1

dsc01094

I alle tider har vi mennesker stolt blindt på legestanden og vœrt hellig overbevisst at de alltid har hatt vårt beste  for øyet.

Fra barna kommer til verden, blir foreldrene presset til å følge råd fra helsepersonell uten at noen stiller kritiske spørsmål om innholdet i vaksinen .

 

Homopat Rolf Erik Hanssen har skrevet en glimrende og opplysende faktabok med tittelen Sannheten om vaksiner.

Folkehelseinstituttet tar ikke ansvar for å ha ødelagt manges liv med  "vaksiner":https://www.youtube.com/watch?v=Vx3F41OUN8k

 

Atle Johan Løwaas har skrevet noern ord om denne boken og uttaler blandt annet at ingen i Norge har til dags dato skrevet en bok som denne som til de grader avslører løgner  og  bedrag , som ligger bak 200 års virksomhet over hele verden .

Tilogmed Norske homopaters landsforbund sluker vaksineløgnene og har latt seg kjøpe ved å argumentere at vaksiner er bra for folkehelsa.

 

Vaksiner har forårsaket mere sykdom, død og  fordervelse helt fra Edvard Jenner i 1798  satte sine første sprøyter med serum fra kukopper fram til dagens vaksiner , somn er tilsatt aluminium, formalin og kvikksølv .

 

I Afrika har mellom 50 -70 % av befolkningen i enkelte områder blitt utryddet av vaksineprogrammene.

 

Vår tids største barnemorder Robert Strange McManara har med sin politikk go sin utplanting av HIV / viruset, som forøvrig ble genmanipulert i CIAs , har drept millioner av mennesker i Afrika .

Fredsprisvinneren i 2004, Wanghari Mathaahi, forsnakket seg i ett interju og uttalte at Afrika var forsøkt utryddet av HIV/ viruset , som ble laget i ett labatorium.

bondevik

Ill.Rune Olsen

Den norske regjeringen under davarende statsminister Bondevik gjorde alt for å sette munnkurv på henne , han gikk så langt som å ta ett privatfly til Afrika for å snakke henne til rette .

Ved en CIA høring innrømmet Cancerlegen Dr.Gottlieb ble Kongofloden infisert av en mengde virus, som var drikkekilden til svœrt mange mennesker .

 

Fra 1990 til 1993 oppstod det en aidsliknende sykdom , der over 6000 mennesker døde.

Bevisene ble fjernet ,men hele landsbyer og familier døde ut på grunn av dette .

Det var sannsynligvis kloning av ett dyrevirus , som ble gitt disse stakkars mennesker i form av en vaksine for kopper

Barnekonvensjonen har gjort biologiske foreldre totalt rettsløse.

barnemishandling

De viktigste begeroper i Barnekonvensjonen er disse

 1. Den innførte barns borgerrett.

2  Den erstattet foreldremyndigheten med en plikt til å adlyde de administrative myndigheter .

3. Den ga retten til å ta barna fra foreldrene hvis de forsømte sine barn , også hvis de nektet vaksinasjon av egne barn.

4. Den anerkjentye barnets rett til valgfrihet, tankefrihet, religionsfrihet , forsamlingsfrihet . Den eneste restriksjonen gikk på lovens forskrift som har med helse å gjøre .

5. Loven påla alle land å sikre gjennomføringen av barnets rett til å kunne glede seg over en bedre helsetilstand , da med atnke på gjennomføringen av vaksineringen.

 

 

KONSEKVENSENE AV FNs BARNEKONVENSJON.

 

Barnas rettigheter gir myndighetene rett mot foreldrenes ønske å gjennomføre følgende tiltak

1. Blodtranplantasjon -uansett tro 

2.Vaksinering - uten kritisk motstand 

3. Anvendelse av allopatisk medisin 

4. Tvangsbehandling av de fleste alvorlige sykdommer .

 

Overlege Svein Holan i Tønsberg skal ha uttalt  at alle barn bør ha lovbestemt rett til MMR- vaksine , ellers bør foreldrene saksøkes .

 

Vi vet alle at de som prøver å åpne andre menenskers øyne for korrupsjon go ulovligheter i samfunnet , kan forvente saeg svœrt stor motstand , i visse tilfelle død og ødeleggelse .

 

Ett eksempel på dette er Dr. Don De Brewer , som har utgitt en del bøker om medisinske overgrep i det 20 . århundre , han har mottatt en rekke drapstrusler og må ha livvakter døgnet rundt.

Ett annet eksempel var den franske Professor Belianski , som klarte å finne fram til en kur for aids , som han behandlet masse pasienter med , denne kuren var fri for bivirkninger .

Han ble arrestert  og  fengslet i Paris ,hvor politiet ødela labatoriet hans  og alle medisinene som kunne ha kurert millioner av aidspasienter .

Han ble innesperret p[ ett mentalsykehus og døde av de prøvelser han ble utsatt for .

 

POLIOVAKSINEN .

 

Dr. Jonas Salk var komitemedlem av WHO - Verdens helseorganisasjon og vaksinen har fått hans navn- Salk-vaksinen .

Nye tilfeller av polio dukket opp der barna først var vaksinerte for denne sykdommen .

Den samme Dr . Salk innrømmet ved ett senere tidspunkt at vaksinasjon var en direkte årsak til at barn fikk denne sykdommen , at vaksinen dehydrerte cellene, , tappet kalsium fra nerver, muskler, bein og celler .

 

Etterhvert forandret poliovaksinen karakter , det medførte til en økning til ME- utmattelsessyndrom, fordobling av kreft og Guillian Barre- syndromet .

vaksinasjon

I Norge startet poliovaksinen i 1957 og mellom 1957- 1963 ble ca.1million barn vaksinerte .

Poliovaksinen viste seg å inneholde serum fra afrikanske grønne aper - SV 40 go forårsaket misdannelsder,levkemi  og  kreft /

 

I 1952 ble det avholdt ett møte blandt amerikanske, britiske og kanadiske forskereangående retriviruset i poliovaksinen.

Merkelig nok advarte WHO mot å bruke dette serumet , men SV 40 var likevel tilstede ved de fletse poliovaksiner fram til 1960 .

 

I 1960 startet vaksinasjonen med levende virus og poliovaksinen ble integrert i vaksineprogrammet i den vestlige verden .

 

Rundt 1963 lyktes det forskerne å skape kreft i museceller av retroviruset SV 40 , så det er tydelig at kreft er menneskeskapt .

 

I 1973 klarte forskerne å isolere ett nytt retrovirus- BVV- Bovine Visna Virus go kunne  dermed skape virus hos betsemte befolkningsgrupper .

 

Viruset ble kalt HTLV og medførte immunsvekkelse i den svarte befolkningen , i første omgang blandt stoffmisbrukere og blødere . I 1978 ble homofile vaksinert mot hepatitt og 3 år senere- 1981- var aidsepidemiens offisielle begynnelse..

 

MMR- VAKSINEN .

 

Denne vaksinen er som de fleste vet mot meslinger, kikhoste og røde hunder .

Vaksinen er dyrket på cellekulturen av kyllingfostre , og rester  av vaksinen etterlater spor i hjernen, som igjen utvikler autisme.

Vaksinen lekker fra tarmen over til hjernen og er sannsynligvis ett resultat av den store andel av krybbedød .

 

I California har autisme økt med 273% i løpet av 10 år og i Maryland økte autisme med 513 % fra 1993- 1998 .

 

Kilde < Sannheten om vaksiner av Homopat Rolf Erik Hanssen .

 

Annonser

ringblomster

Ringblomstene er seiglivede lyspunkter i hagene .
De kommer tidlig , , fornyer seg stadig og blomstrer på nytt langt utover høsten.
De er liksom ututtømmelige disse blomstene .
Man kan plukke friske blomster stadig vekk og ha glede av dem inne uten å tømme bedet , og man kan lage seg ett lite vinterforråd av tørrede blader fra den sterkt oransjeformede kronen.

For ringblomsten kan brukes som så mye annet som vokser i hagen.
CALENDULA IFFICINALIS  er det latinske navnet og uti kokekunsten går det fint å bruke tørrede kronblad istedet for safran.

Ett dryss av ringblomster i risrettene setter spennende farge .
Den gjør eggerettene friskere også , både når det gjelder farge og smak og hverken supper eller brødbakst har vondt av litt calendula-tilsetning.

Og så dufter det deilig i huset under tørkeprossessen.
Bomsterbladene trenger forøvrig nokså lang tid i ovnen, før de knusker tørt når man tar bort i dem..
Bladene legges på rist og ovnen settes ganske svakt på , 30 -40 grader er nok.
Ovnsdøren må stå på gløtt , slik at vœten i ovnen slipper ut .
Og fargen holder seg like frisk og fin, når de tørrede bladene oppbevares på tette mørke glass.

Forøvrig er ikke ringblomsten ukjent som legemiddelplante.

 

I M. MARCUSSENS “‘HELBREDENDE PLANTER “ kan vi lese”: Uttrekk av urten mot gulsott, kvalme, oppkast, byller, hevede kirtler, basedow,kirtelsyke, tyfus og kreftsvulster, magesvulster og og skrofulose, samt blod i urinen og eksem.

Den fysiologiske virkning er svettdrivende , oppløsende og åpnende .
Blomster og blad støtt med salt lagt på vorter fordriver disse.
Og så sies det at kvinnene i vikingtiden skyllet håret sitt i uttrekk av ringblomstblader for å få det fint og gult .

Kilde “: Naturens spiskammer

Georg Panmann og Tove Diesen

.

eldrebolgen

Illustrasjon av Billedkunstner Rune Olsen ( 1948- 2005).

Med velvillig tillatelse fra miin venn og samfunnsaktør Norvald Aasen legger jeg dette ut .

Høyrde deg på radionyheitene i dag i samband med Regjeringa sine planar om oppussing av sjukeheimar osv.
No er det slik, Micaelsen, at når vi vanlege døydelege høyrer dykk politikarar klandrar kvarandre for ting som vert gjort feil -eller ikke vert gjort - så tenker vi gjerne at: Kvifor fekk dei ikkje gjort alt rett når dei sjølve sat i regjering?
Slik er det for alle partigrupper og parti. Og AP sat jo med regjeringa i 8 år inntil 2013! 
Du uttala deg også om denne evindelege "eldrebylja" som visstnok berre skal gjelde oss nordmenn.
Alle desse mange hundre tusen framande som de har henta inn i landet er visst såleis evig unge og vil, etter det vi skjønar, aldri hente noko ut av aldersdpensjon eller på nokon måte ligge samfunnet til byrde slik visstnok vi nordmenn gjer!
Desse framande vil berre bidra, slik vi forstår?
Men,herr Torgeir  Micaelsen, kva er grunnen til denne "eldrebylja"? Kva har det vorte av dei nye generasjonane av vårt folk som skulle ta over arbeid og omsorg for oss som har arbeidd frå vi var små og langt opp i åra?
Svært mange av oss vert avspiste med minstepensjonar, medan vi ser at nykomne "ressursar" susar forbi oss i sosiale ytelsar.
 
