FOLKEMORD I NORGE .

   Illustrasjon»Rune Olsen. I FNs Folkemordkonvensjon som er en del av norsk lov, defineres folkemord på følgende måte”: 1. Drepe medlemmer av en bestemt etnisk , religiøs eller kulturell gruppe. 2 . Forårsake alvorlig fysisk eller mental skade på medlemmer av en etnisk gruppe . 3. Påføre dårlige levevilkår med vilje , for å fremskynde […]

Continue reading


APEN ER ETT SYMBOL PÅ SEKSUALITET.

  Den lille gutten plukket seg ut en lekeapekatt fra psykoterapeutens utvalg av dokker og lekedyr. Apen, forklarte psykoterapeuten til domstolen, er et symbol på seksualitet, og derfor måtte et overgrep ha funnet sted.   På åtti- og nittitallet opplevde vi en flodbølge av incestbeskyldninger i barnefordelingssaker. Mange foreldre fikk fengselsstraffer. Men i ettertid har […]

Continue reading


AKKUTTVEDTAK-EN KRENKELSE AV BARNETS RETTIGHETER .

Ofte fører akuttvedtak til en krenkelse av barnets juridiske og menneskelige rett til familieliv og rett til å bevare sin identitet.   De tvangsmidler som brukes av barnevernet i Norge   ofte gjennom akuttvedtak før undersøkelse er gjennomført og før saken har fått en rettslig prøving, betyr at barnetsrettssikkerhet svekkes. Ofte fører akuttvedtak til en krenkelse […]

Continue reading


Hva er omsorgssvikt?

En mor på Facebook stilte ett viktig spörsmål i en debatt .”:Hva er defiinisjonen av omsorgssvikt I følge lov om barnevern kan barnevernet treffe tiltak hvis ett barn er utsatt for overgrep av forskjellig slag og mangler i den omsorg ett barn naturlig skal ha . Jeg opplever fra foreldre som tar kontakt at det […]

Continue reading