2 snakkende trær

Billedkunstner Rune Olsen ( 1948-2005)

 

Til avdvokatene Frode Sulland og Christopher Hansteen.

En kommentar i anledninge Giskesaken.

 

På Dagsrevyen den 25. 01, 2018  besværer Adv. Hansteen seg over at omvendt bevisbyrde blir brukt mot Trond Giske.

Nå er det vel så, ærede advokater, at Giske selv trolig har vært med på å innføre en lov der omvendt bevisbyrde blir godkjent i norsk rettspraksis. Sikter her til den såkalte Diskrimineringsloven som Stortinget, trolig også med stemmen fra Giske, vedtok i 2005. Den loven er ment å skulle ramme vanlige nordmenn på grasrotnivå, da var det ikke så farlig, altså?

Og ikke ett pip fra avokatstanden ble hørt i den sammenhengen!

 

Når det nå blir slik at Giske får smake den medisinen han har vært med på å foreskrive for oss vanlige borgere av norsk ætt, da blir det lyd i luren! Men det skulle vel ikke være mer enn rett og rimelig at eliten får smake den medisinen som de så inderlig unner oss andre?

 

Jeg vedlegger et brev jeg skrev til Giske og endel andre da Giskesaken ble kjent der jeg minnet om hva Giske selv stod ansvarlig for da han var AUF-leder. Den gangen angikk hans hets mennesker som på grunn av sin nasjonalfølelse var fritt vilt for alle og enhver - og de/vi er det fortsatt.

Jeg ønsker at mitt brev også blir kjent for adv. Hansteen da jeg ikke selv når ham med e-post.

 

 

 

 

 

Til

Arbeiderpartiet, Trond Giske, Jonas Gahr Støre, Slottet, m.m.fl.

 

Jeg merker meg anklagene mot T. Giske, og har sett skuespillet hans på Dagsrevyen den 21. des. 2017. Jeg tillater meg bare å stille meg spørsmål om hvor dypt hans beklagelser stikker. Nett det tillater jeg meg å ha min egen mening om.

 

Men Giske har en annen sak som jeg mener har vært upassende og kritikkverdig. 

 

Da han som AUF-leder i 1994 sendte postkort til det som de kalte "Gutta i FMI". Nå var det slik at Folkebevegelsen mot Innvandring -FMI - ble tatt opptakten til av krigsveteraner, noen med landets høyeste utmerkelser for sin motstandskamp mot naziokkupantene, krigsseilere, personer som hadde vært torturert av Gestapo, og mange andre hederlige samfunnborgere. Krigsveteraner og krigsseilere var i styre og hadde andre ledende verv i organisasjonen. Likevel sendte AUF under ledelse av Giske postkort til FMI med hilsen som dette: " Husker du sist din jævla nazist? Vi vant dere forsvant!!" og " Har du problemer med tenkingen din ...? Ditt jækla forbannede nazisvin!!" I tillegg ble det skrevet sjikanøse personlige hilsninger på postkortene, men de grove nazibeskyldningene ble skrevet med feite typer slik at budskapet var lett å se for alle som behandlet fremsendelsene.

 

Det ble også anført i egen rubrikk på kortene at " Dette kortet er laget av AUF. Vi er over 10000 ungdommer som ikke kan fordra nynazister og rasister". At de var 10000 ungdommer stemmer trolig heller ikke da de senere ble dømt for medlemsjuks.

Motstandsmannen Jan Høeg gikk til injuriesøksmål mot AUF, dette var imot råd fra mange av oss, da det vi hadde erfart fra påtalemakt, domstoler og rettsvesenet ikke ga oss særlig tiltro til disse institusjonene. Høeg gikk likevel til sak, men ble dømt til å betale saksomkostninger for både seg selv og AUF. Det er grunn til å tro at domstolene ikke tok sjangsen på å dømme AUF enda en gang etter at de tidligere hadde blitt dømt for medlemsjuks. Det var jo tross alt elementene til det "statsbærende partiet" det her var snakk om. I saken mot Høeg var det Anniken Huitfeldt som var leder for AUF og som vant fram med AUF sine pøbelstrekene. Både Giske og Huitfeldt har senere vært statsråder i AP regjeringer. Det er "fine" folk vi her snakker om.

Nå sier Giske at denne nylige saken har vært en øyeåpner for ham. Slett ikke verst at han har nådd så høyt i AP med lukkede øyner.

 

Noen offentlig beklagelse for sin oppførsel mot motstandsfolkene og andre hederlige kvinner og menn i FMI har aldri kommet. Nå er det også forsent for de fleste av disse, da de fleste har gått ut av tiden med Giske sine grove beskyldninger hengende over seg. Jan Høeg lever fortsatt og er 94 år og har betalt saksomkostningene for AUF forlengst. Han kan likevel trøste seg med takk og hilsen fra både Kong Håkon 7. og Jens Christian Hauge for sin innsats under krigen. Beskyldningene fra Giske og AUF mot ham sier nok mer om dem selv enn hva de sier om Høeg og de som han var alliert med!

