ÅPENT BREV TIL MILJØVERNDEPARTEMENTET.

Der er med skam og gru jeg ser at 75 % av ulvene skal utryddes.     Forskjellen  på senterpartister og rovdyr er at de første kan bli vegetarianere . Det ville gjøre verden bedre på mange måter . Det er neppe noe land i verden der hatet mot rovdyr gløder like sterkt . Mange […]

Advertisements

Continue reading


NORGE OG BRUDD PÅ BERNKONVENSJONEN.

  Til nå har 59705 rovdyrforkjempere signert oppropet “Ja til ulv i norsk natur! Nei til Stortingets  “UTRYDDINGSPOLITIKK”:http://www.opprop.net/ja_til_ulv_i_norsk_natur_nei_til_stortingets_utrydningspolitikk Miljøverndepartementet tar hverken hensyn til hva det norske folk ønsker og tar heller ikke hensyn til Bernkonvensjonen , som Norge har ratifisert og undertegnet 7 februar 1997 stor Miljøverndepartementet som arrangør for ett møte hvor Bernkonvensjonen og […]

Continue reading