BREV TIL LANDBRUKSMINISTEREN.

Fakta om saken Mattilsynet samlet småavvik og konkluderte med avvikling. Mattilsynet sendte friske dyr i godt hold til slakteriet. Mattilsynet forfalsket bildene i rapporten . Mattilsynetgjorde seg skyldig i dyremishandling ved å sende sau som vat kommet langt i drektighetsperiodenat de lammet på dyrebil og slakteri . Mattilsynet sørget for at Salamonssen fikk beslaglagt produksjonstilleggene […]

Advertisements

Continue reading


Sure lisenspengar for eliten sin propaganda.

Til Arild Grande, Ap, stortinget                                Viser til din “glade” bodskap, den 8. des. 2016, om at stortingsfleirtalet skal auke NRK-lisensen. Dermed kan NRK halde fram med sine propagandasendingar som er heilt i tråd med den propagandaen som “Arbeidarpartiet” har fostra oss opp med i alle dei åra eg kan minnast. For oss, som det no […]

Continue reading


FELLES RETNINGSLINJER FOR FORVALTNING AV GENETISK VEDRIFULLE INDIVIDER I DEN SKANDINAVISKE ULVEPIPULASJONEN.

  Dagens skandinaviske ulvestammer er relativt liten og isolert fra andre populasjoner . Små populasjoner av dyr og planter har økt risiko for å dø ut på grunn av genetiske  forhold . Disse problemene blir større jo fœrre individer populasjonen består av. Jo mer isolert populasjonen består av og jo smalere genetisk base den har […]

Continue reading


Tilbakemelding på uttalelse om lisensfelling av ulv i region 6 , Midt-Norge.

Illustrasjon”; Billedkunstner Rune Olsen . ROVVILTNEMDA I REGION 6 Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag , Nord Trøndelag. Rovviltnemda i region 6 Midt-Norge 9 Møre og Romsdal, Nord –Trøndelag og Sør-Trondelag viser til Deres henvendelse på epost datert 5 oktober 2016 vedr. Lisensfelling av ulv .   Rovviltnemda fattet den 28 juni 2016 vedtak om lisensfelling av […]

Continue reading