FEDRELANDSKJŒRLIGHET

Til NRK.

Det går ein serie på NRK no som kallast «Da vi styrte landet», eg har berre sett brotstykker, og det er nok. Serien opplever eg som ein medviten provokasjon mot oss vanleg borgarar, vi som ser at landet vert øydelagd og avhenda. Eg ville fyrst sagt til fru Brundtland at du styrde Les mer …

Av 7Xx7duUS, siden
POLITIKK

Til Torgeir Micaelsen, AP stortinget.

Illustrasjon av Billedkunstner Rune Olsen ( 1948- 2005). Med velvillig tillatelse fra miin venn og samfunnsaktør Norvald Aasen legger jeg dette ut . Høyrde deg på radionyheitene i dag i samband med Regjeringa sine planar om oppussing av sjukeheimar osv. No er det slik, Micaelsen, at når vi vanlege døydelege Les mer …

Av 7Xx7duUS, siden