bilde 03

St. Croix-huset ble oppført som St. Croix skole i 1875 etter tegninger av arkitekt Henrik Thrap-Meyer. Bygningen har et enklere formspråk enn de fleste av Thrap-Meyers skolebygninger, og er i motsetning til de mer artikulerte varianter utført i upusset tegl. Bygningens stil er en enkel nygotikk som minner om datidens industriarkitektur. Hovedfasaden har en symmetrisk komposisjon, med et fremskutt og forhøyet midtparti.

Skolen ble nedlagt i 1989, og ble etter oppussings- og innredningsarbeider tatt i bruk som kommunalt aktivitetslokale for foreninger, artistgrupper, musikkgrupper og andre kulturelle tiltak. En lav bygning på baksiden rommer en teatersal. Et nyere tilbygg oppført i 1994 binder de to eldre bygningene  “sammen”:http://www.artemisia.no/arc/historisk/fredrikstad/st.croix.skole.html

 

Rune var I denne perioden inspirert av Jakob Weidemann , de hadde det til felles at naturen var en felles inspirasjon og vi begynte å diskutere en utstilling som vi begge skulle bidra med .

 

Jakob Weidemann(født 14. juni, 1923i Steinkjer, død 19. desember, 2001) var en norsk kunstner. Weidemann regnes som en av de viktigste kunstnerne innen norsk modernismepå 1950-tallet, og han var en foregangsperson for det abstrakte maleriet i Norgei tiårene etter andre verdenskrig. Weidemanns verk «Storfuglen letter» (1959) er kåret til et av Morgenbladets 12 viktigste kunstverk.

 

Karakteristisk er hans abstrakte, ekspresjonistiske malerier med naturen som inspirasjonskilde. Etter en del eksperimentering med forskjellige stilarter på 40 og 50-tallet slo Weidemann endelig rot i noe som kan kalles en ekspressiv, lyrisk-abstrakt kunstmed naturen som inspirasjonskilde og utgangspunkt.

 

Han har utført monumentalarbeider i Steinkjer kirke(1965) og i Store MaihaugsalLillehammer(1967).

Les “mer”:https://no.wikipedia.org/wiki/Jakob_Weidemann

 

Utstillingen varte en uke og jeg vil betegne  den som meget vellykket og den var meget godt besøkt .

 

 

Annonser