nei-til-smartmeter

Den internasjonale kommisjonen for ikke-ioniserende stråling Protection (ICNIRP) gir vitenskapelige råd og veiledning om helse- og miljøeffekter av ikke-ioniserende stråling (NIR) for å beskytte mennesker og miljø mot skadelig NIR eksponering.
Ikke-ioniserende stråling menes elektromagnetisk stråling som ultrafiolett lys, infrarød, og radiobølger, og mekaniske bølger slike som infra- og ultralyd. I det daglige liv, vanligste kildene til NIR inkluderer sol, husholdning elektriske apparater, mobiltelefoner, Wi-Fi, og ”mikrobølgeovner”: http://www.icnirp.org/en/home/home-read-more.html

 

En del land har lagt grensene lavere enn den ”såkalte grenseverdien”.

I Norge er ikke dette blitt gjort , i stedet har man her lagt grensene for skadelig oppvarming høyere i tillegg til en sikkerhetsmargin til en referanseverdi , samtidig som ny forskning og kunnskap blir avvist.

 

Andre land , deriblandt Sverige aksepterer det faktum at folk kan utvikle ulike sykdommer av EMF-eksponering.

Dette benektes fullstendig i Norge .

Elektromagnetiske felt forstyrrer de ørsmå variasjonen i celleveggene , som åpner og lukker celleveggenes sammenstyrte kalsiumkanaler.

Når kalsiumkanalenes åpnes, strømmer det kalsium inn i celleveggene .

Cellene reagerer med å sette i gang en produksjon av en oksidant nitrogenoksyd , som så setter i gang en rekke andre reaksjoner.

pills

Å produsere nitrogenoksyd er en slags start på cellenes ytre påvirkninger og når angrepet blir langvarig går cellene over til en selvvedlikeholdende ond sirkel og produserer hele tiden for mye oksodanter .

Grunnleggende prossesser i cellene forstyrres, det oppstår DNA –skader og evnen til reperasjon av DNA forhindres og fører til en stadig økende sjanse for sykdommer som kreft, Alzheimer , Parkinson , hjerteflimmer, hodepine m.m .

Les ”mer”: https://einarflydal.com/2016/04/14/gar-det-an-a-bli-frisk-av-el-folsomhet/

Dr Klinghardt - Dr Dietrich Klinghardt MD, PhD, er grunnlegger av Klinghardt Academy (USA), American Academy of Neural terapi, medisinsk direktør ved Institutt for nevrobiologi og bly kliniker ved Sophia Health Institute, som ligger i Woodinville, Washington.

Han er også grunnlegger og leder av Institutt for nevrobiologi (Tyskland) og (Sveits). Klinghardt Academy (USA) gir læren til den engelsktalende verden på biologiske intervensjoner og Autonom Response Testing vurdering teknikker.

Klinghardt har forelest ved universitetene i Illinois, Utah, Freiburg, Adelaide, Capital University (Washington DC) og andre, og de medisinske skolene i Genève og Zürich. Mellom 1996-2005 var han førsteamanuensis ved Institutt for Anvendt nevrobiologi ved Capital University. Han er jevnlig invitert til å undervise workshops på den prestisjetunge medisinske Week i Baden-Baden, Tyskland og Det internasjonale Lyme og tilhørende sykdommer (ILADS) konferanser. Blant hans bøker er den banebrytende Psychokinesiology en ny tilnærming i Psychosomatic Medicine, på muskel tilbakemeldinger styrt psykoterapi. Mange av hans lære, manualer, seminar DVD-er og kliniske verktøy er tilgjengelige via hans nettsted www.klinghardtacademy.com.

 

Smart Meters" & EMR: The Health Crisis Of Our Time - Dr. Dietrich   “Klinghardt”: https://www.youtube.com/watch?v=b_wxM6IAF1I

 ulver-og-lamdemokrati

Skal helsemyndighetene I Norge utsette det norske folk for slike helsefarlige effekter og sette seg utover forskning som viser at folk blir svœrt syke I nœrvœr av mobilmaster og stråling .

Og hvilken myndighet har staten til å bruke makt I dette tilfelle .

Jeg ønsker konkret dokumentasjon på erstatningsplikt når dette skal påtvinges det norske folk .

Det er på tide å trekke en linje i sanden mot det stadig mer stupide anstaltmakeriet som myndighetene plager oss med, med eller uten bruk av kriminelle påfunn som er smøget inn som lov eller forskrift.

Det utspekulerte påfunnet om installasjon av såkalt SMARTE STRØMMÅLERE (kjent som "smartmetere" - på folkemunne STUPIDMETERE) i de tusen hjem Norge rundt bør AVVISES som DEAD ON ARRIVAL...

Dagens avlesning av analoge strømmålere i norske hjem skjer i dag presist og med et minimum av kostnader for kraftleverandørene og bør beholdes som de er. Punktum.

"Smarte strømmålere" avgir helseplagende stråling 24 timer i døgnet (selv om dette ikke er merkbart for mange er det nok av dem som har fått helseplager som konsentrasjonssvikt, hodepine, el-overfølsomhet m.v. som en direkte konsekvens av å ha fått s-meter installert i sitt umiddelbare nærmiljø, I SITT EGET HJEM)

Signeres av: alle ”strømkunder”: http://www.underskrift.no/vis/5946

 

 

 

 

 

 

 

Annonser

1

nei-til-round-up

 

HEMMELIGHETER OM NORSK DYREINDUSTRI:

«Mattilsynet vet at norske kyllinger ikke hadde trengt antibiotika om det ble satt ti kyllinger per kvadratmeter. De forteller heller ikke at Landbruksdepartementet nå vil øke tettheten fra 19 til 22 kyllinger per kvadratmeter, som vil øke forekomsten av antibiotikaresistent E.coli, salmonella og Campylobacter, den vanligste årsaken til diaré», skriver Geelmuyden.

 

Mattilsynet er mer opptatt av å betjene mektige næringsinteresser enn helsen til avmektige forbrukere.

Niels Christian Geelmuyden,
Forfatter og skribent
Under mitt arbeid med boka «Sannheten på bordet» har jeg gjort den ubehagelige oppdagelse at Mattilsynet ikke forteller norske forbrukere sannheten om den maten vi oppfordres til å spise. Det kan virke som myndighetsorganet ganske konsekvent holder tilbake informasjon av vesentlig betydning for helsetilstanden til den norske "befolkning":https://www.youtube.com/watch?v=b7Eo7AewiUc

Jeg vil i det følgende presentere tolv eksempler på at Mattilsynet ikke gjør jobben sin, og dermed påfører så vel mennesker som dyr unødige lidelser:
1. Mattilsynet vet at 42 prosent av norsk oppdrettsfisk ifølge Havforskningsinstituttet utsettes for «dårlig, meget dårlig eller svært dårlig dyrevelferd».

Veterinær Aud Skrudland i Mattilsynet uttalte i februar at «det ville blitt kalt dyretragedie i en hvilken som helst annen husdyrproduksjon». Det Mattilsynet ikke forteller er at lite eller ingenting gjøres for at dyrene og indirekte forbrukerne skal utsettes for mindre plager.

2. Mattilsynet vet at norsk oppdrettslaks tillates å inneholde 15 ganger så mye dioksin og PCB som kylling.

Are Sletta i Mattilsynet har bekreftet offentlig at det ikke spiller noen rolle om man får i seg giftstoffene fra kjøtt, fisk eller melk. Det Mattilsynet ikke forteller er at oppdrettslaks uten denne framforhandlede norske særtillatelsen ville blitt forbudt som menneskeføde i hele Europa allerede ved årtusenskiftet.
3. Mattilsynet vet at det ikke ville vært behov for å gi norske kyllinger antibiotika i fôret hver dag hvis tettheten hadde vært mindre enn ti kyllinger per kvadratmeter. Samtidig vet Mattilsynet at antibiotikaresistente bakterier blir påvist i et sterkt økende antall norske kyllinger, noe Veterinærinstituttet har fastslått at utgjør en trussel mot folkehelsen.

