DSC01195.JPG

Regjeringen vil gjøre det lettere å felle ulv.

Blant tiltakene som skal innføres så fort som det er praktisk mulig er å innføre varslingsplikt på tvers mellom fylker ved observasjon av ulv, å øke døgnsatsene for godtgjørelse til jegere som deltar i kommunale skadefellingslag, og å doble utgiftsdekningen til disse lagene.
Regjeringen vil også utvide tidsrammen for fellingsperiodene fra hver tredje eller fjerde dag til opptil to uker, og å gi tillatelse til å bruke hunder i jakten på ulven.
Landbruksminister Jon Georg Dale (Frp) er spesielt fornøyd med det siste tiltaket.
Ingjerd Schoug er glad for tiltaket og synes det er trist å se sauer bli drept av “ulv”:https://www.nrk.no/ostfold/vil-gjore-det-lettere-a-felle-ulv-1.13600847
Jeg har deltatt i denne debatten i mange år og jeg husker ett svar jeg fikk på ett av mine innlegg i Smaalenene i 2009 da denne damen presterte å skrive følgende “:
Hvis jeg får valget mellom Rødhette og ulven, velger jeg Rødhette “.
Jeg vil påstå at det er medlemmene i diverse rovviltnemder og sauebøndene selv som er skyld i at ulvene angriper sau og dreper så mange .
Jeg er rett og slett skremt av den totale kunnskapsløshet som eksisterer i diverse nemder og blandt politikere , som ikke fatter balansen i naturen og at det å skyte ulv virker mot sin hensikt.
Paradoksalt nok fører dette til at bare enda flere sau blir drept av rovdyr, og forklaringen er ganske enkel. Men gamle menneskelige forestillinger om «et øye for et øye» går foran advarsler og forsøk på forklaringer fra forskerne.

ulvesoneevol
Ulven er en sky jeger. Den foretrekker storvilt som elg og hjort. For å jakte på og nedlegge disse store byttedyrene, må ulvene samarbeide i en flokk. Foreldrene i flokken lærer valpene hvordan de kan samarbeide for å nedlegge storviltet.

Når vi stadig skyter ulv, får de sjelden anledning til å opparbeide en solid familieflokk som kan jakte på storvilt.
De tvinges til å spise lettvinte byttedyr for å overleve, fordi de er alene eller for få til å ta opp jakten på storvilt. Desperasjonen driver dem til å spise dyr som de vanligvis har lært å unngå, nemlig husdyr. Ulven er ikke en lystmorder som dreper for underholdningens skyld. Ulven dreper for å spise. For å leve.
Denne kunnskapen har man benyttet seg av i USA, og antallet husdyr som drepes av ulv har blitt minimalisert ganske enkelt ved å la ulven være i fred og å se til husdyra med jevne mellomrom (menneskelig tilstedeværelse). Når ulven lever i familieflokker vil de falle tilbake til artens naturlige jaktmetoder. Jaktmetoder styres av medfødte instinkter som er et resultat av artens evolusjon gjennom tusenvis av år. Ulven unngår mennesker, og husdyr som den assosierer med “mennesker”:http://gallerigrabolsodegarden.com/2017/03/03/ulvokosystem-og-sanselose-politikere/

Jeg undrer meg stadig over dette hatet mot ulven som faktisk er skyldig i kun 9 % av dødsårsakene av sau .
Hva med ansvaret for saurebønder .
Er de fritatt for å ta vare på egne dyr ?
Hvert eneste år er det de samme argumenter som går igjen .
Ingen skriver om alle illegale og groteske avlivniger av ulven , som dette forlsgaet vil øke .
Det er på høy tid å bytte ut medlemmene i samtlige rovviltnemder å få inn mennesker som besitter kunnskap om dyr og natur .

 

 

Annonser

svaner på huggenes

Ill. Billedkunstner Rune Olsen ( 1948-2005).

 

Jeg ser til min store forferdelse at svanen , som går under navnet “Havnesjefen” skal skytes fordi diverse etater og mennesker i dens nœrmiljø har så liten kunnskap om svaner at de ikke respekterer at denne svanen og andre har sitt “leveområde”:http://www.midtsiden.no/vedtaket-er-fatta

Det må da vœre mulig å finne en badeplass som ikke er på svanenes omrtåde.
Jeg har bodd ved Vansjø i over 10 år , der min samboer og jeg stadig hadde svaner på besøk .
Ett stykke fra oss holdt det en enslig svane til , der noen hadde kjørt over hunnsvanen og den reagerte med agresjon hver gang den så en hvit plastbåt .

