Til Justisminister Tor Mikkel Wara, Kommunalminister Jan Tore Sanner m.fl.

Ill. Billedkunstner Rune Olsen. Ser og hører at politikerne i dette fylket kjemper for asylmottak og at ordføreren i Florø visstnok skal til Oslo for å sikre mottaket der. Nå er det på tide å spørre innbyggerne om de vil ha dette lenger her i fylket! Det er vanlig og økende frustrasjon og sinne over denne […]

Advertisements

Continue reading