 

Norvald Aasen, 6983 Kvammen

Tel: 57731844   

Annonser

1

DSC01397.JPG

Fakta “:
1. I 1988 søkte Støre jobb som politisk rådgiver i Høyre. Året etter, i 1989, begynte Støre å arbeide ved Arbeiderparti-statsministeren Gro Harlem Brundtlands kontor.
2. Støre var toppsjef i Norges Røde Kors frem til han ble utenriksminister for Ap i 2005. Røde Kors sitt varemerke er å lindre og forebygge sivile lidelser, særlig i krigsområder. I 2011 var Støre med på et massivt bomberaid mot det afrikanske landet Libya, som verken hadde angrepet eller truet Norge. Da var “Røde Kors-Støre” med ett stolt som en fremadstormende SS-offiser under invasjonen av Sovjet over den lidelse han var direkte med på å forårsake:
”De norske jagerflyene er på oppdrag 20 timer i døgnet. – De norske og danske flyene blir fremhevet som best i klassen, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre.” Hentet fra Aftenposten.
Les “mer”:http://www.nyhetsspeilet.no/2012/04/jonas-gahr-store-er-en-kyborg/
I reportasje på dagsrevyen den 9. juni 2017 om AP-toppane sin busstur i Oslo der de lova gull og grøne skogar, uttala du at dei store statlege bidraga til kollektivsatsinga i byane ville vere i "fellesskapets interesse".
Eg skal fortelje deg, Gahr Støre, at eg er så gamald at eg har lært at politikarane, ikkje minst i AP, sine lovnadar til beste for  "fellesskapets interesser", eigentleg handlar om politikarane og eliten sine eigne interessar! Umettelege på makt og merksemd!
Det heile dreiar seg om at eliten får lure veljarane til å hjelpe dei til makt, meir makt - rå makt!! Veljarane får ikkje eingong velje dei politikarane dei helst vil ha, vi får servert partia sine politisk korrekte kandidatar til å røyste på.
Eg trur heller ikke at ein mangemillionær, som du, har den minste forståing for kva som gagnar vanlege folk, og kva som er i deira interesse. Korleis vart mangemillionæren Jonas arbeidarpartimann og småkårsfolka sin talsmann og velgjerar? Var det slik det var lettast å få makt? Eg trur heller ikkje at du, Jonas, i likheit med dei andre globalistpampane, som fru Brundtland, Stoltenbergane, Jagland, med fleire av den sorten, har den minste forståing for oss nordmenn sitt ynskje om å få leve i fred og fridom i vårt eige heimland. Du sa på eit TV innslag for ei tid sidan at vi no skulle få ein sterk folketalsvekst i Noreg, noko som sjølvsagt skal skje gjennom masseinnvandring. Det var snakka om 2 mill. framande.

Lat oss vere ærlege og kalle dei med rette ordet, erobrarar! I næraste åra skulle desse innta riket. Du fortalde oss at du gleda deg til å vere med på denne utviklinga, eller kall det heller avviklinga. Du har også uttala at det multikulturelle Norge er ditt prosjekt. Men er det nordmenns prosjekt? Alt her skil du nok lag med Noregs to urfolk, nordmenn og samar?
Og då, Støre, då vil nordmenn verte ein minoritet i eige land. Og dette gler du deg altså til å bidra til!
Nyleg såg eg også eit innlegg på facebook der det vart hevda at du som storaksjonær i eit skipsrederi hadde kasta dei norske sjøfolka i land for så å byte dei ut med lågløna filipinarar. Er dette sant, spør eg?

Vidare kan eg fortelje deg at ein av dine betrudde menn, Trond Giske, som vi stadig ser som ein påfugl i AP-korga, synes eg har lite grunn til å bruse med fjæra. Som AUF-leiar stod han som ansvarleg for dei grove postkorta som han let sende ut til "Gutta i FMI", og der hovudbodskapen var m.a dette: "Husker du sist din jævla nazist, vi vant dere forsvant".
No var det slik, og det viste også AUF-leiaren Giske og hans flokk, at FMI vart teken opptakten til av krigsveteranar frå 2. verdskrig, krigsseglarar og folk som hadde sete under tortur hjå gestapo. Det var også slike folk som var styremedlemar i FMI. Kva kjensler trur du at desse heiderspersonane hadde for Trond Giske sin grove hets? Underteikna har kopi av mange av desse postkorta tilgjengelege enno. Jamvel Kongehuset har fått kopi av dei ved passande høve.
Det er ikke berre hetsen frå dine partifeller mot ei av dei beste statsrådane Noreg har hatt på mange tiår som får meg til å sjå på svært mange AP-arar som ramp og pøbel, men også andre opplevingar frå statsmakta sitt opphav og avkom gjer at mi politikarforakt no er grunnfesta, sunn og ekte.

Norvald Aasen, 6983 Kvammen
57731844