MATSTANDARD KONTRA NERVEGASS

  Plantevernmidler gir assosiasjoner til positive ladete begreper som naturvern og miljøvern . Folk blir manipulert til å tro at det foregår en velgjerning og at plantene påføres midler , som skal verne dem mot sykdommer , sopp, ugress, , insekter og skadedyr . Sprøytemidlene består av ulike former for gift , som har gruppebetegnelsen […]

Advertisements

Continue reading