SAGAEN OM TAPTE ØKONOMISKE RETTIGHETER OG GRÅDIGE INNKASSOBYRÅER..

ILL. Rune olsen. Santander Consumer bank og HER OG NÅ ble slått sammen i 2015 og jeg hadde med ett 2 kredittkort i samme bank. Jeg søkte først om å slå sammen disse , noe som ble tilbakevist. Jeg sa sa opp begge kort og ba om en rimelig avbetaling. Dette fungerte positivt vedr Santander […]

Advertisements

Continue reading


FYLKESNEMDA.

  Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker ble etablert 1. januar 1993 Det er i dag 12 fylkesnemnder, den enkelte fylkesnemnd dekker ett eller to fylker. *Fylkesnemnda er ett statlig organ som i faglige spørsmål har en uavhengig stilling i forhold til departement og fylkesmann.- Selv i enkleste straffesaker er rettsikkerhetsgarantien atskillig bedre enn i […]

Continue reading