ÅPENT BREV TIL STATENS STRÅLEVERN.

Jeg referer til Deres nettside om automatiske strømmålere . Sitat “: Innan 1. januar 2019 skal alle husstandar i Noreg ha installert straummålarar (smartmålarar, smartstraum, strømmålere), der straumforbruk som er lese av, automatisk blir overført frå kunde til netteigar. Det er fleire teknologiar som er aktuelle når netteigarar etter kvart skal gjennomføre fjernavlesing av straumforbruket. […]

Advertisements

Continue reading


EN “STRÅLENDE” VERDEN .

Olle Johansson er professor ved Karolinske institutet I Stockholm og leder for “The Eksperimental Dermatalog iUnit ved Department of Neurascienceved KI.   O.Johansson er født I 1953. Medisinsk doktorgrad ved Karolinske institutet.. Hans sentrale fagfelter er celelbiologi , histology iog nevrobiologi. Gjennom 3 tiår har han forsket på risikofaktorer ve radiofrekvent , ikke-ioniserende straling.   […]

Continue reading


BREV TIL LANDBRUKSMINISTEREN.

Fakta om saken Mattilsynet samlet småavvik og konkluderte med avvikling. Mattilsynet sendte friske dyr i godt hold til slakteriet. Mattilsynet forfalsket bildene i rapporten . Mattilsynetgjorde seg skyldig i dyremishandling ved å sende sau som vat kommet langt i drektighetsperiodenat de lammet på dyrebil og slakteri . Mattilsynet sørget for at Salamonssen fikk beslaglagt produksjonstilleggene […]

Continue reading


Sure lisenspengar for eliten sin propaganda.

Til Arild Grande, Ap, stortinget                                Viser til din “glade” bodskap, den 8. des. 2016, om at stortingsfleirtalet skal auke NRK-lisensen. Dermed kan NRK halde fram med sine propagandasendingar som er heilt i tråd med den propagandaen som “Arbeidarpartiet” har fostra oss opp med i alle dei åra eg kan minnast. For oss, som det no […]

Continue reading


FELLES RETNINGSLINJER FOR FORVALTNING AV GENETISK VEDRIFULLE INDIVIDER I DEN SKANDINAVISKE ULVEPIPULASJONEN.

  Dagens skandinaviske ulvestammer er relativt liten og isolert fra andre populasjoner . Små populasjoner av dyr og planter har økt risiko for å dø ut på grunn av genetiske  forhold . Disse problemene blir større jo fœrre individer populasjonen består av. Jo mer isolert populasjonen består av og jo smalere genetisk base den har […]

Continue reading