FEDRELANDSKJŒRLIGHET

Til NRK.

Det går ein serie på NRK no som kallast «Da vi styrte landet», eg har berre sett brotstykker, og det er nok. Serien opplever eg som ein medviten provokasjon mot oss vanleg borgarar, vi som ser at landet vert øydelagd og avhenda. Eg ville fyrst sagt til fru Brundtland at du styrde Les mer …

Av 7Xx7duUS, siden
POLITIKK

KRISE I EØS-SAMARBEIDET .

FAKTA”: EØS OG FMO   Eøs – midlene er Norges bidrag til social og økonomisk utjevning I det økonomiske samarbeidsområdet .   Eøs-avtalen sikrer fri bevegelse for personer , varer og tjenester og kapital og gir norske bedrifter adgang til ett marked på over 500 millioner mennesker . EØS- avtalen Les mer …

Av 7Xx7duUS, siden