Barnevern

FOLKEMORD I NORGE .

   Illustrasjon»Rune Olsen. I FNs Folkemordkonvensjon som er en del av norsk lov, defineres folkemord på følgende måte”: 1. Drepe medlemmer av en bestemt etnisk , religiøs eller kulturell gruppe. 2 . Forårsake alvorlig fysisk eller mental skade på medlemmer Les mer …

Av 7Xx7duUS, siden
Barnevern

Hva er omsorgssvikt?

En mor på Facebook stilte ett viktig spörsmål i en debatt .”:Hva er defiinisjonen av omsorgssvikt I følge lov om barnevern kan barnevernet treffe tiltak hvis ett barn er utsatt for overgrep av forskjellig slag og mangler i den omsorg Les mer …

Av 7Xx7duUS, siden