1497822_597650217029095_6210748155099560730_o
Gro Harlem Brundtland, dykkar gudeskikkelse i AP, stod høgt på barrikadane for fri abortsaka på slutten av 1970-talet.
Eg veit ikkje om du er gamald nok til å hugse det, men eg hugsar det. Dette samstundes som ho la fram planar om masseinnvandring på grunn av at vårt samfunn og folk var altfor homogent.
 Og kva vert resultatet når ein vedtek ved lov å drepe ned eige folk medan ein legg opp til framand-etnisk og framandkulturell masseinnvandring?
Jau, ei utskifting av det opprinnelege folkeferd, sjølv om dette folket har historisk heimstadrett til dette landet!
Så kan du gjere eit lite reknestykke, herr Micaelsen!
Du tek omlag 16000 årlege abortar av vår ætt og gangar dette talet med omlag 35 år. Så tek du dei 15 eldste av desse årgangane, som no sjølv ville vore i foreldregenerasjonen og legg eit snitt av deira tal born opp på toppen av den fyrste summen. Sluttsummen av det du kjem fram til vert dei som skulle gjort at de hadde teia om "eldrebylja"
. For vi hadde vore sjølvhjelpte med dei som skulle ta over etter oss plagsame eldre! 
Og ein annan ting som kan seiast om det talet du får av reknestykket eg nemnde er at dette er eit Folkemord på eige folk!
Kva slags politikarar har vi lete oss lure til å vanstyre landet? Kva slags "landsmoder" er det de skryt av? Er du stolt av å vere eindel av eit slikt system, Torgeir Micaelsen? Eg skjønar godt at Krf vil alliere seg med AP!
2000px-us_great_seal_reverse
Nå må vi få vekk denne GLOBALISTREGJERINGEN som kun er ute etter å lage kaos. Vi er ikke interessert i deres omdanning av Norge til en Global landsby under en Ny Verdensregjering. Få vekk Superghlobalistene Jens og Jonas.
Norges Globalistregjering planlegger å styrke uføretrygden til innvandrere kraftig. Nyankomne innvandrere kan få mer enn en dobling av stønaden i forhold til i dag.
Nå har Globalistregjeringen vår kuttet i pensjoner over lang tid og så kommer de med dette. Snakk om å sette grupper opp mot hverandre.

Norvald Aasen

 

medias-svikt

 

Synnøve Fjellbakk Taftø har bare sju års skolegang, men har på egen hånd lest seg frem til eksamener som programmerer/systemerer, pedagog og jurist. I 1977 ble hun tatt opp i utenrikstjenesten og tjenestegjorde i Berlin (DDR), New York (FN-delegasjonen), Bangkok og Geneve (EFTA). Da hun i 1992 gikk offentlig ut mot den såkalte EØS-avtalen, ble hun erklært alvorlig sinnslidende og avskjediget av regjeringen Gro Harlem Brundtland. Synnøve har fortalt om sine opplevelser i diplomatiet og psykiatrien i Skjoldmøysagaen og Nornens Beretning som er gratis tilgjengelig på nettet.

Eøs- direktiver innført stikk i strid med Grunnloven og Stortinget.

Bjarne Lindstrøm i UD var en primus motor i å få innført EØS – direktivene i dølgsmål (hemmelighet) Dette er i følge Straffelovens § 83 rettsstridig. Norsk rett bygger nemlig på det såkalte allmenningsprinsippet.

Etter dette prinsipp har alle mennesker i utgangspunktet den samme rett og plikt til å delta i forvaltning og utnyttelse av naturressursene, uavhengig av etnisk opprinnelse, kjønn eller nummer i søskenrekken.

Men for å kunne utøve sine rettigheter og oppfylle sine plikter må PERSONEN være fysisk til stede. Det innebærer at naturressursene skal forvaltes og utnyttes av lokalbefolkeningen under hensyntagen til de kommende generasjoner.

INGEN har rett til å overdra utnyttelsen av fellesressursene til utenforstående for lengere periode enn sin egen levetid. Vannkraften Hjemfallsordningen for Vannkraftverk bygger på at allmenningsprinsippet er blitt grovt krenket dersom en eller flere «eiere» har avhendet naturresursser som egentlig tilhører ennå ufødte generasjoner.

EU-landenes rett Eu- landenes rett bygger på katolsk rettsoppfatning. Denne retten har sin rot i troen på at Kirken og i siste instans paven forvalter Skaperens eiendomsrett til Jorden og alle levende vesener som befinner seg på den.

For å gjemmomføre dette verdensherredømme i praksis, har den katolske Kirken lagd et sinnrikt system basert på ideen om den selveiende kapital.D

Norsk rett I norsk rett har den selveiende kapita (trust stiftelse) ingen plass. Det er en jesuittisk oppfinnelse, og frem til 1956 var det forbudt for jesuitter å oppholde seg i Norge, for å unngå at ytringsfriheten ble misbrukt til å utbre deres lære.

Men fra opphevelsen av jesuittparagrafen har omdannelsen av Norge til jesuittstat gått raskt. Via den europeiske «menneskerettighetskonvensjon» har de selveiende kapitaler blitt likestilt med fysiske personer i det norske rettssystemet.

Da de såkalte EØS-forhandlingene tok til , var det full frihandel med fisk og fiskeriprodukter i EFTA. I henhold til det gjeldende GATT-regimet , skulle det fortsatt vœre frihandel mellom Norge , Island og de EFTA-landene som valgte å gå inn i EU . Basert på det frihandeslregimet som da gjaldt, var det planlagt full frihandel med fisk og fiskeriprodukter i hele EU/EFTA-mrådet fra 1998.

Sannsynligvis ville det vœrt full frihandel mellom Norge og EU nå , dersom det ikke hadde vœrt for følgende hendelser .

De såkalte EØS-forhandlingene gjaldt ikke primœrnœringene og handel med varer fra disse.. På ett ministermøte i Brussel i juni 1991 ba Thorwald Stoltenberg om at salen måtte ryddes for alle andre enn ministrene.

Så kom han med det vanvittige utspillet at EU-KOMMISJONEN skulle få fiskekvoter i norsk økonomisk sone om de bare ville vœre så snill å ta med fiskefeltet med i forhandlingene.. Den islandske ministeren trodde ikke sine egne ører, og det gjorde vel neppe ministrene fra fiskeflåtelandene heller, men denne landsforrœderiske gavepakken ble naturligvis utnyttet til fulle.

Resultatet kjenner vi. Island fikk full frihandel med fiskten uten å innlemme noe som helst av EU-regelverket i fiskesonen, mens Norge påtok seg å innføre EU-regelverket i fiskerier og oppdrettnœring uten å få noe igjen på frihandelsfeltet. Det var bare ett spill for galleriet at det ble forhandlet om EØS-avtale. I virkeligheten organiserte Norge, Sverige, Finland og Østerrike ”forhandlingene” som en praktisk gjennomføring av en allerede forettat innmelding i EU.

 

EUs direktiver ble sendt til norske myndigheter og tjenestemenn , fagdepartementene og underliggende etater ble sendt til Brussel for å få beskjed om hvilke endringer som måtte gjøres i det nasjonale regelverket.

Dersom regelendringene kunne gjøres innenfor de allerede eksisterende fullmakter, ble de foretatt straks uten hensyn til konsekvensene. Som ett eksempel på dette , kan nevnes endringene i regnskapslovginingen for bankene .

Etter de norske regnskapsreglene skulle bankene foreta avsetninger for å dekke tap på krav ett eget fond. Når ett reelt krav var konstantert ved ett konkursbo var gjort opp eller et tap var realisert , ble det virkelige tapet ført opp som fradrag på denne fondskonoen.

Fra det ene året til det andre ble de norske regnskapsreglene endret til EU –reglene som foreskriver at dersom ett lån har vœrt misligholdt i 6 mndr eller mer, skal 30 % av lånets pålydende bokføres som tap .

Min østerikske kollega fortalte meg at dersom en slik regelendring hadde blitt foretat i Østerrike , ville det blitt forlangt parallellføring etter de gamle regnskapsreglene i 10 år for å kunne konsatntere virkelige tap .

Men i Norge kunne storinvestorene , som naturligvis hadde fullt kjennskap til virkningene av de nye reglene , presse bankaksjekursene i vœret , for så å narre småsparerne til å kjøpe dem fordi det er så trygt Bankene hadde store reserver på avsetningskoniene, og det første året med de nye reglene fikk ingen annen virkning enn at bankaksjene sank og en rekke småbanker ble tvunget til å fusjonere med storbankene.

Bankfunksjonœrene fikk ordre om ikke å gi betalingsutsettelser og bankene solgte panteobjekter i stor stil. Ingen fortalte bankansatte og lån takere om systemet om å ta opp ett lån til avdrag eller refinsiere lånet før fristen på 6 mndr. Fisket slo feil og og 30 % av lån i 100 millionersklassen ble ført som tap på grunn av manglende avdrag .

Resultatte av dette var at storbankene kollapset, men det var bare småsparerne som tapte penger . Deres aksjer ble nullet ut , mens storinvestorene ved statens hjelp overtok verdiene. Noen småaksjonœrer i Kreditkassen, nå Nordea prøvde saken i rettsvesenet , men de hadde selvfølgelig ikke en sjanse.

På andre felter var det nødvendig med ny lovgivning .   Stille og rolig ble lovene endret og nye EU-institusjoner ble bygget opp. Bare se på de feltene der EU-reglene var klart grunnlovstridige, ble utkastene til ny lovgiving lagt til side i påvente av eøs-avtale . Så snart forhandlingsutkastet var klart , ble disse lovutkastene sendt stortinget i en stor bunke sammen med mange tusen sider med EU-direktiktiver og vedtatt uten debatt som lovendringer som er nødvendige for at Norge kan slutte seg til en internasjonal avtale .  

EØS-avtalene trådte aldri i kraft , men de grunnlovstridige var behørlig vedtatt og ble iverksatt. Men hva med de grunnlovstridige direkiver ?

Bjarne Lindstrøm eller snarere de krefter han ble styrt av , fant løsningen Man kunne innbille stortingsrepresentantene og norsk opinion at det finnes ett EØS med ett overvåkingsorgan (ESA) og skrive ett brev til EU-kommisjonen om at Norge forpliktet seg til å opptre som om EØS-avtalen var i kraft.   Så kunne man ta den menneskerettskonvensjonen inn i Grunnloven i det dette er de menneskerettsbestemmelser som EU-retten prøves mot Som takk for denne geniale løsningen ble Bjarne Lindstrøm utnevnt som utenriksråd og høyeste autoritet i Norge på folkerettslige spørsmål .   Men mens Grunnlovens menneskerettsbestemmelser har som formål å verne fysiske personer mot maktmisbruk fra myndihetenes side , er den europeeiske menenskerettskonvensjonen laget for å verne statsinstitusjonene og for å sidestille fysiske og juridiske personer.

”Sinnssyke” har intet vern mot frihetsberøvelse i konvensjonen, men grunnlovsbestemmelsen om urettmessig frihetsberøvelse gjelder alle.. Norsk straffelov er basert på an meldelsesprinsippet Når det gjelder forseelser og mindre forbrytelser er grunntanken at gjerningspersonen ikke skal bli straffet dersom offeret unnlater å anmelde forholde . Dersom ingen er krenket er ingen skade skjedd er en gammel rettssetning.

norge-ut-av-eueos-og-schengen

EU-retten bygger på Inkvisisdjonsprinsippet . Både fysiske og juridiske personer har plikt til å la seg og sine barn kontrollere og de vesener som foretar kontrollen , har krav på politiets bistand til å gjennomføre kontrollen med tvang.

Det maktmisbruk som utfolder seg i ett slikt system er grotesk . En hel barnehage ble sendt til undersøkelse til lege ved mistanke om seksuelle overgrep. Foreldrene anmeldte saken , men ingen ble dømt.

