ÅPENT BREV TIL AP-POLITIKER SIMEN GUNNENG , MARKER KOMMUNE.

Jeg er meget forundret over det intetsigende svaret jeg mottok da jeg sendte kopi av “fornyet søknad om fritak fra smartmålere.” Er kunnskapen blandt politikere I Marker så lav at man overhodet ikke bryr seg om hvilke helserisikoer folk blir utsatt for ved innstallering av smartmålere . Jeg refferer dine egne ord”:   “Hei   […]

Advertisements

Continue reading


SVAR FRA DET KONGELIGE OLJE – OG ENERGIDEPARTEMENT OM SMARTMÅLERE.

SVAR PÅ HENVENDELSE OM SMARTMÅLER.   Det vises til din tidligere henvendelse av 12 februar 2016, departementets svar av 29 februar, samt din nye henvendelse av 13 mars 2016.   Når det gjelder ditt spørsmål om motivasjonen for å innføre AMS , er AMS en nødvendig modernisering av strømnettet. Hyppige og automatiske avlesninger betyr at […]

Continue reading