Det Mattilsynet ikke forteller er at Landbruksdepartementet nå vil øke tettheten fra 19 til 22 kyllinger per kvadratmeter. Like lite som tilsynet forteller at forekomsten av antibiotikaresistent E.coli, salmonella og Campylobacter, den vanligste årsaken til diaré, dermed vil øke ytterligere.

dyr-mot-gm-o
4. Mattilsynet vet at nesten alt konvensjonelt dyrket korn i Norge inneholder muggsoppgift. Tilsynet vet at muggsoppgift kan påføre svin så vel som mennesker magesmerter, betennelser, redusert immunforsvar, organsvikt og kreft. Det Mattilsynet ikke forteller er at økologisk dyrket korn inneholder vesentlig mindre muggsoppgift.
5. Mattilsynet vet som følge av egne stikkprøver i 2012 at 55,1 prosent av konvensjonelt produserte frukter, bær, grønnsaker og animalske produkter i Norge inneholder rester av sprøytegift.

En økning på fem prosent fra året før. Det Mattilsynet velger å fortelle publikum er at over 98 prosent av prøvene «overholdt de fastsatte grenseverdiene».

 

dsc00977

Okologisk dyrkede poteter .

 

Det Mattilsynet ikke forteller er at man samme år testet 88 økologiske produkter, hvorav 87 viste seg å være uten spor av gift. Like lite som tilsynet gjør noe vesen av at det har testet økologiske norske landbruksprodukter i 25 år uten å finne spor av giftstoffer.

Isteden velger Mattilsynet å framstille økologisk landbruk som en «ung driftsform» hvor det hittil «er utført lite forskning og utprøvninger».
6. Mattilsynet har som sitt mantra at korn, frukt- og grønnsaker i Norge ligger «trygt innenfor grenseverdiene» med hensyn til sprøytemiddelrester og andre giftstoffer. Det Mattilsynet ikke forteller er at grenseverdiene til stadighet mangedobles.

For verdens mest utbredte sprøytegift, Roundup, har Mattilsynet nylig vedtatt å 100-doble de tillatte mengdene. For fem andre giftstoffer ble det gjennom EU i februar lagt opp til mer enn 100-dobling.

fareboikott-energidrikk
7. Mattilsynet har gjennom flere tiår godkjent sprøytemiddelet Roundup på basis av tester utført etter oppdrag fra produsenten Monsanto ved tre amerikanske laboratorier på 1970- og 80-tallet. Det Mattilsynet ikke forteller er at to av laboratoriene etter frigivelsen av testprotokollene nylig er blitt stengt og ledelsen idømt bøter og fengselsstraff som følge av vitenskapelig uredelighet. Vi får heller ikke vite at også datagrunnlaget ved det tredje laboratoriet mistenkes for å ha blitt manipulert.
8. Mattilsynet må antas å vite at norsk oppdrettslaks ifølge spesialetterforsker Vivian Miksch Fredenborg i Økokrim har vist seg å inneholde hele 23 av de 25 persistente organiske miljøgiftene som måles.

Det Mattilsynet ikke forteller er at nordmenn, særlig barn og ufødte, er spesielt utsatt for skadevirkninger ettersom vi spiser mer oppdrettslaks enn noen andre folkeslag.
9. Mattilsynet rapporterer jevnlig om grenseoverskridende giftfunn i importerte næringsmidler, men presiserer som oftest at funnene ikke representerer «akutt helsefare».

Det Mattilsynet ikke forteller er at sprøytemidler fra landbruket blir anslått av forskere å forårsake 10 000 krefttilfeller hvert år bare i Frankrike.
10. Mattilsynet vet at sprøytemiddelet endosulfan ble forbudt i Norge og hele Europa for 17 år siden med den begrunnelse at stoffet er svært giftig for fisk, samtidig som det har kreftframkallende og reproduksjonshemmende effekter. Det Mattilsynet ikke forteller er at norske myndigheter i tre år har kjempet for å tidoble grenseverdien fra 1996 i fôret til oppdrettslaks.

En kamp som i sommer ble kronet med seier i EU, til hoderystende protest fra flere medlemsland. Forklaringen består i at endosulfan fortsatt er tillatt å bruke i de søramerikanske landene hvor norske oppdrettere velger å kjøpe giftsprøytet vegetabilsk laksefôr.
11. Mattilsynet vet at bruk av genmodifisert fôr er omstridt og formelt aldri har foregått i Norge. Det Mattilsynet ikke forteller er at genmodifisert fôr i henhold til dokumenter og uttalelser er blitt anvendt i det norske markedet siden før 2006.
12. Mattilsynet vet at medisinbruken i oppdrettsnæringen har vært eksplosiv de seinere åra som følge av tiltakende sykdomsproblemer. Tilsynet må antas å vite at bruken av enkelte preparater er mer enn 60-doblet siden 2008. Det Mattilsynet ikke forteller er at Kyst- og fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen løy åpenlyst da hun i en radiodebatt på NRK 7. februar i år uttalte at «man bruker null antibiotika i lakseoppdrett». Antibiotikabruken gjennomgikk i virkeligheten en tredobling fra 544 kilo i 2011 til 1591 kilo i 2012.
Dette utvalget av eksempler belyser at Mattilsynet er mer opptatt av å betjene mektige næringsinteresser enn helsen til avmektige forbrukere. Av den grunn ville det nesten vært bedre om tilsynets 1300 ansatte sykmeldte seg, slik stadig større deler av den norske befolkning ser seg nødt “til”:http://www.dagbladet.no/2013/10/15/kultur/meninger/hovedkronikk/kronikk/debatt/29786360/

Boka gir grundig og ny informasjon om det vi finner i matbutikkens hyller, slik at vi kan velge den maten som er bra for oss. Forfatteren avslører sannheten om giftstoffene vi ikke får vite at maten inneholder. Om næringsinnholdet som avtar uten at vi får kjennskap til det. Om systematisk feilernæring, mishandling og medisinering av dyrene vi spiser. Om skyggesidene ved genmodifisering, pasteurisering, prosessering og emballering. Om tilsynsorganene som er mer opptatt av å betjene mektige næringsinteresser enn befolkningens helse. Og om all den gode, rene maten som heldigvis fortsatt finnes. Verdifull folkeopplysning i en tid hvor avstanden uavlatelig øker mellom dem som produserer maten og deg som spiser den. Urovekkende veldokumentert, velskrevet og viktig.
Når du har lest denne oppsiktsvekkende boka, vet du hvilken mat du skal velge for din egen helses skyld, og du kan bruke din forbrukermakt til å få ren og miljøvennlig mat i din "nœrbutikk":https://bokelskere.no/bok/sannheten-paa-bordet-det-du-ikke-faar-vite-om-maten-din/389844/

NILS CHRISTIAN GIELMEYDEN

 

bror-ulv

Ill. Rune Olsen.

Lars Erik Lie har her skrevet en fantastisk artikkel som virkelig viser bakgrunnen for det hat mot ulven og den ideologi som er bakgrunnen for at politikerne nå vil utrydde ett dyr som er verdifull for balansen i naturen.

Jeg gjengir denne artkkel med velvillig tillatelelse fra Lars Erik Lie.

 

 

Vi som har fulgr med i rovdyrdebatten i noen år , kjenner igjen utsagn som “ekte mannfolk skyter ulv “ , “norsk natur -herlig uten ulv” osv..
Dette er bl. a parolen til organisasjonen FNR(FOLKEAKSJONEN NY ROVDYRPOLITIKK)..
Andre klassiske utsagn vi stadig hører i nettdebatter, avisinnlegg osv er “Vi har ikke bruk for ulven , den gjør ingen nytte for seg” osv.

Etter en oppvekst i skogfylte områder i Trysil, der sauedriften var utpreget, så opplevde jeg på egen hånd det voldsomme hatet mot bjørnen i dette området .
Hvis man hele tatt forsøkte å ta bjørnen i forsvar , så ble enkelte folk så sinte og så forbannet at du når som helst bare ventet på å kjenne en knyttneve i ansiktet

Raseriet og hatet mot bjørnen var enormt.

Nå , 20-30 år etterpå så er det ulven som er “hoggestabben”, og som får skylden for det meste som skjer , og det er nå at flere organisasjoner sier de vil totalutrydde ulven fra Norge.

ulver-og-lamdemokrati

Foreninger som “ØSTRE HEDMARK JAKT OG MILJØFORENING” har en leder som åpent stiller opp i media med børsa i hendene og sier at de vil ta alle midler i bruk for å fjerne ulven fra norsk jord.

Enkeltpersoner inne på ekstreme hatgrupper på facebook oppfordrer stadig vekk til SGT, ( skyt, grav.ti) når det gjelder ulv.

Hatuttrykkene og sinnet florerer.
Nylig så vi også at svamper dynket med blod og gift, ble oppdaget i skogene i Østfold, og dette var helt klart myntet på lokale ulver og/eller andre rovdyr..