Etter 1978 har den offentlige debatten stilnet Offentlig ansatte og valgte ombud får ikke lenger lov til å fortelle hva som foregår av maktmisbruk og overgrep , da bryter de nemlig sin taushetsplikt og kan straffes for det .   De politiske partiene lager skinndebatt om helsevesen og sosialpolitikk på ett nivå som de fleste kommunestyrer ville skammet seg over . Nylig ble en mer enn 100 –årig straffelov avløst av en helt ny med helt andre grunnprinsipper og motsatt siktemål –uten “debatt”:http://www.riksavisen.no/eos-bedrag

 

2000px-us_great_seal_reverse
Og når sannheten om Europabevegelsen nå er kjent for en god del av folket ,er dette ett svik mot det norske folk. ” Europabevegelsen har nå gjennom 40 år regjert Norge gjennom sin posisjon som landets absolutt største «parti» med solid flertall i Stortinget

. Årsaken ligger i at de allerede den 7. mai i 1969 konstituerte sin egen «hemmelige» stortingsgruppe i selve stortingsbygningen, og valgte stortingsrepresentant Peder Næsheim til formann for denne «hemmelige» gruppen. Påfølgende år (1970) ble stortingsrepresentant Knut Frydenlund valgt til ny formann for denne gruppen, grunnet foregående formanns dødsfall. Det står også å lese i deres beretning av 7. mai 1969 at de allerede på det tidspunkt hadde 120 av stortingets 150 representanter som medlemmer i sin hemmelige stortingsgruppe. Og i forrige stortingsperiode ble det på basis av EU relaterte avstemminger i Stortinget beregnet at denne gruppen nå måtte bestå av minimum 140 stortingsrepresentanter. Europabevegelsens norske avdeling ble imidlertid etablert i Norge så tidlig som 30. mai 1949. I 40 lange år har altså Europabevegelsen operert norsk politikk i posisjon som Norges ukjente flertallsregjering – Norges “Skyggeregjering”:http://bmonline.no/html/eb_3.html

Save

Save

Save

3

DSC00067

Illustrasjon": Billedkunstner Rune Olsen ( 1948-2005)

 

Jeg  ser av en artikkel at De synes godt om at Norge driver handel med barn og at De kritiserer barneombudet i Russland Pavel Astajhov for å fare med usannhet og at hans opplysninger om norsk barnevern ikke er riktig ,
Jeg referer til Deres uttalelse i Aftenposten av 05.11. “2014”:http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Frp---Ikke-noe-problem-at-private-tjener-penger-pa-gode-tjenester-7771514.html at det å tjene penger på andres tragedier er helt i ordem med Deres begrunnelse at De skylder på de rødgrønne for at mange tjener seg søkkrike på denne geskjeften..

Den gode Jon Alvheim ville snudd seg i vemmelse om han hade sett hva Frp hadde blitt til .
John Alvheim var en meget avholdt  diakon  og politiker, og var selv vitne til at barnevernet stjal barn fra det sykehus han var diakon ved.
Han var av den oppfatning at barnevernet overhodet ikke fulgte lovens målsetting om hjelp og støtte i hjemmet og at alt de var ute etter var makt og omsorgsovertakelse og at de laget "falske statistikker" som viste at barna var flyttet med foreldrenes godkjennelse.
11. november 1995 forsøkte han å få trykket sin artikkel "Barnevern og manglende rettsikkerhet" i Dagbladet. Barne- og familieminister Laila Dåvøy uttalte at Alvheims uttalelser i Standpunkt om dette tema burde forbigåes i stillhet, til tross for at det i 1992 ble publisert en rapport som het "Kompetanse- og utdanningsbehov i barnevernet" hvor det i denne rapporten ble konkludert med at" det var påvist en betydelig mangel på forståelse for forvaltningsmessige prinsipper og at behandlingsprinsippene må overholdes.

Hovedtyngden av barnevernssaker var allerede i 2003 analogt med Svanhild- Jensen- saken fra Kvœnangen, der barnevernet ynder å fremstille omsorgsovertakelser med den begrunnelse at det dreier seg om store rusproblem, men at det i hovedsak påståes at det dreier seg om "dårlig omsorgsevne", og at det kan oppstå en omsorgssviktsituasjon en gang i fremtiden.


Det eksisterer vel neppe slike saker under andre myndigheter her i landet hvor mennesker blir idømt en straff for noe de "kanskje blir skyldige i" en gang i fremtiden?

elektroniske_penger

Sakkyndige psykologer blir koblet inn etter at barnevernet har konkludert med at her foreligger det omsorgssvikt. Disse igjen er avhengige av den inntekt de mottar.
Den ene dagen kan de utrede for ett sosialkontor, dagen etter er den samme psykologen "fagkyndig dommer" i Fylkesnemnda. Under slike forhold er rettssikkerheten for foreldre og barn nærmest ikke-eksisterende og de ender nesten alltid opp som tapere.
Stortinget ber regjeringen:
 * Sørge for en nøye gjennomgang av lærebøkene ved sosialarbeider- og barnevernspedagogutdannelsen, herunder fjerning av Kari Killens lærebøker, med sikte på å innføre ett persiflage utdanningstilbud i samsvar med nødvendige rettsikkerhetssystem i barnevernsystemet.
* Fremme forslag om å omformulere § 4- 12 i barnevernloven på en slik måte at bestemmelsen tydelig avspeiler at det strafferettslige kriteriet om reelle handlingsalternativer også ligger til grunn for samfunnets sanksjoner etter barnevernloven.
* Fremme forslag om å overview lovbestemmelser som gir andre myndigheter og offentlige instanser opplysningsplikt overfor barnevernet, inntil barnevernets kontrolloppgaver er overført til en kompetent myndighet.
* Fremme forslag om å innføre en rettshjelpordning som bidrar til å dekke barnevernets, barnets og foreldrenes behov for juridisk assistanse i barnevernsaker slik at legitimitetsbehovet til barneverntjenesten dekkes.
* Opprette ett kontrollorgan for rettshjelpsordningen i barnevernet i symbiotic med den norske Advokatforening og Forbrukerrådet.
 * Fremme forslag om å nedlegge fylkesnemndene for sosiale saker og overføre sakene og ressursene til det alminnelige rettsapparat.
 * Fremme de nødvendige forslag for å innføre en ordning med offentlig autorisasjon for psykologer som ønsker å ta oppdrag som rettssakkyndige i barnevern- og barnefordelingssaker.
* Fremme de nødvendige forslag for at konfliktrådene får utvidet mandat og trekkes aktivt inn behandlingen av barnevernssaker.
 * Fremme de nødvendige forslag som medfører opprettelsen av ett barnevernsombud eller ett barneverntilsyn til å bistå og /eller korrigere barnevernet i enkeltsaker, undersøke mere generelle forhold i barneverntjenesten og utvikle spisskompetanse i barnevernsaker.
 * Fremme de nødvendige forslag for å overføre barnevernets nåværende kontrolldel til de forebyggende avdelingene ved politikamrene, mens barnevernets hjelpedel bibeholdes ved sosialtjenesten.
* Fremme forslag om styrking av det kriminalforebyggende råd (KRÅD) og lovfesting av hensiktsmessige samarbeidsorganer for å drive kriminalitetsforebyggende  “arbeide”:http://www.samfunnsmagasinet.no/BV-SERIE-SEP/BV-SERIE-SEPPOLA-06.htm

bakside-facebook

Menneskehandel er en kynisk profittmotivert industri der enkeltpersomner og kriminelle nettverk tjener milliarder på kjøp av salg av mennesker.
Menneskehandel er en alvorlig form for kriminalitet som innebœrer grove brudd menenskerettighetene. Menneskehandel kan ikke aksepteres . På bakgrunn av ett voksende prob lem , lanserte regjeringen den første handlingsplanen mot handel med kvinner og barn i “2003”:http://www.regjeringen.no/upload/JD/Vedlegg/Handlingsplaner/handlingsplan_mot_menneskehandel.pdf

Biologiske foreldre og deres barn har ingen beskyttelse i Norge og det er av en regjering som skulle beskytte dem mot overgrep .
Barnevernet bruker akkuttvedtak i 80 % av de barn de tvangshenter og ingen ofrer en tanke på hvordan barn opplever å bli tvunget vekk fra sin familie på en slik grotesk måte .

A general view of participants at the 16th Sssion ot he Human Rights Coucil
A general view of participants at the 16th Sssion ot he Human Rights Coucil

EMK artikkel 6 sier:
«In the determination of his civil rights and obligations …, everyone is entitled to a fair … hearing … by an independent and impartial tribunal …»
Spørsmålet er om fylkesnemnda er “tribunal” etter EMK art 6?
Til dette er det å si at fylkesnemnda, som utvilsomt er administrative forvaltningsorganer, ikke fyller kravene til å være et ”tribunal” og dermed er praksisen i strid med EMK artikkel 6  “ne.1”:http://www.riksavisen.no/?p=4446

KILDEKRITIKK.
I 52 AV 61 UTREDNINGER MANGLER KILDEKRITIKK -sakkyndige aksepterer barnevernets rapporter som den fulle og hele sannhet -konklusjonen i 18 sakkyndige utredniner viser til barnevernets annenhånd opplysninger - 35 sakkyndige utredninger - info basert på sladder og rykter - BEKYMRINGSMELDINGER - sakkyndig har ikke vurdert motivasjonen til avsenderne “bekymringsmeldinger”:https://www.tanum.no/_faglitteratur/helse--og-sosialfag/kampen-om-barnets-beste-joar-tran%C3%B8y-9788273282323
Hva skjer med barna når den norske, sosialdemokratiske staten opptrer som omsorgsperson? I dag er Norge på et nivå med Nord-Korea hva angår «den elskende faderens», statens, omsorg for sine barn. Det som skjer er at staten i det skjulte har overtatt eiendomsretten til barna, som fra nå av befinner seg i statens klamme favn.
De biologiske foreldrene er bare surrogater som gjør de praktiske oppgavene for å fø ungene. Statens forlengede arm i omsorgsarbeidet er NAV (Arbeids – og velferdsetaten), helsestasjon, barnehage, skole og selvfølgelig det allestedsnærværende barnevern. Disse legger beslag på over en tredjedel av det norske statsbudsjettet (1.064,9 milliarder kroner for 2013); barnevernet alene, 12 milliarder “kroner”:http://www.nyhetsspeilet.no/2013/01/til-barnets-beste-staten-som-omsorgsperson/

ill-mot-vold

Illustrasjon av Billedkunstner Rune Olsen ( 1948-2005).

 

Jeg ble engang spurt om hva som er det verste jeg har sett i mitt liv og da svarte jeg uten å nøle: WHO-forskningen på Bakkebø.

Vedkommende som spurte viste en takk på datamaskinen og hvis Internettforskningen er kommet så langt som jeg håper, vil Bakkebøforskningen bli offentlig tilgjengelig om ikke altfor lenge.

Jesuittene har i mange hundre år forsket på hvordan det psykiske sanseapparatet kan påvirkes, og da spesielt dømmekraften.

Den internasjonale sunnhetskommisjonen i Paris koordinerte den internasjonale forskningen som fant sted hovedsakelig i sinnssykehusene. I 1945 ble WHO etablert med hovedformål å koordinere hjerneforskningen og de innledet straks et samarbeid med jesuitteragenten Karl Evang.

