ÅPENT BREV TIL JUSTISMINISTERTOR MIKKEL WARA.

På vegne av alle gjeldsslaver inkludert meg selv vil jeg be Justisministeren  se på lov om salg av gjeld og fordringer , som tillater inkassobyråer å kjøpe opp gjeld fra mennesker som har betalingsvansker . I mitt tilfelle hadde jeg ett handlekort i GE MONEY BANK i forbundelse med kjøp av en datamaskin. Denne banken […]

Advertisements

Continue reading


ELEKTROSMOG.

Jordens økosystem blir kraftig forstyrret av ett kunstig elektromagnetisk hav .   Såkalt smog eller tåke blandet med industrirøyk og andre luftforurensinger har I mange år vœrt ett kjennetegn for mange storbyer. Denne smogen har skapt utallige respirasjonslidelser for innbyggerne I byområdene, sœrlig astma. De seneste årene hard et dukket opp en ny type smog […]

Continue reading


GABRIEL.

Ill. “:Rune Olsen. Laget med stearin, skrapeteknikk , maling og lakk.   Gabriel kom inn I vårt liv men’s vi drev med forberedelser til utstillingen på St. Croix, som er ett samlingssted for musikk, kunst og alternativ livsstil. Ett ungt par averterte at de hadde kattunger å gi bort og ettersom de bodde rett over […]

Continue reading


ÅPENT BREV TIL TIL NORGES STRØMLEVERANDØRER .

Den påtvungne innstatteringen av smartmålere betegner jeg som det største overgrep mot den norske befolkning . De fleste innbyggere i Norge er fullstendig uvitende om helserisikoen de blir påført gjennom smartmålere . Helse –og Omsorgsdepartementet bruker en betalt forskning   fra Folkehelseinstituttet som ble utført i 2010 . Jeg siterer fra ett brev jeg mottok […]

Continue reading


ÅPENT BREV TIL PROFESSOR REBEKKA COX V/ HAUKELAND UNIVERSITETSSYKEHUS.

Jeg ser at De og og andre friskmelder influensavaksinen som følge av blodprover. Sitat Forskarar frykta at vaksinen svekka immunforsvaret. No er den «friskmeld». Desse funna er kjempeviktige fordi dei syner at det er utelukkande positivt å ta årlege influensavaksinar, seier professor Rebecca ”Cix”:https://www.nrk.no/hordaland/3000-prover-gav-trygge-svar-om-influensavaksinen-1.13736343   Jeg har ingen tro på denne friskmneldingen når man vet […]

Continue reading