TID FOR VAKSINE.

  Trøkstad Det ser ut til å bli et mellomår når det gjelder vinterens influensa . Dette forandrer seg fra år til år . Alle som har fylt 65 år bør ta vaksinen, sier Kommuneoverlege Barbro Kvaal. Andre som bør stikke innom helsestasjonen eller fastlegen er gravide etter 12. svangersskapsuke , beboere i omsorgsboliger og […]

Advertisements

Continue reading


FYLKESNEMDA.

  Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker ble etablert 1. januar 1993 Det er i dag 12 fylkesnemnder, den enkelte fylkesnemnd dekker ett eller to fylker. *Fylkesnemnda er ett statlig organ som i faglige spørsmål har en uavhengig stilling i forhold til departement og fylkesmann.- Selv i enkleste straffesaker er rettsikkerhetsgarantien atskillig bedre enn i […]

Continue reading