Skremselspropagandaen brukes for alt den er verdt i media og bekymrede mødre står frem i aviser og forteller om stor frykt , at de må ha “ulvetaxi” for å sende barna til skolen og våger knapt å slippe barna ut etter skole tid .
Gamle gubber bevœpner seg med børsa , når de går tur med hunden .
Frykten råder i mange bygder .

Hysteri Taktikkeri. Ja man kan jo lure på hva som egentlig skjer.
I Norge idag ( 2012)er det anslått at vi har ca. 30 helnorske ulver og ca 50 ulver totalt om man regner med grenseulvene.

rovdyrutvikling_1_39580

Det er altså disse. tross alt få ulvene, som tydeligvis gjør Østlandet til ett livsfarlig sted å vœre , ifølge de mest ihuga rovdyrmotstandere .
Ulven hat fått skylden for det meste som rammer distriktene , inkludert fraflytting, nedlegging av det lokale postkontoret , tapt livskvalitet. elgen er visst i ferd med å bl utryddet fra Østlandet . landbruket legges ned og kulturlandskapet gror igjen.

.Alt dette er det ulven som står bak .Ja, tro det den som vil.
Man kan jo lure på hva dette enorme hatet mot ett dyr som ulven bunner i .
Gamle eventyr , sagn, overtro, rykter, sladder eller fakta?
Vel , faktaopplysninger er nok neppe ligger til grunn for hva vi ser .

I disse rovdyrmotstandermiljøene så mistror man alt som heter forskning og tror heller på hva vi selv tror og hører.
“Faktaene” kommer da fra vandrehistorier, konspirasjonsteorier og gamle skrekkhistorier.
Dette brukes så aktivt for å bygge ett enda sterkere trusselbildei forhold til ulven.
Kort sagt, man kriminaliserer ulven for å skape en legitimitet for utrydding.
Dette er en kjent strategi som vi har sett mange ganger opp gjennom histotien og kanskje i forbindelse med krigstilstander, borgerkriger, kolonosering av u-land osv.

Uttrykk som “bare en død indianer er en god indianer” ,”nigger”, “svartinger”, “finndjœvel”osv er alle brukt med en hensikt, nemlig å sverte en rase, en religion,, et folk eller en etnisk gruppering i den hensikt å gjøre det legitimt at de skal fjernes , utryddes, siliviseres på annet vis assimilertes inn i vårt “godkjente” sivile samfunn, der slike “utskudd ikke har noen plass.

Hitler brukte denne strategien mot jødene, homofile , handicappede osv..
Obama Bin Laden brukte denne strategien mot USA og vesten , på samme vis som vesten brukte denne strategien tilbake for å farliggjøre muslimer .
I Rwanda i 1994 ble denne strategioen brukt til fulle da stammegruppen”tutuer”tok livelt av ca en million “tutsier” og moderate tutuer .

Man demonoserte tutsiene , slik at folkemordet på dem ble legitimt , de var ikke verdt noen ting, de var ikke mennesker , men dyr på linje med rotter og kakerlakker , som bare måtte uttyddes.

Og det ble de også , , naboer gikk på besøk til hverandre , ikke for å drikke kaffe , spise kaker og ha det hyggelig sammen , men de tok med seg macheter, kviver og økser, og hogg naboen i småbiter, voldtok kona , datteren i huset og også bestemoren om hun skulle vœre tilstede.

Hva så?

Dette var jo bare kakaerlakker og myndighetene hadde gitt ordre om at disse kakerlakkene skulle utryddes, og da vet du at alle hutu-borgere gjorde som de fikk beskjed om .

ill-mot-vold

Dermed ble vanlige borgere til mordere, de ble til sadister og voldtektsmenn, de kunne - uten samvittighet kappe hoder og armer av naboene sine på ett eneste grunnlag og det var at naboen var en tutsi eller en moderat hutu.
Skremmende saker , ikke sant .

De samme taktikkene også benyttet mot indianerne i Nord - og Sør-Amerika i over 500 år, der millioner på millioner av indianere ble fordrevet , slaktet ned for fote , torturert på det grusomste , tvangsplassert inn i den “hvite sivilidsasjonen” eller smittet med sykdommer via biologisk krigføring.

Videre benyttet japanerne seg av denne takrikken når de inntog Kina i 1937og slaktet hundretusenvis av kinesere i og rundt byen Nanjoing.
Ja faktisk -fram till dags dato har ikke Japan klart å si unnskyld til Kina og gamle offiserer som deltok og ga ordre til massakrene , har levd ett liv i sus og dus i Japan helt siden disse grusomme hendelsene skjedde .
Det er ganske utrolig ta det er mulig .

Disse takrikkene som brukes er velkjente og de er brukt mange ganger opp i historien, med stor suksess.
Folk lar seg lett lede og litt propaganda på rett sted , erpar karismatiske ledere og vips- så kan man lede kanskje hundretusener av folk og få dem frivillig igang med “etnisk rensing, folkemord”

Nå ser vi at de samme teknikker bli flittig  benyttet mot ulven i Norge .

Man skaper frykt for ulven , man demoniserer den , man setter spørsmålstegn ved hvor “nyttig” den er , og er den ikke “nyttig” så er det visstnok bare å skyte den .

Man fremmedliggjør den ved å kalle den “russerulv”eller “dyrehageulv”

Da gjenstår den ikke som norsk lengre og da er det mere akseptabelt å drepe den. .
Man legged også skylden på ulven for alr det negative som skjer i bygde-Norge , for å skape enda mere mistillit mot dette dyret , på same vis som indianerne, taterne , samene osv.
Det er greitt å ha noen å skylde på .Hvis taktikken lykkes er det jo fullstendig legitimt å utrydde ulven fra Norge , og det er jo det som er målet

Blandt annet har organisasjonen Folkeaksjonen Ny Rovdyrpolitikk dette som ett av sine store hovedmål, noe de stolt fronter ved enhver anledning.
Med tanke på at den teknikken de bruker er veklkjent fra kriger, etnisk rensing og folkemord verden over , så bør de ikke vœre spesielt stolt likevel .

Personlig må jeg si at denne takrikken er temmelig usmakelig .
Man bruker de samme taktikker brukt i kriger oppgjennom århundrene , som er brukt av diktatoer, tyrranner og terrorister, men nå er det ulven som er fienden .

Man hausser opp hat og frykt , man fremmedliggjør ulven og passer på at den får skylden for alr negativr som skjer , og man gjør alrt for å fremskaffe legitime årsaker fort å fremskaffe en utryddekleskampanje mot dette dyret .

DETTE ER DIREKTE SMAKLØST.

Jeg tror at denne exterminasjonspolitikken til FNR og andre organisasjoner og disse taktikkene som rovdyrmotstanderne benytter, på sikt vil sette dem i et meget dårlig lys ,.

Når folk ser denne sammenhengen og gjennomskuer denne sammenhengen med folkemord , etnisk rensing osv så bør det gå opp er lys for noen og enhver.

Hva om det ikke var ulven som var fienden nå , men f.eks. asylsøkerne og taterne .

Ville man kjørt på like hardt da også eller, eller er det annerledes fordi de er mennesker.

Fortjener ikke dyr den samme grunnleggende respekt som det ett menneske skal ha .

 

urettferdighetens-gudinne

Hvem gir oss rett til å vœre dommer , jury, bøddel og kreve utryddelse av en dyreart fra landet her ,.

Hvem gir oss rett til å bruke metoder og taktikker som tilhører fundamentalistiske terror-regimer og ekstreme grupperinger .

Hvordan kan rovdyrmotstandrene gå god for slike holdninger.

Holdninger som som er akkurat de samme som vi så mot indianerne på 1800 tallet .

“Hva slags nytte gjør indianerne for seg . Vi har ikke bruk for dem. Vi trenger jorden deres til landbtuk osv”.

Dette er meget skremmende holdninger og det er på tide at folk våkner og ser sammenhengen.
Hvor lett er det ikke å la seg lure . la seg forføre av organisasjoner og ledere som vare vil “ det beste for folket”.

Dette er rendyrket ekstemisme og holdninger som ikke hører hjemme noen steder.

Det fremviser en grunnleggende mangel på respekt for naturen og dyrevern, og det fremviser en frekkher uten like , når man freidig tar i bruke de samme taktikker som despoter og tyrranner verden rundt har brukt i århundrer.