Men folk som ferdes der ute , respekterte at den hadde sitt domene der og lot den vœre i fred .
Jeg synes det minner om påfallende mangel på kunnskap av etater i Norge at den eneste løsning er gevœrforvaltning …
Dette gjelder også for mennesker som er gjester på denne badestranden , som viser en total mangel på respekt og kunnskap , som på død og liv skal presse seg inn på Havnesjefens område .
Jeg ber om at den må få leve .
Jeg bar fulgt svanenenes liv i Vansjø og har en dyp respekt for dens leveområde .
Er Havnesjefen agressiv, så finnes det en meget solid grunn for det .
Hvis den må dø , vil det ikke komme flere svanekull, for svaner er monogame .
Jeg har sett nok av eksempler påc dette i Vansjø når den ene dør , lever den andre alene til sine dagers ende .
Jeg ser av artikkelen at ikke engang det faktum at med Havnesjefens død , ødelegger livet for den som blir igjen .
Mitt ønske er at det snart må komme folk med innsikt og intelligens i etater som skal ivareta naturen i Norge og dets dyreliv

 

 

 

 

dsc01100

Denne artikkele skrev jeg i 2009 og postet den i Nationen og tapstallene er fra samme periode , men ingenting har forandret seg , de samme argumenter fra rovdyrmotstandere brukes om og om igjen for alt det er verdt.

 

Rovdyra i Norge har blitt så rare.
De har begynt å sette seg på trappene til folk , og overalt i hele landet sitter ulvene, gaupene, jervene og bjørnene og venter på menneskene.
De har tilogmed begynt å møte opp ved skolebussene, og over hele landet forsvinner livskvaliteten som sand i ett timeglass.
Det eneste som kan gi dem livskvaliteten tilbake , er hvis alle rovdyra blir skutt.
Men vi er mange som synes at livskvaliteten betinger at rovdyrene får leve sitt liv etter egne premisser.
Norsk sau og geit er av den formening at hvis ikke mesteparten av jervene "blir tatt ut , ender det med en fiasko for sauedriften .
Men faktum er det at i årevis har sauedriften vært en katastrofe , ikke på grunn av rovdyra , men av selve driften som en del av bøndene praktiserer.
Er det ikke snart på tide med en mere kreativ løsning enn den evige geværforvaltningen som dette landet har bedrevet altfor lenge.
Norge har etterhvert fått en del nye nordmenn , som kommer fra land hvor respekten for dyr er adskillig høyere enn i Norge og hvor gjeterdrift er en tradisjon, som det var i dette landet noen tiår tilbake.
Jeg er ganske sikker på at en del av dem ville sette pris på å gjenoppta dette yrket i sitt nye hjemland og at staten heltsikkert ville bidra med økonomiske løsninger.
I løpet av de siste 10 har staten utbetalt erstatninger på tap av husdyr til rovvilt til ca. kr. 520 mill.
Seniorrådgiver i Direktoratet for naturforvaltning ( les naturrasering ) , Morten Kjørstad er av den oppfatning at uttaket av jerv har vært meget hardt for bestanden .
Ifølge statistisk sentralbyrå for 2007 / 2008 ble 77 jerver drept av forskjellige årsaker .
49 av dem ble drept i nødverge , 24 i lisensfelling , 3 ble drept i trafikken og enda en av ukjent årsak.
Det er påvist ulovlig jakt på jerv fra Finnmark i nord til Snøhhætta i sør , og i enkelte områder har omfanget av illegal jakt vært større enn legal jakt.
Og disse tap blir ikke regnet med når myndighetene bestemmer jaktkvotene for neste år.
Opprinnelig kvote på jerv for 2009 var på 89 dyr , men ble redusert til 86 på grunnlag av klage fra Fellesaksjonen for ulv .
Jeg ønsker å stille ett spørsmål til " Norsk sau og geit "og andre impliserte innenfor sauenæringen :
"Når skal dere begynne å følge Lov om dyrevelferd ,som sier meget konkret at enhver dyreeier har juridisk og moralsk forpliktelse til å påse at ingen dyr lider nød enten ved angrep på rovdyr eller mangel på tilsyn "
Hvert år dør ca. 120000 lam før de kommer i utmarka .
Likeledes dør ca. 130000 sauer av helt andre grunner enn angrep av rovdyr.
Dette spørsmålet ville jeg ha satt meget stor pris på å få besvart.Bildet er malt av Alltidskunstner Rune Olsen ( 1948 - 2005 ).