NAZIPARAGRAFEN.

Ill. Billedkunstner Rune Olsen. For 3 år siden var jeg tilstede ved minnemarkeringen ved Ris Kirke der ett ujkjent n antall ofre for lobotomien som ble utført på Gaustad sykehus ligger . En politiker fra AP holdt en Ganske upersonlig tale der hun på vegne av regjeringen ba om unnskyldning for de som ble ofre […]

Advertisements

Continue reading