Skal slike ekstreme holdninger vœre fullt tillatt i Norge .
Det man ikke liker eller vil ha, det skyter man .

Skal vi sette opp ett borgervern som sier at de vi ser ikke “nytter”, det kan vi utslette uten samvittighet. For det er jo det dere rovdyrmotstandere vil gjøre mot ulven.

Dette er noe dere bør ta inn over dere, alle dere som frykter og hater ulven eller andre rovdyr , de holdninger dere sprer videre til deres barn og familie, slekt og venner, er med på å øke hatet og frykten enda mere , og vi vet alle hva frykt og hat fører til.

Nå vet jeg hva rovdyrmotstanderne vil si til denne artikkelen at man ikke kan sammenligne dyr og mennesker, men taktikkene som brukes for å farliggjøre ulven, er nøyaktig de samme som er brukt før av tyranner og despoter -av ett folkeslag som vil utrydde ett annet .
Det er de samme merodene og det er det som er skremmende, og det er kanskje noe rovdyrmotatnderne bør ta til etterretning.
Den taktikk og metode de benytter seg av klinger svœrt dålig i historisk sammenheng.
Og at de kan vœre seg bekjent av slikt er for meg totalt ubegripelig .

LARS ERIK LIE .

 

1

bror-ulv-2

 

Til nå har 59705 rovdyrforkjempere signert oppropet
“Ja til ulv i norsk natur! Nei til Stortingets  "UTRYDDINGSPOLITIKK":http://www.opprop.net/ja_til_ulv_i_norsk_natur_nei_til_stortingets_utrydningspolitikk

Miljøverndepartementet tar hverken hensyn til hva det norske folk ønsker og tar heller ikke hensyn til Bernkonvensjonen , som Norge har ratifisert og undertegnet

7 februar 1997 stor Miljøverndepartementet som arrangør for ett møte hvor Bernkonvensjonen og rovviltforvaltningeni Norge .
Tilstede var konvensjonenes sekretœr Eladio Frenandez Galioano fra Spania ,komiteformann Anti Haapanen fra Finnland, statssekretœr Bernt Bull og en rekke representanter for en rekke miljøvernmyndigheter, norske lndbruksorganisasjoner , og norske miljøvernorganisasjoner .

Det ble presissert meget nøye ar de grunnleggende prinsipp forplikter hvert enkelt land A ta vare på de rovviltarter vi har , at de holdes utenfor fare , at det er livskraftige og reproduserende bestander.
Dette poengterte sekretariatet for Bernkonvensjonen meget nøye og la sœrlig vekt på at ulv og bjørn skulle øke sine bestander, og dette skulle vœre de viktigste oppgavene de neste årene .

Bernkonensjonen sammenfattet dette i 3 punkter “:
*Partene har klare forpliktelser til å sikre artene innenfor hvert land.

*Disse forpliktelesene kan ikke overføres til andre land.

*Hvert land har ansvar for å bevare levedyktige populasjoner av alle rovdyrarter, noe annet er en klar mistolking av  "Bernkonvensjonen":http://www.miljodirektoratet.no/no/Tema/Internasjonalt/Internasjonale-avtaler/Bernkonvensjonen/

Ulven er listet opp som en kritisk truet art på Norges rødliste for arter fra 2010. Den er også nevnt i Bernkonvensjonen blant arter som krever spesiell beskyttelse. Ved å signere denne konvensjonen har Norge erkjent at at ulven og andre ville arter bør tas vare på og har en verdi – både i seg selv, for oss mennesker og for det biologiske mangfoldet. Ulven står her spesielt oppnevnt i et av konvensjonens vedlegg, som en art som ikke skal utsettes for fortsettlig jakt og forstyrrelser.

wolf_39034

Alle land som har sluttet seg til Bernkonvensjonen, må utvikle nasjonal politikk for bevaring av viltlevende dyr og planter og deres leveområder. Ulv er oppført i Bernkonvensjonens vedlegg 2. Når dyrearter er oppført i dette vedlegget, skal det settes i verk tiltak for å sikre en spesiell beskyttelse. Med den nåværende ulvepolitikken fraskriver Norge seg ansvaret for å beskytte en truet art som har naturlig utbredelsesområde innenfor landets  grenser.

vekt

Det er forunderlig at ikke departementet respekterer Bernkonvensjonen .
Nå overlates slike bestemmelser om ren utryddingspolitikk til sauebønder som ikke gjør det ringeste ansterngelse for å ta vare på egne dyr og bryter loven om velferd for småfe “:

 

ulvesoneevol

REDUSERING AV ULVENES OMRÅDE
Forskrift om velferd for småfe

Tilsyn og stell
Eier eller annen med ansvar for dyrene skal sikre at samtlige dyr får tilsyn etter behov.
Dyr som holdes innendørs, skal normalt sees etter minst to ganger pr. døgn.
Dyr som holdes på utmarksbeite, skal sees etter minst en gang pr. uke i områder uten særskilt risiko.
Ved mistanke om økt fare må tilsynet intensiveres slik at forhold som kan medføre dårlig velferd, syke, skadde og avmagrede dyr, oppdages så tidlig som råd er.
Småfe skal ha godt og regelmessig stell, og klippes etter behov og minst årlig. Dyrenes klauver skal undersøkes regelmessig og beskjæres ved behov. Småfe skal ved behov gis fødselshjelp av kompetent person, om nødvendig av veterinær.
25.Slipp og hold av småfe på utmarksbeite
Ved slipp og hold på utmarksbeite skal eier eller annen med ansvar for dyrene, sikre at:
a)
samtlige dyr har god helsetilstand og er i forsvarlig hold,
b)
avkom er sammen med mordyr og er i god stand til å holde følge med mora,
c)
avkom som slippes med mordyr uten tilstrekkelig melkeproduksjon, er eldre enn 6 uker og tar til seg nok fôr til å sikre utvikling og vekst,
d)
avkom som slippes uten mordyr, er eldre enn 8 uker, er i følge med voksen sau og tar til seg nok fôr til å sikre utvikling og vekst, og
e)
avkom som blir morløse, tas hjem dersom morløsheten medfører økt fare for “lidelse”:https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/

 

I andre land , f.eks Italia der det finneas adskilig flere ulver , er sauebøndene forpliktet til å forsikre sine dyr , og sørge for at de er trygge .
I Norge blir ansvarsløshet belønnet med erstatning , også for dyr som dør av helt andre årsaker.

Jeg har vœrt på noen rovdyrseminar både i Sverige og Norge og jeg har alltid forundret meg over det hatet disse rovdyrhaterne presterer , som ikke har mye med kjœrlighet til egne dyr å gjøre.
Russiske forskere gjorde forsøk for noen år siden at de festet oransje bånd på noen av sauene , der ulvene ikke gikk til angrep , fargen oransje signaliserer fare for de fleste dyr.
En sauebonde skrev i avisen for nioen år siden at han smurte kvae fra tyri ytterst på pelsen til ledersauen og disse sauene fikk gå i fred .

Er det ikke på tide å legge til rette for levelige kår for våre rovdyr .
Jeg kjenner flere sauebønder som driver med ursau, men som er oppriktig opptatt av sine dyrs velferd, som legger til rette for bruk av vokterhunder og pass av dyrene .
Disse mottar ikke noen form for økonomisk støtte , mao staten belønner kun ansvarsløshet .
Jeg vil også sende en engelsk versjon av dette brev til Council of Europe .

 

Save

1

politi-_og_lensmannsetaten

 

På vegne av samfunnsdebattant og venn legger jeg ut dette brevet til stortingspresidenten .

I kveldens reportasje frå Trontalen i Stortinget, den 3. oktober 2016, merkar eg meg at Stortingspresidenten snakkar om "Folkets valgte representanter" og dei "folkevalgte".
Eg må minne Stortingspresidenten om at representantane på Stortinget ikkje er folkevalde, men valde av partia.
Når det er val vert vi så minna om vår "borgarplikt", altså at vi har ei plikt som borgarar til å velje, og dei vi skal velje er personar som parti har valgd for oss.
Er dette demokrati, herr Stortingspresident? 
Minner om at slike val fungerar godt i andre totalitære samfunn, men at ikkje alle av oss finn partivalde representantar som våre rette talsmenn eller talskvinner. Og kva gjer vi då? Jau, vert sofaveljar. Snart 40 % av dei røysteføre er snart heimesitjarar, utan at dette vekker uro i makta sine korridorar.
Der gjer dei likevel som dei vil! Makta styrer og rår arrogant og motbydeleg, slik den alltid har gjort!!
Norvald Aasen, 6983 Kvammen

1

dsc01094

I alle tider har vi mennesker stolt blindt på legestanden og vœrt hellig overbevisst at de alltid har hatt vårt beste  for øyet.