Den tyske okkupasjonsmakten hadde innført barnetrygd i Norge. Da den tyske okkupasjonen ble avløst av alliert okkupasjon ble utbetalingene til mottakerne straks stanset mens arbeidsgiverne måtte fortsette å innbetale til trygden.

I 1946 var et betydelig beløp oppsamlet og pengene ble brukt til å bygge et forskningssenter på Bakkebø der små barn ble utsatt for medisinske og psykologiske eksperimenter med sikte på å svekke eller ødelegge det psykiske sanseapparatet, spesielt dømmekraften. Forskningsresultatene ble fremlagt på et topphemmelig seminar på Holmenkollen hotell i 1957.

vaccines-babies-gsk

De som ble utsatt for disse eksperimentene var overveiende såkalte tyskerunger som av allierte soldater ble raidet opp i sine tyske familier og transportert til Bakkebø. Eksperimentene tok sikte på å finne ut hvilke doseringer som skulle til for å svekke dømmekraft og rettferdighetssans slik at hjernen på de stakkars barna ble et «tabula rasa» som de het på vitenskapsmennenes språk. Forsningsresultatene er benyttet for å bestemme doseringen i "barnevaksinasjonsprogrammene":http://www.nyhetsspeilet.no/2010/05/who-forskningen-pa-bakkeb%C3%B8%E2%80%8F/

Jeg har prøvd å undersøke dette med biblioteket på Eidsberg , der jeg fikk utrolig god hjelp av to damer, som ringte rundt og gjorde hva de kunne og skaffet meg mailadresse og telefonnummer til Riksarkivet , hvor jeg først ringte og senere sendte en utførlig forespørsel pr, post og mottok så dette brev ":

Riksarkivet.

eventyrfortelleren

Ill. Rune Olsen.

OPPLYSNING OM FORSKNING PÅ BAKKEBØ.

Vi viser til e-brev av 28.02.2013.

Bakkebø ble opprettet av Norges Røde Kors  for hjem og skole for moderat åndsvake barn på området tll den tidligere tyske militœrleiren
på Slettebø 10.03.1948.
Så vidt vi kan se av en trykt redegjørelse for opprettelsen , hadde stdet i starten 50 beboere i alderen 7 -18 år .
Mulighete for at noen av disse kunne vœre krigsbarn er således liten.
I tillegg til redegjørelsen for opprettelsen er årsberetninger for institusjonen trykt  i det minste fram til 1957.
Disse bør kunne skaffes gjennom ditt lokale bibliotek .

Riksarkivet oppbevarer omfattende korrespondanse om Bakkebø i arkiveneetter Norges Røde Kors ( privatarkiv 250) og arkivet etter Sosialdepartementet , Helsedirektoratet og Kontoret for psykiatri .
Materialet omtaler hovedsaklig eiendom , bygninger og personale, men inneholder også korrespondanse om inntak av enkeltklienter med mer som inneholder opplysninger som må ansees som taushetsbelagtav personvernhensyn , jf forvaltningsloven §13første ledd nr. 1 .
Innsyn i taushetsbelagte klientopplysninger vil bare kunne gies til saksparter og til forskningsformål.
Vi kan ikke se at det i de arkivsakenesom Riksarkivet oppbevarer , finnes opplysning om forskning som skulle vœrt utført der .
Når noen fremmer påstander av den art som i notisen på www.nyhetsspeilet.no du viser til , må spørsmålene til kilden om opplysningenerettes direkte til vedkommende .
Skulle hun vise til spesifiserte kilder i Riksarkivet , vil vi kunne undersøke saken videre .

Med vennlig hilsen

Leif Thingsrud c.f
arkivar

1

vaksiner-er-gift-1

 

Bokomtale av Atle Johan Løvaas:

 

Homøopat Rolf Erik Hanssen www.naturmedisinske.no har skrevet en bombe av en bok som han kaller VAKSINASJON. Hva er sannheten om vaksiner?

Ingen i Norge har før ham skrevet en bok, som er i nærheten av dette, hva angå det å avsløre de løgner og bedrag som ligger bak to hundre års virksomhet med vaksinering over hele verden. Aldri har noen våget, ei heller maktet å sette bjella på katten, og til de grader klart å kle av vaksineskammen, som det Hanssen har gjort i denne boken.

Han dokumenterer og påviser med nitid etterrettelighet det bedrag som vaksinene representerer. Han stiller nådeløse spørsmålstegn som ingen, verken leger, helsesøstre, helsemyndigheter eller farmasøytisk industri er i stand til å svare på.

Tvert imot har han blitt møtt med taushet. Ingen har våget å kommentere denne boken som er blitt forbigått i all stillhet. Og heller ikke noen av de større kjente forlagene har våget å utgi boken til Hanssen, som har måttet ty til et lite forlag i Trondheim, som til slutt våget å utgi den.Våre myndigheter, representert ved det vi populært kaller ”Folkehelsa” – dvs. Nasjonalt Folkehelseinstitutt, har heller ikke våget å stille opp i debatt med forfatteren, til tross for invitasjon.

Ingen medier, bort sett fra NRKs lokalsendinger i Trøndelag, hvor Hanssen slapp til da boken kom ut i 2006, har våget å begi seg ut på vaksinedebatten, og slett ikke å presentere boken. Vaksinedebatter i NRKs riksprogrammer, er så vidt jeg vet fraværende.

Når til og med Hanssens eget fagforbund Norske Homøopaters Landsforbund går god for vaksiner og sier det er bra for folkehelsen, da er det sannelig ikke lett å være den som står under fossen og tar imot spruten. Forfatteren har endelig tatt konsekvensene og meldt seg ut av denne rumpeslikkende foreningen. Men var det ikke en ensom liten gutt, som en gang påsto at keiseren var naken?

antivaksine

Hanssen påviser i denne boken at helsemyndighetene er totalt på gyngende grunn, og at de aldri noensinne har klart å fremskaffe noen som helst beviser for at vaksiner noen gang har hjulpet, mot noen som helst sykdom. Tvert i mot avkler han deres bortforklaringer og løgner, ved hjelp av elegante motstikk, så formelig blodet drypper. Han klarer elegant å immunisere ethvert fornuftig tenkende menneske, (som fortsatt har bondevettet i behold), til å forstå hvor viktig det er å holde seg langt unna alt som heter vaksiner. Noe som kanskje er en forutsetning, hvis en vil beholde det samme bondevettet.

 

Elegant og slentrende slenger han statistikker på bordet når dét trengs, og i neste nå så siterer han helsemyndighetenes propaganda, som han setter opp mot hverandre, og som han etter møysommelig gravearbeid har fremskaffet. Når dét så er gjort, kommer han til slutt med egne kommentarer og meninger, som han fremfører med presis overbevisning og logikk. Og som gjør at man lett forstår hvor sannheten er, og hvem som er katten og hvem det er som har bjeller på. Han beviser nærmest til det kjedsommelige (men med det menes slett ikke at boken er kjedelig), at vaksiner er det motsatte av hva våre hjernevaskende og vaksinerende statlige myndigheter har fått oss til å tro.

Vaksinenes nåler har forårsaker mer sykdom og død, enn de har forebygget sykdom

.George Orwells definisjon på double speak er: Sannhet er løgn, og løgn er sannhet. Hanssen har fulgt vaksinenes historie, helt fra Edward Jenner i 1798 satte sine første sprøyter med serum fra kukopper, og forårsaket død og fordervelse i stor stil, og frem til dagens vaksiner, tilsatt aluminium, formalin og kvikksølv.

Jenner klarte til og med å ta livet av sin egen sønn, noe han dessverre ikke har vært alene om. Men det fremgår naturligvis ingenting av dette i det som den norske stats propagandamaskineri lirer av seg, om vaksinenes fortreffelighet, beskrevet på side 21 i boken.

Hanssen lar selvfølgelig også statspropagandaen slippe til, noe som blir rene gavepakken for ham. Han kan dermed straks tilbakevise tingene, bit for bit. Med letthet stiller han de rette ”pinlige spørsmålene,” – som alle som ett – blir hengende i luften, ubesvart av ”rette vedkommende.”

Hanssen er innom det meste. Knapt noe er utelatt. Han berører også det bedraget som har foregått i Afrika, hvor man antar at et sted mellom 50 og 70 prosent av befolkningen i enkelte områder, stille og rolig er utryddet av vaksineprogrammene. Han nevner også vår tids største barnemorder Robert Strange McNamara, som med sin politikk og medvirkning til utplanting av HIV-viruset (genmanipulert i CIAs laboratorier), har drept på millioner av mennesker i Afrika.

Hanssen berører også det ømtålige temaet da den afrikanske fredsprisvinneren av 2004 – Wanghari Mathaahi – forsnakket seg og påsto at Afrika var forsøkt utryddet bevisst ved hjelp av det laboratorieproduserte HIV-virus.

bondevik

Ilustrasjon": Billedkunstner Rune Olsen

Vi husker alle hvordan hun fikk munnkurv av den norske regjering, like før hun skulle motta prisen i Aulaen i Oslo. Statsminister Bondevik måtte i hu og hast reiste til Afrika i eget privatfly, betalt av norske skattebetalere, for å snakke henne til rette

. Vi så hvordan salongreporteren, det servile NRK-koryféet og CIA planten Tomm Kristiansen, i all sin forsmilte sørlandske vennskapelighet, liksom skulle intervjue jubilanten. Som på sin side stilte i sin afrikanske skrud og stas, i ett av NRKs studier på Marinlyst. Selvfølgelig for bare å koseprate med onkel Tomm.

Ingen pinlige spørsmål om laboratorieproduserte HIV virus ble berørt, naturligvis, selv om undertegnede har sendt ham lassevis av nettsider og informasjoner i årevis, vedrørende dette skammens tema. Han vet nok alt om dette – bak munnkurven sin.

Utdelingen av prisen i Aulaen gikk selvfølgelig for seg med de kongelige sittende smilende, lyttende, nikkende og klappende til den fine musikken – etter en underdanig takketale fra Wangharis side. Som hadde fått beskjed om å tie om alt hun visste. Det man sier på hjemmebane er jo en ting, noe annet er hva men sier i salongene på slott og palasser, ute i verden. Sannhetskorn fins det jo ikke plass til i kofferter på lange reiser. I Løgnens Høyborg, med konger og statsministre ti stede, passer ikke det dårlig.

Hanssen har et stort kildemateriale å øse fra, og har også hentet frem sitt gamle bysbarns Einar Larsens bok ”Den homøopatiske Huslæge” – hvorfra han siterer følgende på side 93, og som viser at motstand og advarslene mot vaksinene var på banen allerede på begynnelsen av 1900-tallet.

barnemishandling

Der var ikke mangel på våkne folk, som allerede den gangen så galskapen: ”Vaksinasjoner mot kopper skriver seg fra året 1796 da den engelske feltskjærer Jenner trådte frem med den mening at han hadde funnet en kilde til helse på syke kyr og hestekopper. Riktignok hadde man i et par menneskealdre allerede hatt en lignende fremgangsmåte, inokulasjonen, hvilket hadde resultert i at dødspromillen hadde nære fordoblet sig. Der hadde grassert en sykdom blandt hester og kyr i Gloucestershire utenfor London og den smittet mennesker som fikk en sykdom med lignende forløp som den fryktede smittekopper. Men de som gjennomgikk denne hest-ku-sykdom fikk ikke koppene, så mente Jenner, for så mente melkerne i Gloucestershire.

