SVAR PÅ SVADABREV FRA HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET.

Ill. Billedkunstner Rune Olsen ( 1948-2005) Jeg har ett forslag som jeg tror mnge vil støtte emg I , hvorfor ikke skifte navn på dette departementet som på ingen måte har det norske folks beste I tankene når dere friskmelder automatiske strømmålere og utsetter tusenvis av uvitende nordmenn for en ekstrem helsefare . Sitat”: Norsk […]

Advertisements

Continue reading


OM “KONSPIRASJONSTEORIER I VAKSINEDEBATTEN”

Risikodefinisjon i vaksinedebatten ein kvalitativ studie av vaksinedebatten og småbarnsforeldre sin oppleving av risiko Liv Kristin Heggheim Masteroppgåve i medievitenskap Institutt for informasjon – og medievitenskap Universitetet i Bergen Våren 2016 Rettleder Tone Kolbjørnesen   Møtet med vaksinedebatten”: Sitat”: “På dette tidspunktet var jeg klar over skepsisen til MMRvaksina som hadde oppstått som følgje av […]

Continue reading