Fra barna kommer til verden, blir foreldrene presset til å følge råd fra helsepersonell uten at noen stiller kritiske spørsmål om innholdet i vaksinen .

 

Homopat Rolf Erik Hanssen har skrevet en glimrende og opplysende faktabok med tittelen Sannheten om vaksiner.

Folkehelseinstituttet tar ikke ansvar for å ha ødelagt manges liv med  "vaksiner":https://www.youtube.com/watch?v=Vx3F41OUN8k

 

Atle Johan Løwaas har skrevet noern ord om denne boken og uttaler blandt annet at ingen i Norge har til dags dato skrevet en bok som denne som til de grader avslører løgner  og  bedrag , som ligger bak 200 års virksomhet over hele verden .

Tilogmed Norske homopaters landsforbund sluker vaksineløgnene og har latt seg kjøpe ved å argumentere at vaksiner er bra for folkehelsa.

 

Vaksiner har forårsaket mere sykdom, død og  fordervelse helt fra Edvard Jenner i 1798  satte sine første sprøyter med serum fra kukopper fram til dagens vaksiner , somn er tilsatt aluminium, formalin og kvikksølv .

 

I Afrika har mellom 50 -70 % av befolkningen i enkelte områder blitt utryddet av vaksineprogrammene.

 

Vår tids største barnemorder Robert Strange McManara har med sin politikk go sin utplanting av HIV / viruset, som forøvrig ble genmanipulert i CIAs , har drept millioner av mennesker i Afrika .

Fredsprisvinneren i 2004, Wanghari Mathaahi, forsnakket seg i ett interju og uttalte at Afrika var forsøkt utryddet av HIV/ viruset , som ble laget i ett labatorium.

bondevik

Ill.Rune Olsen

Den norske regjeringen under davarende statsminister Bondevik gjorde alt for å sette munnkurv på henne , han gikk så langt som å ta ett privatfly til Afrika for å snakke henne til rette .

Ved en CIA høring innrømmet Cancerlegen Dr.Gottlieb ble Kongofloden infisert av en mengde virus, som var drikkekilden til svœrt mange mennesker .

 

Fra 1990 til 1993 oppstod det en aidsliknende sykdom , der over 6000 mennesker døde.

Bevisene ble fjernet ,men hele landsbyer og familier døde ut på grunn av dette .

Det var sannsynligvis kloning av ett dyrevirus , som ble gitt disse stakkars mennesker i form av en vaksine for kopper

Barnekonvensjonen har gjort biologiske foreldre totalt rettsløse.

barnemishandling

De viktigste begeroper i Barnekonvensjonen er disse

 1. Den innførte barns borgerrett.

2  Den erstattet foreldremyndigheten med en plikt til å adlyde de administrative myndigheter .

3. Den ga retten til å ta barna fra foreldrene hvis de forsømte sine barn , også hvis de nektet vaksinasjon av egne barn.

4. Den anerkjentye barnets rett til valgfrihet, tankefrihet, religionsfrihet , forsamlingsfrihet . Den eneste restriksjonen gikk på lovens forskrift som har med helse å gjøre .

5. Loven påla alle land å sikre gjennomføringen av barnets rett til å kunne glede seg over en bedre helsetilstand , da med atnke på gjennomføringen av vaksineringen.

 

 

KONSEKVENSENE AV FNs BARNEKONVENSJON.

 

Barnas rettigheter gir myndighetene rett mot foreldrenes ønske å gjennomføre følgende tiltak

1. Blodtranplantasjon -uansett tro 

2.Vaksinering - uten kritisk motstand 

3. Anvendelse av allopatisk medisin 

4. Tvangsbehandling av de fleste alvorlige sykdommer .

 

Overlege Svein Holan i Tønsberg skal ha uttalt  at alle barn bør ha lovbestemt rett til MMR- vaksine , ellers bør foreldrene saksøkes .

 

Vi vet alle at de som prøver å åpne andre menenskers øyne for korrupsjon go ulovligheter i samfunnet , kan forvente saeg svœrt stor motstand , i visse tilfelle død og ødeleggelse .

 

Ett eksempel på dette er Dr. Don De Brewer , som har utgitt en del bøker om medisinske overgrep i det 20 . århundre , han har mottatt en rekke drapstrusler og må ha livvakter døgnet rundt.

Ett annet eksempel var den franske Professor Belianski , som klarte å finne fram til en kur for aids , som han behandlet masse pasienter med , denne kuren var fri for bivirkninger .

Han ble arrestert  og  fengslet i Paris ,hvor politiet ødela labatoriet hans  og alle medisinene som kunne ha kurert millioner av aidspasienter .

Han ble innesperret p[ ett mentalsykehus og døde av de prøvelser han ble utsatt for .

 

POLIOVAKSINEN .

 

Dr. Jonas Salk var komitemedlem av WHO - Verdens helseorganisasjon og vaksinen har fått hans navn- Salk-vaksinen .

Nye tilfeller av polio dukket opp der barna først var vaksinerte for denne sykdommen .

Den samme Dr . Salk innrømmet ved ett senere tidspunkt at vaksinasjon var en direkte årsak til at barn fikk denne sykdommen , at vaksinen dehydrerte cellene, , tappet kalsium fra nerver, muskler, bein og celler .

 

Etterhvert forandret poliovaksinen karakter , det medførte til en økning til ME- utmattelsessyndrom, fordobling av kreft og Guillian Barre- syndromet .

vaksinasjon

I Norge startet poliovaksinen i 1957 og mellom 1957- 1963 ble ca.1million barn vaksinerte .

Poliovaksinen viste seg å inneholde serum fra afrikanske grønne aper - SV 40 go forårsaket misdannelsder,levkemi  og  kreft /

 

I 1952 ble det avholdt ett møte blandt amerikanske, britiske og kanadiske forskereangående retriviruset i poliovaksinen.

Merkelig nok advarte WHO mot å bruke dette serumet , men SV 40 var likevel tilstede ved de fletse poliovaksiner fram til 1960 .

 

I 1960 startet vaksinasjonen med levende virus og poliovaksinen ble integrert i vaksineprogrammet i den vestlige verden .

 

Rundt 1963 lyktes det forskerne å skape kreft i museceller av retroviruset SV 40 , så det er tydelig at kreft er menneskeskapt .

 

I 1973 klarte forskerne å isolere ett nytt retrovirus- BVV- Bovine Visna Virus go kunne  dermed skape virus hos betsemte befolkningsgrupper .

 

Viruset ble kalt HTLV og medførte immunsvekkelse i den svarte befolkningen , i første omgang blandt stoffmisbrukere og blødere . I 1978 ble homofile vaksinert mot hepatitt og 3 år senere- 1981- var aidsepidemiens offisielle begynnelse..

 

MMR- VAKSINEN .

 

Denne vaksinen er som de fleste vet mot meslinger, kikhoste og røde hunder .

Vaksinen er dyrket på cellekulturen av kyllingfostre , og rester  av vaksinen etterlater spor i hjernen, som igjen utvikler autisme.

Vaksinen lekker fra tarmen over til hjernen og er sannsynligvis ett resultat av den store andel av krybbedød .

 

I California har autisme økt med 273% i løpet av 10 år og i Maryland økte autisme med 513 % fra 1993- 1998 .

 

Kilde < Sannheten om vaksiner av Homopat Rolf Erik Hanssen .

 

ringblomster

Ringblomstene er seiglivede lyspunkter i hagene .
De kommer tidlig , , fornyer seg stadig og blomstrer på nytt langt utover høsten.
De er liksom ututtømmelige disse blomstene .
Man kan plukke friske blomster stadig vekk og ha glede av dem inne uten å tømme bedet , og man kan lage seg ett lite vinterforråd av tørrede blader fra den sterkt oransjeformede kronen.

For ringblomsten kan brukes som så mye annet som vokser i hagen.
CALENDULA IFFICINALIS  er det latinske navnet og uti kokekunsten går det fint å bruke tørrede kronblad istedet for safran.

Ett dryss av ringblomster i risrettene setter spennende farge .
Den gjør eggerettene friskere også , både når det gjelder farge og smak og hverken supper eller brødbakst har vondt av litt calendula-tilsetning.