Professor Creighton som har studert all den opprinnelige vaksinasjonslitteratur fra denne tid mener at det ikke på noen måte beskytter mot smittekopper og major dr. Greenwood, professor i statistikk og og chef- statistikker i det engelske sundhetsministerium uttaler: ”I Jenners klassiske arbeid var det ikke den feil som ikke var begått. Det var meget som tydet på at Jenner var en ekte ”charlatan”.

”Hvorledes vi lar oss beherske av en gammel overtro. Vaksinasjon er årsak til sykdom og død” av L. Lind af Hageby.).

Jenner mente at vaksinasjonen ga beskyttelse for livstid. Allerede i 1805 offentliggjorde dr. Rowley 504 tilfeller av vaksinerte som hadde fått smittekopper, hvorav 75 døde.

Selv fikk Jenner føle vaksinasjonens ”velsignelse” idet hans egen sønn døde en tid etter i tuberkulose. Det blev dog ikke siste gang vaksinatørene drepte sine egne barn. Medisinrådet Bauer sier at han gjennom kukoppeinpodingen ”pinte i hjel” sin egen sønn. Dr. Verkrüger: ”Jeg har bare for noen få dager siden mistet et meget friskt barn gjennom vaksinasjonen”.

Siden Jenners dager er ”beskyttelse for livstiden” blitt redusert til mer beskjedne tallstørrelser, de offisielle tallene er dalet til 7 år, 5 år, 2 år, ja i 1929 godtok ikke de franske sundhetsmyndigheter engelske reisende og sjøfolk som var vaksinert to måneder i forveien, men lot dem vaksinere om igjen.

Datidens medisinske videnskap godtok Jenners påstander uten gransking og fyldesgjørende beviser. På dr. Rowleys offentliggjørelse fulgte snart det ene efter det andre og nu var striden i full gang om vaksinasjonen. Men ørene måtte tilstoppes for å skjule skandalen med det store honoraret på over en halv million kroner som parlamentet hadde bevilget Jenner. Det gikk heller ikke lenge før Jenner selv ble hentet til smittekoppsyke som han straks forut hadde vaksinert.

rethink-vaccines

Det oppgis som aldeles sikkert at flere hundre personer som Jenner selv hadde vaksinert fikk smittekopper. Senere har de fleste av jordens land blitt med i dansen rundt gullkalven, ja for en gullkalv er det blitt for vaksinasjonens utøvere. Og da den ”ulærte” og ”enfoldige” mann ikke frivillig vilde la sig overbevise om ”den videnskaplige opdagelse”, innførtes tvangsvaksinasjonen.La oss se på fremstillingen av denne ”livseleksir”:

Man spenner en kalv – hundrer av kalver – til en benk, raker buken fri for hår og med en lansett dyppet i smittestoff – som med kyr som mellom-ledd er hentet fra koppersyke menneskers sår – gjør man mange innsnitt i kalvens buk mens føtter, hode og hale holdes fastspent med stropper for å hindre dyret i å slikke sig og derved forstyrre dette djevelens verk.

I de 5 a 6 dagene modningsprosessen varer lider kalven alle helvedes kvaler så den stakkars kropp dirrer. Så skraper man av disse nydelige ingredienser: hudpartikler, friske og i forråtnelse gående organiske stoffer og stoffskifteprodukter, verk, blod og lymfe. Disse herligheter blandes med nellikolje, destillert vann og glyserin – og er ferdig til barna.

Dette skal altså være ”beskyttelse” mot kopper. Professor Ruata i Italia mener statistisk å kunne påvise at vaksinasjonen i stedet s å r kopper, ti aldri har Italia vært hjemsøkt av så svære epidemier som efter tvangsvaksinasjonens innførelse. De med kalvelymfe vaksinerte rekrutter har endog blitt angrepet i dobbel så stort antall som de ikke vaksinerte. I Japan var likeledes sådanne epidemier forut ukjente, som de der opptrådte efter vaksinasjonens innførelse. (”Vãsterlandsk Baaldyrkan” av pastor V. Vallberg.). (Baal=djevel).

Videre er boken full av referater hentet fra leger som opp gjennom tidene har sett hvor det bar hen etter hvert vaksineringsprogram, som er blitt tvangspålagt land etter land over hele verden. Fremst i denne rekken står naturligvis medisinmafiaens hjemland USA, som i dag påfører sitt folk et antall dødelige sprøyter, som overgår alle land i verden. Og hvor også autismen, allergiene, astmaen og diagnosemakeriet rundt ME, ADHD og andre bokstav-forkortelser er i høysetet.

Sitatene hagler fra frustrerte leger som har trodd på vaksinenes velsignelser, men som har måttet innse det store dødelige bedraget og begjæret om penger og fortjeneste, som ligger bak det hele. Jeg skal nøye meg med et par av dem og som står skrevet på side 101; Dr. med. Adolf Vogt: professor i sunnhetsstatistikk og hygiene ved universitetet i Bern, Sveits, sa i en redegjørelse overfor The British Royal Commission: ”Etter å ha samlet materiale fra 400 tusen tilfeller (min uthevning) ser jeg mig nødt til å innrømme at min tro på vaksinasjoner er fullstendig kullkastet”.

På side 102: La oss heller ikke glemme at der er medisinske autoriteter som påstår at vår tids forferdelig omsiggripen av tuberkulose og kreft har sin hovedårsak i den gjennom et sekelledd foretatte tvangskoppervaksinasjon. Det er bemerkelsesverdig at de land hvor vaksinasjonen innføres først, Bayern, Norge og Sverige, er de fremste på kreftsykdommens områder, mens i Ungarn der vaksinasjonen innførtes sist, er dødeligheten i kreft minst. (”Vesterländske Baalsdyrkan” av pastor V. Vallberg.).

vaksinasjon

Jeg kan ikke dy meg, men må også ta med denne fra side 101: Dr. med. J. J. G. Wilkinson, en tidligere kjent forkjemper for vaksinasjoner erklærer: ”Jeg vet meget godt at der finnes mange former for sosial ondskap; men efter at jeg nu har satt meg inn i alt angående vaksinasjoner, må jeg si at jeg anser den for å være en av de verste av dem alle, idet den fratar menneskehetens dens siste håp – de små nyfødte barns sundhet”.

Boken kommer selvsagt ikke utenom de enorme MA$$ENE av dollar som samles i pengebingene til vaksineprodusentene, som ler seg i hjel på vei til banken. Årlige omsetning er nå på ett tusen milliarder dollar, noe som betyr at farmasøytisk industri har passert oljeindustrien i fortjeneste. Men hva gjør dét, når det er oljeindustrien selv som også eier den farmasøytiske industri?

Hanssen kommer også detaljert inn på de ulike vaksinene som mer og mindre regnes for farlige. Det er en kjent sak at blant de aller verste er kikhostevaksinen.

På side 203 under kapittelet; Er det noe Folkehelseinstituttet holder tilbake? drøfter forfatteren hvordan Norge i 1998 fulgte britiske myndigheter med en ny (sitat): ”sikrere” vaksine uten å undersøke sikkerheten ved vaksinen. Men nye undersøkelser viser at kikhoste muterer og kanskje ikke responderer på vaksinen. Barn som allerede har fått standarddosene av kikhostevaksinen ved to, tre, og firemånedersalderen, skal nå få en ekstra dose når de er tre og fem år gamle, sammen med difteri- og stivkrampeboosteren.” Legg merke til ordbruken her: boosteren, noe som liksom virkelig skal sette sving i sakene, og som betyr høyere og kraftigere giftdoser, direkte innsprøytning i små barnekropper, når de er ”frekke nok” til ikke å bli frisk av de vanlige dosene!

Hanssen skriver videre:”Myndighetene har til og med ment å bruke denne som en ”engangsdose” sammen med MMR-boosteren, slik at forsøksbarna kan få minst seks vaksiner på en og samme dag. Skjult bak dette tilsynelatende uskyldige tillegget til førskolevaksinen ligger voldsomme bekymringer fra myndighetenes side, med tanke på at kikhostevaksinen kan ha frembrakt en ny sykdom som er immun mot vaksinen.

Helsemyndighetene innrømmer at den nye boosteren er brakt på banen fordi den vanlige vaksinen ikke klarer å forhindre kikhoste hos spedbarn. I følge en pressemelding er fra 15. Oktober 2001, er kikhoste fremdeles en kilde til alvorlig sykdom og dødsfall hos spedbarn, til tross for en vaksinasjonsdekning på 95%. (Min uthevning) Helsemyndighetene fremholder at spedbarn blir smittet av sine søsken eller foreldre.” Kan det verre bli? Smittes av søsken som alle er vaksinert? Og av foreldre? Ja, takker fanden for det. Selvfølgelig, for de er jo alle sammen vaksinert og dermed potensielle smittebærere.

Vaksinerte individer smitter like godt som andre, fra de mikrobene som de selv har blitt smittet med fra vaksinene. Er vel dette så merkelig å forstå?Hanssen skriver videre: ”Antall dødsfall som følger av sykdommen er økende. I 1999 var antall dødsfall i Storbritannia seksdobler siden 1980. Til tross for nesten 100 % vaksinasjonsdekning øker sykdomsforekomsten hos spedbarn. I perioden 1990-97 har riktignok antall sykdomstilfeller sunket, men ikke for barn under tre måneder. Myndighetene hevder at flesteparten av spedbarna som får sykdommen er for unge til å bli vaksinert, men faktum er at spedbarn får sine første vaksiner ved tomånedersalderen (i Storbritannia) og ved tremånedersalderen (i Norge).

En del av barna under ett år som blir rammet, har hatt minst en av tre doser av DPT-vaksinene. Sannsynligvis virker ikke vaksinene, selv blant barn som nettopp har fått den.” (min uthevning).

Forfatteren drøfter videre hvordan kikhostevaksinene har skapt økt sykdom i Nederland og i Canada og Australia og henviser til troverdige kilder som: Infection Control Hospital og Canadian Community Hospital Epidemial og Canadian Commuity Dis. Rep. Han skriver:”I England har en økning på 29 % i løpet av de siste 20 årene, hovedsakelig forekommet hos barn under ett år, til tross for det faktum at minst to tredjedeler av alle barn får kikhoste-vaksinen, og vaksinen er antatt å være 88 % effektiv hos barn mellom 1-18 måneder gamle. Undertegnedes påstand er at ingen blir frisk på grunn av vaksiner, men på tross for dem. Kritikere til dette vil nok hevde at alt nok var mye ”verre før i tiden,” og at de moderne vaksinene av i dag er ”mye sikrere og mye mer effektiv, enn de var for over hundre år siden.” Tja mon det? Forfatteren skriver videre: ”Den acellulære kikhostevaksinen som blir gitt som booster, er ikke den samme som den spedbarn får. Over store deler av Europa får spedbarn ”de gode gamle” helcellevaksinene. Oppskriften på den gamle og den nye helscellevaksinen er så godt som uforandret fra den første oppskriften, som ble laget av franske bakteriologer i 1912. Kikhostebakterien ble dyrket i store potter, drept ved varmebehandling og preservert med formaldehyd. Dette er det originale brygget som er blitt sprøytet inn i armene til spedbarn. Det eneste som er kommet til er metallsalt for å styrke effekten av medisinen (vanligvis aluminium), pluss thiomersal (kvikksølvderivat). Sprøyter – eller bare sprøyt?

