Herr Jonas Gahr Støre, AP.

Eg høyrde deg på dagsnyttsending i radio den 27.04. 2018 kl. 17.00, vedrørande innvandringspolitikken. Du seier at AP er for ein streng men rettferdig innvandringspolitikk. Eg spør: Trur du at vi ute i folkedjupet ikkje har fått med oss noko av det de driv i politikken? Den fyrste som svikta med omsyn til den framande innvandringa var dåverande kommunalminister […]

Advertisements

Continue reading


Ope brev: Til statsminister Erna Solberg, Regjeringa

Eg ser på nettaviser den 5. jan, 2017  at du, Erna Solberg, seier at forholdet til Russland er blitt “mer trøblete”. Og kven må ta skulda for det, statsminister? At vesle Noreg skal innføre straffetiltak mot Russland er ein slik grunn. Noreg nektar visum til russiske borgarar, men når så Russland nektar visum til norske borgarar er verdsfreden i fåre, […]

Continue reading