frimurerlosjen

FRIMURERE I INDRE ØSTFOLD.

Klpp fra smaalendene avis 06.11.17.

 

Tidligere lensmann I Eidsberg Bjørn  Roar Teigen ( 81) er frimurer I 10 grad .

Han vil ikke snakke om hvorfor han er med I frimurerlosjen.

Det vil heller ikke lœrer på Videregående skole Arnfinn Løken.

 

“Det er litt personlig , men det gar stor betydning “ , sier han.

Innkjøpsrådgiver I Askim kommune, leder I Spydeberg ˙Høyre og rockentusiast Jon Einar Aandal er også tilbakeholden.

 

Det er egentlig ikke noe hemmelighetskremmeri rundt dette .

Man kan lese seg til mye på nettet .

 

Men jeg kan forsikre om at jeg er svœrt bevisst på mine roller .

Jeg blander ikke kortene , sier Aandal.

 

Pensjonert eiendomsmegler Hans Rickard Huse ( 68) ble medlem fordi han hadde hort at det handle tom personlig utvikling .

Nå er han I 10 grad.

 

Det finnes historier om ulike ritualer, bl. A at man må avegge troskap ved å legge hånden på en hodeskalle.

Jeg ahr ingen kommentarer, men vi gjør ingenting ulovlig sier Aandal.

Ifølge Smaalenene avis er det pr. Idag 72 frimurere I Indre Østold.

 

Info fra Riksavisen.

 

Den norske frimurerbevegelse var selvstendig fra internasjonal frimureri under den jødiske moderlosje B’nai Brith og kristen en gang. Hvis ikke kunne ikke dette landet vært bevart kristent i 1000 år (ca. 1000-2012). Men noe har skjedd etter andre verdenskrig. Mange frimurere idag kan være kristen når de går inn, men de forlater og går ut på andre siden som luciferianere, frarøvet sin kristne ånd, sakte men sikkert blitt initiert inn i et annet verdensbilde enn det kristne, og altså overgitt sin ånd til noe annet enn ”Kvitekrist”:http://www.riksavisen.no/frimurernes-menneskerettigheter-for-frihet-likhet-og-brorskap/

 

 

 

 

Frimureriet har alltid ønsket taushet omkring sine ulne affærer, og denne internasjonale institusjons enestående maktstilling kan i grunnen best måles ved å undersøke i hvilken grad dette frimureriets ønske er hittil respektert. Og vil vil da finne at dette taushetskrav så å si var blitt uskreven lov i alle frimurerland. Historieskriverne har veket tilbake for å omtale det, forfattere og redaktørør er gått forsiktig utenom det. Teatret og filmen har ikke turdet komme inn på det, og politikerne har aldri våget å nærme seg frimureriets hellige sirkler. Frimureriets hemmelighet har vært tabu for verdens folk, fordi høigradsfrimurerne har ønsket det, og med terror og trusler har stanset alle som søkte å avsløre det.

Man har kunnet gå gjennem alle skoler uten knapt å ane frimureriets eksistens, og slår man op i et leksikon, vil man gjerne finne endel av brødrenes godkjente talemåter om et «internasjonalt brorskap til fremme av veldedighet og menneskeforedling» o. s. v. Til tross for at det burde si sig selv, at selskaper med slike formaal ikke behøvde å omgi sin virksomhet med et tykt tåketeppe. Det er bare MØRKETS GJERNINGER som trenger å skjules på denne ”måten”:http://www.riksavisen.no/frimureriets-hemmeligheter-og-menneskerettigheter-fra-kong-salomons-tempel

 

Erik Rudstrøm har skrevet boken Frimureriet og de skjulete makteliter.

 

Medlemmer av Den Norske Frimurerorden har infiltrert det militære, politiet og rettsapparatet og har hindret disse institusjoner i å fylle sin oppgave. Frimurere i rettsapparatet forsvarer urettmessig egne medlemmer. De står bak våre mest kjente justismord hvor uskyldige mennesker er dømt til, og har sonet lange fengselsstraffer.

 

Bøkene beskriver også hvorledes naturherligheter som oljeressurser, elektrisitetsverk, fiskekonsesjoner, vann- og avløps-anlegg og lønnsomme bedrifter som er fellesskapets eiendom blir gjort om til aksjeselskaper, kan kjøpes med papirpenger av internasjonale banker som selv genererer, dvs «trykker» pengene.

Bøkene beretter om frimureriets sterke eds avleggelse, lojaliteten mellom brødrene og taushetsplikten som er tatt i bruk for å oppnå politisk makt. Ved hjelp av disse grunnprinsippene er det dannet et politisk frimureri som dekker seg bak det i og for seg harmløse ortodokse frimureri som vi finner særlig i de lavere “grader”:http://www.riksavisen.no/frimureriet-og-de-skjulte-makteliter-2/

 

Annonser