Han skriver videre om hvordan økte forekomster av reaksjoner er registrert i 2001; ”men en ”acellulær” vaksine hvor kikhostetoksinet er inaktivert ved hjelp av glutaraldehyd eller hydrogenperoksyd, eller er genetisk modifisert (noe som antas å gjøre den sikrere), er nå tilgjengelig.”Han fremholder at både engelske og amerikanske myndigheter fullstendig har stolt på disse vaksinene og at der ”ikke har vært grunn til verken effektivitet eller sikkerhet”. Her har alt vært basert på antagelser og slett ikke på noen form for forskning eller undersøkelser.

Heller ikke britiske myndigheter var stort bedre som bare utførte en eneste undersøkelse, og dermed kunne de fastslå at alt var i sin skjønneste orden. Likevel er der noe som skjer i kulissene. Forfatteren skriver vider:”USA og en rekke europeiske land begynner nå å bytte ut den gamle helcellevarienten ettersom de betrakter den som sikrere. Den forårsaker færre av de alvorlige reaksjonene som med den gamle vaksinen: Svært høy feber, hypotoni (blodtrykksfall) vedvarende skriking og kramper.»

Er det ikke kjekt, for å si det i Dag Hiåsens terminologi, hvordan man evner å forbedre noe som tidligere bare skapte alvorlige bivirkninger, med død og fordervelse? Samtidig som man har full rett til å benekte, at nettopp dette fant sted? Er det ikke kjekt å ha tabbekvotene fulle, og likevel slippe unna uten konsekvenser?

Boken er spekket med interessante studier om sammenhengen mellom vaksiner og autisme, som dukket opp etter de store vaksinasjonsprogrammene mot kikhoste etter krigen, men som sikkert har vært registrert allerede på 1920 tallet.

Han skriver at ”The Department of Education har opplyst at autisme blant skolebarn i USA har økt med 55 % de siste fem årene. Eksperter i Calefornia peker på det faktum at det tok 25 år mellom 1969-1994 for å diagnostisere 5.100 tilfeller av autisme. Så fem år (1994-1999) for å diagnostisere 5.100 nye tilfeller til.

Her kan man trygt snakke om en epidemi. Men helsemyndighetene står steil på sitt. Det er ifølge dem ingen sammenheng mellom vaksinen og den store økningen av antall tilfeller av i autisme i samfunnet.”Så vet man det.Også fra våre naboland har det i tillegg til amerikanske myndigheter, blitt oppdaget at vaksinen mot kikhoste er livsfarlig. Hanssen skriver: ”I 1933 kom den første rapporten fra København om to nyfødte barn som døde i løpet av noen minutter etter at de fikk vaksinen. Senere på 1930-tallet rapporterte amerikanske forskere om kramper og kollaps etter vaksinen, men valgt å overse skadene, overbevist om at selve sykdommen var anda farligere.

På 1940-tallet kom rapporter fra flere land om dødsfall i kjølvannet av kikhostevaksinen. I 1960 rapporterte British Medical Journal en rapport av den svenske vaksineforskeren Justus Ström. Han konkluderte med at forekomsten av nevrologiske sykdommer som følge av kikhoste, var lavere enn de som oppsto etter selve vaksinen. Med den milde formen for kikhoste i Sverige, og den lave dødeligheten, stilte han spørsmålstegn ved massevaksinering av den svenske befolkningen.”

Propagandaministeriet her i Norge gir seg imidlertid aldri, og på side 249 i boken brukes et eksempel på hvordan tingene snus fullstendig på hodet, og hvor nettopp det fornuftige Sverige brukes som eksempel på det stikk motsatte av det som er sannheten Hanssen skriver om Hanne Nøkleby ved Nasjonalt Folkehelseinstitutts vaksineavdeling, som bruker Sverige som et skrekkeksempel, og maler fanden på veggen i anledning en kritisk artikkelserie som Dagbladet skrev i 1979 om vaksiner.

Dagbladet tok deretter kontakt med Smittskyddsverket i Stockholm, og fikk en helt annen historie enn det Folkehelsa ga.” – og avisen skriver videre: ”

I 1979 sluttet man med kikhostevaksinen i Sverige, fordi et fullt vaksinert Sverige i 1978 likevel hadde 8.612 registrerte tilfeller i året! På hele 80-tallet da man ikke vaksinerte mot kikhoste, var antallet kikhostetilfeller i Sverige i åtte av ti tilfeller mindre enn det i det fullvaksinerte året 1978.

Den omtalte kikhosteøkningen i Sverige kom altså mens man ennå vaksinerte! ”Vi opplevde at vaksinen ikke virket, sykdommen brøt ut igjen, til tross for at vi hadde en vaksinasjonsdekning på 90-95 % ”, forteller Patrick Olin ved vaksineforskningsavdelingen i Smittskyddsverket i Stockholm, til Dagbladet.”

Det finnes ingen medisinsk bløff som er større og verdt mer penger – enn denne løgnen som er pådyttet menneskeheten gjennom vaksiner. Verden vil som kjent bedras, og igjen er jeg nødt til å sitere Hitlers propagandaminister Göbbels, som sa at jo større en løgn er, og jo oftere den gjentas, jo fortere blir det en sannhet.

Jeg vil oppfordre alle å kjøpe boken til Rolf Erik Hanssen, fås også på www.bokkilden.no og la seg opplyse om hva sannheten er om vaksiner. Kjøp gjerne flere eksemplarer og legg ut på helsestasjonene, eller gi som gave, ikke minst til folkebibliotekene.

Atle Johan Løvaas.

2

reptiler-i-barneevrnet

 

Jeg fikk et tips av denne artikkelen fra 2014 hvor De forsvarer barnevernet og kommer  med  med det vanlige oppulpet om“Barnets beste”.

Jeg har gjennom tidene mottatt utrolig mange “svadabrev” om hvor dyktige  barnevernet og hvor glade vi alle kan  vœre for at vi har ett slikt terrorberedskap I  “Norge”: http://nyemeninger.no/alle_meninger/cat1003/subcat1010/thread300393/

 

Hva er barnets beste og hvem avgjør hva som  er det beste  for barnet .

Hvorfor  er foreldre med ett blitt så dårlige foeldre.

1,5millioner mennesker er berørt av dette såkalte “vernet”, foreldre som hvis de  er heldig får  se sine barn 2-4 ganger I  året mens noen vakthunder sitter og noterer ivrig , slik at de kan fortsette  løgnene som barnevernet baserer seg på .

Hvordan  skal foreldre forsvare  seg mot anonyme  bekymringsmeldinger som er skrevet I de fleste tilfeller som misunnelse,ondsinn eller hevn, tiltross  for at   Riksadvokaten har skrevet ett rundskriv om at av  senderen bør stå frem og  dokumentere sine "angrep":http://riksadvokaten.no/filestore/Dokumenter/Eldre_dokumenter/Rundskriv/Rundskrivnr8for1933-Angendeanonymehenvendelsertilpolitietsogptalemyndighetenstjenestemenn2.pdf

De  ansatte I barnevernet som fjerner familiens barn , skal samtidig støtte  foreldrene og skrive klage på seg selv

Fylkesnemda  vinner I ca 98 % av sakene , fordi hverken foreldre eler barna blir hørt.

 

doden-i-barnevernet

LVU-lovenI Sverige broker de samme prinsipper og skjuler seg bak illusjonen om barnetsbeste.

VU-Lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om Vård av Unga är en vacker fasad, tillkommen för att: 'göra det som är bäst  för barnen.' Men med en enkel LVU-etikett, kan ett kidnappat barn   utnyttjas som handelsvara i kommunernas lönsammamä  nniskohandel. Socialtjänsten har totalitär makt över LVU-processen i  början.

Polisens transporttjänst anlitas för att flytta ett LVU-barn mellan olikaHem för Vård och Boende (HVB). LVU/HVB-systemet är en storindustri.

Kommunerna tjänar omkring fyrtio tusen kronor per månad och barn, som de  lyckas fånga in med ett LVU. Genom metoden att förhala ett  LVU-ärende ökas kommunens vinst. Endast en liten bråkdel av  LVU-intäkterna kommer barnen till godo.

Det mesta hamnar i privata fickor  hos HVB-ägare och familjehem.

LVU-systemet och de tillhörande  skenrättegångarna i  förvaltningsdomstolarna dit föräldrar luras för attöverklaga, är en skamfläck för landet.

Europarådet har därför nu beslutatom att granska Sverige för att vi varken följer FN:s Deklarationom Mänskliga Rättigheter eller har inkluderat Barnkonventionen somlag.

Mer än en halv miljon svenskar, barn, föräldrar och släktingar har  direkt erfarenhet eller kännedom om det kränkande LVU/HVB-systemet, och de vill  nu se handling.

Det betyder konkret att om bara hälften av er röstar påsamma parti i nästa val, så kommer det partiet in i Sveriges riksdaghösten 2014 . Där kan vi tillsammans påverka den sjuka LVU-fråganpolitiskt. Alla LVU-drabbade, förenen ”eder”: https://www.vulkanmedia.se/butik/debatt-bocker/lvu-lonsam-kommunal-manniskohandel-av-ove-sviden/

vekt

Når skal politikere ta lœrdom av  hva Romanifolket gikk gjennom da de mistet sine barn uten  lov og dom  , der det offisielle tallet på stjålne barn var 1500 , men er nok temmelig mye høyere .

Bjugn-saken  har dere  heller  ikke lœrt noe som helst av , nå letes det med  lys og lykt I barnas hjem når overgrepene skjer I fosterhjem og institusjoner.

Lommemannen er ett eksempel på hvem som får  arbeide  med det dere kaller for utsatte barn .

Det viser seg at den overgrepssiktede "lommemannen"var ansatt i flere år av barnevernet i Loddefjord/Laksevåg. Barnevernet i  Bergen kommune både lønnet og ga "lommemannen" tilgang til barn, en  person som kanskje blir skrevet inn i historien som en av landets mest  omfattende overgrepsforbryter mot barn og unge!

Vi blir ikke  akkurat overrasket over at det nettopp er Barnevernet i Loddefjord/Laksevåg som  står ansvarlig for å ha ansatt "lommemannen", det var jo    som også var ansvarlig for den elendige "innsatsen" som  medførte at "Knut-saken"i 1998 ble "Norges mest omtalte barnevernssak" (og for de feil og  overgrep det medførte overfor den gang 8 år gamle "Knut", hansfamilie, omgangskrets og andre). Tar sosialsjef Leiv Tungesvik  “ansvar”: http://www.knut.com/2008/01/lommemannen_barnevernet_i_bergen_og_politiet/

Jeg har jobbet  med en del barnevernssaker I mange år og har ett arkivskap fylt med løgner og  udokumenterte påstander fra barnevernet side , som blir brukt som bevis I  kampen mot foreldrene.

 

Barnevernet har lœrt av  kommunenes advokater hvordan de skal trekke egne personlige vinninger av å  forvrenge historier, sette ting på spissen, lure  opplysninger under  bordet og gjøre seg nytte av egne psykologer , som tar private oppdrag for   barnevernet og “slakter” den private part.

Uvitende mennesker som  det er utrolig mange av her i landet , tror på barnevernets lögner som forteller  om foreldres dårlige omsorgsevne og tror at de hjelper barn ved å ringe inn  eller skrive bekymringsmeldinger.

Når innbyggere i Norge  ber barnevernet om hjelp, tolker barnevernet det slik at familien mangler  ressurser , slik at eneste løsning er omsorgsovertakelse.

De fleste  foreldre får ingen støttende tiltak , dette tilfaller  "fosterforeldrene":https://www.facebook.com/notes/may-harriet-seppola/barnevern-p%C3%A5-ville-vegar/10153128352569826

FREMSTILLING AVBIOLOGISKE FORELDRE.