Og så dufter det deilig i huset under tørkeprossessen.
Bomsterbladene trenger forøvrig nokså lang tid i ovnen, før de knusker tørt når man tar bort i dem..
Bladene legges på rist og ovnen settes ganske svakt på , 30 -40 grader er nok.
Ovnsdøren må stå på gløtt , slik at vœten i ovnen slipper ut .
Og fargen holder seg like frisk og fin, når de tørrede bladene oppbevares på tette mørke glass.

Forøvrig er ikke ringblomsten ukjent som legemiddelplante.

 

I M. MARCUSSENS “‘HELBREDENDE PLANTER “ kan vi lese”: Uttrekk av urten mot gulsott, kvalme, oppkast, byller, hevede kirtler, basedow,kirtelsyke, tyfus og kreftsvulster, magesvulster og og skrofulose, samt blod i urinen og eksem.

Den fysiologiske virkning er svettdrivende , oppløsende og åpnende .
Blomster og blad støtt med salt lagt på vorter fordriver disse.
Og så sies det at kvinnene i vikingtiden skyllet håret sitt i uttrekk av ringblomstblader for å få det fint og gult .

Kilde “: Naturens spiskammer

Georg Panmann og Tove Diesen

.

eldrebolgen

Illustrasjon av Billedkunstner Rune Olsen ( 1948- 2005).

Med velvillig tillatelse fra miin venn og samfunnsaktør Norvald Aasen legger jeg dette ut .

Høyrde deg på radionyheitene i dag i samband med Regjeringa sine planar om oppussing av sjukeheimar osv.
No er det slik, Micaelsen, at når vi vanlege døydelege høyrer dykk politikarar klandrar kvarandre for ting som vert gjort feil -eller ikke vert gjort - så tenker vi gjerne at: Kvifor fekk dei ikkje gjort alt rett når dei sjølve sat i regjering?
Slik er det for alle partigrupper og parti. Og AP sat jo med regjeringa i 8 år inntil 2013! 
Du uttala deg også om denne evindelege "eldrebylja" som visstnok berre skal gjelde oss nordmenn.
Alle desse mange hundre tusen framande som de har henta inn i landet er visst såleis evig unge og vil, etter det vi skjønar, aldri hente noko ut av aldersdpensjon eller på nokon måte ligge samfunnet til byrde slik visstnok vi nordmenn gjer!
Desse framande vil berre bidra, slik vi forstår?
Men,herr Torgeir  Micaelsen, kva er grunnen til denne "eldrebylja"? Kva har det vorte av dei nye generasjonane av vårt folk som skulle ta over arbeid og omsorg for oss som har arbeidd frå vi var små og langt opp i åra?
Svært mange av oss vert avspiste med minstepensjonar, medan vi ser at nykomne "ressursar" susar forbi oss i sosiale ytelsar.
 
1497822_597650217029095_6210748155099560730_o
Gro Harlem Brundtland, dykkar gudeskikkelse i AP, stod høgt på barrikadane for fri abortsaka på slutten av 1970-talet.
Eg veit ikkje om du er gamald nok til å hugse det, men eg hugsar det. Dette samstundes som ho la fram planar om masseinnvandring på grunn av at vårt samfunn og folk var altfor homogent.
 Og kva vert resultatet når ein vedtek ved lov å drepe ned eige folk medan ein legg opp til framand-etnisk og framandkulturell masseinnvandring?
Jau, ei utskifting av det opprinnelege folkeferd, sjølv om dette folket har historisk heimstadrett til dette landet!
Så kan du gjere eit lite reknestykke, herr Micaelsen!
Du tek omlag 16000 årlege abortar av vår ætt og gangar dette talet med omlag 35 år. Så tek du dei 15 eldste av desse årgangane, som no sjølv ville vore i foreldregenerasjonen og legg eit snitt av deira tal born opp på toppen av den fyrste summen. Sluttsummen av det du kjem fram til vert dei som skulle gjort at de hadde teia om "eldrebylja"
. For vi hadde vore sjølvhjelpte med dei som skulle ta over etter oss plagsame eldre! 
Og ein annan ting som kan seiast om det talet du får av reknestykket eg nemnde er at dette er eit Folkemord på eige folk!
Kva slags politikarar har vi lete oss lure til å vanstyre landet? Kva slags "landsmoder" er det de skryt av? Er du stolt av å vere eindel av eit slikt system, Torgeir Micaelsen? Eg skjønar godt at Krf vil alliere seg med AP!
2000px-us_great_seal_reverse
Nå må vi få vekk denne GLOBALISTREGJERINGEN som kun er ute etter å lage kaos. Vi er ikke interessert i deres omdanning av Norge til en Global landsby under en Ny Verdensregjering. Få vekk Superghlobalistene Jens og Jonas.
Norges Globalistregjering planlegger å styrke uføretrygden til innvandrere kraftig. Nyankomne innvandrere kan få mer enn en dobling av stønaden i forhold til i dag.
Nå har Globalistregjeringen vår kuttet i pensjoner over lang tid og så kommer de med dette. Snakk om å sette grupper opp mot hverandre.

Norvald Aasen

 

medias-svikt

 

Synnøve Fjellbakk Taftø har bare sju års skolegang, men har på egen hånd lest seg frem til eksamener som programmerer/systemerer, pedagog og jurist. I 1977 ble hun tatt opp i utenrikstjenesten og tjenestegjorde i Berlin (DDR), New York (FN-delegasjonen), Bangkok og Geneve (EFTA). Da hun i 1992 gikk offentlig ut mot den såkalte EØS-avtalen, ble hun erklært alvorlig sinnslidende og avskjediget av regjeringen Gro Harlem Brundtland. Synnøve har fortalt om sine opplevelser i diplomatiet og psykiatrien i Skjoldmøysagaen og Nornens Beretning som er gratis tilgjengelig på nettet.

Eøs- direktiver innført stikk i strid med Grunnloven og Stortinget.

Bjarne Lindstrøm i UD var en primus motor i å få innført EØS – direktivene i dølgsmål (hemmelighet) Dette er i følge Straffelovens § 83 rettsstridig. Norsk rett bygger nemlig på det såkalte allmenningsprinsippet.

Etter dette prinsipp har alle mennesker i utgangspunktet den samme rett og plikt til å delta i forvaltning og utnyttelse av naturressursene, uavhengig av etnisk opprinnelse, kjønn eller nummer i søskenrekken.

Men for å kunne utøve sine rettigheter og oppfylle sine plikter må PERSONEN være fysisk til stede. Det innebærer at naturressursene skal forvaltes og utnyttes av lokalbefolkeningen under hensyntagen til de kommende generasjoner.

INGEN har rett til å overdra utnyttelsen av fellesressursene til utenforstående for lengere periode enn sin egen levetid. Vannkraften Hjemfallsordningen for Vannkraftverk bygger på at allmenningsprinsippet er blitt grovt krenket dersom en eller flere «eiere» har avhendet naturresursser som egentlig tilhører ennå ufødte generasjoner.

EU-landenes rett Eu- landenes rett bygger på katolsk rettsoppfatning. Denne retten har sin rot i troen på at Kirken og i siste instans paven forvalter Skaperens eiendomsrett til Jorden og alle levende vesener som befinner seg på den.

For å gjemmomføre dette verdensherredømme i praksis, har den katolske Kirken lagd et sinnrikt system basert på ideen om den selveiende kapital.D

Norsk rett I norsk rett har den selveiende kapita (trust stiftelse) ingen plass. Det er en jesuittisk oppfinnelse, og frem til 1956 var det forbudt for jesuitter å oppholde seg i Norge, for å unngå at ytringsfriheten ble misbrukt til å utbre deres lære.

Men fra opphevelsen av jesuittparagrafen har omdannelsen av Norge til jesuittstat gått raskt. Via den europeiske «menneskerettighetskonvensjon» har de selveiende kapitaler blitt likestilt med fysiske personer i det norske rettssystemet.

Da de såkalte EØS-forhandlingene tok til , var det full frihandel med fisk og fiskeriprodukter i EFTA. I henhold til det gjeldende GATT-regimet , skulle det fortsatt vœre frihandel mellom Norge , Island og de EFTA-landene som valgte å gå inn i EU . Basert på det frihandeslregimet som da gjaldt, var det planlagt full frihandel med fisk og fiskeriprodukter i hele EU/EFTA-mrådet fra 1998.

