammer meg på vegne av Norge .

May-Harriet Sepola