Barnevern

FOLKEMORD I NORGE .

   Illustrasjon»Rune Olsen. I FNs Folkemordkonvensjon som er en del av norsk lov, defineres folkemord på følgende måte”: 1. Drepe medlemmer av en bestemt etnisk , religiøs eller kulturell gruppe. 2 . Forårsake alvorlig fysisk eller mental skade på medlemmer Les mer …

Av 7Xx7duUS, siden