Sannsynligvis ville det vœrt full frihandel mellom Norge og EU nå , dersom det ikke hadde vœrt for følgende hendelser .

De såkalte EØS-forhandlingene gjaldt ikke primœrnœringene og handel med varer fra disse.. På ett ministermøte i Brussel i juni 1991 ba Thorwald Stoltenberg om at salen måtte ryddes for alle andre enn ministrene.

Så kom han med det vanvittige utspillet at EU-KOMMISJONEN skulle få fiskekvoter i norsk økonomisk sone om de bare ville vœre så snill å ta med fiskefeltet med i forhandlingene.. Den islandske ministeren trodde ikke sine egne ører, og det gjorde vel neppe ministrene fra fiskeflåtelandene heller, men denne landsforrœderiske gavepakken ble naturligvis utnyttet til fulle.

Resultatet kjenner vi. Island fikk full frihandel med fiskten uten å innlemme noe som helst av EU-regelverket i fiskesonen, mens Norge påtok seg å innføre EU-regelverket i fiskerier og oppdrettnœring uten å få noe igjen på frihandelsfeltet. Det var bare ett spill for galleriet at det ble forhandlet om EØS-avtale. I virkeligheten organiserte Norge, Sverige, Finland og Østerrike ”forhandlingene” som en praktisk gjennomføring av en allerede forettat innmelding i EU.

 

EUs direktiver ble sendt til norske myndigheter og tjenestemenn , fagdepartementene og underliggende etater ble sendt til Brussel for å få beskjed om hvilke endringer som måtte gjøres i det nasjonale regelverket.

Dersom regelendringene kunne gjøres innenfor de allerede eksisterende fullmakter, ble de foretatt straks uten hensyn til konsekvensene. Som ett eksempel på dette , kan nevnes endringene i regnskapslovginingen for bankene .

Etter de norske regnskapsreglene skulle bankene foreta avsetninger for å dekke tap på krav ett eget fond. Når ett reelt krav var konstantert ved ett konkursbo var gjort opp eller et tap var realisert , ble det virkelige tapet ført opp som fradrag på denne fondskonoen.

Fra det ene året til det andre ble de norske regnskapsreglene endret til EU –reglene som foreskriver at dersom ett lån har vœrt misligholdt i 6 mndr eller mer, skal 30 % av lånets pålydende bokføres som tap .

Min østerikske kollega fortalte meg at dersom en slik regelendring hadde blitt foretat i Østerrike , ville det blitt forlangt parallellføring etter de gamle regnskapsreglene i 10 år for å kunne konsatntere virkelige tap .

Men i Norge kunne storinvestorene , som naturligvis hadde fullt kjennskap til virkningene av de nye reglene , presse bankaksjekursene i vœret , for så å narre småsparerne til å kjøpe dem fordi det er så trygt Bankene hadde store reserver på avsetningskoniene, og det første året med de nye reglene fikk ingen annen virkning enn at bankaksjene sank og en rekke småbanker ble tvunget til å fusjonere med storbankene.

Bankfunksjonœrene fikk ordre om ikke å gi betalingsutsettelser og bankene solgte panteobjekter i stor stil. Ingen fortalte bankansatte og lån takere om systemet om å ta opp ett lån til avdrag eller refinsiere lånet før fristen på 6 mndr. Fisket slo feil og og 30 % av lån i 100 millionersklassen ble ført som tap på grunn av manglende avdrag .

Resultatte av dette var at storbankene kollapset, men det var bare småsparerne som tapte penger . Deres aksjer ble nullet ut , mens storinvestorene ved statens hjelp overtok verdiene. Noen småaksjonœrer i Kreditkassen, nå Nordea prøvde saken i rettsvesenet , men de hadde selvfølgelig ikke en sjanse.

På andre felter var det nødvendig med ny lovgivning .   Stille og rolig ble lovene endret og nye EU-institusjoner ble bygget opp. Bare se på de feltene der EU-reglene var klart grunnlovstridige, ble utkastene til ny lovgiving lagt til side i påvente av eøs-avtale . Så snart forhandlingsutkastet var klart , ble disse lovutkastene sendt stortinget i en stor bunke sammen med mange tusen sider med EU-direktiktiver og vedtatt uten debatt som lovendringer som er nødvendige for at Norge kan slutte seg til en internasjonal avtale .  

EØS-avtalene trådte aldri i kraft , men de grunnlovstridige var behørlig vedtatt og ble iverksatt. Men hva med de grunnlovstridige direkiver ?

Bjarne Lindstrøm eller snarere de krefter han ble styrt av , fant løsningen Man kunne innbille stortingsrepresentantene og norsk opinion at det finnes ett EØS med ett overvåkingsorgan (ESA) og skrive ett brev til EU-kommisjonen om at Norge forpliktet seg til å opptre som om EØS-avtalen var i kraft.   Så kunne man ta den menneskerettskonvensjonen inn i Grunnloven i det dette er de menneskerettsbestemmelser som EU-retten prøves mot Som takk for denne geniale løsningen ble Bjarne Lindstrøm utnevnt som utenriksråd og høyeste autoritet i Norge på folkerettslige spørsmål .   Men mens Grunnlovens menneskerettsbestemmelser har som formål å verne fysiske personer mot maktmisbruk fra myndihetenes side , er den europeeiske menenskerettskonvensjonen laget for å verne statsinstitusjonene og for å sidestille fysiske og juridiske personer.

”Sinnssyke” har intet vern mot frihetsberøvelse i konvensjonen, men grunnlovsbestemmelsen om urettmessig frihetsberøvelse gjelder alle.. Norsk straffelov er basert på an meldelsesprinsippet Når det gjelder forseelser og mindre forbrytelser er grunntanken at gjerningspersonen ikke skal bli straffet dersom offeret unnlater å anmelde forholde . Dersom ingen er krenket er ingen skade skjedd er en gammel rettssetning.

norge-ut-av-eueos-og-schengen

EU-retten bygger på Inkvisisdjonsprinsippet . Både fysiske og juridiske personer har plikt til å la seg og sine barn kontrollere og de vesener som foretar kontrollen , har krav på politiets bistand til å gjennomføre kontrollen med tvang.

Det maktmisbruk som utfolder seg i ett slikt system er grotesk . En hel barnehage ble sendt til undersøkelse til lege ved mistanke om seksuelle overgrep. Foreldrene anmeldte saken , men ingen ble dømt.

Etter 1978 har den offentlige debatten stilnet Offentlig ansatte og valgte ombud får ikke lenger lov til å fortelle hva som foregår av maktmisbruk og overgrep , da bryter de nemlig sin taushetsplikt og kan straffes for det .   De politiske partiene lager skinndebatt om helsevesen og sosialpolitikk på ett nivå som de fleste kommunestyrer ville skammet seg over . Nylig ble en mer enn 100 –årig straffelov avløst av en helt ny med helt andre grunnprinsipper og motsatt siktemål –uten “debatt”:http://www.riksavisen.no/eos-bedrag

 

2000px-us_great_seal_reverse
Og når sannheten om Europabevegelsen nå er kjent for en god del av folket ,er dette ett svik mot det norske folk. ” Europabevegelsen har nå gjennom 40 år regjert Norge gjennom sin posisjon som landets absolutt største «parti» med solid flertall i Stortinget

. Årsaken ligger i at de allerede den 7. mai i 1969 konstituerte sin egen «hemmelige» stortingsgruppe i selve stortingsbygningen, og valgte stortingsrepresentant Peder Næsheim til formann for denne «hemmelige» gruppen. Påfølgende år (1970) ble stortingsrepresentant Knut Frydenlund valgt til ny formann for denne gruppen, grunnet foregående formanns dødsfall. Det står også å lese i deres beretning av 7. mai 1969 at de allerede på det tidspunkt hadde 120 av stortingets 150 representanter som medlemmer i sin hemmelige stortingsgruppe. Og i forrige stortingsperiode ble det på basis av EU relaterte avstemminger i Stortinget beregnet at denne gruppen nå måtte bestå av minimum 140 stortingsrepresentanter. Europabevegelsens norske avdeling ble imidlertid etablert i Norge så tidlig som 30. mai 1949. I 40 lange år har altså Europabevegelsen operert norsk politikk i posisjon som Norges ukjente flertallsregjering – Norges “Skyggeregjering”:http://bmonline.no/html/eb_3.html

Save

Save

Save

3

DSC00067

Illustrasjon": Billedkunstner Rune Olsen ( 1948-2005)

 

Jeg  ser av en artikkel at De synes godt om at Norge driver handel med barn og at De kritiserer barneombudet i Russland Pavel Astajhov for å fare med usannhet og at hans opplysninger om norsk barnevern ikke er riktig ,
Jeg referer til Deres uttalelse i Aftenposten av 05.11. “2014”:http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Frp---Ikke-noe-problem-at-private-tjener-penger-pa-gode-tjenester-7771514.html at det å tjene penger på andres tragedier er helt i ordem med Deres begrunnelse at De skylder på de rødgrønne for at mange tjener seg søkkrike på denne geskjeften..