I 46 AV 61 TILFELLER  BESKRIVES BIOLOGISKE FORELDRE NEGATIVT.

Biologiske foreldre  leker ikke med sine barn -de holder på med ting , mens fosterforeldre leker med sine  fosterbarn - konsekvenser av adskillelse diskuteres eller drøftes  aldri når  fosterbarn er urolige ved samvœr , eks, ved at barna ikke har sett sine  foreldre på 3 mndr. .

BEGREPSAVKLARING.

37 UTREDNINER -mangel på redegjøresle for sentrale begreper -stadige gjentakelser fører til at   begrepene blir tatt som sannhet eller fakta.

KILDEKRITIKK.

I 52 AV 61  UTREDNINGER MANGLER KILDEKRITIKK -sakkyndige aksepterer barnevernets rapporter   som den fulle og hele sannhet -_konklusjonen i 18 sakkyndige utredninger visert  il barnevernets  annenhånd opplysninger - 35 sakkyndige utredninger -info basert på sladder og rykter - BEKYMRINGSMELDINGER - sakkyndig har ikke  vurdert motivasjonen til avsenderne  av  “bekymringsmeldinger”: http://www.knut.com/2013/02/debattbok-kampen-om-barnets-beste

 

 

pills

 

Nordmenn blir tilsynelatende sykere og sykere .

Henry Gardsen, som er øverste sjef i legemiddelgiganten Merck , uttalte at hans plan var å selge medisin til helt friske mennesker.

 

Og det later ttil at han er iferd med å lykkes.

Psykiaternes fakturereingsbibel , DSM , Diagnostisk og Statistisk manual  har på få år utviklet seg fra 112 psykiske lidelser til 400 ulike lidelser og er nå på 886 sider.

 

I 1997 tillot kongressen i USA å tillate reklame for Psykofarmaka på amerikansk tv .

Kjendiser blir rikelig betalt i svœrt aggressive reklamekampanjer for antidepressiva og antipsykotiske preparater for å øke markedsandelen for disse stoffene .

ulver-og-lamdemokrati

Vince Perry , forfatteren bak artikkelen ~ The art a branding a condition ~ forteller at han gjennom sine kampanjer for å skape nye sykdommer som passer best for den medisin som blir lansert på markedet .

Lider du av sjenanse, passer betegnelsen ~ Sosial angstforstyrrelse ~ .

Kontorarbeidere , som blir stresset i jobben , får diagnosen ~ Voksen ADD ~.

Er du opptatt av riktig kosthold , er diagnosen Healthy Health Disorder ikke langt unna .

Snakker du til Gud, ber du , men hvis tverimot Gud snakker til deg , lider du av schizofreni .

Fosterbarn i USA , blir regelmessig screenet og gitt medikamenter .

 

Helsemyndighetene har planer om å screene gravide mødre og ufødte barn .

Psykiatere og forskere har planer om å lage ett flytschema for psykiatriske pasienter og derfra er veien til sjokkterapi kort.

John Virapen , som jobbet for legemiddelprodusenten ~ ELI lILLY ~ i Sverige , avslører at legemiddelindustrien jobber meget bevisst for å ødelegge folks helse .

 

ADHD OPPSTOD VED EN HÅNDSREKNING I 1987 UNDER ETT MØTE I DEN AMERIKANSKE PSYKIATRIFORENING.

Ritalin / Strattehera / Concerta skulle overhodet ikke gies til barn , i 2005 ble 12 barn testet for ADHD for ADHD og alle påviste kromosomskader etter bare 3 mndr bruk av Ritalin / Concerto .

 

I 2006 hadde 4,5 millioner amerikanske barn mellom 5 - 17 år diagnosen ADHD .

Sally Vegge som har skrevet ~ Psykiatriens houseparty ~ uttaler at den psykiatriske løgnen må avsløres og at psykiatriske løgner er rene fantasiprodukter og svœrt "ødeleggende":http://www.nyhetsspeilet.no/2010/07/du-er-syk/

 

Hele 10 % av Norges befolkning bruker en  eller  annen medisin innen psykofarmatika .

Legene unnlater bevisst å fortelle pasientene hvor skadelig disse medisinene er .

 

Ellen Kolsrud Finnøy formidler i sin bok ~ Dødelig terapi ~ at Cipramil, Seroxat og Zoloft er en annen form for lobotomi og at pasienetene får de problemer som medisinene i utgangspunktet skulle kurere, angst, stress og en grunnhet i pesonligheten , og at det samme gjelder apedopen Nozinan , som ved siden av alt detet, skaper psykose, sinne og  "agressivitet":http://www.bokkilden.no/SamboWeb/produkt.do?produktId=119946

Rundt 1930 kom ~ Hjernevaskmanualen , en lœrebok i psykopolitikk , hvor prinsippet var at alle lœrere i psykologi , skulle lœre bort kommunistiske doktriner .

 

Psykopolitikk skulle brukes til å sette  prominente dissidenter i vanry , bruke bruke psykiatrien til å tie dem ned , lamme hele befolkningen , temme enhver lyst til å gjøre opprør mot elitens målsettinger , ved å bruke frykt, klimaendringer , krig, terror, sykdom , vi har ennå svineinfluensaen sterkt i minne, depresjoner og alt skulle ende med at folket takker ergjeringen for deres kloke styring .

Lyder dette kjent.

Synnøve Fjellbakk Taftø har følt dette på kroppen i 16 år  fra den dagen hun ble erklœrt alvorlig sinnslidende og avskjediget av regjeringen Brundtland , etter å ha gått offentlig ut med  den såkalte EØS - avtalen .

Synnøve har fortalt om sine opplevelser i diplomatiet og psykiatrien i «Skjoldmøysagaen» og «Nornens Beretning», som begge er gratis tilgjengelig på  "nettet":http://www.nyhetsspeilet.no/2010/05/sunn%C3%B8ve-fjellbakk-taft%C3%B8-tvangsinnlagt/

2

bror-ulv

Illustrasjon ": Rune Olsen.

 

Politikerne i de statlig oppnevnte rovviltnemndene vil at 70 prosent av ulvene i Norge skal skytes til vinteren. – Dette er en skremmende politikk, sier WWFs generalsekretær Nina Jensen.

Ikke på nesten hundre år har det vært en så omfattende jakt på ulv som den som nå forberedes i Norge. Totalt er det vedtatt at hele 47 ulver skal skytes denne vinteren. Det ble klart etter at rovviltnemndene i region 4 og 5, som omfatter Oslo, Akershus, Østfold og Hedmark, i dag vedtok at 24 ulver skal tas innenfor ulvesonen. I tillegg er det allerede vedtatt at 13 ulver skal skytes utenfor ulvesonen, og ytterligere 10 ulver i andre regioner i landet. Store deler av den norske ulvebestanden skal med andre ord skytes om kort tid. Ulvebestanden i Norge teller kun mellom 65 og 68 ulver.

– Dette er en regelrett masseslakt. Noe liknende har vi ikke sett på nesten hundre år, den gangen gjeldende politikk var at alle store rovdyr skulle utryddes. Å skyte 70 prosent av ulvebestanden er ikke en miljønasjon verdig. Nå reagerer folk både over hele landet – og langt utover Norges grenser, sier WWFs generalsekretær Nina “Jensen”:http://www.wwf.no/?51265/Forbereder-jakt-p-70-prosent-av-Norges-ulver

ulvesoneevol
En oversikt over ulver utsatt tor illegal jakt.
1. KAUTOKEINOULVEN - 22.04.1974 Denne ulven ble drept av en snøscooterfører , som fanget den med lsso og knivdrepte den . Saken ble ikke fulgt opp av politier.

2.DEN HALTE ULVEN -1 MARS 1972 - Norske ulveforskere hadde en godt bevart hemmelighet på slutten av 1970-tallet. I Hedmark var det spor etter ulver og sporene viste at ett av dyra var halt. En mann fortalte en fosrsker at han hadde skutt ulven , men forskereren nektet å hjelpe politiet med å løse saken .

VITTANGIULVEN- 10 DESEMBER 1979-Ett øyenvitne så en fører av en snøscooter skyte en hannulv på avstand.

3. PASVIKULVEN-6 JANUAR 1980 -En hannulv ble drept og sporene pekte på en snøscooterfører.

4. STORE SJØFALLETULVEN-14 MAI 1981-Ett øtenvitne så en ulvejakt ved Store Sjøfallet , der 2snøscooterførere jagde en ulv og skjøt den .
En undersøkelse ble satt igang , men ikke fulgt opp

5.SKRÅCKERBERGULVEN- 29 juli 1985 i Torsby-Alfahunnen til dagens moderne ulvestamme i Skandinavia ble skutt. Hunnen var i nœrheten av noen sauer uten å angripe på det tidspunkt hun ble skutt av en sauebonde . Bonden ble dømt i den svenske tingretten .

6.STØLLETTULVEN-23 DESEMBER 1985-En ung hannulv ble skutt i nœrheten av Torsby.
Dyret ble funnet ille beredt i vetkanten , skalpen og ørene var skåret av og det samme var det ene beinet.
Etterforskning ble satt igang, men ikke fulgt opp

7.TORDBYULVEN-21 MARS 1985-En bilfører forfulgte en hannulv og kjørte siden over den . Dyret ble avlivet med ett slag mot hodet.
En mann ble dømt i tingretten , men slapp fri i en høtere rettsinstand p.g.a mangel på bevis..

8 NORDKINNHALVØYULVEN-9 SEPTEMBER 1987 -En ulv ble skutt på Nordkinnhalvøya .
Politiet satte igang etterforskning, men det ble ikke fulgt opp

9 LANGÅULVEN*17 APRIL 1969-En hannulv ble kjørt ihjel av en snøscooterfører. Politiet slo fast at ulven derertter ble drept av vold mot hodetmed øks, hammer eller kubein .

10-FØRSTE GRUEULV-1 JUNI 1990 - En hunnulv ble skutt . Ørene henens var skåret av . 2 menn stod frem og tilstod at de hadde drept ulvensom en protest mot ulveolitkken .
Politiets arbeide førte ikke til noen resultat .

11.MØREULVEN-28 NOVEMBER 1992-En hannulv ble skutt , tyvskytteen flådde ulven og grov kroppen ned i en gjødselstank . En journlist forhandlet seg fram til ulvepelsen og overlot den til politiet uten å fortelle hvenm tyvskytteren var .
Politiets undersøkelse førte ikke frem.

12.-BORÅSULVEN-24 JANUAR 1996-En hannulv omkom i en trafikkulykke, under obduksjonen fant men ukegamle skuddskader som hagl i mage og tarmer .
Det ble ikke satt igång etterforskning.

13. NYBOKLATTENULVEN-28 DESEMBER 1996 I SVEG-En hannulv ble jaget av en snøscooterførerog siden skutt i hjel . Øyenvitne og tekniske bevis førte til at 2 menn ble dømt.
I en høyere rettsinstand ble den ene frikjent , mens den andre fikk 1 års fengselsstraff.

14.GLØTESVÅLENULVEN- 31. DESEMBER 1996 -Man fant rester etter en partert ulv i Herjedalen . Politiet slo fast at det var levninger etter en hvalp av Nyboklettenulven .
Ingen pågripeler.

