Menneskerettigheter_main_large

Min befatning med diverse inkassobyråer de siste årene , har medført til at jeg er overbevist om at den eneste begrunnelsen er at de nœrer sitt liv på mennesker som prøver etter beste evne å gjøre op for seg .

SAK 1

Det hele startet med at jeg opprettet en kontrakt med Klarna I forbindelse med noen bokkjøp, hvor jeg syntes at delbetaling var en utmerket ide.

Etter et års tid satte jeg meg ned for å gå gjennom innbetalte fakturaerog fant ut at jeg hadde innbetalt ca. kr. 2000 av en kostnad på kr. 639.-

Jeg fikk et krav av Conecto , hvor jeg ba om attestasjon for hva mine innbetalinger har gått til.

Dette fikk jeg ikke, istedet kom den samme fakturaen om og om igjen at jeg fremdeles skyldte kr. 1000.-.

Representanten for Conecto ringte meg privat flere ganger inkludert I helgen og foreslo at jeg betalte ett mindre beløp, så var saken ute av verden.

 

Jeg avslo og gjentok at jeg ville ha en skriftlig attestasjon på hva mine innbetalinger hadde gått til.

Jeg klaget til Innkassoklagenemda som heller ikke så viktigheten ar jeg hadde rett I innsyn I egne “saker”:http://gallerigrabolsodegarden.com/2017/03/03/apent-brev-til-klarnaconecto/

 

Eksempel på mislighold av Conecto”:

Sak 258 2015 .

Conecto tilbakebetalte til slutt kr 13000,- i inkassoomkostninger på eget initiativ rett før saken ble behandlet i inkassoklagenemnda. Samtidig besluttet inkassoklagenemnda at Conecto skulle dekke klagers advokatomkostninger med kr 15000,-.

Dette er kanskje den groveste saken etter vårt skjønn som noen gang har blitt behandlet i inkassoklagenemnda. Skyldner sine henvendelser og innsigelser ble ignorert, sakens saldo ikke korrigert og tvangssalg av skyldners eiendom ble begjært. Videre var saken ikke korrekt varslet og ble ført som 2 saker (noe som førte til unødvendige ekstra omkostninger) som burde vært samlet til en sak. Heldigvis ble skyldner reddet av sin dyktige advokat, den samme advokaten som heldigvis i ettertid fikk belyst saken i inkassoklagenemnda slik at forholdene kom frem i dagens lys. Rett og slett en skammelig sak som jeg tviler Sparebgruppen vil være seg bekjent “av”::http://www.inkassoguiden.no/artikler/166-hva-gjor-finanstilsynet-na

 

 

Sak 2 “:

Santander BANK og “HER OG NÅ “ slo seg sammen til Santander bank der jeg hadde ett kredittkort I hver av disse.

Ettersom de nå var en bank ,sa

jeg opp begge kort og foreslo en rimelig tilbakebetsling.

santander 1.jpg

Min gjeld til Santandergikk greitt , vi skrev en betalingsavtale jeg har holdt, men’s opprinnelige HER OG NÅ viste seg fra den vrange siden og sa opp kredittkortet etter at jeg selv hasse sendt inn oppsigelse og kjørte saken til innkasso , der jeg har blitt trukket kr. 18000, hvor restbeløet er kr. 16684.-

 

Med ett dukker det ett nytt innkassobyrå opp, som forlanger renter og rettsgebyr før saken er prøvet påny.

 

FINANS 2

Hovedstol           kr. 16684.-

Rettsgebyr           KR. 1742.-

RENTER                      kr.10157

Omk.                      Kr. 412.-

SUM                      KR.28995.-

H vilket betyr at jeg I praksis aldri bli ferdig med denne posten.

 

Sak 3

ALEKTUMGROUP/NORDAX BANK.

Her ble jeg enig med ALEKTUMGROUP at jeg skulle foteløpig innbetale kr. 1000,- I en periode og oppdaget at hver gang jeg innbetalte ett beløp økte rentene dramatisk, så min gjeld I denne forbindelse har økt

a Hivedkrav                                                               kr.61865,18

Forsinkelsesrente                                                      kr. 10282.13

 

Tariffmessig salœr                                             kr.7495.93

 

disse dager sitter inkassobransjen og gnir seg i hendene, i påvente av de mange som kommer til å bli arbeidsledige i tiden fremover.

Her kan det bli mange nye melkekuer for bransjen, når de arbeidsledige får problemer med å betjene lånene sine.

 

Denne bransjen har litt for lenge fått anledning til å operere i utkanten av sollyset. GOA vil fremover gjøre myndighetene oppmerksom på hva som foregår. Vi vil også gjøre myndigheter og publikum oppmerksom på den mangelfulle lovgivningen på dette “feltet”:https://gjeld.org/generelt

 

GOAs formål er å hjelpe gjeldsofre, sette søkelys på deres problemer og arbeide for å forbedre aktuelle lover, forskrifter og andre bestemmelser. I den forbindelse har organisasjonen utarbeidet et gjeldspolitisk manifest, hvor det pekes på en rekke tiltak som bør gjennomføres. Felles for alle forslag er at de er samfunnsøkonomisk lønnsomme, og de fleste vil ikke medføre noen belastning på de offentlige budsjettene.

Forslagene er også et innlegg i den pågående fattigdoms-debatten. Her vil vi fokusere på den forslitte frase: «Det er bedre å forebygge, enn å reparere.» Samfunnets søkelys bør rettes mot de private aktører som med vitende og vilje, planlagt og hensynsløst, gjør mennesker til gjeldsslaver.

Gjeldsoffer-Alliansen arbeider for:

 1. Vesentlig reduksjon av rettsgebyret ved utleggsforretninger (lønnstrekk)
  Vesentlig reduksjon av de norske inkassosalærer 
  3.   Én felles sats for livsopphold ved lønnstrekk.
  4.   Én felles trekkinstans ved alle former for lønnstrekk
  5.   Regler som hindrer panterett i depositum i leieforhold 
  6.   At betalingsanmerkninger alene ikke skal gi forsikringsselskaper rett til å nekte noen å tegne forsikring mot forskuddsbetaling
  7.   Et sentralt register for all gjeld. Loven trådte i kraft 1. november 2017  
  8.   Rentetak 
  9.   Dansk modell for lønnstrekk 
  10. Autorisasjonsordning for private «gjeldsrådgivere» 
  11. Opprettelse av et Finanstilsyn med større vekt på forbrukerhensyn
  12. Forbud mot salg av fordringer
  13. At finansfobi skal bli akseptert som en “diagnose”:https://gjeld.org/manifest

 

ANBEFALER INNMELDING I GOA.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annonser