VAKSINERING-DEN UKJENTE HISTORIEN.

Desire Røver er en undersøkende journalist fra Nederland. På sin hjemmeside skriver hun “ ingen del av en vaksine hører hjemme i en menneskekropp”. I 2012 deltok hun i “Open mind Conference” i Skanderberg i Danmark., der hun holder forelesningen “Vaccination- the Unknown “story”:https://www.youtube.com/watch?v=dCDbup1eo8Q Hun påpeker at nesten ingen foreldre stiller spørsmål om hva vaksinen […]

Advertisements

Continue reading


TEATER I RENDALEN

Ill. Rune Olsen. Denne artikkelen ble skrevet i 2009 da massehysteriet steg til enorme høyder da  DIREKTORATET FOR NATURFORVALTNING   nektet å avlive Osdalsflokken.   Det forekommer meget sjelden at jeg ler når jeg ser på nyhetene,men jeg gjorde det da jeg så reportasjen fra Rendalen hvor ordfører Illevold igjen gjorde ett nytt utfall for å […]

Continue reading


JORDBŒRDRØMMEN.

Jordbœr er det norske landbruksproduktet som utsettes for mest sprøytemidler.Hele 22 forskjellige pestisider tillater myndigheteneat man bruker. Bœrene blir sprøytet 8 ganger I l øpet av sesongen, senest 7 dager før vi spiser dem. Forskere ved universitete I Lund har konstantert at økologiske jordbœr er store og penere og årsaken er at pollinerende insekter foretrekker […]

Continue reading


ÅPENT BREV TIL STATENS STRÅLEVERN.

Jeg referer til Deres nettside om automatiske strømmålere . Sitat “: Innan 1. januar 2019 skal alle husstandar i Noreg ha installert straummålarar (smartmålarar, smartstraum, strømmålere), der straumforbruk som er lese av, automatisk blir overført frå kunde til netteigar. Det er fleire teknologiar som er aktuelle når netteigarar etter kvart skal gjennomføre fjernavlesing av straumforbruket. […]

Continue reading


Til Jens Stoltenberg, Nato-leder Kopi til Nato, norsk UD, Forsvaret, Forsvarsdepartementet

Jeg vil komme med noen kommentarer til intervjuet med deg på Dagsrevyen den 22.12. 2016. Både ditt kroppsspråk og dine øyne fortalte meg at du ikke var helt trygg på at vi seere helt ville tro på det du fikk servert oss av propaganda. Vi ble fortalt at Putin og Trump skaper utfordringer for NATO. Tvilsomt, Stoltenberg! Vi blir fortalt […]

Continue reading


Søknad om fritak av innstallasjon av automatisk strømmåler .

TIL HAFSLUND NETT A.S.   Jeg søker fritak fra innstallasjon av automatisk strømmåler i Haldenveien 1340, 1875 Otteid med  følgende begrunnelse”: a. Om forbruket i målepunktet er lavt og forutsigbart, b om installasjonen er til vesentlig og dokumenterbar ulempe for sluttbruker. Norges vassdrags og energidirektorat kan dispensere fra nettselskapenes plikt til å installere AMS i […]

Continue reading


EN “STRÅLENDE” VERDEN .

Olle Johansson er professor ved Karolinske institutet I Stockholm og leder for “The Eksperimental Dermatalog iUnit ved Department of Neurascienceved KI.   O.Johansson er født I 1953. Medisinsk doktorgrad ved Karolinske institutet.. Hans sentrale fagfelter er celelbiologi , histology iog nevrobiologi. Gjennom 3 tiår har han forsket på risikofaktorer ve radiofrekvent , ikke-ioniserende straling.   […]

Continue reading


BREV TIL LANDBRUKSMINISTEREN.

Fakta om saken Mattilsynet samlet småavvik og konkluderte med avvikling. Mattilsynet sendte friske dyr i godt hold til slakteriet. Mattilsynet forfalsket bildene i rapporten . Mattilsynetgjorde seg skyldig i dyremishandling ved å sende sau som vat kommet langt i drektighetsperiodenat de lammet på dyrebil og slakteri . Mattilsynet sørget for at Salamonssen fikk beslaglagt produksjonstilleggene […]

Continue reading