EN BØNN FOR BROR ULV.

Mitt første møte med ulven , skjedde da jeg var 4 år . Min far og jeg hadde som fast vane at hver søndag i sommerhalvåret , kjørte vi en tur med motorsykkelen hans. Denne søndagen foreslo han at vi skulle besøke Ole, en gammel skolekamerat av han . Han bodde nå alene med sin […]

Advertisements

Continue reading


MANGLER JUSTISMINISTEREN GANGSYN VEDRØRENDE RETTSTATENS BEHANDLING AV ENKELTMENNESKER..

Jeg leser i en artikkel i Aftenposten datert  16 august at en ny kommisjon skal sikre dommernes uavhengighet og at Justisministerener bekymret over andre land der ergjeringen tar kontroll over “domstolene”:http://gallerigrabolsodegarden.com/2017/08/23/ny-kommisjon-skal-sikre-dommernes-uavhengighet/ Jeg vil påstå at de fleste som har vœrt i nœrkontakt med domstolene kan skrive under på at det finnes ingen rettferdig og uavhengighet […]

Continue reading