Den gode Jon Alvheim ville snudd seg i vemmelse om han hade sett hva Frp hadde blitt til .
John Alvheim var en meget avholdt  diakon  og politiker, og var selv vitne til at barnevernet stjal barn fra det sykehus han var diakon ved.
Han var av den oppfatning at barnevernet overhodet ikke fulgte lovens målsetting om hjelp og støtte i hjemmet og at alt de var ute etter var makt og omsorgsovertakelse og at de laget "falske statistikker" som viste at barna var flyttet med foreldrenes godkjennelse.
11. november 1995 forsøkte han å få trykket sin artikkel "Barnevern og manglende rettsikkerhet" i Dagbladet. Barne- og familieminister Laila Dåvøy uttalte at Alvheims uttalelser i Standpunkt om dette tema burde forbigåes i stillhet, til tross for at det i 1992 ble publisert en rapport som het "Kompetanse- og utdanningsbehov i barnevernet" hvor det i denne rapporten ble konkludert med at" det var påvist en betydelig mangel på forståelse for forvaltningsmessige prinsipper og at behandlingsprinsippene må overholdes.

Hovedtyngden av barnevernssaker var allerede i 2003 analogt med Svanhild- Jensen- saken fra Kvœnangen, der barnevernet ynder å fremstille omsorgsovertakelser med den begrunnelse at det dreier seg om store rusproblem, men at det i hovedsak påståes at det dreier seg om "dårlig omsorgsevne", og at det kan oppstå en omsorgssviktsituasjon en gang i fremtiden.


Det eksisterer vel neppe slike saker under andre myndigheter her i landet hvor mennesker blir idømt en straff for noe de "kanskje blir skyldige i" en gang i fremtiden?

elektroniske_penger

Sakkyndige psykologer blir koblet inn etter at barnevernet har konkludert med at her foreligger det omsorgssvikt. Disse igjen er avhengige av den inntekt de mottar.
Den ene dagen kan de utrede for ett sosialkontor, dagen etter er den samme psykologen "fagkyndig dommer" i Fylkesnemnda. Under slike forhold er rettssikkerheten for foreldre og barn nærmest ikke-eksisterende og de ender nesten alltid opp som tapere.
Stortinget ber regjeringen:
 * Sørge for en nøye gjennomgang av lærebøkene ved sosialarbeider- og barnevernspedagogutdannelsen, herunder fjerning av Kari Killens lærebøker, med sikte på å innføre ett persiflage utdanningstilbud i samsvar med nødvendige rettsikkerhetssystem i barnevernsystemet.
* Fremme forslag om å omformulere § 4- 12 i barnevernloven på en slik måte at bestemmelsen tydelig avspeiler at det strafferettslige kriteriet om reelle handlingsalternativer også ligger til grunn for samfunnets sanksjoner etter barnevernloven.
* Fremme forslag om å overview lovbestemmelser som gir andre myndigheter og offentlige instanser opplysningsplikt overfor barnevernet, inntil barnevernets kontrolloppgaver er overført til en kompetent myndighet.
* Fremme forslag om å innføre en rettshjelpordning som bidrar til å dekke barnevernets, barnets og foreldrenes behov for juridisk assistanse i barnevernsaker slik at legitimitetsbehovet til barneverntjenesten dekkes.
* Opprette ett kontrollorgan for rettshjelpsordningen i barnevernet i symbiotic med den norske Advokatforening og Forbrukerrådet.
 * Fremme forslag om å nedlegge fylkesnemndene for sosiale saker og overføre sakene og ressursene til det alminnelige rettsapparat.
 * Fremme de nødvendige forslag for å innføre en ordning med offentlig autorisasjon for psykologer som ønsker å ta oppdrag som rettssakkyndige i barnevern- og barnefordelingssaker.
* Fremme de nødvendige forslag for at konfliktrådene får utvidet mandat og trekkes aktivt inn behandlingen av barnevernssaker.
 * Fremme de nødvendige forslag som medfører opprettelsen av ett barnevernsombud eller ett barneverntilsyn til å bistå og /eller korrigere barnevernet i enkeltsaker, undersøke mere generelle forhold i barneverntjenesten og utvikle spisskompetanse i barnevernsaker.
 * Fremme de nødvendige forslag for å overføre barnevernets nåværende kontrolldel til de forebyggende avdelingene ved politikamrene, mens barnevernets hjelpedel bibeholdes ved sosialtjenesten.
* Fremme forslag om styrking av det kriminalforebyggende råd (KRÅD) og lovfesting av hensiktsmessige samarbeidsorganer for å drive kriminalitetsforebyggende  “arbeide”:http://www.samfunnsmagasinet.no/BV-SERIE-SEP/BV-SERIE-SEPPOLA-06.htm

bakside-facebook

Menneskehandel er en kynisk profittmotivert industri der enkeltpersomner og kriminelle nettverk tjener milliarder på kjøp av salg av mennesker.
Menneskehandel er en alvorlig form for kriminalitet som innebœrer grove brudd menenskerettighetene. Menneskehandel kan ikke aksepteres . På bakgrunn av ett voksende prob lem , lanserte regjeringen den første handlingsplanen mot handel med kvinner og barn i “2003”:http://www.regjeringen.no/upload/JD/Vedlegg/Handlingsplaner/handlingsplan_mot_menneskehandel.pdf

Biologiske foreldre og deres barn har ingen beskyttelse i Norge og det er av en regjering som skulle beskytte dem mot overgrep .
Barnevernet bruker akkuttvedtak i 80 % av de barn de tvangshenter og ingen ofrer en tanke på hvordan barn opplever å bli tvunget vekk fra sin familie på en slik grotesk måte .

A general view of participants at the 16th Sssion ot he Human Rights Coucil
A general view of participants at the 16th Sssion ot he Human Rights Coucil

EMK artikkel 6 sier:
«In the determination of his civil rights and obligations …, everyone is entitled to a fair … hearing … by an independent and impartial tribunal …»
Spørsmålet er om fylkesnemnda er “tribunal” etter EMK art 6?
Til dette er det å si at fylkesnemnda, som utvilsomt er administrative forvaltningsorganer, ikke fyller kravene til å være et ”tribunal” og dermed er praksisen i strid med EMK artikkel 6  “ne.1”:http://www.riksavisen.no/?p=4446

KILDEKRITIKK.
I 52 AV 61 UTREDNINGER MANGLER KILDEKRITIKK -sakkyndige aksepterer barnevernets rapporter som den fulle og hele sannhet -konklusjonen i 18 sakkyndige utredniner viser til barnevernets annenhånd opplysninger - 35 sakkyndige utredninger - info basert på sladder og rykter - BEKYMRINGSMELDINGER - sakkyndig har ikke vurdert motivasjonen til avsenderne “bekymringsmeldinger”:https://www.tanum.no/_faglitteratur/helse--og-sosialfag/kampen-om-barnets-beste-joar-tran%C3%B8y-9788273282323
Hva skjer med barna når den norske, sosialdemokratiske staten opptrer som omsorgsperson? I dag er Norge på et nivå med Nord-Korea hva angår «den elskende faderens», statens, omsorg for sine barn. Det som skjer er at staten i det skjulte har overtatt eiendomsretten til barna, som fra nå av befinner seg i statens klamme favn.
De biologiske foreldrene er bare surrogater som gjør de praktiske oppgavene for å fø ungene. Statens forlengede arm i omsorgsarbeidet er NAV (Arbeids – og velferdsetaten), helsestasjon, barnehage, skole og selvfølgelig det allestedsnærværende barnevern. Disse legger beslag på over en tredjedel av det norske statsbudsjettet (1.064,9 milliarder kroner for 2013); barnevernet alene, 12 milliarder “kroner”:http://www.nyhetsspeilet.no/2013/01/til-barnets-beste-staten-som-omsorgsperson/