15.ØRSJØHUNNEN-Vinteren 1998/1999 - En hunnulv ble skutt nord i Vœrmland. SVTs reporter Oscar Hedin møtte gjerningsmannen , som påstod at ulven angrep hunden hans. Reporteren lånte skallen av gjerningsmannen og fikk den DNA testet , som viste at den hadde tilhørt en skandinavisk ulv

16. Ørsjøhannen-Vinteren 1998/1999 - En hannulv ble skutt nord i Vqrmland.
SVTs reporter har møtt gjerningsmannen.

17. Merket ulv 9802-Vintteren 1998 -de første ulvene ble merket av det skandinaviske ulveprosjektett. I jnuar dette året forsvant en alfahann med sender fra Hagforsreviret . Saken ble anmeldt , men politiet fulgte ikke opp saken .

18. ULRIK OVERLEVER-våren 1998 -En hannhvalp ble født i Leksandsreviret . Følgende vinter blir han radiomerket og får nummeret 9804. 27 februar 1999 ble han beskutt , men overlevde .
Etter 5 år er forbrytelsen foreldet ./

19. HALGÅNSULVEN- 4 JUNI 1999 -En ulvehann ble funnet i vannet i Halgon i Vœrmland . Orene hans hade blitt skåret av . Ved obduksjon fant man at ulven hade blitt skutt i leveren og blødd ihjel . En kunne se at ulven tidligere hade overlevd en skuddskade.
Saken ble ikke fulgt opp.

20. Merket ulv 9803-16 august 1999 -Signalene til en hunnulv med sender døde ut i nœrheten av Fredriksberg .
Politietterforskning pågår.

21. MERKET ULV 9905-17 DESEMBER 1999 -En ulvehunn dør i en bilulykke, ved obduksjon fant man skuddskader .
Ingen etterforskning.

22. MERKET ULV 9806-31 JANUAR 2000- En hannulv ble skutt i en skog nœr Torsås .

23. MERKET ULV 0019- 19 NOVEMBER 2000 -En dod hannulv ble funnet i Uppsala . Han hade en 6 mndrs gammel skusskade i kroppen.Etterforskningen avsluttet p.ga mangel på bevis.

24. GRANGÅRDSHUNNEN - NOVEMBER 2000- En hunn med sender nr. 0004. Hunnen og familien ble utsatt for tyvjakt og spor viste at hnnens venstre baklabb er skadet .
Etterforskning ble satt igang , men er idag stoppet.

25. GIFTÅTE FUNNET OG EN DOM-19 JULI 2000- 10 juli 2000 fant man kjøtt og pølser under en plastpose i ÅRJENG-kONGSVIGER -REVIRET .
ANALYSER VISTE AT DETTE VAR FORGIFTET . 2 menn ble observert og en av dem hadde satt fingeravtrykk på posen .Denne mannen ble dømt til fengselsstraff i Eidsiva Lagmannsrett .

26. MERKET ULV 0003—Denne hunnulven ble født våren 1999 i Årjœng-Kongsvinger -reviret og ble merket følgende vinter . I juli 2001 fosvinner hun sporløst . Ingen politietterforskning ble satt igang , og forskerne var usikre på hva som hadde skjedd.
Ett år senere gir Tage Kollberg i SSIT( SVERIGES SAMARBEIDSFORUM I ROVDYRFRÅGAN) en prøve fra hunnen til SVTs reporter Oscar Hedin av ulvemotstanderen Lars Toverud og at ulven er fra Arjœng-Kongsberg-reviret . Med DNA-teknikk ble det fastslått at røven stammet fra ulv 0003.

27, broren til ulv 0003 s-Den umerkede broren til ulv 0003 før Tage Kollberg i SSIR ga en vevsprøve av hunnen til SVTs reporter til reporter Oscar Hedin , som forteller at han har fått prøven av ulvemotstander Lars Toverud. Han sier at ulven er tyvskutt og kommer fra Årjœng-Kongsvinger-reviret .

28. MERKET ULV 9808- høsten 2001 forsvant en revirmarkerende alfahann fta Mossereviret . Senderen hans ble stille .
Det ble ikke startet polititterforskning.

29. NYHAMMERULVEN- 27 JANUAR 2002 -Noen forsøkte å skyte en ulv ved Nyhammer . Kula traff en grein og endret retning.

30. ULVEN CAMILLA- En ung revirmarkerenede hunnulv med sender forsvant sporløst forsvant sporløsr 29 april 2002 . Hun hadde forskernummer 0101 og kjœlenavnet Camilla . Politietterforskning ble satt igang oglagt ned.

11 mai 2002 forsvant en revirmarkerende hannulv fra Œrjœng-Kongsvinger-reviret . Han er trolig tyvskutt.

31. MERKET ULV 216- 4 JUNI 2002ble det funnet en hannulv i Tierp i Uppland .
Den var skutt med hagl i hodet .
Politietterforskning nedlagt .

32. ULVEN BLYGER 10 JUNI 2002 ble en revirmarkerende hannulv med sender borte i Tyngsjøreviret . Han hadde forskernummer 0006.
Etterforskning pågår.

33. MERKET ULV 9805 - i månedskiftet juli/august forsvant en revirmarkerende hunnulvmed sender fra Leksandreviret.
Etterforskning pågår.

34. TYNGSJØHUNNEN- 13 november 2002 forsvant en senderutstyrt revirmarkertende hunnulv i Tngsjøreviret . Hun hadde født 2 hvalper samme år .
Etterforskning pågår.

35. MERKET ULV 213 - 21 DESEMBER 2002 -askjøt en mann en roårig hannulv i Eidskog utenfor Åmål . Han trodde det var en rev .
Vœnersborg tingrett dømte mannen for grovt jaktbrott , erstatning på 100000 kroner og 140 timers samfunnstjeneste .

36 DEN ANDRE GIFTÅTEJAKTEBN- dEN 18 FEBRUAR 2001 FANT MAN ETT HJORTEHODE SAMT HØNS , som var algt ut i Kongsvingertrakten . Dette var forgiftet med Carbofuran og Warfarin . 2 menn ble tat og de erkjente at de hadde lagt ut giftåte for å drepe ulv .
Begge ble dømt til fengselsstraffer .

37. MERKET ULV 0301-20 Januar 2003 finner foskerne en hannulv i Jœmtland , gir han sender og nummer 0303 . 2 dager senere gir senderen ett mortalitetssignal og finner senderen på bunnen av elva Ljungan .
Politiet finner spor etter scooter som viser at ulven ble jaget .

38. GRAVENDALSHUNNEN - 25 FEBRUAR 2003-forsvant en revirmarkerende hunnulv med sender fra gravendalsreviret .
Scooterspor tyder på tyvjakt.

39.ULVEN JOHN - En ulv vandrerinnfra Finland og blir i Norrbotten . Han er meget viktig rent genetisk fordi han kan tilføre nytt blod til den innavlede skandinaviske ulvepopulasjonen. an fanges inn i januar 2002 og får nummeret 9215 . 7 april 2003 forsvinner han sporløst sør for Kvikkjokk .

Kilde “: Brennpunkt 2010

 

wolf_39034

Bernkonvensjonen ble åpnet for undertegning den 19. september 1979, og Norge undertegnet samme dato. Konvensjonen ble ratifisert i 1986, og den trådte i kraft 1. september samme år. Konvensjonen omfatter ikke Svalbard og Jan Mayen. Norge har likevel forpliktet seg til å fremme en nasjonal naturvernpolitikk i samsvar med bestemmelsene i Bernkonvensjonen også for disse områdene, med ett unntak, og det angår forvaltningen av polarrev på Svalbard.
Miljøverndepartementet er den ansvarlige myndigheten for konvensjonen og har delegert forvaltningsansvaret til Miljødirektoratet. Direktoratet deltar på møtene i komiteen som forvalter konvensjonen (partsmøtene) og har ansvar for at den blir iverksatt i Norge.
EU, 51 europeiske og fire afrikanske stater har tiltrådt “konvessjonen”:http://www.miljodirektoratet.no/no/Tema/Internasjonalt/Internasjonale-avtaler/Bernkonvensjonen/
Jeg siterer Viggo Ree i en artikkel fra 2001 , som virkelig er aktuell i dag “:
- Saueeierne utgjør en svært liten del av den norske befolkning. Og en kan lure på hvorfor det ikke ofres større oppmerksomhet på de rundt 100.000 sauene, som hver eneste sommer blir sendt ut til pinsler og død i norsk villmark uten at rovdyr er inne i bildet.

skutte_rovdyr_1846_2003_39581

I løpet av beiteperioden dør disse dyrene av "andre" årsaker. De brekker f.eks. beina i ulendt terreng, drukner i elv/myr, faller utenfor stup, eller dør av sykdommer. I tillegg blir mange påkjørt av biler, vogntog og tog.

Hvorfor kommer ikke dette tydeligere fram?

- En av grunnene er nok vår lange tradisjon med rovviltbekjempelse og ulvehat, et velorganisert støtteapparat gjennom presse og kringkasting, og menneskers irrasjonelle tankegang basert på de velkjente syndebukk- og rødhettesyndromene, sier “Ree”:http://www.dinside.no/21105/derfor-maa-ulven-fredes
Jeg har vort tilstede på en rekke rovdyrmøter og seminar og jeg kan ikke forstå at politikerne har ßa liten innsikt i naturens balanse .
Jeg skjønner heller ikke dette innette hatet sm råder mot ett dyr som kun ønsker å leve i fred , og det må ligge mere under denne illegale jakten enn hensynet til sauene sine , for de passes ikke .
Jeg har mottatt mailer fra saueeiere som har gått over til ursau , har gått sammen om å kjope vokterhunder og dele på vaktholdet for sauene , men de mottar ingen hjelp fra staten .
Det er en skam at vi behandler våre flotte rovdyr på denne måten .
Dette utspillet fra rovviltnemdene har sørget for at det norske folk vil reise seg mot denne behandlingen.

STORTINGET VIL UTRYDDE ULVEN!

01.01.2017 skal 47 ulver drepes!

13 ulver utenfor ulvesonen og
24 innenfor
+ 10 til på lisensfelling andre steder i Norge!!

Det betyr skyting av hele stabile ulvefamilier som Letjenna - en familie som aldri har tatt sau.

Hele flokker skal utryddes med Stortingets velsignelse.
Er du ikke enig? MØT OPP!

MØT opp 15. oktober kl. 14:00 på Eidsvolls plass foran Stortinget sammen med oss for å vise at du vil ha ulv i norsk natur!

Ta med deg venner, familie og kolleger.
Sammen skal vi vise at vi ikke aksepterer Stortingets og regjeringas “utrydningspolitikk”:https://www.facebook.com/events/547005125504804/

Avisen “The guardian” har alget en rekke oppslag om rovdyrpolitikken i Norge og at saueeiere som ikke har kapasitet til å vokte egne dyr, har mere enn tid når det gjelder å ta livet av ulver .
En forsker uttalte engan på ett rovdyrtmøte at mennesker som hater ett dyr så sterkt lider av at livet er lite tilfredsstillende og på det samme møtet så jeg virkelig hatet overtfo ett dyr .
Ifølge “The Guarsian” skriver de følgende “:Norge har en sterk tradisjon for jakt og mer enn 200.000 registrerte jegere, de fleste av dem har meldt seg på automatisk varsling når lisensene er utstedt. Det blir sett på som en spennende - og definitivt en mannlig domene. Bare om lag 500 kvinner har registrert for årets jakt, selv om andelen kvinnelige jegere i Norge er stadig økende..
Jeg sammer meg på vegne av Norge .

May-Harriet Sepola